اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

زمان بیداری آلمان در برابر امریکا فرا رسیده! سارا واگن کنشت، رهبر فراکسیون حزب چپ ها در مجلس آلمان: یونگه ولت، دو دست امریکا بر گلوی اروپا و روسیه: راشا تودی ( روسیه امروز )، ریشه های محاصره قطر چرا امریکا گلوی قطر را با گاز گرفته؟: روسیه امروز – ترجمه های رضا نافعی

ارتش المان هم با نقض قوانین بین المللی در بمباران سوریه دستیاری می کند. یا در خلیج (فارس) به دیکتاتورهائی که گردن می زنند پاداش می دهد، برایشان اسلحه صادر می کند، یا برنامه آموزشی برا ی سربازانشان می گذارد، گرچه می داند که این کشور با زیر پا نهادن قوانین بین المللی  به یمن تجاوز کرده است. واضح است که  هدف دولت آلمان در درجه اول به کرسی نشاندن علائق امریکا نبوده است. روشن است که  جاه طلبی های ژئوپلیتیک  خود این دولت هم نقش بازی می کند، – تا حد تحقق این رؤیا که  بتواند در مرزهای روسیه به نقش ژاندارم و تثبیت این نقش دست یابد. وقت آنست که به  تحریم های بسیار خطرناک و به سیاست گسترش درگیری با روسیه خاتمه داده شود. رفتار آن کسی که برای حفظ علائق صنایع نفت و گاز امریکا  امنیت مردم آلمان و اروپا را به بازی می گیرد و روی به تهدید قدرت اتمی روسیه می اورد  و به صف آرائی نظامی در برابر آن می پردازد، رفتاری است عاری از  مسئولیت. ما به یک سیاست خارجی اروپائی مستقل و صلحجویانه نیاز داریم. نه شرائط بی پروای کنسرن های امریکائی و اروپائی و نه گسترش  تسلیحات اتحادیه اروپا و نه  سیاست وخامت افزائی که دولت آلمان و کمیسیون اروپا قصد اجرای آن را دارند، هیچ کدام  به آرامش ضروری و به صلحی که مورد نیاز مبرم اروپاست نخواهد انجامید.

 

زمان بیداری آلمان در برابر امریکا فرا رسیده!

سارا واگن کنشت، رهبر فراکسیون حزب چپ ها در مجلس آلمان

یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی

این تفسیر پاسخی است به بیانیه مشترک «کرن» رئیس جمهور اتریش و «زیگمار گابریل» وزیرخارجه آلمان. دو سیاستمدار مذکور در واکنش به مصوبه سنای امریکا مبنی بر تشدید تحریم ها علیه روسیه و نیز تهدید ضمنی موسسات اروپائی که هرگاه مددکار اجرای طرح های روسیه برای تحقق » نورد استریم 2″ و رساندن گاز مایع از روسیه به اروپا باشند، تنبیه خواهند شد. – آینده ما

حالا قرار است تحریم های امریکا علیه روسیه گریبان آن  موسسات اروپائی را هم بگیرد که دست در کار واردات گاز و نفت از روسیه هستند. اینجاست که  ناگهان جیغ و داد صدر اعظم مرکل و گابریل وزیر خارجه به هوا میرود.

مثل این که  گویا آنها تازه بعد از تصمیمی که سنای امریکا گرفته  متوجه شده اند که سیاست  تجاوز کارانه تحریم ها علیه روسیه برخلاف منافع اروپا و در واقع فقط در خدمت منافع امریکا  برای بیرون راندن یک رقیب نامطلوب از بازار  فروش گاز است.

این خشمی که دولت آلمان حالا به آن تظاهر می کند مطلقا باورکردنی نیست. زیرا خانم مرکل از همان آغاز به تمام این ربط و رابطه های تو در تو واقف بوده است. با وجود این  خانم مرکل  بعنوان مجری مطیع خواست های واشنگتن  به پذیرفتن تحریم ها تن داد.

شرکت اروپا در تحریم ها از همان آغاز در خدمت علائق کنسرن های امریکائی بود. تمام استدلال های سیاسی برای اِعمال تحریم ها صرفا دست آویز بودند. زیرا بهانه تمام تحریم ها علیه روسیه    نقض قوانین بین المللی بود، در حالی که خود تحریم کنندگان نیز در جائی دیگر در نقض قوانین بین المللی سهیم بودند.

نمونه روشن آن خاورمیانه است: ارتش المان هم با نقض قوانین بین المللی در بمباران سوریه دستیاری می کند. یا در خلیج (فارس) به دیکتاتورهائی که گردن می زنند پاداش می دهد، برایشان اسلحه صادر می کند، یا برنامه آموزشی برا ی سربازانشان می گذارد، گرچه می داند که این کشور با زیر پا نهادن قوانین بین المللی  به یمن تجاوز کرده است.

واضح است که  هدف دولت آلمان در درجه اول به کرسی نشاندن علائق امریکا نبوده است. روشن است که  جاه طلبی های ژئوپلیتیک  خود این دولت هم نقش بازی می کند، – تا حد تحقق این رؤیا که  بتواند در مرزهای روسیه به نقش ژاندارم و تثبیت این نقش دست یابد.

وقت آنست که به  تحریم های بسیار خطرناک و به سیاست گسترش درگیری با روسیه خاتمه داده شود. رفتار آن کسی که برای حفظ علائق صنایع نفت و گاز امریکا  امنیت مردم آلمان و اروپا را به بازی می گیرد و روی به تهدید قدرت اتمی روسیه می اورد  و به صف آرائی نظامی در برابر آن می پردازد، رفتاری است عاری از  مسئولیت.

 

ما به یک سیاست خارجی اروپائی مستقل و صلحجویانه نیاز داریم. نه شرائط بی پروای کنسرن های امریکائی و اروپائی و نه گسترش  تسلیحات اتحادیه اروپا و نه  سیاست وخامت افزائی که دولت آلمان و کمیسیون اروپا قصد اجرای آن را دارند، هیچ کدام  به آرامش ضروری و به صلحی که مورد نیاز مبرم اروپاست نخواهد انجامید.

 

باید با استفاده از خشم غیر قابل قبول مرکل و گابریل کل سیاست تحریم ها علیه روسیه را مورد سؤال قرار داد. این بسود همه خواهد بود. سودی خواهد بود  برای بسیاران و نه  برای اندک شماری.

https://www.jungewelt.de/artikel/312584.geheuchelte-emp%C3%B6rung.html?print=1

 

***

تحریم های تازه نشان می دهند که آنچه در درجه اول مورد نظراست این است که   گاز مایع امریکا بازار اروپا را اشغال کند و گاز مایع روسیه  را از بازار اروپا براند . آنچه در قوانین مذکور شایان توجه است صراحت در توصیف مقصود است : هدف به فروش رساندن گاز مایع امریکا و  بیرون راندن روسیه از بازار گاز مایع  در اروپاست. هدف تضمین مشاغل در صنایع نفت و گاز امریکاست. جای تاسف است که امریکا اقدامات خود را با اروپا هماهنگ نکرده است. تحریم ها که ابزار سیاسی هستند نباید برای منافع اقتصادی بکار گرفته شوند…تهدید موسسات آلمانی، اتریشی و دیگر کشورهای اروپائی به این که  اگر در پروژه های گاز طبیعی مانند » نورد استریم2″ با روسیه سهیم گردند یا در تامین هزینه مالی آن شریک شوند، در بازار امریکا تنبیه خواهند شد، کیفیتی کاملا تازه و  بسیار منفی وارد مناسبات اروپا – امریکا خواهد کرد. صحبت بر سر توان رقابت صنایع ما با نیاز شدید آن به انرژی  و هزاران محل اشتغالِ وابسته به آنست. دو سیاستمدار اتریشی و آلمانی با عطف توجه به تامین انرژی مورد نیاز بر استقلال و ملاحظات اقتصاد بازار  تاکید کرده اند:  تامین انرژی برای اروپا امری است مربوط به اروپا  و به ایالات متحده امریکا مربوط نیست! از این منظر تحریم ها وسیله ای هستند برای تنبیه موسسات آلمانی، اتریشی و دیگر کشورهای اروپائی که در انجام  پروژه های گاز طبیعی » نورد استریم 2″  با روسیه  سهیم می باشند.

دو دست امریکا بر گلوی اروپا و روسیه

راشا تودی ( روسیه امروز ) ترجمه رضا نافعی

زیگمار گابریل  وزیرخاجه آلمان

«کریستیان کرن «صدراعظم اتریش و «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان، روز پنجشنبه، سلسله قوانین مصوبۀ سنای امریکا را برای گسترش تحریم ها علیه روسیه  با واژه هائی تند و نامنتظر مورد انتقاد قرار دادند با این مضمون که بوضوح مشاهده می شود آماج اصلی  قوانین مصوبه امریکا بازارِ گازِ مایعِ اروپاست و نه سیاست خارجی. آنها در بیانیه ای مشترک اعلام کردند این که تحریم های مصوبه سنا  موسسات اروپائی را نیز در بر بگیرد پذیرفتنی نیست:

«البته آنچه ما نمی توانیم بپذیریم تهدیدات برونمرزی و ناقض حقوق بین المللی علیه آن موسسات اروپائی است که در اقدامات  برای تامین نیاز اروپا به انرژی فعال هستند! تحریم های تازه نشان می دهند که آنچه در درجه اول مورد نظراست این است که   گاز مایع امریکا بازار اروپا را اشغال کند و گاز مایع روسیه  را از بازار اروپا براند . آنچه در قوانین مذکور شایان توجه است صراحت در توصیف مقصود است : هدف به فروش رساندن گاز مایع امریکا و  بیرون راندن روسیه از بازار گاز مایع  در اروپاست. هدف تضمین مشاغل در صنایع نفت و گاز امریکاست.

جای تاسف است که امریکا اقدامات خود را با اروپا هماهنگ نکرده است. تحریم ها که ابزار سیاسی هستند نباید برای منافع اقتصادی بکار گرفته شوند.

از این منظر تحریم ها وسیله ای هستند برای تنبیه موسسات آلمانی، اتریشی و دیگر کشورهای اروپائی که در انجام  پروژه های گاز طبیعی » نورد استریم 2″  با روسیه  سهیم می باشند.

دو سیاستمدار پیشگفته در بیانیه مشترکی گفته اند:

تهدید موسسات آلمانی، اتریشی و دیگر کشورهای اروپائی به این که  اگر در پروژه های گاز طبیعی مانند » نورد استریم2″ با روسیه سهیم گردند یا در تامین هزینه مالی آن شریک شوند، در بازار امریکا تنبیه خواهند شد، کیفیتی کاملا تازه و  بسیار منفی وارد مناسبات اروپا – امریکا خواهد کرد. صحبت بر سر توان رقابت صنایع ما با نیاز شدید آن به انرژی  و هزاران محل اشتغالِ وابسته به آنست.

دو سیاستمدار اتریشی و آلمانی با عطف توجه به تامین انرژی مورد نیاز بر استقلال و ملاحظات اقتصاد بازار  تاکید کرده اند:  تامین انرژی برای اروپا امری است مربوط به اروپا  و به ایالات متحده امریکا مربوط نیست!

روز پنجشنبه اکثریت بزرگی از سناتورهای  سنای امریکا  به وضع تحریم های تازه علیه روسیه و ایران رای دادند.

به این دلیل گابریل و کرن با توجه به اندک زمان باقی مانده تا اجرائی شدن مصوبه مذکور خواستار آن شدند که علائق سیاست خارجی با علائق اقتصادی در هم آمیخته نشوند! هنوز فرصت  و امکان برای پیشگیری از این تداخل هست!

اما سناتور ها روز پنجشنبه هم به تحریم ها رای دادند و هم به مقرره ای  ویژه برای بستن دست ترامپ که مستقلا گامی برای سست کردن تحریم ها علیه روسیه برندارد.

 

https://deutsch.rt.com/europa/52451-unannehmbar-berlin-und-wien-verurteilen/

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 18 ژوئن 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: