اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

طبقات مردمی فلسطین در صفوف مقدم انقلاب!: جبهه خلق برای آزادی فلسطین/تارنگاشت عدالت

ما قول می‌دهیم که جبهه خلق برای آزادی فلسطین در صفوف مقدم نبرد با امپریالیسم، صهیونیسم و نیروهای بی‌عدالتی و ستم اجتماعی در فلسطین و در منطقه باقی خواهد ماند، زیرا این مسؤولیت ماست. این وظبفه ماست. این راهی است که ما برای بازگشت مردم خود، برای آزادی، و تشکیل یک حکومت مستقل فلسطین در همه سرزمین فلسطین تاریخی با بیت‌المقدس به عنوان پایتخت آن- پایتخت ابدی و واحد مردم فلسطین-برگزیده ایم… امروز، تقریباً در همه جا، مردم فلسطینی ما با یک کارزار بلاانقطاع و بی‌سابقه جنگ‌ علیه جنبش رهایی ملی روبه‌رو هستند. کارزار گسترده اقتصادی، سیاسی و امنیتی به سرکردگی ایالات متحده و اسرائیل و نیروهای ارتجاعی در منطقه، جنگی است که هدف نخست و اصلی آن طبقات مردمی بوده، می‌خواهد آرمان مردم فلسطین و حقوق مردم فلسطین را نابود کند… از اینجا، از سلول زندان‌های اسرائیل، که دلاوران و عزیران ما در آن اکنون درگیر حماسه‌ نوینی هستند که وارد پانزدهمین روز متوالی خود در نبرد اعتصاب غذای نامحدود شده است، ما شما را به پایبندی به این ارزش‌ها و عملی کردن آن‌ها از طريق حمایت از زندانیان و اعمال فشار بر دولت‌های خود برای بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم حکومت اشغال فرامی‌خوانیم. منزوی ساختن حکومت اشغال، تحت محاصره قرار دادن آن در سطوح مردمی و بین‌المللی، بدین معنی که روز رهایی برای مردم ما و همه زندانیان درون زندان‌های «اسرائیل» هرچه نزدیک‌تر می‌شود. آنچه که در جهان عرب و به طور کلی در منطقه می‌گذرد ایجاب می‌کند که همه نیروهای جهانی چپ متحد شده و مشترکاً با خطرات فجایع، دشمنان و جنگ‌ها مقابله کنند، به ویژه اگر ترامپ و اردوی راست نژادپرست و فاشیست او در اجرای برنامه‌ها برای بلعیدن ثروت ملت عرب موفق شوند.

طبقات مردمی فلسطین در صفوف مقدم انقلاب!

تارنگاشت عدالت 

منبع: جبهه خلق برای آزادی فلسطین
۱ مه ۲۰۱۷

 

    رفیق احمد سعدات در اول ماه مه: طبقات مردمی فلسطین در صفوف مقدم انقلاب

 

رفیق احمد سعدات دبیرکل زندانی جبهه خلق برای آزادی فلسطین، از زندان از طريق «کارزار برای آزادی احمد سعدات» به مناسبت روز اول ماه مه پیام ویژه‌ای برای نیروها و جنبش‌های چپ در جهان فرستاد، و بر مبارزه انقلابی علیه امپریالیسم، صهیونیسم و فاشیسم و نیروهای استثمار طبقاتی و اجتماعی مجدداً تأکید کرد. سعدات در این پیام گفت که اعتصاب نامحدودی که در حال حاضر توسط زندانیان فلسطینی صورت می‌گیرد برجسته‌ترین مکان مقابله با اشغال صهیونیستی و قوانین استعماری و نژادپرستانه شهرک‌سازی آن است. او خواهان گسترش کارزار برای بایکوت و منزوی ساختن اشغال در سطح بین‌المللی شد. ما قول می‌دهیم که جبهه خلق برای آزادی فلسطین در صفوف مقدم نبرد با امپریالیسم، صهیونیسم و نیروهای بی‌عدالتی و ستم اجتماعی در فلسطین و در منطقه باقی خواهد ماند.

رفقا و دوستان،

با درودهای انقلابی،
درودهای جبهه خلق برای آزادی فلسطین،
درود به رزمندگان عدالت، آزادی، برابری و ترقی در همه جا.

درود به همه شما از درون سلول‌ زندان‌های صهیونیسم، و درود به همه کسانی که این روز را جشن می‌گیرند، به کسانی که در این روز، در روشنای شعله‌های این روز ابدی، انسانی، روز اول ماه مه، روز کارگران، مردم، و طبقات رزمنده، راهپیمایی می‌کنند. این روزی است که ما با هم تعهد اصلی خود را به دفاع از حقوق و منافع طبقات فقیر و رزمنده دارای منافع اساسی در ترقی و تغییر، طبقاتی که صف مقدم انقلاب بودند و هنوز هستند، در مقابل نیروهای ددمنش سرمایه، اشغال، استعمار و نژادپرستی ایستاده اند، تجدید می‌‌کنیم.

درود از اردوگاه‌های مردم ما در میهن و در مهاجرت، از این اردوگاه‌های فلسطینی که دژ مقاومت، مقاومت مردم و انقلاب، زادگاه طبقات مردمی، کارگران رزمنده، انقلابیون فقیر و روشنفکران انقلابی بودند و هنوز هستند.

اردوگاه‌های فلسطینی ما، پرورشگاه انقلاب و انتفاضه مردمی، این روزها هم در داخل و هم در خارج از فلسطین، تحت شرایط سخت و دشواری زندگی می‌کنند. علی‌رغم ستم، حذف، در حاشیه و محاصره بودن، توده‌های مردم ما به نبرد برای حقوق مقدس خود، برای بازگشت به سرزمین و خانه‌های خود، روستاها و شهرهایی که به زور مجبور به ترک آن شدند، ادامه می‌دهند.

پیام ما امروز به همه نیروهای انقلابی در آمریکای لاتین و آفریقا، در فیلیپین، ترکیه و یونان، در کمربندهای فقر و شهرهای رزمنده در همه‌جاست: جبهه خلق برای آزادی فلسطین در روز اول ماه مه در کنار شماست، تعهد خود را به دفاع خستگی‌ناپذیر و بی قیدو شرط از حقوق استثمار شوندگان تجدید کرده، با سلطه استعمار، نیروهای استثمار و ابزار ستم طبقاتی و اجتماعی مبارزه می‌کند. ما خواهان وسیع‌‌ترین اتحاد بین‌المللی چپ برای مقابه با اردوگاه استثمار و سرمایه و ایجاد بدیل-یک جامعه سوسیالیستی-هستیم.

روز اول ماه مه روز مبارزه و پیروی از اصول اساسی بود و خواهد بود که چپ انقلابی، دمکراتیک برای رسیدن به آن‌ها به وجود آمد. ارزش‌های یک جامعه عادلانه، آزاد و برابر، برای تحکیم ارزش‌های همبستگی بین‌المللی و انسانی برای خدمت به مردم. برای سعادت و حرمت بشریت. یکی از وظايف مشترک ما دفاع از حقوق آوارگان در همه جا و دفاع از مهاجرین و طبقات فقیر، به ویژه آن‌هایی است که در در درون کشورهای امپریالیستی زندگی می‌کنند.

از اینجا، از سلول زندان‌های اسرائیل، که دلاوران و عزیران ما در آن اکنون درگیر حماسه‌ نوینی هستند که وارد پانزدهمین روز متوالی خود در نبرد اعتصاب غذای نامحدود شده است، ما شما را به پایبندی به این ارزش‌ها و عملی کردن آن‌ها از طريق حمایت از زندانیان و اعمال فشار بر دولت‌های خود برای بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم حکومت اشغال فرامی‌خوانیم. منزوی ساختن حکومت اشغال، تحت محاصره قرار دادن آن در سطوح مردمی و بین‌المللی، بدین معنی که روز رهایی برای مردم ما و همه زندانیان درون زندان‌های «اسرائیل» هرچه نزدیک‌تر می‌شود.

رفقا،
امروز، تقریباً در همه جا، مردم فلسطینی ما با یک کارزار بلاانقطاع و بی‌سابقه جنگ‌ علیه جنبش رهایی ملی روبه‌رو هستند. کارزار گسترده اقتصادی، سیاسی و امنیتی به سرکردگی ایالات متحده و اسرائیل و نیروهای ارتجاعی در منطقه، جنگی است که هدف نخست و اصلی آن طبقات مردمی بوده، می‌خواهد آرمان مردم فلسطین و حقوق مردم فلسطین را نابود کند.

آنچه که در جهان عرب و به طور کلی در منطقه می‌گذرد ایجاب می‌کند که همه نیروهای جهانی چپ متحد شده و مشترکاً با خطرات فجایع، دشمنان و جنگ‌ها مقابله کنند، به ویژه اگر ترامپ و اردوی راست نژادپرست و فاشیست او در اجرای برنامه‌ها برای بلعیدن ثروت ملت عرب موفق شوند. و از ابن‌رو، ما در جبهه خلق برای آزادی فلسطین شما را به کوبیدن بر دیوار سکوت در جامعه خود علیه اردوی ترامپ، که امروز دست در دست ژنرال‌ها و شرکت‌های بزرگ دارد، فرامی‌خوانیم.

رفقا و دوستان در همه جا،
امروز، رژیم نژادپرست اسرائیل قوانین شهرک‌سازی و نهادینه کردن آن‌ها را در تمام جزییات زندگی مردم فلسطین در داخل اراضی اشغالی و در سراسر میهن تاریخی، با هدف تحمیل یک شکل تقویت شده انقیاد براساس ستم، استثمار، محاصره و گرسنگی، تشدید می‌کند. اسرائیل سعی می‌کند این نظم نوین انقیاد را بر توده‌های مردم ما، در داخل فلسطین اشغالی ۱۹۴۸، در ساحل غربی، در نوار غزه، در بیت‌المقدس، با اندک تفاو‌های جزیی در اینجا و آنجا تحمیل کند.

مبارزه ما برای رهایی فلسطین وارد یک مرحله نوین و دشوار می‌شود، اما ما به اراده توده‌های مردم ما، کارگران دلاور ما، و ظرفیت‌های انقلابی آن‌ها که استوارتر و نیرومندتر از هر چیزی است، اعتماد ژرف داریم.

ما قول می‌دهیم که جبهه خلق برای آزادی فلسطین در صفوف مقدم نبرد با امپریالیسم، صهیونیسم و نیروهای بی‌عدالتی و ستم اجتماعی در فلسطین و در منطقه باقی خواهد ماند، زیرا این مسؤولیت ماست. این وظبفه ماست. این راهی است که ما برای بازگشت مردم خود، برای آزادی، و تشکیل یک حکومت مستقل فلسطین در همه سرزمین فلسطین تاریخی با بیت‌المقدس به عنوان پایتخت آن- پایتخت ابدی و واحد مردم فلسطین-برگزیده ایم.

 

زنده باد روز اول ماه مه، روز آزادی و مبارزه!
زنده باد همبستگی بین‌المللی!
پیروزی برای زندانیان فلسطینی در نبرد آزادی و شرف!
آزادی برای همه زندانیان سیاسی در جهان!
پیروزی قطعی است!

 

 

رفیق شما،
احمد سعدات
دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین

زندان رامون
۱ مه ۲۰۱۷

http://pflp.ps/english/2017/05/01/comrade-ahmad-saadat-on-may-1-the-popular-classes-of-palestine-are-on-the-front-lines-of-revolution/

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 7 مه 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: