اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

آنجا که استبداد جواز رأی می دهد!: م. چابکی

 مبارزین شرمنده نیستند !!! با توجه به  جنگ روانی روشنفکران خارج از حلقه دولتی ولی هم رزم و هم بزم آنان و دیگر اپوزیسیون خودخوانده با بیانه ها و مصاحبه های تصویری و نوشتار ی که شدیدا درتقلا اند باید اعتراف نمود  مقاومت و پایداری نیروهای دمکرات صادق, مترقی و چپ  در شکستن سد استبداد با فدا کاری در بی اعتبار کردن این نمایش نقش به سزائی را ایفا نموده اند که پس از اتمام انتخابات و ماه عسل رئیس جمهور روزهای پرتب و تابی برای گذار به دمکراسی به دلیل حل نشدن تضاد عمده روز درپیش خواهد بود که حاکمان نیز با هشدار به مردم آنرا نفی نکرده اند.

 

 آنجا که استبداد جواز رأی می دهد!

م. چابکی

کشور استبداد زده ما مانند دیگر کشورهای سرمایه داری مدعی دمکراسی هر چهار سال یک بار انتخابات با شیوه سینه زنی  زیرعلم «ولایت فقیه» , ظاهری پذیرفتنی بخود داده .

بنا به سخنان رهبر» ولایت فقیه» برگزاری انتخابات درکشور, ازافتخارات جمهوری اسلامی است …باید درآن شرکت کرد … مهم نیست به چه کسی رأی می‌دهیم، مهم این است که همه بیایند و باشند و نشان بدهند که حاضرند ….. این افتخار بزرگ جمهوری اسلامی است….  اگر کسی علیه امنیت کشور قیام کند  قطعا سیلی خواهد خورد «تغییر رفتار» با «تغییر نظام» هیچ فرقی ندارد..» [ اشاره  بدون ذکر نام  موسوی نخست وزیر درحصر و احمدی نژاد رئیس جمهور معترض ؛ سخنرانی درمراسم دانش آموختگان دانشجویان افسری و  تربیت پاسدار  ]

واقعیت این است جمهوری اسلامی برپایه جمهوریت واسلامیت بناشده از جمهوریت که همان رای و اراده مردم تفسیرمی گردد با بهای خون هزاران انسان آگاه دگراندیش و محروم جامعه که نقش تعین کننده ائی درآبیاری انقلاب 57 داشته اند روحانیت که برموج انقلاب سوارشد فقط سیاست اسلام سالاری را باقی نهاد.

با ساختار قانون اساسی و اصلاح آن درسال 1368 خامنه ائی رهبر»ولایت فقیه» بالا ترین مقام رسمی که به اعتقاد بنیاد گرایان اسلامی در غیبت » امام غایب «نماینده خدا بر زمین است ؛ حکم مطلق برتمامی احکام قوای سه گانه حتی حکم باطل نمودن رئیس جمهوری را دارا گردید؛ جای تردیدی برای آزادیخواهان و نیروهای مترقی وچپ  باقی نمی گذارد که نباید دمکراسی را فدای استبداد نمود.

آزمونهای  دولت مردان درانتخابات نشان می دهد که تا کنون هیچ رئیس جمهوری نتوانسته و یا نخواسته است تغییری درقوانین ضدکارگری وضدمردمی حاکمیت به وجود آورد.

از اولین رئیس جمهور بنی صدر که با استهزاء مجلس برکنار گردید و امروز خود افشاءگر رژیم است و رجائی نخست وزیر که جایگزین وی گردید و مدت یکماه طول نکشیده بود که در بمب گذاری کشته شد و خامنه ای بعنوان رئیس دولت پس از درگذشت خمینی بعنوان رهبر انتخاب گردید. مقام نخست وزیری با تغییر قانون اساسی جدید که موسوی یکی  از آخرین ها بود حذف گردید سید علی خامنه ای در ماورای طبقات با اقتدارسرمایه‌سالاران  و بوروکراتهای سپاه درراس تشکیلات فرماندهی جمهوری اسلامی قرار گرفت که متاسفانه بخشی از روشنفکران و اپوزیسیونهای خود ساخته هنوز دنبال استبداد می گردند .

پس ازریاست خامنه ای دولت  رفسنجانی با لقب سردار سازندگی اقتصاد نئولبرالیسم را پایه گذاشت و پدر خوانده آن گردید رفسنجانی در دورهٔ ۸ ساله ریاست‌جمهوری‌اش پس از جنگ ایران- عراق پایگاه طبقاتی رژیم ولایی را گسترش دادو متنوع کرد و از محدودهٔ وابستگی به خرده‌بورژوازی سنتی و بورژوازی تجاریِ سنتی آن را خارج کرد با ارزش‌افزایی بر مبنای کار اجتماعی  نه  از راه مسیر تولید ،بلکه با رانت و دزدی خزانه و سلب مالکیت مردم بر اموال ملی و دولتی‌شان انباشت سرمایه‌های نامشروع در دو دههٔ گذشته به‌وسیله سیاست‌های خصوصی‌ و شبه‌خصوصی‌سازی و با دستاویزِ تعدیل اقتصادی، برای رسیدن به این هدف بوجود آورد و از عناصر وابسته به‌قدرت چون سپاه استفاده کرد. این عالی جناب سرخ پوش روند اقتصادی‌ای را پایه‌گذاری کرد که به‌طور همه‌جانبه در دولت‌های بعدی ادامه یافت.

محمد خاتمی  دوران 8 ساله دولت اصلاحات که  ملقب به «گارباچف  ایران» با رای 20 میلیونی با توهم رای دهندگان «ساختار شکن» بود  هرچند در آغاز زمینه ساز تحول های مهمی درمیهن گردید  اما این» پدیده نو» برعکس  در همه این سال‌ها تزلزل در به پیش بردن اصلاحات سیاسی، و ادامه دادن به سیاست‌های مخرب و نولیبرالی اقتصادی دولت رفسنجانی، در راستای منافع کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک، بود. ادامه این سیاست‌ها، نه تنها فقر و محرومیت در جامعه ما را تخفیف نداد، بلکه شرایطی را پدید آورد که نیروهای ضدمردمی و ارتجاعی‌ای، همچون احمدی نژاد، در آستانه انتخابات سال ۸۴، با سردادن شعارهای عوام‌فریبانه در زمینه عدالت اجتماعی، از جمله شعار: ”گذاشتن پول نفت روی سفره مردم“، توانستند بر موج نارضایتی قشرهای زحمتکش بر اثر فشارهای کمر شکن اقتصادی و محرومیت روز افزون، سوار شوند. توهم رای دهندگان و ایجاد خوش‌بینی به اصلاحات خاتمی نتیجه آن حرکت درمسیر آشتی طبقاتی بنام» آشتی ملی» در راه اعتماد سازی به ولایت مطلقه ختم گردید. گارباچف «ساختار شکن» به دستاوردهای سوسیالیسم خیانت کرد ولی اصلاحات محمد خاتمی در وفاداری به ساختار رژیم درجا زد ... محمود احمدی نژاد دولت کودتا در برابر رقبائی چون موسوی وکروبی با وعده ها قرار بود که » پول نفت را برسفره مردم بیاورد» در بین اطرافیان و دولت‌مردان آورد؛ دولت پوپولیستی احمدی نژاد علاوه بر لحن غیرمتعارف دیپلماسی با عملکرد تخریبی پایه های اقتصاد, فاسد ترین دوره هشت ساله را بادور زدن تحریم ها طی کرد نام و کارنامه احمدی‌نژاد با اظهارنظر رهبر نظام  گره خورده است  که وی در سال ۸۸ گفت: «نظر من به نظر ایشان نزدیک‌تر است» . بیلان کارهای این دردانه   اما آکنده از ماجراجویی‌های سیاسی، تقلب انتخاباتی، اختلاس‌های کلان و تحریم‌های سنگین بانکی و اقتصادی است. حلقه اطرافیان او به «جریان انحرافی» موسوم شد‌ه‌اند و پرونده‌های قضایی و مالی دارند، با این همه یارانه‌ بگیران و حاشیه‌نشینان در شهرستان‌ها و روستاهای ایران بدنه اجتماعی احمدی‌نژاد هستند.

حسن روحانی آزمونی دیگری بود که با اوضاع هار جنگ طلبانه جهان امپریالیسم درراس آن ایا لات متحده آمریکا و بحران داخلی فقرو بی‌کاری در کشور ما که غوغا می کرد ؛ اما آقا زاده های رژیم در کنار مدرترین ماشینها با پوشش شیک ترین لباس سیاه  همراه دوست دخترانشان در مجالس حسینی عزاداری می کردند ! شرایطی که مردم جان به لب رسیده با تحریم ها و دور زدنهای مالی دولت‌مران در نارضایتی مطلق بسر می بردند و هر لحظه پتانسیل نهفته خوش جوش و سازمان نیافته  مردم حالت انفجاری به خود می گرفت؛ « نرمش قهرمانانه» رهبرکه گفتگو با شیطان بزرگ از دوران احمدی نژاد آغاز کرده بود به » کلید حسن روحانی» رقم خورد و گامهای « اعتدال و امید » برداشته شد .با تبلیغات عریض وطویل و آرایش نیروها ی اصلاح طلب دولتی و اصولگرایان با طرح رای دادن « به خوب و یا خوبتر» بین جلیلی و روحانی و امروز بین رئیسی و روحانی  اما عملکرد 4 ساله  روحانی با دستکشی نرم  ومتدل یا » با پنبه سربریدن»  به  همان سیاست های نئولبیرالی و سرکوب همچون رقبای دوره قبلی خود به شکل شدید تری ادامه داشت. اعتراض  کارگران , و دیگر زحمتکشان  طیف وسیع روشنفکران ,دانشجویان , معلمان , پرستاران هنرمندان که جهت احقاق حقوقشان  با شلاق و شکنجه در جلوی چشمان خانواده خود مواجع می شوند این عمال بی شرمانه را چگونه باید پاسخ داد .

حسن روحانی اکنون پس از 4 سال  ادامه سیاستهای خانمان برانداز و عبور از سرند شورای نگهبان همراه 5 کاندید از مسئولان کشور که کم بیش در عملکرد با دیگرکاندیداها تفاوت چندانی ندارند بار دیگر در تیم انتخاباتی حضور یافت که طبق آمار شبکه های اجتماعی نشان از پیروزی اوست.حسن روحانی  درآخرین خود افشاء گری‌ها که از رسانه های تصویری پخش شد هیچ برنامه  اقتصادی ای را  بسود زحمتکشان ارائه نداد.  فقط در گفتمان کاندید ها دعوای شخصی و برخ کشیدن دستبرد, در اموال ملی , سوء استفاده های مالی ,فساد اداری , جنایات قوه قضائیه , سرکوب دگراندیشان با ناگفته گذاشتن واقعیت ها ی 38حاکمیت جمهوری اسلامی که یگانه برنامه همه شرکت کنندگان بود در نمایش انتخاباتی دربرابر افکار عموی ایران وجهان قرار داشت.

دوازدهمین دوره ریاست جمهوری باخیمه شب بازی انتخابات برای جذب مردم به طرفداری از یک جناح  و سرپوش گذاشتن بر خواست مردم بپایان خود نزدیک می شود ؛ ریزش و عدم اعتماد به این بازی انتخاباتی در کشور استبدادزده ما شتاب بیشتری بخود می گیرد ؛ از سوی آزادیخواهانی با تردید برسر دوراهی سیستم مردم فریب را توجیه می کنند  و روزنه امید را در جواز رای صادر شده از سوی استبداد می دانند در سوی دیگر کارزار روشنگرایانه و افشاء گرانه در فضای مجازی و غیر آن همراه است که با تهدید و پشتبانه وسیع  مالی , امنیتی و اطلاعاتی و وعده و تشویق و پیگری وشناسائی افراد از طروق مختلف از جمله شناسنامه با نبردی نا برابر روبروست.

در نتیجه مبارزین شرمنده نیستند !!! با توجه به  جنگ روانی روشنفکران خارج از حلقه دولتی ولی هم رزم و هم بزم آنان و دیگر اپوزیسیون خودخوانده با بیانه ها و مصاحبه های تصویری و نوشتار ی که شدیدا درتقلا اند باید اعتراف نمود  مقاومت و پایداری نیروهای دمکرات صادق, مترقی و چپ  در شکستن سد استبداد با فدا کاری در بی اعتبار کردن این نمایش نقش به سزائی را ایفا نموده اند که پس از اتمام انتخابات و ماه عسل رئیس جمهور روزهای پرتب و تابی برای گذار به دمکراسی به دلیل حل نشدن تضاد عمده روز درپیش خواهد بود که حاکمان نیز با هشدار به مردم آنرا نفی نکرده اند.

م . چابکی 25 اردیبهشت 1396   15 /05/2017

 

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 17 مه 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: