اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

تئوری برخورد فرهنگ ها رسید به تئوری ترور و کشتار- ضربه کمر شکن چین به شبکه جاسوسی امریکا در این کشور- کره شمالی هر لحظه میتواند گاز بگیرد!، و در دیدار وزیر خارجه روسیه با ترامپ در کاخ سفید چه گذشت!: روسیه امروز/ ترجمه های رضا نافعی

در بارسلطنتی عربستان سعودی هزینه پرداز نوعی از اسلام افراطی است. فارغ التحصیلان مدارس مذهبی عربستان سعودی در سراسر جهان به مبارزه با تنوع اعتقادات اسلامی مشغولند. هر جا که علائق ژئواستراتژیک مطرح باشد سر و کله مزدوران عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج(فارس)  نیز در آنجا پیدا می شود. از افغانستان تا جمهوری های پیشین شوروی، از الجزایر تا لیبی، از عراق تا سوریه همه جا دست به ترور و ویرانی می زنند، بویژه در جوامع عربی و اسلامی… صدها هزار تلفات انسانی در افغانستان، پاکستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن، میلیونها نفر پناهجو حاصل افراطگرائیی سنی و مزدورپروی عربستان سعودی هستند. ولی انشقاق نیاز به دشمن فعال دارد: آنها مصیبت دیدگان اروپائی هستند که اجازه می دهند پای آنها را به یک جنگ فرهنگی بکشانند، کسانی که با نفرتی قابل فهم واکنش نشان می دهند ، آنها سخن از «اسلام» می گویند بدون آن که  از  علائق پس پرده عربستان و قدرت طلبی امریکا  با خبر باشند و آن را برزبان آرند…امریکا روزی یک میلیون بشکه نفت خام از عربستان سعودی می خرد. در بار سلطنتی عربستان سود حاصله را به صنایع نظامی امریکا پس می فرستد. در مقابل امریکا باحمایت نظامی و جهانی  و برای از میان برداشتن دشمنان مشترک در منطقه به آن دولت کمک می کند. پس از آن که عراق، لیبی و سوریه تقریبا بکلی و برای همیشه ویران شده اند اینک دونالد ترامپ، سلطان سلمان و بنیامین نتان یاهو با هم هدف مشترک بعدی را اعلام می کنند: ایران.

تئوری برخورد فرهنگ ها رسید به تئوری ترور و کشتار

روسیه امروز- ترجمه رضا نافعی

 

طراح استراتژیست امریکائی «ساموئیل هانتینگتن» که مقوله « برخورد فرهنگ ها» را ابداع کرد، قصدش سخن گفتن در باره علائق نبود بلکه می خواست در باره تفاوت های فرهنگی نظر داده باشد. اما با توجه به سفر کنونی رئیس جمهور امریکا به عربستان سعودی  و بقتل رسیدن کسانی که در منچستر به تالار کنسرت رفته بودند باید بار دیگر در باره  علائق سخن گفت.

در زمانی که رئیس جمهور امریکا به عربستان سعودی و اسرائیل سفر می کند در اروپا دوباره حمله انتحاری صورت می گیرد. این بار هم عامل  یا عاملان  این حمله انتحاری  جوانان را هدف قرار دادند، جوانانی را که به کنسرت رفته بودند، شبیه همان شیوه ای که در پاریس بکار بستند. نتیجه آن با روشنی تمام قابل رؤیت است. باید به شیوه زندگی مردم، باید به ارزش های آنان حمله کرد.  چه چیز بهتر از کشتار جمعی جوانان و کودکان نفرت تولید می کند؟

با توجه به حملات قبلی شگفت انگیز نخواهد بود اگر بازهم معلوم شود که حمله بدست افراط گرایان مشکوک صورت گرفته است که به جنایت خود رنگ مذهبی می زنند (سازمان تروریستی داعش  مسئولیت کشتار را بعهده گرفته است.م)  آنها که به این افراد پول و آموزش می دهند،  آنها  که از دهها سال پیش بر ترور سرپوش می گذارند، این بار نیز مانع از آن خواهند شد که  این امرعلنا مورد بحث اجتماعی قرار گیرد. در حالی که رئیس جمهور امریکا در همین رو زهای گذشته درست همانجائی بود که آغاز گاه ترورهای جهادی بود.

از دهها سال پیش در بارسلطنتی عربستان سعودی هزینه پرداز نوعی از اسلام افراطی است. فارغ التحصیلان مدارس مذهبی عربستان سعودی در سراسر جهان به مبارزه با تنوع اعتقادات اسلامی مشغولند. هر جا که علائق ژئواستراتژیک مطرح باشد سر و کله مزدوران عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج(فارس)  نیز در آنجا پیدا می شود. از افغانستان تا جمهوری های پیشین شوروی، از الجزایر تا لیبی، از عراق تا سوریه همه جا دست به ترور و ویرانی می زنند، بویژه در جوامع عربی و اسلامی.

در همین روزها ترامپ با وضوح تمام نشان می دهد که این شیوه چگونه عمل می کند. امریکا روزی یک میلیون بشکه نفت خام از عربستان سعودی می خرد. در بار سلطنتی عربستان سود حاصله را به صنایع نظامی امریکا پس می فرستد. در مقابل امریکا باحمایت نظامی و جهانی  و برای از میان برداشتن دشمنان مشترک در منطقه به آن دولت کمک می کند. پس از آن که عراق، لیبی و سوریه تقریبا بکلی و برای همیشه ویران شده اند اینک دونالد ترامپ، سلطان سلمان و بنیامین نتان یاهو با هم هدف مشترک بعدی را اعلام می کنند: ایران.

دلیلی که با  وقاحتی بی حد ومرز برای این کار اعلام کرده اند این است که ایران از تروریسم حمایت می کند. اینک باید پرسید آیا آنها که در چند سال اخیر در اروپا دست به حملات انتحاری عدیده زدند کسانی بودند که ایران به آنها ماموریت داده بود؟ این ایران نیست که در سراسر جهان به باند های مزدور جهادی پول و آموزش می دهد. اما  بنظر میرسد استراتژیست های قدرت های سیاه مطمئن هستند که  بسیاری از مردم اروپا متوجه این تفاوت ظریف نیستند. آنها بنا را بر این می گذارند که   مردم عادی اروپا « اسلام » را در کلیت آن مسئول این جنایات می دانند.

 هانتیگتون مأمور بود

امروز امریکا با یک صحنه سازی ماهرانه و مفصل گربه را مأمور حفاظت از گوشت می کند. ترامپ در عربستان سعودی « اتحادیه ضد ترور» برپا می سازد. از این پس شعار این جهان « اورولزی» (اشاره نویسنده  به رمان معروف جورج اورولز» سال 1984″ است : « جنگ صلح است» ) این خواهد بود که عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج (فارس) با ترور مبارزه خواهند کرد. ما هنوز نمی دانیم عامل حمله انتحاری در منچستر کیست (داعش مسئولیت آن را پذیرفته است.م) اما می دانیم  عاملان سوء قصد در پترزبورگ، پاریس و بروکسل و بسیاری از مناطق دیگر آموزش دیدگان کدام مکتب بودند. افراطگرایان وهابی و سَلفی، آموزش دیدگان انترناسیونال جهادگرایان سنی های افراطی هستند.

25 سال پیش پرفسور هانتینگتن ، که در آن زمان مشاور استراتژی امنیتی شورای امنیت ملی امریکا بود یک پیشنهاد رؤیائی مطرح ساخت که پس از فروپاشی شوروی غرب به دشمن تازه ای نیازمند است. هانتینگتن گفت ایده آل این است که غرب در آینده دیگر نباید در باره علائق متفاوت  سخن گوید بلکه باید  فقط به طرح  تفاوت های فرهنگی به پردازد. حال که اروپا باردیگر از لحاظ  ایدئولوژی متحد شده است، به ویژگی دیگری نیاز دارد که با کمک آن قاره اروپا دچار افتراق گردد: پس از ازمیان رفتن افتراق ایده ئولوژیک ، اینک افتراق اروپا باید دوباره برپایه فرهنگی میان اروپای مسیحی از یک سو ، اروپای ارتدکس و اسلام از سوی دیگر قرار  گیرد.

امریکا در پس افراطگرائی اسلامی

انسان های با حسن نیت این برخورد فرهنگ ها را جدی نگرفتند. بنظر آنها هانتینگتن پرفسوری بود با نظریه ای مضحک. آنها فراموش کردند که او استراتژیستی بود که ماموریت داشت توجیهی برای امپراتوری امریکا و صنایع نظامی آن پیدا کند. از نظر آنها پنهان ماند که امریکا در همان زمان در افغانستان پیاده نظام جنگ فرهنگی آینده را در اختیارد داشت. اما از سپتامبر 2001 این اشتقاق خصلت جنگی دائمی یافته است.

با توجه به کودکان و جوانان بقتل رسیده منچستر که به کنسرت رفته بودند، باید همیشه بیاد داشت که نخست جوامع اسلامی هستند که باید هزینه این جنون را بپردازند. صدها هزار تلفات انسانی در افغانستان، پاکستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن، میلیونها نفر پناهجو حاصل افراطگرائی سنی و مزدورپروی عربستان سعودی هستند. ولی انشقاق نیاز به دشمن فعال دارد: آنها مصیبت دیدگان اروپائی هستند که اجازه می دهند پای آنها را به یک جنگ فرهنگی بکشانند، کسانی که با نفرتی قابل فهم واکنش نشان می دهند ، آنها سخن از «اسلام» می گویند بدون آن که  از  علائق پس پرده عربستان و قدرت طلبی امریکا  با خبر باشند و آن را برزبان آرند.

 

https://deutsch.rt.com/meinung/51065-anschlage-in-europa-saudisch-amerikanische/

 

***

نیویورک تایمز از قول یک مامور اطلاعاتی پیشین امریکا می نویسد آن منابع اطلاعاتی «در اعماق دیوانسالاری چین» جای داشتند. چند تائی از آنان شهروند جمهوری خلق چین بودند که بنا بنظر سیا  از دولت چین سرخورده بودند…فعالیت جاسوسی علیه چین کاریست بسیار دشوار و اشاره  به سرقت بزرگ داده ها در سال 2015 می کند که چین را موفق به دست یافتن به حساب هزاران کارمندان دولت امریکا ساخت.

ضربه کمر شکن چین به شبکه جاسوسی امریکا در این کشور

روسیه امروز – ترجمه رضا نافعی

چین در سال  2010 و 2012 اعدام یک شبکه جاسوسی امریکا را به سازمان های اطلاعاتی امریکا خبر داده است. شمار آنها روی هم رفته میان 18 تا 20 نفر بوده است . این سخت ترین ضربه وارده  به سازمانهای اطلاعاتی امریکا طی دهه های گذشته بوده است.

بنا به گزارش نیویورک تایمز دست کم بیش از ده نفر از منابعی خبری سازمان اطلاعاتی امریکا در چین اعدام شده اند. طبق این گزارش بنا به گفته  ده تن از مقامات کنونی یا پیشین اطلاعاتی امریکا که نامشان مکتوم است، تعداد منابع دستگیر و یا کشته شده  میان 18 تا 20 نفراست.

نیویورک تایمز از قول منابع بی نام نوشته است که چین بطور سیستماتیک فعالیت های جاسوسی سازمان سیا را کشف کرده است. حتی یکی از منابع را جلوی چشم همکارانش اعدام کرده است،   تا  هشداری باشد  برای دیگران.

بنا به گفته دو تن از مقامامات برجسته پیشین سیا ، این ضربه ای شدید برای شبکه جاسوسی امریکا در چین بوده که تا آن زمان خوب کار می کرده است. این تلفات را می توان با تلفات ناشی از خیانت  آلدریش آمِس و رابرت هانسن، دو جاسوس امریکائی در شوروی و روسیه  مقایسه کرد.  این دو همکار اف.بی.آی و سیا از اواسط دهه 80 اطلاعات  خود را در اختیار شوروی و روسیه می گذاشتند.

نیویورک تایمز از قول یک مامور اطلاعاتی پیشین امریکا می نویسد آن منابع اطلاعاتی «در اعماق دیوانسالاری چین» جای داشتند. چند تائی از آنان شهروند جمهوری خلق چین بودند که بنا بنظر سیا  از دولت چین سرخورده بودند.

طبق گزارش مذکور هنوز روشن نیست که چرا انهدام شبکه جاسوسی سیا در چین ممکن شده، از دهه ها پیش چنین ضربه ای نظیر نداشته است.

مقامات اطلاعاتی امریکا در باره این گزارش که طبق آن سیا از سال 2010 موفق به کسب اطلاعات ذیقیمتی در باره دولت چین شده بود، سکوت کرده اند. ولی تا اواخر سال 2010 اطلاعات دریافتی پیوسته کمتر می شده است. در آغاز سال 2011 نخستین منابع اطلاعاتی ناپدید شدند. پس از آن که تعداد اعدام شدگان رفته رفته افزایش یافت سازمانهای سیا و اف. بی. آی. مشترکا به تحقیق در باره « گور کن عسل خوار» (اسم مستعار) می پردازند.

بنا به گفته یکی از همصحبتان نیویورک تایمز تحقیقات در دفتر محرمانه  شمال ویرجینیا صورت می گرفته است. برخی ماموران تحقیق به این نتیجه می رسند که چینی ها موفق  به شکستن یک کد مخفی شده اند که سیا با آن کد با منابع خود تماس می گرفته است.

در عین حال کلیه کارمندان سفارت امریکا در پکن تحت بررسی قرارگرفته اند. سرانجام  بنا به گزارش نیویورک تایمز تحقیقات بر یکی از همکاران پیشین سیا متمرکز می گردد. این فرد مسئول کنترل تماس ها با چین بوده است. ولی اتهامات وارده  برای دستگیری او کافی نبوده اند. نیویورک تایمز می نویسد آن فرد مظنون اینک در یک کشور اسیائی دیگر به کار خود ادامه می دهد.

نیویورک تایمز به این نتیجه میرسد که فعالیت جاسوسی علیه چین کاریست بسیار دشوار و اشاره  به سرقت بزرگ داده ها در سال 2015 می کند که چین را موفق به دست یافتن به حساب هزاران کارمندان دولت امریکا ساخت. البته یاد آوری تحقیقات اخیر اف.بی.آی علیه پرزیدنت ترامپ، که متهم به دادن اطلاعات محرمانه به روسیه شده نیز از واجبات کارهای رسانه ایست که حتما  نباید از ذکر آن خود داری کرد.

https://deutsch.rt.com/international/50977-chinesen-t%C3%B6teten-mehrere-cia-spione/

 

***

برای آن که یک راکت اتمی بتواند با موشک به امریکا برسد باید بتواند فاصله ای  بیش از 8 هزار کیلومتر را طی کند . تکنیک باید آنقدر پیشرفته باشد که بتواند دوباره از فضا به اتمسفر بازگردد. قدرت اتمی کره شمالی برای آن کشور تضمینی است برای پیشگیری حمله امریکا به  آن کشور. «کیم یونگ اون» نمی خواهد به سرنوشت لیبی دچار شود. اما این واقعیت که آزمایش موشکی جدید کره شمالی پس از آن صورت گرفت که در کره جنوبی از ضرورت نزدیکی دو کره صحبت بود موید این پیشداوری چینی است که کره شمالی می تواند هر لحظه گاز بگیرد. روز دوشنبه کره شمالی خود اعلام کرد که موشک از نوع میان برُد و دور برُد بوده است. برُد موشک «هواسونگ 12» 787 کیلومتر در ارتفاع 2115 کیلومتری بوده است. دولت پیونگ یانگ آزمایش را موفقیت آمیز خواند. «کیم یونک اون» آن را «موفقیت بزرگ» خواند. «هواسونگ12» قادر به حمل کلاهک اتمی و  نشانه گرفتنن امریکاست…برای آن که یک راکت اتمی بتواند با موشک به امریکا برسد باید بتواند فاصله ای  بیش از 8 هزار کیلومتر را طی کند . تکنیک باید آنقدر پیشرفته باشد که بتواند دوباره از فضا به اتمسفر بازگردد. قدرت اتمی کره شمالی برای آن کشور تضمینی است برای پیشگیری حمله امریکا به  آن کشور. «کیم یونگ اون» نمی خواهد به سرنوشت لیبی دچار شود. اما این واقعیت که آزمایش موشکی جدید کره شمالی پس از آن صورت گرفت که در کره جنوبی از ضرورت نزدیکی دو کره صحبت بود موید این پیشداوری چینی است که کره شمالی می تواند هر لحظه گاز بگیرد.

کره شمالی هر لحظه میتواند گاز بگیرد!

روسیه امروز- ترجمه رضا نافعی

کره جنوبی با انتخاب یک سیاست دموکراتیک خواستار صلح با کره شمالی شد. بنظر می رسید که کره شمالی نیز آماده کنار گذاشتن تهدیدات شده باشد ولی این کشور روز یکشنبه دست به یک آزمایش موشکی زد که بنا به اظهار کارشناسان  نیرومند تر آزمایش ها پیشین  بود.
هفته گذشته در کره جنوبی رئیس جمهور تازه ای انتخاب شد بنام «مون یه این» ، وکیل مدافع حقوق بشر و دموکرات، که خواستار آغاز مناسبات تازه ای در شبه جزیره کره، فراسوی  همه تنش ها در این منطقه است. تنش هائی که منطقه را تا آستانه یک جنگ اتمی پیش برده است. در زمان مبارزات انتخاباتی کره شمالی از مردم کره جنوبی خواست تا به نامزد انتخاباتی محافظه کاران رای ندهند، زیرا آنها  خواستار گفتگو با کره شمالی نیستند. اما روز یکشنبه  آزمایش موشکی کره شمالی، گمانه زنی ها در باره قدرت تخریبی موشک آغاز و  امید به چرخش بسوی دیپلماسی ناپدید شد. در آغاز ناظران در پی کشف این بودند که  اصلا موشک  از کدام نوع بوده است. روز دوشنبه کره شمالی خود اعلام کرد که موشک از نوع میان برُد و دور برُد بوده است. برُد موشک «هواسونگ 12» 787 کیلومتر در ارتفاع 2115 کیلومتری بوده است. دولت پیونگ یانگ آزمایش را موفقیت آمیز خواند. «کیم یونک اون» آن را «موفقیت بزرگ» خواند. «هواسونگ12» قادر به حمل کلاهک اتمی و  نشانه گرفتن امریکاست.
موفقیت نامنتظر این موشک، امریکا و کشورهای همسایه را با مسائل تازه ای مواجه ساخته است.
«جان شیلینگ» کارشناس امور فضائی و پرواز به فضا در تحلیلی  در «وبسایت38 شمال» در باره آزمایش کره شمالی چنین نوشت:« این آزمایش معرف چنان قدرتی است که ما تا کنون در موشک های کره شمالی ندیده بودیم».
قبلا در باره قدرت برُد و صعود راکت های کره شمالی در رسانه های خارجی نیز گمانه زنی هائی صورت گرفته بود. از هفته ها پیش کره شمالی در کانون توجه و اخبار بین المللی قرار دارد. از پایان جنگ کره (1950-1953) تا کنون میان دو کره فقط آتش بس برقرار شده و قرارداد صلحی میان آنها منعقد نشده است. قرارداد چین با کره شمالی هنوز به اعتبار خود باقی است که اگر جنگی درگیر شود چین متعهد به دفاع از کره شمالی است.  امریکا خواستار آنست که چین مناسبات اقتصادی خود را  با کره شمالی قطع کند. چین که تنها کشور منطقه است که با کره شمالی روابط اقتصادی دارد تا کنون حاضر به تمکین از امریکا نشده است.

آزمایش اخیر نشان از دو عنصر دارد: یکی فقدان اعتماد  «کیم یونگ –اون» و دیگری غیر قابل پیش بینی بودن رفتار او. افزون بر این، آزمودن  رئیس جمهور تازه منتخب کره جنوبی نیز بوده است که با توجه به کثرت مشغله فوری از برگزاری مراسم برای آغاز کار خود بعنوان رئیس جمهور چشم پوشید. «مون» روز چهارشنبه پس از آغاز کارخود اعلام کرد «تحت شرایط مطلوب» حاضر به سفر به « پیونگ یانگ» خواهد بود. «مون» قصد دارد بازی های زمستانی المپیک  سال 2018 که در کره جنوبی برپا خواهد شد را زمینه ای سازد برای نزدیکی دو بخش کره به یکدیگر.

دیدار با ترامپ در ماه ژوئن
از روز دوشنبه هیاتی از واشنگتن در کره جنوبی بسر میبرد تا مقدمات دیدار ترامپ و «مون یه این» را فراهم   و رئیس جمهور کره جنوبی را برای همکاری با امریکا آماده سازد. قرار است دیدار رسمی میان ترامپ و رئیس جمهور کره جنوبی در ماه ژوئن انجام شود.
«مون یه این» در زمان مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرد که در باره استقرار سامانه امریکائی مورد مناقشه در کره جنوبی بنام THAAD از نو گفتگو خواهد کرد. این سامانه ضد موشکی  پیش از انتخابات اخیر کره و در دوران دولت موقت در کره جنوبی به آن کشور منتقل شده است.  از آن زمان مردم کره جنوبی احساس می کنند که  بی اعتنا به خواست آنان برایشان تصمیم گرفته شده است. «مون یه این» قصد داشت «نه گفتن » به امریکا را به مردم بیاموزد.
برای آن که یک راکت اتمی بتواند با موشک به امریکا برسد باید بتواند فاصله ای  بیش از 8 هزار کیلومتر را طی کند . تکنیک باید آنقدر پیشرفته باشد که بتواند دوباره از فضا به اتمسفر بازگردد. قدرت اتمی کره شمالی برای آن کشور تضمینی است برای پیشگیری حمله امریکا به  آن کشور. «کیم یونگ اون» نمی خواهد به سرنوشت لیبی دچار شود. اما این واقعیت که آزمایش موشکی جدید کره شمالی پس از آن صورت گرفت که در کره جنوبی از ضرورت نزدیکی دو کره صحبت بود موید این پیشداوری چینی است که کره شمالی می تواند هر لحظه گاز بگیرد.

https://deutsch.rt.com/asien/50641-korea-krise-hoffnung-auf-frieden-schwindet/

 

***

بنظر مسکو استراتژی گسترش مناطق امن در سوریه و کاستن از تنش ها ادامه خواهد یافت…برای دست یافتن به صلح در سوریه دولت امریکا باید اشتباهات خود را تصحیح کند. تروریست ها را از مخالفان مسلح که واشنگتن آنها را «میانه روها» خطاب می کند، جدا سازد.

در دیدار وزیر خارجه روسیه با ترامپ در کاخ سفید چه گذشت!

روسیه امروز – ترجمه رضا نافعی

 

لاوروف  وزیر خارجه روسیه، برای نخستین بار پس از ملاقاتی که با ترامپ در کاخ سفید داشت، پیرامون مسائل مطرح شده در این دیدار گفت: موضوع  مذاکرات او با دونالد ترامپ در هفته گذشته در درجه اول برای ایجاد و گسترش مناطق امن و کاهش تنش ها در سوریه بوده است. لاوروف گفت ضرورت ایجاب می کند که مناطق امن در سراسر خاک سوریه گام بگام گسترش یابد. روز چهارشنبه هفته گذشته  ترامپ و لاوروف در کاخ سفید با یکدیگر ملاقات و گفتگو کردند.

لاوروف گفت ابتکار روسیه برای ایجاد مناطق امن در سوریه متکی بر پیشنهاد ترامپ بوده است.  بنظر مسکو استراتژی گسترش مناطق امن در سوریه و کاستن از تنش ها ادامه خواهد یافت.

لاوروف در برابر  کانال اول تلویزیون روسیه گفت محور مذاکرات ما اندیشه ای بود که پرزیدنت ترامپ در مراحل اولیه زمامداری خود بیان کرده بود: مناطق امن یا مناطق کاهش تنش مناطقی است که در آنها نبردی صورت نگیرد مگر علیه تروریست ها و برای متواری ساختن آنان.

لاوروف گفت شرکت کنندگان در مذاکرات صلح آستانه ابتکار ایجاد مناطق امن را پذیرفتند، روسیه و نیز دیگر شرکت کنندگان در کنفرانس براین نظر بودند که این استراتژی به بقیه خاک سوریه نیز توسعه یابد.

تنش زدائی باید گام بگام گسترش یابد

تنش زدائی و ایجاد مناطق امن که از روز 5 ماه مه به اجرا در آمد، فعلا به مدت شش ماه ادامه خواهد یافت. این امکان هست که پس از سپری شدن 6 ماهه نخست  این توافق 6 ماه دیگر نیز تمدید شود. هم اکنون مناطق امن در استان های ادلیب، در بخش هائی از لاذقیه، حلب، حما در شمال حمص، در غوطه شرقی که بخشی از دمشق است و در مناطق مرزی با اردن  بوجود آمده است.

کشورهای تضمین کننده صلح در آستانه که عبارت بودند از روسیه، ایران  و ترکیه برای ایجاد مناطق امن به توافق رسیدند. کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس ابراز امیدواری کردند که این ابتکار سبب گردد تا چالش خونین در سوریه  پایان یابد.

لاوروف اظهار داشت: واشنگتن و مسکو در سوریه اهداف مشترکی دارند. اینک کلیه نیروهای ذی دخل باید برای پایان یافتن جنگ داخلی در سوریه با یکدیگر همکاری کنند.

وزیر خارجه روسیه گفت بر این اساس روسیه و امریکا همراه با دیگر کشورهای مهم ذی دخل باید بکوشند تا با اعمال نفوذ برشرکت کنندگان در جنگ  اعتماد آنها را  بر تحقق مصوبات شورای امنیت سازمان ملل افزایش دهند. طبق مصوبات شورای امنیت سازمان ملل دستور کار  تدوین قانون اساسی جدید و نیز اجرای انتخابات  در سوریه است. این امر مورد تایید مسکو و واشنگتن قرار دارد.

بدلیل تعداد زیاد بازیگران در چالش سوریه یافتن نقاط مشترک میان آنها  و نیز اجرائی کردن توافق ها کاری است دشوار.

لاوروف گفت برای دست یافتن به صلح در سوریه دولت امریکا باید اشتباهات خود را تصحیح کند. تروریست ها را از مخالفان مسلح که واشنگتن آنها را «میانه روها» خطاب می کند، جدا سازد.

لاوروف گفت: «در سوریه بازیگران فراوانند: نخست و در صدر همه احزاب سوریه قرار دارند، داعش، جبهه النصر و همچنین آنها که با آنان همکاری می کنند. از این رو جدا کردن (گروههای شورشی) اهمیت ویژه دارد، یعنی همان قراری که ما با دولت اوباما گذاشته بودیم که به اجرا در نیاورد.»

لاوروف در مورد مناسبات دولت ترامپ با روسیه نیز گفت :« از رفتار ترامپ چنین بر می آید که می خواهد مناسبات با روسیه بر اساس احترام متقابل و بر پایه علائق مشترک استوار گردد. پرزیدنت ترامپ هیچگاه نگفته است که می خواهد مناسبات با روسیه بد باشد- نه در جریان مبارزات انتخاباتی و نه بعنوان رئیس جمهور امریکا. برعکس او گفته است که خواستار مناسبات عادی و محترمانه با تمام کشورها از جمله با روسیه است، که به درستی مبتنی بر علائق مشترک هستند. البته در میان این علائق مشترک مبارزه با تروریسم در صدر قرار دارد.

«رکس تیلرسون»  وزیر خارجه امریکا نیز روز یکشنبه گفت مناسبات کنونی میان روسیه و ایالات متحده امریکا «سالم» نیست.

تیلرسون در برابر تلویزیون ان.بی.سی. گفت بنظر من تا حدود زیادی مناسبات کنونی امریکا و روسیه برای جهان نا سالم است» آنچه مسلم است این است که برای مردم امریکا، برای علائق امنیتی ملی ما ناسالم است. این که آیا ما موفق به بهبود بخشیدن به آن خواهیم شد یا نه ، هنوز روشن نیست».

https://deutsch.rt.com/international/50620-treffen-von-trump-und-lawrow/

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 23 مه 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: