اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

اخبار و گزارشات کارگری 10 خرداد 1396

  اخبار و گزارشات کارگری 10 خرداد 1396 اعتراض به طرح کارورزی وظیفه ای همگانی (کارگران،معلمان،پرستاران،کارمندان،دانشجویان،فارغ التحصیلان دانشگاه ها،دانش آموزان ،جوانان متقاضی کارو….) است اعتراض به اجرای طرح کارورزی دفاع … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 مِی 2017 · بیان دیدگاه

اقتصاد سیاسی: ف. م. جوانشیر/تارنگاشت عدالت

مبارزین انقلابی باید این علم را با دقت تمام بیاموزند تا ساختار اقتصادی جامعه، جای هر یك از طبقات و گروه‌های اجتماعی، علل، پایه‌ها و انگیزه‌های مبارزات طبقاتی و جهت … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 مِی 2017 · بیان دیدگاه

در جبهه های جنگی عراق و سوریه چه میگذرد؟: احمد مزارعی

اکثریت ملت شیعه عراق ازدوره عثمانی تا زمان صدام حسین همیشه مورد ظلم وتعدی بسر میبردند در طول این دوره بارها به قیامها وخیزشها دست زده که همه باشکست روبرو … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 مِی 2017 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 9 خرداد 1396

  اخبار و گزارشات کارگری 9 خرداد 1396 اعتراض به طرح کارورزی وظیفه ای همگانی (کارگران،معلمان،پرستاران،کارمندان،دانشجویان،فارغ التحصیلان دانشگاه ها،دانش آموزان ،جوانان متقاضی کارو….) است اعتراض به اجرای طرح کارورزی دفاع … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 مِی 2017 · بیان دیدگاه

باتلاق کپی رایت؟ مالکیت خصوصی بر والاگرائی و گسترش تروریسم جبهۀ مشترک نظام سرمایه داری جهانی و رژیم دین سالار در ایران علیه گسترش شناخت، آزادی بیان و دسترسی به رسانه ها مشکلات جهان کتاب، انحصارات طبقاتی موانع ترجمه به مثابه فعالیت میان فرهنگی (تأملاتی در باب مالکیت خصوصی بر آثار علمی و هنری): حمید محوی

ساخت و ساز جبهۀ مشترک امپریالیسم جهانی، کپی رایت، اپوزیسیون ایرانی پنتاگونی و حاکمیت سرمایه داری دین سالار ایرانی علیه آزادی بیان، علم، شناخت، بسته نگهداشتن جامعۀ ایران و کنترل … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 مِی 2017 · بیان دیدگاه

مقالات توفان (ارگان مرکزی حزب کار ایران)، و مقالات توفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کار ایران (توفان)

مقالات توفان (ارگان مرکزی حزب کار ایران) Toufan 207 تجزیه طلبان ایرانی همدستان امپریالیسم وصهیونیسم  درمنطقه دیکتاتوری پرولتاریا. دموکراسی برای اکثریت جامعه ، دستآورد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر فاجعه گرسنگی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 مِی 2017 · بیان دیدگاه

تروریست‌های حکومت اسلامی ایران، در حال فرار از «مونته نگرو» دستگیر شدند!: بهرام رحمانی

تمام حکومت‌های مستبد و تبه کار از طریق رسانه‌هایی که‌ در اختیار دارند و سفارتخانه‌هایشان، همیشه‌ سعی کرده‌اند اتهامات ترور را از خود دور نگه‌ داشته‌ و آن را به‌ … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 مِی 2017 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 8 خرداد 1396

اخبار و گزارشات کارگری 8 خرداد 1396 اعتراض به طرح کارورزی وظیفه ای همگانی (کارگران،معلمان،پرستاران،کارمندان،دانشجویان،فارغ التحصیلان دانشگاه ها،دانش آموزان ،جوانان متقاضی کارو….) است اعتراض به اجرای طرح کارورزی دفاع ازدستاوردهای … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مِی 2017 · بیان دیدگاه

عقب نشینی ترامپ، جنگ طلبی عربستان و نزدیکی قطر به ایران؟: سیما صابر/هفته

تشکلهای بدنام مخالف ملاهای حاکم در ایران مانند سازمان مجاهدین خلق که حاضر به تن دادن به هر نوع رذالتی برای رژیم چنج در ایران میباشند٬ گروه های کم اهمیت … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مِی 2017 · بیان دیدگاه

«برزینسکی» طراح جنگ، جنایت و حکومت در گذشت!، و اروپائی ها باید، زندگی با دلهره ترور را بپذیرند؟: «راشا تودی» (روسیه امروز) – ترجمه های رضا نافعی

برزینسکی برغم آن که صریحا خصومت خود را با کمونیسم اعلام می کرد، در سالهای دهه هفتاد حاضر به مذاکره  با جمهوری خلق چین بود. این آمادگی بدلیل علاقه به نظام … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مِی 2017 · بیان دیدگاه