اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

آمریکا و عربستان از پیروزی سریع ارتش سوریه در منطقه غوطه و بادیه سوریه در مرز عراق دچار خشمی هستریک شده اند: به قلم سردبیر مجله البنا ء متعلق به نیروهای ملی لبنان، مترجم: احمد مزارعی

وضعیت خشم هستریک آمریکا و عربستان در حقیقت نشاندهنده حجم دستاوردهائی است که تحقق آن امکان پذبر شده و تأثیر آنها بر مجموعه معادلاتی که میتواند بر آینده جنگ در سوریه داشته باشد را نشان میدهد، با این اعتبار که امنیت دمشق و همچنین مرزهای سوریه  و عراق در حقیقت آخرین موضوعاتی هستند که جنگ در گروی آنها است…عنوان تهاجم گسترده تبلیغاتی و دیپلوماتیک دو کشور آمریکا و عربستان که همه امکانات دو کشور در خدمت آن به کار گرفته شده است، پیروزی سریع ارتش سوریه در منطقه غوطه دمشق در سایه توافقاتی  است که در کنفرانس آستانه و در نتیجه تضادهائی که میان گروههای تروریستی وجود داشت بدست آمد، و همچنین از مذاکراتی که میان دولت سوریه و گروههای تروریستی برای امر صلح و پذیرش خروجشان از شهرک‌های قابون، تشرین و برزه بدست آمد، و مهمتر از همه پیروزی موازی و همزمان ارتش سوریه در عمق مناطق بادیه سوریه و پیروزی مشابه حشد الشعبی در منطقه مقابل بادیه سوریه، یعنی در عراق و گذر کردن هردو نیروی ارتش سوریه و حشد الشعبی از همه موانع، بطوری که این پیروزیها ی همزمان همه برنامه های مشترک عربستان و آمریکا را در هم شکست، قرار براین بود که آنها کنترل ارتباطی میان عراق و سوریه را بدست گیرند و مانع کمکهای استراتژیکی ایران و ارتباط آن با محور مقاومت شوند، این کنترل آنها در صورت پیروزیشان مانع حرکت لوله های نفت و گاز ایران و عراق به سوریه و از آنجا به مدیترانه میشد، همچنین این پیروزی آنها، مانع خطوط بازرگانی چین نیز میشد که آنها برای پیروزی آن از این طریق یکصد میلیارد دلار در نظر گرفته اند. 

آمریکا و عربستان از پیروزی سریع ارتش سوریه در منطقه غوطه و بادیه سوریه در مرز عراق دچار خشمی هستریک شده اند (1)

به قلم سردبیر مجله البنا ء متعلق به نیروهای ملی لبنان

مترجم: احمد مزارعی، شانزدهم اردیبهشت 1396

تهاجم مهم ،گسترده و داغ تبلیغاتی که آمریکا و عربستان بر علیه سوریه، رهبری آن وارتش این کشور آغاز کرده اند  بسیار شگفت انگیز و نشاندهنده این است که آنها توقع نداشتند علیرغم ارسال آنهمه اسلحه و کمکهای گوناگونی که برای تروریستها فرستاده اند ، ارتش سوریه بتواند بیکباره خود را به مرزهای عراق و سوریه رسانیده و با حشد الشعبی عراق همسایه شود.( در همین هفته به دستور ترامپ اسلحه هاب بسیار زیاد، مدرن و پیشرفته ای در اختیار کردها قرارداده شد. مترجم). هم اکنون واشنگتن و ریاض هفته ای بسیار فشرده از فعالیتهای سیاسی و دیدارهای گوناگون از سر میگذرانند:

قرار است ترامپ اردوخان را به حضور بپذیرد که کاخ سفید این مسافرت و ملاقات را برای خاور میانه بسیار مهم و تاریخی نامیده است ، اروپا نیز قرار است با رهبران سیاسی بسیاری ملاقات داشته باشد که همه این دیدارها در مورد ترسیم سیاستهای تازه آمریکا در منطقه دور میزند . عربستان در این مرحله بیشترین فعالیتها و سیاستگزاریها را دارد زیرا ترامپ اولین مقصدش در سفر خاورمیانه عربستان است ، عنوان و وظیفه اصلی این مسافرت ترامپ کنفرانسی است «اسلامی  آمریکائی» که کشورهای اسلامی همپیمان عربستان در آن شرکت دارند و عربستان از مدتها پیش با کوششهای زیادی زمینه انعقاد آن را فراهم کرده است، در این کنفرانس لبنان نیز حضور دارد، اما عربستان بر عکس همه مقررات بین المللی و پروتوکل‌های موجود به جای دعوت از رئیس جمهور ، یعنی میشل عون از سعد حریری دعوت به عمل آورده است تا مطمئن شود که تمام تصمیمات کنفرانس تصویب خواهد شد.

عنوان تهاجم گسترده تبلیغاتی و دیپلوماتیک دو کشور آمریکا و عربستان که همه امکانات دو کشور در خدمت آن به کار گرفته شده است، پیروزی سریع ارتش سوریه در منطقه غوطه دمشق در سایه توافقاتی  است که در کنفرانس آستانه و در نتیجه تضادهائی که میان گروههای تروریستی وجود داشت بدست آمد، و همچنین از مذاکراتی که میان دولت سوریه و گروههای تروریستی برای امر صلح و پذیرش خروجشان از شهرک‌های قابون، تشرین و برزه بدست آمد، و مهمتر از همه پیروزی موازی و همزمان ارتش سوریه در عمق مناطق بادیه سوریه و پیروزی مشابه حشد الشعبی در منطقه مقابل بادیه سوریه، یعنی در عراق و گذر کردن هردو نیروی ارتش سوریه و حشد الشعبی از همه موانع، بطوری که این پیروزیها ی همزمان همه برنامه های مشترک عربستان و آمریکا را در هم شکست، قرار براین بود که آنها کنترل ارتباطی میان عراق و سوریه را بدست گیرند و مانع کمکهای استراتژیکی ایران و ارتباط آن با محور مقاومت شوند، این کنترل آنها در صورت پیروزیشان مانع حرکت لوله های نفت و گاز ایران و عراق به سوریه و از آنجا به مدیترانه میشد، همچنین این پیروزی آنها، مانع خطوط بازرگانی چین نیز میشد که آنها برای پیروزی آن از این طریق یکصد میلیارد دلار در نظر گرفته اند.

عربستان کوشش زیادی بکار برد تا پیروزی ارتش سوریه را در منطقه غوطه به عنوان برنامه ای که هدفش ایجاد تغییرات دموگرافیکی داشته و اینکه این عمل ارتش سوریه با موازین بین المللی و حقوق بشر منافات دارد و تهدید نمود که این عمل ارتش سوریه را به محاکم بین المللی و تحریم دولت سوریه احاله خواهد داد، دولت عربستان این اقدام سوریه را به حشد الشعبی عراق نیز ارتباط داده که آنها هم همین هدف تغییرات دموگرافیکی دارند و ایران مسئولیت تخریب بافتها و ساختارهای اجتماعی و مذهبی دو کشور سوریه و عراق را به عهده دارد، در همین زمان عربستان دست به دامن مسعود بارزانی شده و ایشان هم بیکباره فریادش به هوا رفته و ادعا کرده است که در مناطق زیر نفوذ حشد الشعبی عراق ایزدی‌ها وجود دارند و اگر حشد الشعبی پیشروی خود را بسوی مرزهای سوریه متوقف نکند مجبور به دخالت نظامی خواهد شد.

وضعیت خشم هستریک آمریکا و عربستان در حقیقت نشاندهنده حجم دستاوردهائی است که تحقق آن امکان پذبر شده و تأثیر آنها بر مجموعه معادلاتی که میتواند بر آینده جنگ در سوریه داشته باشد را نشان میدهد، با این اعتبار که امنیت دمشق و همچنین مرزهای سوریه  و عراق در حقیقت آخرین موضوعاتی هستند که جنگ در گروی آنها است.

حوادث موجود در حالی اتفاق میافتد که مذاکرات ژنو میان دولت سوریه و نمایندگان مخالفان آن نزدیک است و پیش‌بینی‌ها برای موفقیت آن بسیار محدود، زیرا نمایندگان دولت عربستان زمینی برای ایستادن بر روی آن ندارند، از آنسو آمریکائیها و ترکها نیز نیروهای  مسلح این مخالفان را میان خود تقسیم کرده اند، تنها نیروئی که خارج از این معادله قرار دارد دو تشکیلات داعش و نصره میباشد و چگونگی راه جنگیدن با آنها . این موضوعی است که باید در مذاکرات میان اردوخان و ترامپ در واشنگتن حل و فصل شود، در اینجا ترکیه با این وضعیت در واشنگتن روبرو است که ترامپ در مورد ارسال اسلحه و کمک به کردها ضماناتی بدون پشتوانه به ترکیه داد و نه قولی حتمی و قطعی مبنی بر عدم کمک به کردها. با این حساب ترکیه برای مبارزه با تروریستها در منطقه ادلب بهای گزافی باید بپردازد و نیروهائی که ترکیه جمع آوری کرده است  توانائی مقابله با آنها را ندارند.

توضیح زیر نویس :

(1) – برای روشن شدن اوضاع منطقه جنگی در سوریه وعراق به مقاله «ابزارهای منطقه ای تازه آمریکا برای تسلط بر»خاورمیانه بزرگ»!! در مجله هفته مراجعه کنید.

پایان مقاله.

توضیحی در مورد خبری دروغ از طرف اسرائیلیها و همچنین پیچیدگیهای سیاسی در منطقه

این خبر دروغ است و احتمال حمله از سوی مرز اردن بسیار کم است و حتی دیروز یک وزیر اردنی طی پیامی به لاوروف اظهار داشت که خواستار وحدت و آرامش در سوریه است و کلماتی که خواسته است برنامه حمله به سوریه از طریق اردن را کاملا انکار کند، در دیدار لاوروف و ترامپ در آمریکا ، ترامپ کوشید تا لاوروف را قانع کند که حمله نیروهای آمریکا ئی و انگلیسی را بهمراه نیروهای عشایری به منطقه مرزی عراق و سوریه بپذیرد اما لاوروف نپذیرفت، حتی اگر روسیه هم بخواهد پشت پرده معامله ای کند محور مقاومت تحت هیچ شرایطی به تشکیل کانتونی در مرز سوریه وعراق تن در نخواهد داد ، محور مقاومت بسیار قدرتمند است وروسیه اینرا میداند که اگر به معامله ای در غیاب محور مقاومت انجام دهد با شکست حتمی روبرو خواهد شد، روسیه گروه قدری جمیل رئیس سابق حزب کمونیست سوریه را با عده ای مخالفان دیگر دولت سوریه را در موسکو نگهداری کرده تا شاید بتواند از آنها به عنوان اهرمی بر علیه حزب بعث استفاده کند قبلا قدری جمیل وزیر اقتصاد درکابینه دولت بود اما به خاطر طرفداری افراطی از سیاستهای روسیه از کابینه اخراج شد، درگذشته نه چندان دور یکبار روسیه مانع  حمله ارتش سوریه به رقه شد بقول روزنامه ملی گرایان لبنانی سوری «البناء» روسیه زمزمه اینرا داشته است که مرز سوریه وعراق بر روی ایران ومحور مقاومت بسته شود در مقابل روسیه گاز ایران را به اروپا بفروشد وایران نیز از کشیدن دو خط بزرگ لوله گاز از طریق مرز عراق وسوریه خودداری کند ، ایران رقیب مهمی برای روسیه در بازار گاز است وروسیه چندان مایل نیست که ایران در منطقه خاور میانه دست بالا را داشته باشد در جریان حمله به خان تومان نیز که قرار بود روسیه پشتیبانی هوائی کند وارتش سوریه با کمک حزب الله خان تومان را آزاد کنند ، روسیه حمایت هوائی نکرد وعده زیادی ایرانی وسوری کشته شدند ، روسیه در جریان آستانه اول نیز بدون موافقت ایران وحتی سوریه توافقاتی با دولت ترکیه  به عمل آورد و روزنامه میسلون وابسته به کمونیستهای لبنان شرح آن را نوشت ، درهمان جریان خان تومان که قرار بود روسیه حمایت هوائی کند و نکرد ، روسیه با ترک جبهه خان تومان و تنها گذاشتن سوریه، حز ب الله و ایران، تنهائی به شهر تدمر حمله کرده زیرا این شهر جنبه تبلیغاتی بزرگی برای پوتین داشت. شهر تدمر از نظر ارتدوکسهای روسیه مقدس است و مسیحیت از این شهر به روسیه رفته و در طول دوره هفتاد ساله کمونیستی روسیه هم همیشه عکس شهر تدمر در اول جلد کتاب پنجم ابتدائی سراسر روسیه چاپ میشد، اما خبر خوشحال کننده اینکه بر عکس طرح آمریکائیها که میخواستند زودتر از ارتش سوریه به منطقعه مرزی عراق وسوریه برسند و مانع حضور ایران و ارتباط تنگاتنگ حشد الشعبی عراق با ارتش سوریه شوند، دیروز نشریه ملی گراهای سوری لبنانی عجولانه خبر رسیدن ارتش سوریه را به مرزهای عراق داد و بدین‌شکل طرح آمریکا تا این لحظه با شکست روبرو شد و چنین باد که شکست از پی شکست باشد.

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 16 مه 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: