اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بیانیه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به مناسبت روز اول ماه مه ۲۰۱۷، و روزشمار کارگری هفته ( یک هفته با اخبار و اعتراضات کارگری): گردآورنده: امیرجواهری لنگرودی

«دشمنان خلق‌ها شکست‌ناپذیر نیستند، شکست‌ناپذیر خلق‌های رزمنده اند.»… فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر در اول ماه مه به همه کارگران کرۀ زمین که برای تحقق بخشیدن به نیازهای معاصر خود از طریق سازمان‌های سندیکایی مبارزه می‌کنند، درودهای رزم‌جويانه می‌فرستد. مشخصه امسال حاد شدن تضادهای درون-امپریالیستی است که حتا موجب تشدید بیش‌تر استثمار مردم، و هم‌چنین افزایش خطر یک جنگ گسترده می‌شود. کارگران سراسر جهان از تجاوزگری دولت ایالات متحده آمریکا، ناتو و متحدین آن‌ها که برای دسترسی به بازارهای جدید و غارت منابع طبیعی کشورها خلق‌های سوریه را بمباران می‌کنند، در فلسطین کودکان را می‌کشند، مردم ونزوئلا را به یک جنگ داخلی سوق می‌دهند، منطقه شبه‌جزیره کره را با استفاده از سلاح‌های اتمی تهدید می‌کنند، نگرانند. ما در هر کشور و در هر قاره‌ای، برای رهايی طبقه کارگر، برای مبارزه در راه حقوق و حوايج خود و علیه نظام استثماری که محرک و موجد فقر، جنگ‌ها و آوارگان است، اقدامات مشترک خود را حتا گسترده‌تر و نیرومندتر سازماندهی می‌کنیم.

بیانیه به مناسبت روز اول ماه مه ۲۰۱۷

تارنگاشت عدالت
 
منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
بیانیه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به مناسبت روز اول ماه مه ۲۰۱۷
«اما، اگر تصور می‌کنید با دار زدن ما به جنبش کارگری پایان می‌دهید-جنبشی که میلیون‌ها ستم‌دیده، میلیون‌هایی که زحمت می‌کشند و با خواست و فقر زندگی می‌کنند-بردگان دستمزد-از آن انتظار رهایی دارند، اگر این نظر شماست، در این‌صورت ما را دار بزنید! اینجا شما یک اخگر را خاموش می‌کنید، اما آنجا، و آنجا، و پشت شما و پیش شما، و همه جا، شعله‌ها برخواهند خاست. این یک آتش نهفته است. شما نمی‌توانید آن‌را خاموش کنید.» (آگوست اسپایز، ۳۱ ساله، در ۲۰ اوت ۱۸۸۶، یکی از رهبران به دار آویخته شده در شیکاگو، ایالات متحده آمریکا)

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر در اول ماه مه به همه کارگران کرۀ زمین که برای تحقق بخشیدن به نیازهای معاصر خود از طریق سازمان‌های سندیکایی مبارزه می‌کنند، درودهای رزم‌جويانه می‌فرستد.

روز اول ماه مه یک نقطه عطف در تاریخ مبارزات کارگران در سراسر جهان است، از سال ۱۸۸۶ تاکنون خواست‌های کارگران مهاجر در شیکاگو هنوز مناسبت دارد. مبارزه آن‌ها امروز در مبارزه برای کار ثابت برخوردار از حقوق، تأمین اجتماعی، بهداشت و آموزش رایگان و زندگی شایسته ادامه دارد. در آن زمان، در شیکاگو، کارگران مهاجری که برای کار به ایالات متحده رفته‌ بودند در صف مقدم مبارزه طبقاتی ایستادند، امروز نیز میلیون‌ها کارگر مهاجر می‌توانند مبارزات علیه بربریت سرمایه‌داری را با مشارکت مستقیم و رزمنده خود در سندیکاها تشدید نمایند.

مشخصه امسال حاد شدن تضادهای درون-امپریالیستی است که حتا موجب تشدید بیش‌تر استثمار مردم، و هم‌چنین افزایش خطر یک جنگ گسترده می‌شود. رویدادها در آفریقا، خاورمیانه، آسیا و اروپا تجاوزگری سرمایه علیه جنبش کارگری را به اثبات می‌رساند، میلیون‌ها مردم را به مهاجرین متواری از مناطق جنگی مبدل ساخته، در عین حال اتحادیۀ اروپایی و دولت‌های اروپایی وانمود می‌کنند که می‌خواهند به مهاجرین برای زنده ماندن کمک کنند.

کارگران سراسر جهان از تجاوزگری دولت ایالات متحده آمریکا، ناتو و متحدین آن‌ها که برای دسترسی به بازارهای جدید و غارت منابع طبیعی کشورها خلق‌های سوریه را بمباران می‌کنند، در فلسطین کودکان را می‌کشند، مردم ونزوئلا را به یک جنگ داخلی سوق می‌دهند، منطقه شبه‌جزیره کره را با استفاده از سلاح‌های اتمی تهدید می‌کنند، نگرانند. آن‌ها کسانی هستند که بزرگ‌ترین بمب غیراتمی را در افغانستان به کار بردند، آن‌ها همان امپریالیست‌هایی هستند که با دولت اوکرائین که حامی فاشیست‌هاست حمایت و همکاری دارند، آن‌ها همان کسانی هستند که سیاست‌های اسرائیل را در خاورمیانه تحمل می‌کنند.

این تضادهای درون-امپریالیستی وضعیت مالی کارگران و بازنشستگان را حتا وخیم‌تر می‌کند. کاهش دستمزدها و مزایای بازنشستگی، خصوصی‌سازی تأمین اجتماعی، بهداشت و آموزش عمومی، افزایش بیکاری، کار «سیاه» و محدودیت بر آزادی‌های سندیکایی به طور گسترده وجود دارد. در این تصویر کلی طبقه کارگر و خلق‌ها برای جشن‌های رزمی اول ماه مه ۲۰۱۷ آماده می‌شوند.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری همه اعضاء و دوستان خود را در هر گوشه جهان برای گرامی‌داشت روز جهانی کارگر با هر وسیله و از هر راه ممکن فرا‌می‌خواند تا یک‌صدا و متحد فریاد کنند:
«ما مباره خود را علیه بربریت امپریالیسم، برای نیازهای معاصر مردم و جوانان، برای یک جهان عاری از استثمار و جنگ‌ها سازمان می‌دهیم.»

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به نمایندگی از جانب ۹۲ میلیون کارگر در هر قاره جهان همبستگی انترناسیونالیستی خود را با مردم قهرمان کوبا که از ۳ تا ۵ مه میزبان شورای رهبری فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری خواهند بود، به کارگران جهان که علیه تجاوزگری امپریالیسم می‌رزمند، منتقل می‌کند.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در سال ۲۰۱۷، پس از هفدمین کنگره خود، با نیروهای جدید، اعضای جدید، اما مهم‌تر از همه با اراده و عزم خود نیرومندتر است.

ما در هر کشور و در هر قاره‌ای، برای رهايی طبقه کارگر، برای مبارزه در راه حقوق و حوايج خود و علیه نظام استثماری که محرک و موجد فقر، جنگ‌ها و آوارگان است، اقدامات مشترک خود را حتا گسترده‌تر و نیرومندتر سازماندهی می‌کنیم.

«دشمنان خلق‌ها شکست‌ناپذیر نیستند، شکست‌ناپذیر خلق‌های رزمنده اند.»

 ***

روزشمار کارگری هفته

یک هفته با اخبار و اعتراضات کارگری

جمعه ۱اردیبهشت ۱۳۹۶ تا جمعه ٨ اردیبهشت  برابرآوریل ۲۰۱۷

شماره۶

گردآورنده: امیرجواهری لنگرودی

haftegi_kargari@yahoo.com

یادداشت :

پیشاپیش روز اول ماه مه که روز رزم مشترک کارگران و روز آگاهی از ضرورت همبستگی طبقاتی و سازمان یابی کارگران است به همه شما نیروی میلیونی اردوی کار تبریک می گویم .

همچنین روز۲۸ آوریل برابر جمعه هشتم اردیبهشت هر سال به عنوان روز یادمان قربانیان حوادث و محیط کار مطرح شد. کشور کانادا در سال ۱۹۸۹ این روز را به رسمیت شناخت و به دنبال آن در سال ۱۹۹۶ فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در نیویورک این روز را به عنوان روز یادمان کارگران اعلام کرد. تا کنون طی دو مرحله بیست کشور جهان این روز را به رسمیت شناخته اند، اما اکثر کشورها، حتی کشورهای پیشرفته از به رسمیت شناختن این روز طفره میروند.

به این منظور یادی می کنیم از برخی کارگرانی که در سالهای قبل جان خود را در محیط کار از دست داده اند:

پیمان رضی لو(کارگر ایران خودرو) ، سلمان یگانه (کارگر لوله سازی لوشان)، فرامرز شاه ویسی، (سکته قلبی هنگام کارشرکت لیلاق سنندج)، مهدی داوری (سقوط داخل چاه آسانسور ساختمانی اصفهان)، سردار عبداله (مرگ بر اثر سقوط ساختمانی سنندج)، شاهبری بهرامی فر (مرگ هنگام کار با خرمن زن، کارگر کشاورزی شهرستان روانسر)، نجیب اله کارگر افغان (مرگ بر اثر سقوط ساختمانی نائین)، ایرج مهاجری، خدا رحم اولیازهی، عدنان عزیزی، عبدالحمید صادقی، مصیبت کریمی راد، مراد خالقپور، ولی محمدی، رحم الدین نور زهی، محمد ایزدی، هاشم عابدی و پویا عزیزی، رضا خالقپور (کارگران غدیر یزد)، محمد حسین بیگی (برخورد با دستگاه کاردینگ کارخانه نساجی یزد)، رضا کشاورز (مرگ بر اثر آتش سوزی پالایشگاه نفت بندر عباس) ، خسرو جان ، لقمان مسعودی ، سوران کوملسی (کارگران نقاش ساختمانی، مرگ بر اثر گاز گرفتگی مهاباد)، مصطفی بهمن پور ( خودکشی در محوطه کارخانه به دلیل قرار گرفتن در لیست اخراج، کارخانه مزدا تهران)، مهدی سیف الدینی(مرگ بر اثر اصابت جک معدن زغال سنگ شهرستان زرند)، اسلام جهانبانیان (کارگر پتروشیمی کارون)، سید مرتضی موسوی‌نژاد و عبدالنور بنی‌سعید و محمد حمیدی (از کشته شدگان پتروشیمی بندر امام)

 … و از یاد نبریم تمام کشته شدگان گمنام حوادث کار و خانواده هایشان را که درخبرها تنها با عنوان “یک کارگر” معرفی می شوند و با امید به روزی که دیگر هیچ کارگری درحین کار، سلامت و جان خود را از دست ندهد .

برگرفته از سایت کانون مدافعان حقوق کارگر

آنچه در پی می آید ، ادامه روند انتشار روزشمارکارگری  است که من آن را از سال ها پیش به شکل مستمر پی گرفته ام . اینک برای تسریع دردریافت های خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعالات  روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم داد.

نکته دیگر اینکه ؛ برای فشرده تر نمودن حجم اخبارکارگری هفته از انعکاس خبرهای حوادث حین کار که به مراتب گسترده است در هفته نامه کارگری  پرهیز می کنم ولی در انعکاس روز شمار ماهیانه آنها را بازتاب خواهم داد .

توجه : طی هفته های آینده آدرس سایت روزشمار کارگری و آرشیو آنرا دراختیار تان خواهم گذاشت . برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم  می توایند مربوط گردید.

haftegi_kargari@yahoo.com

0046:736778815

روزشمار کارگری هفته :

کارگران پیمانکاری ماشین سازی اراک سه‌ماه حق بیمه طلبکارند

به گزارش خبرگزاری ایلنا درتاریخ روزجمعه۰۱اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : در استان مرکزی، کارگران پیمانکاری شرکت ماشین سازی اراک دارای 3 ماه طلبکار معوقات بیمه ای خود هستند.  یکی از کارگران در همین باره به خبرنگار ایلنا گفت: شماری از کارگران پیمانکاری ماشین سازی اراک که جهت استفاده از تسهیلات بیمه ای به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند از پرداخت نشدن حق بیمه خود مطلع شدند. بنا به اظهار این کارگر، آنان این مسئله را با کارفرمای خود مطرح ساختند و در پاسخ به این عمل اظهار کردند که به دلیل پرداخت نشدن صورتحساب توسط کارفرمای اصلی و نداشتن نقدینگی پرداخت حق بیمه به تعویق افتاده است.

با ابلاغ بخشنامه رسمی

حقوق ۲ میلیون تومان و کمتر از مالیات معاف شد + سند

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/01/1385264

به گزارش خبرگزاری تسنیم درتاریخ روزجمعه۰۱اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است :  بخشنامه سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۶ به همراه نحوه محاسبه آن از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس  بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور به شرح زیر  ابلاغ شده است. سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ دویست و چهل میلیون (240.000.000) ریال در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا 5 برابر آن مشمول مالیات سالانه ( 10%) و به نسبت مازاد آن (20%) است. میزان معافیت مالیاتی مواد 57 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ( 180.000.000 ) ریال تعیین می‌گردد.

 لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیردولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی تخصیصی به کارکنان خود در سال 1396 را طبق مقررات ماده 85 قانون یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

یک فعال حقوق کودکان کار و خیابان مطرح کرد:

نابسامانی اقتصادی ریشه کار کودک

به گزارش خبرگزاری ایلنا درتاریخ روزجمعه۰۱اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار می‌گوید: کار کودک پدیده ای تک سببی نیست و ریشه در نابسامانی های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی دارد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا درتاریخ روزجمعه۰۱اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : «زهرا بناساز» عضو هیات امنای موسسه حمایتی کودکان سرزمین من، در نشستی که در رابطه با صعود اخیر گروهی از کوهنوردان حامی کودکان کار و  خیابان به قله اورست برگزار شد، ادامه داد: ما به عنوان یک نهاد غیردولتی و مستقل در فراهم کردن مامنی در دسترس برای کودکان قربانی آسیب‌هایی مانند خشونت، آگاه کردن افکار عمومی در خصوص حمایت موثر از کودکان آسیب دیده و توانمندسازی نهاد خانواده با هدف کاهش نیاز به کار کودک و زمینه‌سازی برای اجرای دقیق مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق  کودک تلاش می‌کنیم.

خانم بناساز گفت : تیم 14 نفره کوهنوردی حامی کودکان کار که به صورت داوطلبانه در تاریخ 27 اسفند 1395 تهران را برای صعود قله 6189 متری آیلندپیک هیمالیا با پرچم نه به کارکودک برای حمایت از انجمن حمایت از کودکان کار و موسسه حمایتی کودکان سرزمین من ترک کرد و پس از به اهتزاز درآوردن پرچم درتاریخ 20 فروردین 1396 به ایران بازگشتند. صعود قله 6189 متری آیلند پیک توسط کوهنوردان ایرانی برای حمایت از انجمن حمایت از کودکان کار و موسسه کودکان سرزمین من با شعار نه به کارکودک، با سرپرستی حسن نجاریان به انجام رسید.

روز گذشته اتفاق افتاد:

پلمپ ساختمان یک تشکل حامی کودکان کار

به گزارش خبرگزاری درتاریخ روزجمعه۰۱اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : روز گذشته محل استقرار جمعیت مدافع حقوق کودکان کار از تشکل‌های حامی کودکان کار و خیابان واقع در محدوده پاسگاه نعمت‌آباد، توسط عوامل انتظامی پلمپ شد.

یکی از مسئولان ضمن تایید این خبر به ایلنا گفت: امیدواریم که این محدودیت هرچه زودتر مرتفع شود و برای همین قرار است برای پیگیری این مسئله، فردا (شنبه/ دوم اردیبهشت‌ماه) به مراجع انتظامی مراجعه کنیم.

وی با بیان اینکه در نیتجه پلمپ شدن ساختمان این تشکل از روز گذشته تاکنون فعالیت‌های آموزشی انجمن در قالب برگزاری کلاس‌های آموزشی متوجه شده است، یادآور شد: جمعیت مدافع حقوق کودکان کار یک نهاد  مردمی است که اعضای آن از سالها قبل تاکنون در تعامل با سازمان‌هایی مانند بهزیستی بوده و به فعالیت‌های داوطلبانه خود در ارتباط با مسائل کودکان کار‌ ادامه داده‌اند.

وزیر بهداشت در نماز جمعه تهران

10 میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم/ 16 درصد خانم‌ها و 10 درصد آقایان دچار افسردگی هستند

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960201000284

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، درتاریخ روزجمعه۰۱اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر 10 میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم که به مراتب خدمات بهداشتی آنها کمتر از روستاها است. این حاشیه‌نشین‌ها سرشماری شده‌اند و به ازای هر 3 هزار نفر پزشک برای آنها معرفی شد تا به موقع مشکلات بهداشتی آنها حل شود. هاشمی افزود: سالانه بالغ بر 18 هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند و دهها برابر از این تعداد معلول، مجروح و یتیم می‌شوند. وی با اشاره به اینکه میزان افسردگی در جامعه افزایش یافته است، گفت: 16 درصد خانم‌ها و 10 درصد آقایان دچار افسردگی هستند. …

تجمع دستفروشان مقابل شهرداری سنندج

جمعی از دستفروشان سنندجی امروز به دلیل کاهش ساعت کاری خود در مقابل شهرداری مرکزی این شهر تجمع کردند.

http://tabnakkordestan.ir/fa/news/411127

به گزارش تابناک کردستان، جمعه۰۱اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : جمعی از دستفروشان شهر سنندج که تعدادشان به بیش از ۳۰۰ نفر می‌رسید و هر روز در حاشیه پیاده رو‌های خیابان‌های اصلی شهر سنندج بساط و وسایل خود را برای فروش پهن می‌کنند در تجمعی اعتراضی که امروز پنچ شنبه 31 فروردین ماه در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری سنندج انجام شد خواستار تجدید نظر شهرداری در مورد ساعت کاری خود شدند. آنها در این تجمع خواستار تغییر ساعت کاری و تجدید نظر شهرداری بودند چون به تازگی شهرداری سنندج ساعات کار آنها را کاهش و تغییر داده است که به گفته دست فروشان به دلیل نبود مشتری در این ساعت‌ها امکان فروش محصولات‌شان وجود ندارد و تدبیر شهرداری را سبب کاهش آن مقدار درآمد ناچیز هم می‌دانند. طبق ابلاغیه شهرداری ، دستفروش‌ها از ساعت 12 ظهر تا ساعت 13:30 و از ساعت 20 به بعد می‌توانند با رعایت حق تقدم عابرین بساط خود را پهن کنند اما آنها خواستار افزایش و تجدید نظر در این مورد هستند که چون طرح ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفته امکان تحقق این مهم میسر نیست…. دستفروشی در سنندج و بیشتر شهرستان‌های کردستان به دلیل بیکاری و نبود اشتغال در حال افزایش است و هم برای شهروندان و هم برای خود دستفروشان به مشکل بزرگی تبدیل شده است.

رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران:

افزایش قیمت برنج در بازار/ برنج‌های ارزان‌تر مشتری بیشتری دارند

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ، جمعه۰۱اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : سعید درخشانی ،رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران و مواد پروتئینی از افزایش قیمت برنج خبر داد و گفت: قدرت خرید مردم برای برنج کاهش پیدا کرده و در مجموع برنج‌هایی که قیمت ارزان‌تر دارند، مشتری بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند.

وی ادامه داد: قیمت برنج برای واحدها حدود ۱۳۰۰۰ تومان بوده که به هنگام فروش این برنج با رقم ۱۵۰۰۰ تومان به دست مشتری می‌رسد… درخشانی در ادامه عنوان کرد: البته ممکن است که بتوان برنج‌های ایرانی را با قیمت ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان هم خریداری کرد اما در هر صورت برنج درجه یک ایرانی همان قیمتی که اشاره شد را دارد….

آزادی سعید یوزی از زندان سنندج با تودیع وثیقه یکصد میلیون تومانی!

برپایه خبرمندرح در کانال تلگرامی در تاریخ روز شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است :  صبح امروز شنبه دوم اردیبهشت، سعید یوزی از فعالین کارگری کامیاران پس از 38 روز بازداشت، با تود یع وثیقه یکصد میلیون تومانی از زندان سنندج آزاد شد.

نتایج پژوهشی با هزارنفر جامعه آماری که نیمی از آنها حاشیه نشین و نیمی دیگر ساکن محیط‌های شهری بودند نشان داد

زخم «خشونت» بر تن ٦٣ درصد زنان حاشیه نشین

http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/97436/

به گزارش نشریه شهروند ، شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : بر اساس بررسی انجام شده در محلات حاشیه‌ای ١٧ استان کشور: ٢٨ درصد زنان خشونت دیده مناطق حاشیه‌ای بی‌سواد و ٧٨ درصد دارای پدر معتاد هستند

شهروند| «بررسی‌ها نشان می‌دهد ٢٨‌درصد زنان خشونت‌دیده، بی‌سواد، سه‌درصد با تحصیلات بیش از دیپلم، ٢١‌درصد کمتر از دیپلم و ٢٨‌درصد کمتر از سیکل هستند. همچنین  ٧٨‌درصد این زنان دارای پدر معتاد، ١٧‌درصد دارای مادر معتاد و پنج‌درصد دارای والدین معتاد بوده‌اند، این در حالی است که وضع تحصیلات همسر این زنان ٤٨‌درصد کمتر از سیکل، ١٩‌درصد بین سیکل و دیپلم و ٣٣‌درصد بی‌سواد بوده است.»…

معصومه ابتکار:فروش خاک در جزیره هرمز غیرقابل انکار است

 

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/59482

به نوشته روزنامه کار و کارگر ،شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است :  رییس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: اگر روند فروش خاک در جزیره هرمز ادامه داشته باشد تا چند سال آینده این جزیره هم به یک ناکجاآباد تبدیل خواهد شد که خیلی ارزش خاصی ندارد.
معصومه ابتکار در گفت‌وگو با  ایلنا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما پیش از این موضوع قاچاق خاک در جزیره هرمز را تایید کرده بودید، اما دبیر شورای هماهنگی  مبارزه با قاچاق کالا در استان هرمزگان این موضوع را تکذیب کرده است، نظر شما در این مورد چیست؟ گفت: بحث من این است که هرمز یک جزیره ارزشمند است و جاذبه‌های زیست‌محیطی و طبیعی فوق‌العاده‌ای دارد. حیف است که این جزیره به موضوع فروش خاک دچار شود.

بدون شرح

معاون وزیر صنعت خبرداد:

۱۰۸۱ واحد صنعتی تعطیل شده به چرخه تولید بازگشتند

 

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/59501

به نوشته خبرنگار روزنامه کار و کارگر / کاشان ماشالله خاکشار ، شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : مهندس علی یزدانی،  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یک هزار و ۸۱ واحد صنعتی تولیدی در داخل شهرک های صنعتی کشور که ۱۰۰ درصد تعطیل بودند در سال گذشته راه اندازي شدند.
مهندس علی یزدانی گفت: پنج هزار و ۴۰۰ طرح نیمه تمام صنعتی با ۲۲۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در طول سه سال و نیم گذشته در کشور به بهره برداری رسیده است. یزدانی تاکید کرد: این واحدهای صنعتی و تولیدی در مجموع به طور مستقیم برای ۷۶ هزار نفر شغل ایجاد کرده اند. وی افزود: سه هزار و ۴۲۳ واحد تعطیل شده در طول سه سال و نیم گذشته فقط در داخل شهرک های صنعتی به چرخه تولید برگشته اند و حتی برخی از آن ها هم اکنون به کشورهای خارجی نیز صادرات دارند. …

افزایش مرخصی زایمان از ٦ به ٩ ماه در انتظار رأی دیوان عدالت

http://www.sharghdaily.ir/News/119434

به نوشته روزنامه شرق، شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: سیدتقی نوربخش افزود: افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به ٩ ماه در قانون آمده و منتظر رأی دیوان است که منابع تأمين و اجرا شود. البته برنامه‌ای داریم که در سال ٩٦ مساعدت‌هایی در این زمینه در صورت امکان داشته باشیم.  وی اظهار کرد: دفترچه‌های بیمه اسفند سال گذشته در مراکز ملکی سازمان تأمين اجتماعی به صورت کامل حذف شد و مزیت‌های خوبی دارد. به عنوان مثال کنترل استحقاق درمان به صورت قطعی انجام می‌شود. قبلا شاهد بودیم دفترچه‌هایی تا سه سال اعتبار زده می‌شد اما فرد بیمه‌اش قطع شده بود. اکنون دیگر بیمه شده باید به صورت حضوری مراجعه کند و کد ملی‌اش را ارائه دهد و نمی‌تواند حتی با دفترچه فرد دیگری مراجعه كند….

وزیر اقتصاد : دولت برای مقابله با قاچاق کالا برنامه جامعی دارد

 

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/59474/

 

به نوشته روزنامه کار و کارگر ، شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : علی طیب نیا،  وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت برای مقابله با قاچاق کالا برنامه جامعی دارد که در مرحله اجرایی شدن است.
وی گفت: برخی از این اقدامات و برنامه ها در گمرک های کشور عملیاتی شده  است و استفاده از سیستم های نوین برای مقابله با قاچاق کالا در گمرک های کشور در دستور کار قرار گرفته است. همچنین گفت: تجهیز گمرک های کشور به سیستم جدید موجب می شود که به سرعت کانتینرها، کامیون ها و همچنین اجناس آنها مورد بررسی قرار گیرد. به گفته وی میزان قاچاق کالا در کشور در سال ۹۳ حدود ۲۵ میلیارد دلار بود که در سال گذشته این میزان بین ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار کاهش یافت….

پورقاضی اعلام کرد؛

تعطیلی کارخانجات نشانه اشکال در مدیریت است

مریم یعقوبی

http://www.mehrnews.com/news/3959531

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ،شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : مهدی پورقاضی ، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: برای توسعه صنعتی کشور، باید از مدیران خارجی و اصول مدیریت نوین استفاده کنیم. وی افزود: به نظرم در بخش صنعت ما نقشه راه و استراتژی توسعه صنعتی نداریم و نمی دانیم از چه بخش صنعتی باید حمایت کنیم، برای چی باید حمایت کنیم؟ چگونه این کار را انجام دهیم و چه مدت باید این حمایت ها ادامه پیدا کند و بعدا چگونه این حمایت ها کاهش پیدا کند؟ اینکه ما باید در چه بخش های صنعتی توسعه داشته باشیم روشن نیست.

به گفته پورقاضی، واقعیت این است که ما نمی دانیم گیر اصلی صنعت در کشورمان چیست و چرا صنعت ما از نظر کیفیت و قیمت با رقبای خارجی اش قابل رقابت نیست؛ چرا قیمت تمام شده محصولات صنعتی ما بالاتر از رقبای خارجی است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه مهم ترین کاری که وزارت صنعت در دولت آینده باید انجام دهد، آسیب شناسی شرایط کنونی است، گفت: بعد از یک آسیب شناسی دقیق آن چیزی که نیاز اصلی صنعت است را تشخیص خواهیم داد و بر مبنای آن می توانیم برنامه ریزی و استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین کنیم، از دید من این مهم ترین کار است که باید صورت بگیرد.

سقف معافیت مالی حقوق بگیران ابلاغ شد

 

به گزارش خبرگزاری ایلنا ، شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است :  بخشنامه سقف معافیت مالیاتی سال جدید  از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد. براساس این بخشنامه، حقوق دو میلیون تومان و کمتر از مالیات معاف شده است.

متن این بخشنامه به شرح زیر است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون  ریال در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا ۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ( ۱۰%) و به نسبت مازاد آن (۲۰%) است. میزان معافیت مالیاتی مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون  ریال تعیین می‌گردد. لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیردولتی مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی تخصیصی به کارکنان خود در سال ۱۳۹۶ را طبق مقررات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

دبیر ستاد مرکزی گرامیداشت هفته کارگر:

پارسال دو برابر شغلی که ایجاد شد، نیروی شاغل بیکار شد

محمد جندقی

http://www.mehrnews.com/news/3959432

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ، شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : دبیر ستاد مرکزی گرامیداشت هفته کارگر گفت: پارسال دو برابر تعداد فرصت های شغلی جدیدی که در بخش صنعت ایجاد شد، کارگر شاغل از کار بیکار شد. ۴۶هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد؛۹۸ هزار نفر بیکار شدند .نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی گفت : در دولت گذشته در برخی سال ها شاهد ریزش حدود ۱۷۰ هزار نفری نیروی کار بودیم که در مقایسه با دولت یازدهم بسیار زیاد بود به طوری که در سال گذشته حدود ۹۸ هزار نفر نیروی کار در بخش صنعت بیکار شدند و در مقابل برای حدود ۴۶ هزار نفر شغل ایجاد شد. هر چند عملکرد دولت یازدهم نسبت به دولت دهم قابل قبول است اما باید گفت دو برابر افرادی که در سال گذشته شاغل شدند، کار خود را از دست دادند. محجوب با اشاره به اینکه ۸۰ درصد اشتغال ایجاد شده در بخش خدمات بوده است، گفت: این در حالی است که بخش خدمات نسبت به بخش صنعت دارای اشتغال ناپایدار و غیرمولد است ضمن اینکه امروز مهمترین بحران بیکاری در بخش صنعت است.

سعید متصدی مطرح کرد:

تمام خاک‌های اطراف تهران آلوده‌اند/سالانه ۱۶ میلیون تن فرسایش خاک در ایران

 

به گزارش خبرگزاری ایلنا ، شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است :  سعید متصدی معاون سازمان محیط زیست در مراسم روز زمین پاک با بیان اینکه خاک به رغم آنکه بستر باروری و رشد است از جمله مباحث مغفول مانده در سال‌های گذشته بود، گفت: این غفلت در حالی رخ داده بود که سالانه ۱۶ میلیون تن فرسایش خاک در ایران داریم و این رقم نسبت به میانگین جهانی فرسایش خاک بسیار بیشتر است.

مهر گزارش می‌دهد؛

بازار نخ نمای پارچه و ورشکستگی بزازها/ برجام در مغازه‌ها نیست

http://www.mehrnews.com/news/3959379

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر / کرمانشاه ،شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : فعالان و فروشندگان صنف پارچه از وضعیت رکود بازار و ورشکست شدن بسیاری از فعالان این صنف در سالهای اخیر گله‌مند هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از اصناف و بازاریان از بهبود اقتصادی چند ساله اخیر در وضعیت کسب و کار خود گله مند هستند و رکود بی سابقه در بازار را عامل مهمی در ورشکست شدن فعالان صنوف مختلف می دانند.

یکی از صنف های آسیب دیده طی سال‌های اخیر صنف پارچه فروشان هستند که از این موضوع به شدت گله دارند.

یکی از فروشندگان پارچه در بازار اسلامی شهر کرمانشاه به خبرنگار مهر گفت: مدت بسیار زیادی است از حدود سه سال پیش  تا امروز وضعیت کسب و کار ما رونق چندانی ندارد.وی ادامه داد: مردم حتی در بازارهای شب عید هم رغبتی برای خرید پارچه نشان ندادند و بیشتر به سمت خرید لباس های ارزان قیمت با کیفیت نامناسب که عمدتا خارجی و یا قاچاق هستند روی آوردند.وی افزود: در مجموع رکود بی سابقه ای را در این بازار شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه در صنف پارچه فروشان حدود ۳۶۰ نفر در کرمانشاه دارای پروانه بودند گفت: به دلیل اینکه بسیاری از آنها می بینند این بازار دیگر برای آنها صرف نمی کند روز به روز از تعداد آنها در حال کم شدن است و دارند به شغل های دیگر رو می آورند. حدود ۱۰۰ نفر هم بدون پروانه مشغول به کار هستند.

یزدانی با اشاره به  عدم ظرفیت تولید پارچه های خاص در ایران گفت: این ضعف تولید به اندازه ای است که قاچاق کالا دیگر اثری بر بازار داخلی ندارد. چون پارچه هایی که وارد می شوند عموما تولید داخلی آنها وجود ندارد….

اسماعیل عبدی: از دهم اردیبهشت اعتصاب غذا می کنم

https://www.hra-news.org/letters/a-337/

به گزارش خبرگزاری هرانا ، شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است :  اسماعیل عبدی، معلم زندانی، اعلام کرده است که از دهم اردیبهشت دست به اعتصاب غذا خواهد زد. متن نامه شروع اعتصاب به شرح زیر است:

اینجانب ضمن اعلام همبستگی با تمام معلمان و کارگران ، در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در ” صدور احکام امنیتی” برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح ” خروج روند پیگیری پرونده‌ام از حالت امنیتی به عادی” از تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ اعتصاب غذای خود را آغاز خواهم کرد .

اسماعیل عبدی / تهران، بند ۳۵۰ زندان اوین / دوم اردیبهشت ۱۳۹۶

خبر خوش برای کارگران بیکار شده یک شرکت

http://www.mehrnews.com/news/3958977

 

 

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ، شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : در پی آتش سوزی انبار یکی از سایت‌های شرکت تولید کننده قطعات خودرو واقع در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، کارگران آن بیکار شدند.

در همین زمینه محمدرضا فرزعلیان رئیس کانون عالی شورای اسلامی غرب تهران در گفتگو با مهر از تشکیل جلسه‌ای به منظور  تصمیم گیری در خصوص نیروهای بیکار شده این شرکت خبرداد.وی ادامه داد: تعداد زیادی از کارگران در این سایت مشغول به کار بودند که پس از وقوع این حادثه و بیکار شدن کارگران، جلسه‌ای برای تعیین تکلیف این افراد برگزار شد.فرزعلیان ادامه داد: در نهایت با هماهنگی صورت گرفته بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و اداره کل تامین اجتماعی استان تهران مقرر شد تعدادی از کارگران بیکار شده این سایت، در دو سایت دیگر این شرکت مشغول به کار شوند. وی درباره سایر کارگران بیکار شده این شرکت نیز گفت: سایر کارگران نیز به مدت یک تا دو ماه بیمه بیکاری دریافت می‌کنند و بلافاصله پس از بازسازی و بهسازی شرکت، در همان سایت مجدد مشغول به کار خواهند شد.

وعده پرداخت مطالبات فرهنگیان تا پایان اردیبهشت

 

برپایه خبر مندرج در ایلنا ،شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است :  رمضانعلی‌ سبحانی‌فر نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی از پرداخت معوقات سال 95 فرهنگیان تا اواخر اردیبهشت خبرداد. وی از رایزنی‌ها با وزیر آموزش و پرورش و دولت برای پرداخت معوقات فرهنگیان خبرداد و ادامه داد: جمعی از نمایندگان در غالب کمیته‌ای در حال پیگیری پرداخت معوقات فرهنگیان هستند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس با تاکید براینکه قول داده شده تا چند روز آینده معوقات فرهنگیان پرداخت شود، تصریح کرد: قطعاً تا اواخر اردیبهشت معوقات این قشر با پیگیری‌های نمایندگان پرداخت می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان:

تولید۹۱۳تن پسماندعفونی درکردستان/جایگاه پسماندویژه دراستان نداریم

http://www.mehrnews.com/news/3959569

 

 

 

 

 

 

 

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر/ سنندج ، شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : عبدالوحید ریاضی فر ، مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان از تولید ۹۱۳ تن پسماند عفونی درسال خبرداد و گفت: تمام بیمارستان های استان مجهز به تجهیزات بی خطرسازی پسماندهای عفونی هستند. وی با اشاره به اینکه عمده مشکلات استان در زمینه پسماند، مربوط به پسماند عادی است، گفت: متاسفانه در استان جایگاه زباله به محلی برای تلنبار زباله تبدیل شده است و اگر این مسئله به خوبی مدیریت می شد شاهد اعتراض مردم مناطق مختلف به ویژه مریوان نبودیم.

ریاضی فر به میزان سرانه تولید زباله در استان اشاره کرد و اظهارداشت: میانگین تولید زباله دراستان ۹۷ هزار کیلوگرم در ماه است و به ازای هر نفر هم به طور متوسط در سال دراستان ۹۳۴ گرم زباله تولید می شود.

وی سرانه تولید زباله در شهرستان سنندج به ازای هر نفر را ۸۲۰ گرم ذکر کرد و افزود: سرانه تولید زبانه به ازای هر نفر در مریوان هزار و ۱۸۰ گرم، در بانه هزار و ۱۶۰ گرم و درسروآباد هم هزار و ۱۶۰ گرم است. وی با بیان اینکه مجموع پسماندهای شهری در استان ۳۴۰ هزار تن درسال و روستایی هم ۸۰ هزارتن در سال است، اضافه کرد: یکی از مسائل حائزاهمیت در مدیریت پسماند، فرهنگ سازی است و رسانه ها در این زمینه می توانند بسیار تاثیرگذار عمل کنند.

تجمع اعتراض آمیز کارگران در جلوی فرمانداری گچساران/بیکاری 1500کارگر سد چمشیر در سال تولید و اشتغال+تصاویر

 

http://aftabejonoob.ir/gozaresh/72868

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب، شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است :  کارگران سد چمشیر گچساران ( شرکت سابیر) ، تجمع اعتراضی خود را در جلوی ساختمان فرماندای گچساران در اعتراض به عدم دریافت حقوق های خود برپا داشتند. یکی ازکارگران می گوید : «بیش از یک ماه است که تقریبا به نوعی کل پروژه سد چمشیر تعطیل شده است و 1500نیروی فعال این سد در بلاتکلیفی و بیکاری به سر می برند.»  و کارگران در مجموع می گویند: تلخی‌ها و سختی‌ها، عمدتاً مربوط به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است تلخی را با همه وجود حس می‌کنم. گرانی، بیکاری، آسیب‌های اجتماعی و تبعیض‌ها ازجمله آن‌هاست.

6ماه حقوق نگرفته ایم

تجمع کنندگان به شرایط تعلیق پروژه سد چمشیر،بیکار شدن از کار و پرداخت نشدن 6 ماه حقوق معوقه خود اعتراض کردند.کارگران از کار بیکار شده معترض خواستار احقاق حق و همچنین پیگیری مطالبه خود از مسئولان این شرکت شدند.

یکی از کارگران معترض می گوید:از اواخر اسفندماه تاکنون از کار بیکار شده ایم،جیبمان خالی است و تنها خواسته ما از مسئولان این است که با توجه به مشکلات معیشتی و افزایش هزینه‌های زندگیمان، تمام تلاش خود را انجام دهند تا مشکلات منابع مالی و نقدینگی پروژه سد چمشیر برطرف شود و به کارمان بازگردیم.

یکی دیگر از کارگران می افزاید:در سالی که از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال اشتغال نامیده شده است، دولتمردان تدبیر وامید، امیدمان را تبدیل به ناامیدی کردند و ما باز هم شرمسار خانواده هایمان شدیم.

 

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبرداد

کشف ۱۷۰۰ عدد گوشی تلفن همراه در استان فارس

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960202001613

 

به گزارش خبرگزاری دولتی  فارس به نقل از اقتصاد پنهان، شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس از کشف یک هزار و ۷۴۵ دستگاه انواع گوشی تلفن همراه به ارزش ریالی ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در این استان خبر داد.

با تجمع در مقابل آموزش و پرورش مطرح شد

گلایه برخی آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی از وزارت آموزش و پرورش

 

http://www.farsnews.com/13960202000543

 

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، ، شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است :   حدود ۱۰۰ نفر از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی در اعتراض به اجرایی نشدن قانون جذب آنها که سال گذشته تصویب شده بود، صبح امروز مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند . این افراد با در دست داشتن پلاکاردهایی، خواستار استخدام در آموزش و پرورش بودند و شعارهایی همچون «وزیر با کفایت، حمایت حمایت» سر می‌دادند. یکی از تجمع کنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس ضمن اعتراض به حقوق 700 تا یک میلیون تومانی آموزش دهندگان نهضت که چند وقت یک بار پرداخت می شود، اظهار داشت: امسال سال اشتغال است اما ما مدت‌هاست که کار می کنیم و به حقوقمان نمی‌رسیم. به گزارش فارس در این تجمع، آموزش دهندگانی از استان‌های کردستان، تهران، خوزستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، اردبیل و گیلان حضور داشتند….

کودکان کار

اطلاعیه: جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان پلمپ گردید!

بر پایه خبر منتشر در سطح سایت ها و شبکه مجازی در تاریخ روز شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است :  روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ دفتر این مرکز توسط معاونت بر نظارت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پلمپ شد.

این تعطیلی متعاقب اخطاریه ای صورت گرفت که روز ۴شنبه و پس از تعطیلی مرکز به نظافتچی مرکز ارائه گردیده بود.(تصویر اخطاریه در ادامه ارائه میگردد)

روز شنبه ۱۳۹۶.۲.۲ دو تن از اعضای جمعیت دفاع  برای  پیگیری مشکل و فک پلمپ به پلیس امنیت مراجعه و با ایراد «نداشتن مجوز» مواجه گردیدند…. در واقع مشکل مترتب بر این مرکز » عدم تمدید» مجوز میباشد که بدلیل کوتاهی مراجع قانونی صورت گرفته است. با بسته شدن جمعیت دفاع کودکان و نزدیک به ۵۰۰ خانواده ای  که تحت پوشش این مرکز هستند تنها مکان سوادآموزی و توانمندسازی را ازدست داده اند. با این حال این مرکز  برخی کلاس های خود را در پارک نزدیک جمعیت برگزار می کند تا کودکان این مرکز که اغلب مهاجر و کودک کار هستند از پروسه آموزش عقب نمانند. به امید جهانی شایسته ی کودکان، چرا که جهانِ شایسته ی کودکان، شایسته ی همگان خواهد بود.

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

کودکان کار

انجمن دوستداران حقوق کودک تبریز هم پلمب شد!

برپایه خبر مندرج در ایلنا ،شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است :  فعالان حقوق کودک از پلمب انجمن دوستداران حقوق کودک تبریزخبردادند. جمعی از فعالان حقوق کودک در تماس با ایلنا از روند فعلی در برخورد با تشکل‌های حامی حقوق کودکان انتقاد کرد. دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان پلمپ شد. با بسته شدن جمعیت دفاع، کودکانی که در این مرکز تحت پوشش بودند، تنها مکان سوادآموزی و توانمندسازی را ازدست داده اند؛ با این حال، مربیان این مرکزِ حامی حقوق کودکان در اقدامی شایسته برخی کلاس های خود را در پارک نزدیک جمعیت برگزار می کنند تا کودکان این مرکز که اغلب مهاجر و کودک کار هستند از پروسه آموزش عقب نمانند.

در عین حال این فعالان می‌گویند: پیش از این نیز، مجوز فعالیتِ «انجمن دوستداران حقوق کودک» در تبریز با بیش از یک دهه فعالیت تا اطلاع ثانوی تعلیق شد. فعالان حقوق کودک می گویند این رویه باعث نگرانی است؛ تعطیلی نهاهای مدنی و مردم نهاد که  در راستای توانمندسازی کودکان کار و خیابان فعالیت می کنند، کمکی به حل معضلات کودکان نمی‌کند، بلکه این روند بر نرخ بزهکاری و بی سوادی در کودکان می‌افزاید.

کودکان کار

پلمپ ساختمان جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در «پاسگاه نعمت‌آباد»/علت هنوز نامعلوم است

 

http://www.khabaronline.ir/detail/657274/society/social-damage

 

به گزارش خبر آنلاین از قول روزنامه شهروند ، شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶  نوشت: همه چیز درکمتر از ١٣ساعت اتفاق افتاد. نامه پلیس امنیت ساعت ٨ شب به نظافتچی تحویل داده شد و ٩ صبح روز جمعه، ٣ مأمور پلیس امنیت با حکمی در دست، آمدند و ساختمان را تخلیه کرده و روی درش را برچسب زدند: «ساختمان جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان پاسگاه نعمت‌آباد پلمپ شد» کمتر خبری این حد رسانه ای شده است ولی مسئولان هیچ نشانی از واکنش نسبت بدین کار ندارند.
خبر پلمپ جمعیت دفاع ازکودکان کار و خیابان، به گوش قاسم‌زاده، رئیس هیأت‌مدیره شبکه یاری هم رسیده است. شبکه‌ای که به‌طور وسیع در ارتباط با کودکان کار، فعالیت می‌کند. او به «شهروند» می‌گوید: «درباره جزییات پلمپ جمعیت اطلاع دقیقی نداریم.» او این را هم می‌گوید که جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان پاسگاه نعمت‌آباد، از اعضای شبکه یاری است که سال‌هاست در زمینه آموزش کودکان فعالیت می‌کند.

کارگران شرکت نفت و گاز اروندان در گفتگو با هورنیوز؛

نیروهای غیربومی در سایه عدم نظارت ها عرصه را بر ما تنگ کرده اند/ ۲۰۰ کارگر در بدترین شرایط کار می کنند

http://hoornews.com/1396/02/02

به گزارش  خبری هورنیوز ،  شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است :  اعتراضات صنفی کارگران و کارکنان شرکت های مختلف که برای دستیابی به حداقل  امکانات معیشتی به هر ابزاری برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان چنگ می زنند، دل هر شهروندی را به درد می آورد. با این وجود در سایه حاکمیت مطلق پیمانکاران و کارفرمایان بر کارگران، هر از گاهی شاهد آن هستیم که کارگران یکی از شرکت ها از بی توجهی ها خسته و به دنبال گوش شنوایی برای درد و دل های خود هستند. …کارگران شرکت های تابعه نفت با آن حجم عظیم از سرمایه، از حداقل رفاهیات محروم باشند. یکی از کارگران شرکت نفت و گاز اروندان که تمایلی به ذکر نامش نداشت با انتقاد از اینکه کارگران این شرکت یکسال با جان و دل زحمت می کشند تا در آستانه عید لحظات خوشی را برای خانواده خود فراهم کنند، گفت: عیدی کارگران این شرکت ۱۵ فروردین ماه پرداخت شد درحالیکه عید به اتمام رسیده بود. …وی خاطر نشان کرد: باوجود ۱۲ ساعت کار در روز، بدی آب و هوا و مسافت طولانی اما یک سال است که فیش حقوقی ما را قطع کرده اند تا از این طریق پیگیر مطالبات خود نباشیم. این شخص با انتقاد از عدم سرکشی اداره کار و بازرسان از شرایط کارگران بیان کرد: بالغ بر ۲۰۰ کارگر در این شرکت فعالیت می کنند و به جرأت می گویم که بسیاری از این نیروها به دلیل مسائل مالی دچار مشکل شده اند. این درحالیست که نیروهای غیربومی از شرایط بهتری برخوردار هستند و دارای پست های مدیریتی اند.

خونریزی مغزی پرستار جوان به علت فشار کاری

http://rooydad24.com/13030036

به گزارش رویداد 24 به نقل از خبرگزاری دولتی ایلنا ،شنبه ۰٢اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : «زهرا جعفر زاده» پرستار بخش اورژانس بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد که جهت شیفت صبح و شب در بیمارستان حضور داشته، در حین برنامه اعتبار بخشی دچار سردرد، حالت تهوع و استفراغ شده و با کمک همکاران به بخش  استراحت انتقال داده می شود. در بررسی های اولیه با فرض احتمال بارداری، سونوگرافی از او به عمل آمده و این احتمال رد می شود. به دنبال ادامه شرایط نامطلوب این پرستار، در بررسی های بعدی از طریق سی تی اسکن مشخص می شود که ایشان دچار خونریزی داخل مغزی شده و سریعا به بخش ICU این بیمارستان منتقل می شود….. به گزارش خبری  ایلنا، پیش از این نیز در فروردین ماه یک پرستار جوان قراردادی در بیمارستان فیروزگر تهران بر اثرایست قلبی جان خود را از دست داد….

بیانیه کانون صنفی معلمان البرز در حمایت از اسماعیل عبدی 


https://www.balatarin.com/permlink/2017/4/23/4496557

 

به نوشته سایت بالاترین ،یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است :  نامه اخیر اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان تهران از بند ۳۵۰ زندان اوین خطاب به قوه قضائیه بار دیگر دستگاه قضایی را در جایگاه متهم نشانده است. اسماعیل عبدی در این نامه ضمن اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در «صدور احکام امنیتی» برای فعالان تشکل‌های صنفی، خواسته ی صریح خود را «خروج روند پیگیری پرونده‌اش از حالت امنیتی به عادی» مطرح کرده است. …
کانون صنفی معلمان البرز ضمن حمایت از خواسته ی مشروع اسماعیل عبدی از دستگاه قضایی انتظار دارد در پیگیری و اجرای این خواسته حداقلی، جدیت و ‌اهتمام لازم را داشته باشد؛ چرا که در غیر اینصورت می بایست مسئولیت و عواقب ناشی از بی توجهی به چنین خواسته ی مشروعی را بپذیرد. …اسماعیل عبدی پیشتر و در سال گذشته نیز در اعتراض به بازداشت و حبس‌ ناعادلانه خود دست به اعتصاب غذا زده بود که متأسفانه هنوز هم به عوارض ناگوار جسمانی آن اعتصاب غذا دچار است و قطعاً اعتصاب غذای دوباره، وضعیت سلامت ایشان را به مرحله ای بسیار وخیم تر و خطرناکتری خواهد کشاند که امیدواریم با درایت و تدبر مسئولان دستگاه قضایی ، کار به آنجا نیانجامد.

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس؛

دریافتی بازنشستگان در سال ۹۶ نباید زیر ۲ میلیون تومان باشد

http://www.mehrnews.com/news/3960037

 

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ، یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : مسعود رضایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از بی مسئولیتی نهادها درمقابل همسان سازی حقوق بازنشستگان، گفت: هیچ بازنشسته ای در سال ۹۶ نباید دریافتی زیر ۲ میلیون تومان داشته باشد. نماینده مردم شیراز با اشاره به اینکه هیچ بازنشسته ای در سال ۹۶ نباید حقوق کمتر از ۲ میلیون تومان دریافت کند، افزود: پس از افزایش حقوق ها به میزان ۲ میلیون تومان می توان هرگونه افزایش از سوی دولت و شورای دستمزد را به مبلغ پایه اضافه کرد، یعنی دریافتی های زیر ۲ میلیون تومان در ابتدا به ۲ میلیون افزایش پیدا کرده و سپس ۱۰ یا ۱۴ درصد مد نظر دولت به رقم پایه اضافه می شود…. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اختلاف نظرها باید میان مسئولان درخصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان رفع شود.

کودکان کار و خیابان بی سر پناه شدند / دو انجمن فعال در حوزه کودکان کار در تهران و تبریز تعطیل شد

زهره حاجیان

http://iscanews.ir/news/760814

 

به گزارش اسکارنیوز ،یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : با گذشت سه روز از پلمب ساختمان یکی از مهم‌ترین انجمن‌های غیردولتی فعال در آموزش کودکان کار و خیابان، «برخی موانع» دلیل پلمب مکان فعالیت دفتر «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» اعلام شده بدون آنکه مسوولان انجمن توضیحی درباره جزییات این «موانع» بشنوند….
«جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» بعد از گذشت ١٠ سال فعالیت در دو منطقه فلاح و پاسگاه نعمت‌آباد، موفق شده اعتماد خانواده‌های ساکن در مناطق پیرامون را در آن حد جلب کند که امروز بیش از ٥٠٠ خانواده آسیب‌پذیر، مراجعان و مددجویان این انجمن باشند…. یافت‌آباد بالای سر ما است و متراکم از کارگاه‌های مبل‌سازی. ابتدای جاده ساوه و غرب ما، تراکم بازار خرید و فروش اتومبیل و کوره‌های آجر پزی و مرکز تجمع کودکانی است که پنجشنبه و جمعه‌ها با فروش بطری آب، نان به خانه می‌برند. جنوب پاسگاه نعمت‌آباد، مرکز تجمع صافکاری‌ها و بازار عبدل‌آباد است و شرق پاسگاه هم، با تراکم کارگاه‌های کفاشی و خیاطی مواجهیم و بنابراین، در این منطقه تعداد قابل توجهی کودک کار ساکن است که نیازمند این حمایت‌ها هستند.»…بکذاریم این کودکان بدون محل بمانند .

ازادی سه فعال کارگری

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-10489/

به گزارش خبرگزاری هرانا ، یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : محمدرضا آهنگر از فعالین کارگری کامیاران پس از برگزاری دادگاه از اتهامات مطروحه تبرئه و  آزاد شد. امروز نیز سعید یوزی و صالح امانی دیگر فعالان کارگری بازداشتی با تودیع وثیقه پس از تحمل ۳۸ روز بازداشت، آزاد شدند. محمدرضا آهنگر در آخرین روزهای اسفند ۹۵ در شهر کامیاران بازداشت شده بود.

رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو:

کارگران ماشین رای نیستند که بعد از انتخابات به گوشه ای بخزند/مطالبات‌مان را پیگیری می‌کنیم

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: اکبر علیپور (رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در ارتباط با شرایط فعلی کارگران و انتخابات پیش رو گفت: بیشترین آرا را کارگران و خانواده‌هایشان دارند؛ پس انتظار ما این است که به کارگر و حقوق قانونی‌اش بیشتر ارج نهاده شود. وی افزود: ملاک کارگران و تشکل‌های کارگری در انتخاب کاندیداها، میزان پایبندی آنها به مطالبات برحق کارگران و تعهدی است که برای برآورده کردن این مطالبات می‌دهند؛ لذا امیدواریم کسانی انتخاب شوند که بیشتر دیدگاههای کارگری داشته باشند تا کارفرمایی.

رئیس انجمن صنفی کارگران چادرملو افزود: کارگران ماشین رای نیستند؛ اگر در انتخابات شرکت می‌کنند قصدشان این است که در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشند، بنابراین  این که بگویند کارگر نباید دنبال سیاست باشد، صحیح نیست؛ وقتی زندگی و معیشتش در گرو مسائل سیاسی است باید مداخله فعالانه داشته باشد. وی ادامه داد: نباید توقع داشته باشند که کارگران بعد رای دادن به گوشه ای بخزند و دیگر محقق شدن وعده‌ها را مطالبه نکنند.

در اطلاعیه جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان مطرح شد؛

پلمپ دفتر به علت «عدم تمدید مجوز»/ کلاس‌ها در پارک برگزار می شود

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان پس از پلمپ دفتر این تشکل در روزهای گذشته، اطلاعیه‌ای صادر کرده است. در بخشی از آن آمده‌است: روز شنبه  دو تن از اعضای جمعیت دفاع  برای  پیگیری مشکل و فک پلمپ و با ایراد «نداشتن مجوز» مواجه گردیدند. توضیح اینکه، جمعیت دفاع در سال ۱۳۸۴ مجوز رسمی خود را از وزارت کشور دریافت نموده و مطابق اساسنامه خود هر دو سال اعضای جدیدِ هیات مدیره را به وزارت کشور معرفی نموده است. …. در بخش دیگری از این اطلاعیه می‌خوانیم: با بسته شدن جمعیت دفاع کودکان و نزدیک به ۵۰۰ خانواده ای  که تحت پوشش این مرکز هستند تنها مکان سوادآموزی و توانمندسازی را ازدست داده اند. با این حال این مرکز  برخی کلاس های خود را در پارک نزدیک جمعیت برگزار می کند تا کودکان این مرکز که اغلب مهاجر و کودک کار هستند از پروسه آموزش عقب نمانند.

خانه های خالی ازسکنه سبب هدررفت سرمایه های ملی می شوند

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/59537

به نوشته روزنامه کار و کارگر ، یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: حسینی یک کارشناس مسایل اقتصادی مسکن با بیان اینکه آمارهای خالی سبب هدررفت سرمایه های ملی می شودگفت: ّآپارتمانهای خالی عملا سبب مستهلک شدن سرمایه ها می شود و اساسا بالا بودن حجم ّآمارهای خالی ازسکنه درکشور ما ناشی از نگریستن به مسکن به عنوان یک کالای سوداگری است.
به گزارش کاروکارگر، حسینی با بیان اینکه با توجه به خالی بودن ۷ الی ۸ درصد آپارتمانهای تهران وافزایش سه برابری آماراین واحدها درقیاس با دیگرکشورها؛می توان گفت که درکشور ما به مسکن به عنوان یک کالای سودآوری نگریسته می شود . وی افزود:هزینه های هنگفتی صرف تولید آپارتمانهای خالی ازسکنه شده است اما از جریان سرمایه کشورخارج شده اند که این رویه به دلیل عدم استفاده از ملک ونیز حبس سرمایه عملا احتکارملک به حساب می آید.

تعدادی از نمایندگان مجلس خطاب به وزیر ارتباطات:

به مطالبات شرکتی‌های مخابرات رسیدگی کنید

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : در نامه شرکتی های مخابرات، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مخابرات ایران،  انعقاد قرارداد مستقیم، همسان سازی حقوق شرکتی های مخابرات (خصوصی ها) با نیروهای قراردادی و رسمی و تامین امنیت شغلی، مطالباتی است که مطرح شده است. نمایندگان کارکنان شرکتی مخابرات سراسر کشور، از نمایندگان مجلس درخواست کرده‌اند که مطالبات آنها را پیگیری کنند….

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی در گفتگو با کار و کارگر :

بهبود معیشت در کنار برخورداری از امنیت شغلی دو خواسته اصلی کارگران است

 

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/59550
به نوشته روزنامه کار و کارگر به قلم رضا عظیم آذری از تبریز ،یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: رئیس ناصر چمنی ، کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی بهبود معیشت در کنار برخورداری از امنیت شغلی دو خواسته اصلی کارگران دانست . وی اظهار داشت: نمی‌توان صرفا با بهبود معیشت کارگران مدعی راضی نگه داشتن آنان شد.  وی با بیان اینکه ؛ بهبود معیشت کارگران و برخورداری از امنیت شغلی مکمل یکدیگرند. افزود: اگر کارگران از امنیت شغلی برخوردار نباشند و قرار باشد که با داشتن قراردادهای ۱ ماهه و ۳ ماهه و قراردادهای سفید امضا هر لحظه از اخراج شدن خود بترسند دیگر حتی نمی‌توان از افزایش عادلانه مزد برای آنان سخن گفت. وی در ادامه … گفت: بی‌شک می‌توان با مبنا قراردادن سبد معیشت در مذاکرات مزدی سال‌های آینده گامی موثر در جهت جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران برداشت….

خانواده اسماعیل عبدی مطرح کردند؛

لزوم رسیدگی مجدد به پرونده اسماعیل عبدی

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : خانواده اسماعیل عبدی ( فعال صنفی معلمان و عضو کانون صنفی معلمان) در تماس با خبرنگار ایلنا خواستار بررسی مجدد پرونده این فعال صنفی معلمان شدند. به گفته اعضای خانواده عبدی، در حال حاضر این فعال صنفی در شرایط مناسبی قرار ندارد و بهتر است که مسئولان قضایی در پرونده او که در مقام دبیرکل پیشین کانون صنفی معلمان به فعالیت در امور مربوط به حقوق صنفی معلمان و دانش‌آموزان مشغول بوده است، تجدید نظر کنند. از قرار معلوم پس از انتقال عبدی به بند 350 اوین تماس‌های تلفنی او با خانواده نیز قطع شده است.

فعالان جامعه پرستاري با راه‌اندازي کمپين در فضاي مجازي، مطالبات خود را از رئيس‌جمهوری آينده مطرح کردند

پرستاران: وزیر غیر پزشک می‌خواهیم

 

http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/63748

 

به گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه به قلم ليلا رزاقي ، یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : … عدم اجراي قانون بر زمين‌مانده تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري پس از نزديک به يک دهه، اجراي طرح تحول سلامت و افزايش اختلاف پرداختي بين پزشکان و پرستاران، وخيم‌بودن وضعيت پرداخت دستمزد‌ها به پرستاران در بخش خصوصي و مطالبات اضافه‌شده ديگر در سال‌هاي اخير باعث شده، جامعه پرستاري روزهاي پراعتراضي را پشت سر بگذارند.  فعالان پرستاري … راه برون‌رفت از بحران جامعه پرستاري را رياست يک غيرپزشک بر مسند وزارت بهداشت و درمان کشور مي‌دانند و به همين دليل، اقدام به راه‌اندازي کمپيني با عنوان «نه به وزير پزشک» در فضاي مجازي کرده‌اند. پرستاران مي‌گويند، اين کمپين مي‌خواهد به دولت آينده بگويد که مانند کشور‌هاي پيشرفته و صاحب‌نظر در مديريت نظام سلامت، وزير بهداشت را از کادر پزشکي انتخاب نکند، تا اين فرد بتواند به جاي منافع شخصي و صنفي به منافع ملي و مردم بپردازد.

 

آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی باز هم تجمع کردند

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : جمعی از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی به تهران آمدند و مقابل مجلس تجمع کردند.در این تجمع که از ساعت ده صبح مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شده است، حدود 150 نفر از آموزش‌دهندگان شرکت دارند. یکی از حاضران در تجمع می‌گوید: خواسته ما اجرای طرح تبدیل وضعیت آموزش‌دهندگان است که با وجود تصویب در شهریور 95، هنوز اجرایی نشده‌است. وی با بیان این که در اعتراض به بدعهدی‌ها به تهران آمده‌ایم، خواستار رسیدگی نمایندگان مجلس به وضعیت نابسامان شغلی کادر آموزشی نهضت سوادآموزی شد.

شورای نیمه تعطیل فضایی تعطیل شد/ اختلاف ۴ ساله دو نهاد بر سر مرجع ملی فضایی

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960202000756

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دولتی فارس، یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است :  طبق زمان بندی برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور، در سال ۹۶ باید پروژه اعزام انسان به فضا و پروژه بلوک انتقال مداری GEO و پرتاب ماهواره مخابراتی تکمیل می شد. بازگشت به مسیر برنامه فضایی، ساده‌ترین دلیل احیای جلسات شورای عالی فضایی است…. در مجموع شورای عالی فضایی از زمان تاسیس در سال 83 تاکنون وضعیتی نیمه فعال دارد و در حالیکه طبق اساسنامه باید سالانه حداقل 2 جلسه این شورا تشکیل می‌شد اما از 20 جلسه ممکن تاکنون فقط سه بار جلسات آن شده است….

در اعتراض به عدم تحویل زمین‌ها

کارگران بازنشسته برق منطقه‌ای تهران تجمع کرده‌اند

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : جمعی از کارگران بازنشسته برق منطقه‌ای تهران که از 20 سال پیش اقدام به خرید زمین از طریق تعاونی منطقه‌ای برق تهران در منطقه هشتگردِ ساوجبلاغ کرده بودند، امروز در اعتراض به عملکرد هیات مدیره این تعاونی مقابل اداره کل تعاون استان تهران تجمع کرده‌اند. معترضان خواستار آن هستند که با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره این شرکت برکنار شوند تا روند واگذاری زمین‌ها پس از 20 سال به سرانجام برسد.

تشکیل ۲۷۰۰ پرونده پولشویی

 

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/5

 

به گزارش روزنامه آرمان امروز ، یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : یک مقام مسئول در گمرک ایران می‌گوید دو هزار و ۷۰۰ پرونده پولشویی تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است. یکی از موضوعات مورد تاکید در پسابرجام مقابله با پولشویی بوده است. ایران در این زمان توانسته است خود را از فهرست سیاه FATF خارج کند، اما پیوستن به سازمان جهانی پولشویی و ماندن در این سازمان مستلزم رعایت قواعدی است که مسئولان دولتی می‌گویند نه تنها برای ماندن در این سازمان بلکه برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور نیازمند اجرای آن هستند. …

 

کارگران شهرداری طبس دست از کار کشیدند

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : سی تن از کارگران پیمانکاری شهرداری طبس صبح امروز در اعتراض به مطالبات مزدی پرداخت نشده دست از کار کشیدند. کارگران شرکت زرین برکت که مدتی است با شهرداری و قسمت خدمات شهری قرارداد بسته، از اسفند ماه سال گذشته تا کنون دستمزد، عیدی و سنوات خود را دریافت نکرده اند. در همین رابطه، محمد محمدیان رئیس شورای اسلامی شهر طبس درمورد اعتراض کارگران پیمانکاری شهرداری گفت: شرکت زرین برکت و شرکت‌های پیمانکاری دیگر موظف هستند حقوق سه ماه کارگران خود را پرداخت کنند که این شرکت به تعهدات خود عمل نکرده و براین اساس و طی جلسه ای که صورت گرفته،مقرر شد دستمزد اسفند ماه کارگران و همچنین عیدی و سنوات معوق آنان تا دو روز دیگر پرداخت شود.

واقعیات‌ بازار کار در دولت یازدهم/۴

افزایش ۲۱۵ هزار نفری جمعیت بیکار جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال/ زنگ خطر بیکاری در بخش صنعت

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960203000488

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دولتی فارس، یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است :  بررسی‌های آماری از داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال در عمر دولت یازدهم بیش از ۲۱۵ هزار نفر افزایش یافته است در حالیکه ۱۱۵ هزار نفر نیز از بخش صنعت خارج شده‌اند.به گزارش خبری فارس، شاخص‌های نیروی کار به تفکیک جمعیت و سن بیکاری جوانان نشان می‌دهد که در طول سال‌های 92 تا 95 بیش از 213 هزار نفر در محدوده سنی 15 تا 29 سال بیکار شده‌اند . این در حالی است که بیکاری جوانان 15 تا 24 سال به جمعیتی نزدیک به 870 هزار نفر رسیده است. این میزان در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم در محدوده 800 هزار نفر بود که از این میزان 550 هزار نفر از آنان را مردان و 258 هزار نفر از آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

فقط ۳۰درصد واحدهای تولیدی فعالند، بقیه تعطیل یا نیمه‌فعال هستند

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/03/1387470

به گزارش خبرگزاری تسنیم / اردبیل ، یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: امروز در مجموع ۳۰ درصد واحدهای تولیدی فعال است که این امر نشان می‌دهد بخشی از ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کشور تعطیل یا با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می‌کنند. با اشاره به اینکه با تشدید مشکلات تولید جلسات مختلفی طی سالهای اخیر برای اتخاذ یک تصمیم اساسی برگزار کرده‌ایم، اظهار داشت: در همین زمینه با همفکری بخش دولتی و خصوصی و تعامل با عمده تولیدکنندگان کشور در صدد گردآوری پیشنهاداتی برای حل مشکلات هستیم…. وی تأکید کرد که در حال حاضر تسهیلاتی با بهره های سنگین از سوی سیستم بانکی پرداخت می شود که هیچ تولیدکننده ای امکان دریافت آنها را ندارد. همچنین تا حد قابل توجهی از منابع مالی از چرخه تولید خارج شده که همین امر مانع توسعه و رفع مشکلات این بخش می‌شود.

گزارشی از کارخانه تعطیل شده سهاسرام اردکان؛

کارگران:9 ماه است که حقوق نگرفتیم/وعده مسئولین ماه به ماه تمدید می‌شود!

http://www.dana.ir/news/1089878.html/

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اردکان گویا، یکشنبه ۰۳ اردیبهشت  ۱۳۹۶ آمده است:  کارگران کارخانه  سهاسرام  اردکان در تاریخ آخرین روزهای بهمن ماه سال گذشته دست به تحصن زدند. در آن برهه با قول مسئولین قرار شد تا پایان سال حقوق و عیدی کارگران پرداخت شود اما با بد قولی کارفرما این وعده به 15 فروردین موکول شد. یکی از کارگران کارخانه گفت: نزدیک به 9 ماه است به ما وعده ی حقوقمان را می دهند اما هرماه این وعده به ماه بعد موکول می شود.

نیک اندیش کارگر این کارخانه در خصوص عدم پرداخت حقوق گفت: من حدود 13میلیون و 700 هزار تومان طلبکارم و از برج 6 سال95 پیگیر حقوقم بوده ام اما هنوز پرداخت نشده است. قریب به 6 ماه است که شکایت کرده ام اما آن هم به نتیجه نرسیده است. معین باشتین یکی دیگر از کارگران با بی نتیجه خواندن پیگیری‌ها گفت:  … ما حدود 60 نفر هستیم که همین وضعیت را داریم و هرکدام بالای 4 میلیون تومان از کارخانه طلبکاریم.

 

گزارش فارس از وضعیت زنان سرپرست خانوار:

زندگی بخور و نمیر ۲.۵ میلیون زن / تلنگری تلخ به مسئولان

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950917000375

 

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دولتی فارس، یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است :این روزها شاهد افزایش خانواده‌های تک‌والد هستیم، زنانی که هم پدرند و هم مادر! زنانی که به دلیل افزایش طلاق، تصادفات، بیماری و سالمندی بار زندگی را به تنهایی بر دوش می‌کشند و تعدادشان به مراتب در یکی دوسال اخیر بیشتر شده است.

به گزارش خبری فارس، «زنی 35 ساله ام که با دختر هفت ساله ام زندگی می کنم، ده سال پیش همسرم فوت کرد و هیچ چی ندارم و با بدبختی زندگیمو می چرخونم، مستاجرم. کار درست و حسابی ندارم و توی خونه های مردم یا با روز مزدی خرج بخور و نمیری دارم.اما الان دیگه توان کار کردن ندارم آرتروز و دیسک کمر گرفته ام و سختمه خونه مردم برای کار برم.

چرا کسی به داد من نمی رسه،همه فقط شعار میدن،ما باید چه خاکی سرمون بریزیم فقط محض رضای خدا کمکمون کنید تا سرپناهی داشته باشم یا یه کاری که شرمنده بچم نشم.» این تنها گوشه ای از زندگی یک نفر از 2 میلیون و 500 هزار زن سرپرست خانوار است که حدود 70 درصد آنها که یک میلیون و 800 هزار نفر می‌شود، به دلیل فوت شوهر سرپرست خانوار شده‌اند.  350هزار نفر از زنان سرپرست خانوار به دلیل از کارافتادگی، زندانی شدن یا ترک شوهر از خانواده در این گروه جای دارند، 250 هزار نفر به دلیل طلاق و جدایی و 135 هزار نفر به دلیل عدم ازدواج، خودسرپرست‌اند…. حمایت از این زنان به یک نظام کارآمد رفاه و تامین اجتماعی نیاز دارد که این رویکرد با پرداخت مستمری ناچیز به آنان، فاصله معناداری دارد.

تولید در کارخانه نئوپان خلخال متوقف شد/بیش از ۱۰۰۰ نفر در آستانه بیکاری

گزارش از اکبر رزمی

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/03/1385816

به گزارش خبرگزاری تسنیم / اردبیل ، یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: کارخانه چوب‌آلات، تنها کارخانه بزرگ شهرستان خلخال،  این روزها حال و روز خوشی ندارد و تولید در این کارخانه بزرگ جنوب استان اردبیل تعطیل شده و بیش از یک هزار نفر که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این کارخانه اشتغال داشتند در آستانه بیکاری قرار گرفتند. وهمین مشکل نگرانیهای زیادی را در منطقه به وجود آورده است. این کارخانه در سال 79 راهاندازی شده و ظرفیت تولید 40 هزار تن مترمکعب نئوپان در سال را دارا بوده و برای بیش از یک هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده بود هم‌اکنون در آستانه تعطیلی قرار گرفته است که انتظار می‌رود مسئولان استان و ارشد کشوری برای این امر چاره‌ای باندیشند چرا که در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال تعطیلی تنها کارخانه بزرگ خلخال بی‌مهری به مردم منطقه بوده و شایسته ظرفیتهای منطقه نیست.

جمعی از کشاورزان و باغداران رودبار ایلام مقابل مجلس تجمع کردند

 

http://www.farsnews.com/13960203001419

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است:  جمعی از کشاورزان و باغداران رودبار ایلام مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. کشاورزان و باغداران ایلامی نسبت به از بین رفتن زمین‌های زراعی و باغی خود در اثر آب سد سمیره و بی‌تدبیری مسئولین اعتراض داشتند و خواستار رسیدگی به این مشکل بودند.

اعتصاب وتجمع  رانندگان نفتکش کرمان مقابل شرکت نفت!

http://www.payaam.org/iran/2017/4/page166.html

به گزارش سایت خبری پیام یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: رانندگان تعداد زیادی از کامیون‌های حامل سوخت کرمان دست از کارکشیده و با کامیون‌های خود مقابل شرکت نفت کرمان تجمع کردند.

چندی پیش یک شرکت بزرگ نفتی با عنوان برندسازی، با پاهین کشیدن قیمت حمل و نقل موجب اعتراض رانندگان کامیون شد. یکی از رانندگان کرمانی در این باره به خبرنگاری گفت:«تا قبل از تاسیس این شرکت، ما برای طی مسافتی مشخص 750 هزار تومان دریافت می‌کردیم. اما این شرکت ما را ملزم می‌کند که همان مسیر را با دستمزد 300 هزار تومان طی کنیم.».

گارگران آونگان پیگیر مطالبات

http://rooydad24.com/13037627

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جواناز اراک؛ یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است:    کارگران معترض آونگان که حدود 35 نفر بودند پلاکاردی با مضمون حمایت از اشتغال و تولید ملی در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال در دست داشنتد و خواهان پرداخت مطالبات  30 ماهه خود بودند .
آنها هدف از حضور خود مقابل صدا وسیما را رساندن مشکلات خود به گوش  مسئولان استان دانستند و معتقد بودند با وجود اینکه ماه ها به دنبال مطالبات خود از مسئولان هستند، تا کنون هیچ اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفتهاست .
یکی از کارگران با سی سال سابقه کارگفت : از 1000 نفر پرسنل این شرکت تنها 32 نفر نگهبان باقی مانده و همه طی سالهای اخیر اخراج شده اند و هیچ سنواتی هم دریافت نکرده اند .شرکت آونگان بزرگترین سازنده دکل های انتقال نیرو در خاورمیانه بود که در سال 1383 ، بعد از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات اقتصادی مواجه شد….این کارخانه جزو نخستین واحدهایی بود که در قالب اصل 44 واگذارشد اما بعد از واگذاری با مشکلات مواجه شد.

کارگران معدن آق دربند سرخس مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع کردند

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/03/1387260

به گزارش خبرگزاری تسنیم / مشهد ، یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: کارگران معدن آق دربند سرخس امروز مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع کردند. احسان سهرابی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان‌رضوی اظهار داشت: کارگران این معدن 13 ماه و نیم است که حقوق نگرفته‌اند و فقط عیدی و پاداش گرفته‌اند با این وجود این معدن از نظر بحث بهره‌وری هیچ مشکلی نداشته است. وی بیان کرد: قرار بود مهمانسرای این معدن در سجادشهر به فروش برسد و حقوق داده شود اما تاکنون پرداخت نشده است.

اعتراض جمعی از شهروندان ویس به آسفالت نیمه تمام خیابان ها

http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82503192

به گزارش خبرگزاری ایرانا / اهواز ، یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: جمعی از شهروندان ‹ویس› از توابع شهرستان باوی در اعتراض به ناتمام ماندن طرح آسفالت منطقه خود مقابل شهرداری ویس تجمع کردند. معترضان تعدادی از اهالی ‹ملحه› بودند که به تصور اینکه شهرداری آسفالت منطقه را ناتمام رهاکرده روز شنبه به شهرداری مراجعه کردند. مازیار آصف از مسئولین شهرداری گفت: ما به معترضان توضیح دادیم که دلیل تاخیر در آسفالت خیابان، تعیین تکلیف مساله تلفن و گاز بوده است.به گفته وی، شهروندان حق اعتراض دارند، زیرا حق آنها داشتن آسفالت است.

در مقابل درب استانداری قزوین صورت گرفت

تجمع کارگران اخراجی کارخانه‌های قزوین همزمان با سفر روحانی

http://www.farsnews.com/13960203001049

 

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس از قزوین، یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است:  همزمان با سفر رئیس جمهور به قزوین ، کارگران اخراجی چند شرکت تولیدی در قزوین در  اعتراض به تعدیل نیرو و اخراج کارگران شرکت‌های تولیدی و بیکار شدنشان همزمان با سفر رئیس جمهور به قزوین ظهر امروز در مقابل درب استانداری قزوین تجمع کردند. این شرکت‌ها شامل  فرنخ، نازنخ، کنتورسازی و چند شرکت دیگر هستند که از کار بیکار شده‌اند و به دلیل اخراج و عدم پرداخت مطالبات چند ماهه خود، مقابل استانداری تجمع کردند. کارگران این واحد ها ، خواستار رسیدگی به اوضاع پیش آمده و تحقق وعده‌های مسؤولان شدند….یکی از این کارگران اظهار داشت: به ما قول اشتغال و پرداخت معوقاتمان را دادند اما امروز پس از گذشت ماه‌ها، نه تنها قول اشتغال عملی نشده، بلکه به دلیل چند سال بیکار بودن، هنوز هیچ هزینه‌ای بابت معوقات به ما پرداخت نشده است.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران:سعید یوزی ازاد شد

http://comitehpeygiry.com/

به گزارش کمیته پیگیری در تاریخ روز یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: سعید یوزی عضو شورای نماینده گان کمیته پیگیری……….،کارگری پیشرو و از رهبران عملی کارگران پس از 38 روز زندان در شهر سنندج ، با سپردن وثیقه 100 میلیون تومان از زندان آزاد شد .

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

آزادی سعید یوزی و صالح امانی از زندان سنندج

http://www.payaam.org/iran/2017/4/page152.html

به نوشته سایت خبری پیام ، یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است:  روز شنبه دوم اردیبهشت ماه، «سعید یوزی» و «صالح امانی» از فعالین کارگری پس از نزدیک به 40 روز بازداشت با تودیع وثیقه یکصد میلیون تومانی از زندان سنندج آزاد شدند.
قابل ذکر است، روز پنجشنبه 31 فروردین ماه نیز محمدرضا آهنگر دیگر فعال کارگری در شهرستان کامیاران آزاد شد. در اسفند سال گذشته سعید یوزی در شهر کامیاران دستگیر شد و صالح امانی نیز در حسن آباد منطقه سنندج بازداشت شده بود.

کارگر قطع نخاعی ازبوکان به سمت اقلیم کردستان عراق راهیپمایی می کند

http://www.ziryan.ir/NewsDetail.aspx?itemid=18265

به گزارش آژانس خبری  زریان ،یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: کمال محبی در گفتگو با خبرنگار کردپرس  گفت: سال 92 به علت رکود اقتصادی، ساخت و ساخت راکد شد و در نتیجه کارگاه کوچک بلوک بری که در بوکان راه اندازی کرده ام از رونق افتاد وچون بدهکار بودم برای کار به اقلیم کردستان عراق رفتم .وی افزود: بعد از عزیمت به اقلیم کردستان عراق در شهرک داقوق در کرکوک مشغول به کار شدم.  یک روز به هنگام جوشکاری بر روی اسکلت سوله بودم که متاسفانه با کنده شدن پایه ستونی که بر روی آن بودم با ارتفاع تقریبی 13 متر به زمین افتادم و بر اثر ضربه سنگینی که بر ستون فقراتم وارد شد باعث شکسته شدن مهره پشتم و له شدگی نخاعم شد…. اما امروز توانایی مالی ندارم و از آنجا که بر اساس کنواسیونهای کارگری بین المللی صاحب کار موظف به پرداخت خسارت وارده به من است، در نظر دارم با احقاق این حق هزینه های معالجه خود را تامین کنم…. وی افزود: برای احقاق حق خودم و از آنجا که توانایی گرفتن وکیل ندارم می خواهم از بوکان به سمت سلیمانیه از طریق مرز باشماق در مریوان با ویلچر راهیپمایی کنم و احتمالا بتوانم این فاصله 60 کیلومتری را در شش روز با همکاری و همراهی یکی از دوستانم طی کنم.

تجمع جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان و اهالی سدسیمره ایلام مقابل مجلس

http://www.isna.ir/news/96020301292

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ، یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است:  تعدادی از اهالی سد و نیروگاه سیمره استان ایلام به آنچه که مشکلات ناشی از آبگیری سد و نیروگاه سیمره استان ایلام می‌خواندند مقابل مجلس تجمع کرده و از وزارت نیرو درخواست کردند تکلیف‌شان را روشن کند. محرومیت 20 ساله از خدمات عمرانی و رفاهی و تملک کامل املاک و مستغلات، اراضی و باغات دلیل اعتراضات افراد تجمع کننده مقابل مجلس بود. همچنین جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی استان خوزستان نیز با تجمع مقابل قوه مقننه خواستار انعقاد قرارداد دائم و طرح طبقه بندی مشاغل براساس ماده 83 قانون بودند. پارسایی و تجری نمایندگان شیراز و قصرشیرین با حضور در جمع آنان از نزدیک در جریان مشکلات و خواسته های آنان قرار گرفتند.

معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری:

حقوق یک میلیون و 114 بازنشسته همسان‌سازی شد/۵۰ هزار بازنشسته جدید‌الورود در سال گذشته

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960204000812

 

به گزارش خبرنگار شهری و رفاهی خبرگزاری فارس، دوشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: ابراهیم‌زاده،  معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: از مجموع یک میلیون و 325 هزار بازنشسته 84 درصد یعنی یک میلیون و 114 هزار نفر مشمول افزایش سالانه 10 درصدی حقوق و همسان‌سازی شده‌اند.   وی گفت: افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان را در سال 95‌، برای یک میلیون و 500 هزار نفر داشته‌ایم و در سال جاری حقو‌ق‌های زیر 2 میلیون تومان اولویت افزایش پیدا کرده‌اند که قرار شده 10 درصد افزایش یابد و متناسب با حقوق شاغلان شود. ابراهیم‌زاده گفت:‌در اصلاح قانون خدمات کشوری ماده 30 قانون برنامه ششم را که همسان‌سازی حقوق است پیگیری می‌کنیم و تا پایان برنامه ششم تناسب‌سازی را بین بازنشستگان جدید و قدیم خواهیم داشت….

یک سال است حقوق نگرفته‌ایم/خصوصی‌سازی سال 87 کاشی اصفهان را زمین زد

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، به گزارش خبرگزاری ایلنا ، دوشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: حدود 400 کارگر کاشی اصفهان بر آنند ؛  یک سال است که دستمزد و مزایا نگرفته‌اند؛ آخرین پرداخت مربوط به فروردین سال گذشته است؛ این روزها کار تولید هم به خوبی پیش نمی‌رود؛ کارخانه فقط به اندازه خرید مواد اولیه فروش دارد؛ چیزی برای پرداخت به کارگران نمی‌ماند.

«رضا صالحی»، رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه می‌گوید : مشکلاتمان از سال 87 شروع شد؛  بعد خصوصی‌سازی کارخانه، یواش یواش از حقوق و مزایای کارگران زدند؛ کم کم پای پیمانکاران خرد و درشت به بخش‌ها باز شد و سهام و املاک کارخانه را به بهانه بدهی فروختند. حالا به روز سیاه نشسته‌ایم. حتی پول نداریم خرج ایاب و ذهاب به کارخانه را تامین کنیم.

نماینده مردم ورامین در مجلس:

دولت همّت نکرد؛ کارخانه قند ورامین بعد ۷۰ سال‌ تعطیل شد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/04/138899

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ورامین ، دوشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعطیلی کارخانه قند ورامین گفت: اقدامات وسیعی انجام دادیم که کارخانه قند ورامین تعطیل نشود؛ منتها دولت همّت نکرد و بعد ۷۰سال این کارخانه تعطیل شد….وی افزود: 75 درصد کارخانجات تعطیل و یا در حال رکود قرار دارد؛ ما اقدامات وسیعی انجام دادیم که کارخانه قند ورامین تعطیل نشود؛ منتها دولت همّت نکرد و بعد 70 سال این کارخانه تعطیل شد.نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا  با بیان اینکه الان با هیچ همسایه‌ای در ارتباط نیستیم، تصریح کرد: وزیری که در یک جلسه رسمی یک ساعته، نیم ساعت را خواب است برای کشور چه کاری می‌خواهد انجام دهد؟ …وزیری که بیش از 132 شرکت دارد چگونه می‌خواهد کشور را اداره کند؟نقوی حسینی افزود:  رئیس دولت به گونه‌ای کار می‌کند که باید به وی تذکر ‌داد که چرا ساعت 9 سرکار می‌آید؛ وزیری که 780 میلیارد تومان سرمایه دارد چگونه می‌خواهد به مردم خدمت کند؟

شهروندان دزفولی مانع قطع درختان یک بلوار شدند

http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82504647/

به گزارش خبرنگار ایرنا ، دوشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: شهردار دزفول قصد قطع تعدادی از درختان در محدوده ورودی تقاطع غیر همسطح فتح المبین را داشت که با ممانعت دوستداران محیط زیست مواجه شد. یکی از اهالی دزفول گفت: تعدادی درخت کنار تنومند در بلوار ورودی تقاطع غیر همسطح فتح المبین دزفول وجود دارد که شهرداری به منظور تعریض مسیر خودروها قصد قطع آنها را داشت.وی عمر برخی از این درختان را بیش از 30 سال عنوان کرد و گفت: اهالی محل و ساکنان منطقه نسبت به این درختان تعلق خاطر خاصی داشته و به هیچ وجه اجازه قطع این درختان را نخواهند داد….

صبح امروز اتفاق افتاد؛

تجمع دوباره کارگران بازنشسته رنگین نخ مقابل فرمانداری سمنان

به گزارش خبرگزاری ایلنا ، دوشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: تعدادی کارگران بازنشسته کارخانه رنگین نخ سمنان برای چندمین بار در برابر فرماداری تجمع کردند.   نزدیک به۴۹ نفر از کارگران بازنشسته هستیم که بابت وصول حقوق های دوران اشتغال و نیز سنوات پایان خدمت خود چندین بار مقابل ساختمان فرمانداری سمنان تجمع کرده‌ایم اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. به گفته یکی از این معترضان، کارخانه رنگین نخ سمنان در حال حاضر تعطیل شده است اما تا پیش از این در بخش‌های مختلف آن حدود ۵۵ کارگر رسمی و ۲۰ کارگر قراردادی مشغول کار بودندهمچنین سایر کارگران باسابقه این واحد صنعتی به دلیل مشکلات  بیمه هنوز امکان بازنشستگی پیدا نکرده‌اند.

کارکنان کاشی نیلو مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند/ سرنوشت «ارج» در انتظار «کاشی نیلو»

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/04/1336182

به گزارش خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم از اصفهان ، دوشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: کاشی نیلو اصفهان که مدتی با مشکلاتی مواجه شده به حدی که تاکنون نتوانسته حقوق معوقه کارکنان خود را بپردازد، امروز برای چندمین کارکنانش مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند و خواستار مطالبات معوق خود شدند.

یکی از کارگران کاشی نیلو که نخواست نامش فاش شود گفت: کارخانه کاشی نیلو تا اطلاع ثانوی تعطیل شده است این در حالی است که پس از تعطیلی کارخانه‌های مختلف از جمله ارج و آزمایش و پلی‌اکریل شرکت «کاشی نیلو» هم تعطیل شده است. و این در حالیستکه کارگران کارخانه کاشی نیلو از یک سال پیش تا کنون بارها در مقابل فرمانداری نجف آباد و استانداری اصفهان تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند.

تجمع بازنشستگان فولاد مقابل ساختمان صندوق فولاد

 

به گزارش خبرگزاری ایلنا ، دوشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: روز گذشته یکشنبه (سوم اردیبهشت ماه) شماری از بازنشستگان صنعت فولاد کشور مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد واقع در خیابان خالد استانبولی تجمع کردند. تجمع‌کنندگان خواستار اجرای همسان سازی بر اساس تبصره 5 ماده 109 آیین‌نامه فولاد، دریافت مطالبات معوقه، تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و افزایش  حقوق سال 96 خود از فروردین ماه شدند.

تجمع کارگران کاشی سهیل میبد در اعتراض به عدم دریافت حقوق

http://www.dana.ir/news/1090862.html

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دوشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: جمعی از کارگران کارخانه کاشی سهیل میبد در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی، عدم پرداخت مطالبات وخانه کارگر مقابل فرمانداری میبد تجمع کردند. این تجمع اعتراضی در پی عملی نشدن وعده ها و قولهایی که به کارگران این کارخانه داده شده بود در جلوی فرمانداری اتفاق افتاد. کارگران معترض که حقوق های معوقه خود را مطالبه داشتند، خواستار احقاق حق و همچنین پیگیری مطالبه خود از مسئولین شدند.کارگران کاشی سهیل از عدم حمایت مسئولین و بطور ویژه خانه کارگر استان از کارگران اعتراض داشته و اظهار داشتند: متاسفانه در مشکلات اقتصادی موجود در کشور کارگران قربانی اصلی این وضعیت بوده و بیشترین آسیب را می بینند.کارگران نگران وضعیت معشیت و آینده شغلی شان بوده و عمده آنها ابراز داشتند که شرمنده خانواده و فرزندان خود هستند.

رانندگان عراقی اعتصاب کردند؛ مرز خسروی مسدود شد

http://www.mehrnews.com/news/3961529

 

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ، دوشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: محمدجواد عطرچیان ، مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری گفت: از روز جمعه هفته گذشته،  یکم اردیبهشت ماه، تعدادی از رانندگان بونکرهای حمل سیمان که سیمان فله از ایران به اقلیم کردستان حمل می کردند در پی قانون ممنوعیت واردات سیمان از  ایران به اقلیم کردستان عراق، در منطقه مرز خسروی دست به اعتصاب زده اند. وی ادامه داد:  بعد از اعتصاب رانندگان عراقی و بستن مرز، تعداد ۶۰۰ دستگاه کامیون ایرانی در خاک ایران از سمت مرز خسروی و حدود ۱۰۰ راننده ایرانی نیز از سمت مقابل و در خاک عراق امکان ورود و خروج به ایران را ندارند. کامیون های ایرانی ما معطل در مرز خسروی شامل کلیه بارها از جمله کاشی، موزاییک، مصالح ساختمانی و مواد سوختی و غذایی که در محوطه مرز خسروی بارشان را خالی کردند، می شود.

تعطیلی طبیعت کار است

واکنش وزیر صنعت به تعطیلی کارخانه‌ها: جوان‌ها نگذارند تعطیل شوند!

http://www.mehrnews.com/news/3961795

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر/ بروجرد ، دوشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: محمدرضا نعمت زاده ، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما از جوان‌ها می‌خواهیم بیاید در میدان و نگذارند واحدهای صنعتی تعطیل شوند.

وی با بیان اینکه این طبیعت کار بوده و ممکن است واحدهای تولیدی هر زمان به خاطر بازار یا کیفیت محصول یا مستهلک شدن ماشین آلات متوقف شوند و باید این واحدها نو شوند، تصریح کرد: انسان ها هم به دنیا می آیند و جوان هستند و پیر می شوند و هیچ وقت صنعتی هزار سال کار نمی کند. نعمت زاده افزود: ما از شما جوان ها می خواهیم بیاید در میدان و نگذارید واحدهای تولیدی تعطیل شوند.

«اخراج کارگران» به شرکت فولاد بافت هم رسید

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/04/1388109

به گزارش خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم ، دوشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: اطلاعات به‌دست‌آمده حاکی از آن است که با تعدادی از نیروهای شرکت ملی فولاد که در سال ۱۳۸۷ از طریق آزمون استخدامی جذب شدند، قطع همکاری شده است. نیروهایی که در سال 1387 از طریق آزمون شرکت ملی فولاد برای این پروژه جذب شده‌اند و بالای 1000 ساعت آموزش در صنعت فولاد دیده و تخصص این کارخانه را به دست آورده‌اند به‌خلاف قرارداد مشارکت و قوانین خصوصی سازی بدون اعلام قبلی اخراج شده و قراردادشان تمدید نشده است. این موضوع تبعات گسترده‌ای برای نیروهایی که وقت و جوانی خود را در این کارخانه صرف کرده و شرایط سنی آنها به شرکت در دیگر آزمون‌های استخدامی نمی‌خورد در پی خواهد داشت.

هفت فعال کارگری سندیکای نیشکر هفت تپه به دادگاه انقلاب دزفول احضار شدند

https://t.me/joinchat/AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw

برپایه خبر کانال اردوی کار در شبکه تلگرام ، سه شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: بر اساس اخبار واصله، علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به همراه اشرف رحیم خانی و زینب کشوری فعال در بخش زنان ، همچنین عزت جعفری، شاپور رشنو، علی محمد جهانگیری و شاکری به اتهام تبلیغ علیه نظام به شعبه دوم دادگاه انقلاب دزفول احضار شده اند. این فعالین باید در روز 24 اردیبهشت در دادگاه حضور یابند.این احضار توسط پیامک به آنان ابلاغ شده است.

رئیس فراکسیون اشتغال مجلس خبر داد

تعداد بیکاران ۳.۲ میلیون تا ۵ میلیون نفر است/ پیشنهاد تغییر تعریف بیکاری از سوی مجلس

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/04/1388095

 به گزارش خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم ، دوشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است:علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت اشتغال و بیکاری و طرح‌های دولت برای اشتغالزایی ارائه داد. در این جلسه غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون اشتغال در ابتدا گفت: امروز جلسه غیر علنی در مجلس در رابطه با موضوع اشتغال برگزار شد . وی با اشاره به اینکه هدف از این جلسه غیر علنی، اشتراک پذیری و تفاهم بین قوای کشور است عنوان کرد: باید در روند اجرای اشتغال کشور گام های موثری برداشته شود لذا، در جلسه امروز وزیر کار تعداد بیکاران ا /3 میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد و نرخ بیکاری بر مبنای مرکز آمار ایران 12.4 درصد است، این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس آمار بیکاران  را 1/5میلیون نفر عنوان می کند. رئیس فراکسیون اشتغال با اشاره به اشتغال ناقص افزود: افکار عمومی این شغل را قبول ندارند، …وی افزود: علی رغم این سیاست گذاری، شرایط فعلی کشور به گونه ای است که الان نمی توانیم نرخ بیکاری موجود را حفظ کنیم چون سالانه 800 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار در کشور داریم که به خیل بیکاران اضافه می شوند.

«۳۱۳هزار اخراجی» ماحصل کارنامه ۴ساله «پیر صنعت»

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/05/1389117

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سه شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، «۳۱۳هزار اخراجی» ماحصل کارنامه ۴ساله وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم بوده است.  در خبر ها آمده ؛ که «ده‌ها تولیدکننده بزرگ روسری که ضربات سهمگینی از واردات و قاچاق خوردند، پس از یک سال نامه‌نگاری مداوم با مسئولان و پاسکاری بین وزارت صنعت و گمرک، فریاد استغاثه سر دادند و اعلام کردند، کارخانه‌هایشان در آستانه تعطیلی و هزاران کارگر در مرز اخراج هستند».بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، مجموع شاغلان بخش صنعت کشور در پایان سال 95 به 7 میلیون و 200 هزار نفر رسیده است، این در حالیه که طبق گزارش مرکز آمار که اسنادش هم منتشر می‌شود، تعداد شاغلان بخش صنعت در تابستان سال 92 یعنی همزمان با شروع به کار دولت یازدهم، 7 میلیون و 513 هزار نفر بوده که با این حساب خالص اشتغالزایی در بخش صنعت کشور در دولت یازدهم منفی 313 هزار نفر است، به‌عبارتی این دولت نه‌تنها اشتغالزایی در بخش صنعت نداشته بلکه به‌طور خالص 3133 هزار نفر در بخش صنعت کشور بیکار شدن

پلمپ مراکز دفاع از حقوق کودکان کار  را قویا محکوم می کنیم و خواهان رفع فوری همه موانع ایجاد شده در برابر فعالیتهای آنها هستیم

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6050

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران ،سه شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است:  مرکز جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در منطقه پاسگاه نعمت آباد تهران و بدنبال آن مرکز انجمن دوستداران حقوق کودک در شهر تبریز پلمپ شد. این خبر برای همه انسانهای شریفی که وجود صدها هزار کودک کار در کشور وجدان آنها را جریحه دار میکند بسیار تکان دهنده بود…. تنها و صرفا جلوگیری از فعالیت یک نهاد اجتماعی نیست، بلکه سیاستی در به فلاکت کشاندن بیش از پیش یک جامعه و نهادینه کردن سیاه ترین شکلی از زندگی اجتماعی است که می باید با حساسیت بسیار بالایی مورد توجه همه وجدانهای بیدار، دانشگاهیان، جامعه شناسان، وکلا، روزنامه نگاران و کارگران و معلمان قرار بگیرد…. جهان، زمانی شایسته زندگی برای همگان خواهد شد که جهانی شایسته برای کودکان باشد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – چهارم اردیبهشت ماه 1396

احضار شیث امانی به اداره اطلاعات سنندج http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6051

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران ، سه شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: در پی احضار شیث امانی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد … به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج، وی ساعت 14 روز دوشنبه در این نهاد امنیتی حضور پیدا کرد. این در حالیستکه او و همراهانش، طی نامه ای را به فرمانداری سنندج دادند و طی آن خواهان صدور مجوز برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر شدند. اما به جای رسیدگی به خواست این کارگران برای صدور مجوز، روز سوم اردیبهشت اداره اطلاعات سنندج با استناد به مجوز قضائی اقدام به احضار شیث امانی کرد و پس از حضور وی در این نهاد، مامورین امنیتی به بازجوئی از ایشان در مورد مسائل کارگری، وضعیت اتحادیه و اعضای آن پرداختند و در پایان تهدید کردند که چنانچه ایشان و یا هر یک از اعضای اتحادیه در شهر سنندج اقدام به برپائی مراسم اول ماه روز جهانی کارگر بکنند برایشان گران تمام خواهد شد…

اخراج پیش از موعد ۷۰ کارگر روز مزدی «مجتمع نی شکر هفت تپه»

 

 

به گزارش خبرگزاری ایلنا ، چهار شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است:  حدود ۷۰ نفر از کارگران روزمزدی مجتمع کشت و صدعت هفت تپه ، پیش از آنکه اعتبار قرارداد های کاری آنها تمام شود اخراج شدند. فعالان کارگری مجتمع نیشکر هفت تپه گفتند: زمان خاتمه قرارداد این کارگران پایان ماه جاری است اما ازصبح چهارشنبه  به این کارگران اجازه ورود به محل کارشان داده نشده است. از قرار معلوم این طلب مزدی مجموع این کارگران که تعداد آنها بیش از هزار نفر می‌شود، شامل حقوق بهمن و اسفند  سال ۹۵ وفروردین ماه سال جاری به همراه مزایای حق بن مربوط به سال‌های گذشته است. و این در شرایطی است که بیش از هر موقع ، مجتمع نیشکر نیاز به نیروی کار دارد، بطوری که  اخیرا کارفرمای بخش خصوصی، مجتمع نیروی کار جدید استخدام کرده است.

با وجود گذشت یک ماه ازسال جدید؛حقوق های معوقه کارگران شهرداری اهواز هنوز پرداخت نشد!

 

به گزارش خبرگزاری ایلنا ، چهار شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است:  بیش از ۸۰ کارگر ناحیه ۴ شهرداری اهواز، با وجود پشت سر گذاشتن یک ماه از سال جدید هنوز مطالبات مزدی مربوط به اسفند ۹۵ و پاداش و عیدی سال ۹۶ خود را دریافت نکرده‌اند. این وضعیت در حالی است که بیش از این  ۷۰ نفر از کارگران ناحیه ۴ شهردای سال گذشته به دنبال برگزاری یک تجمع صنفی مقابل ساختمان شهرداری با شکایت پیمانکار این مجموعه بازداشت شده بودند. در آن زمان پیمانکار به کارگران وعده داد بود در صورت اینکه در خصوص پرداخت مطالباتشان شکایت نکنند هر چه سریعتر به حق و حقوق خود می رسند اما این کارگران با بدعهدی پیمانکار مواجه شدند. در آن زمان پیمانکار به کارگران وعده داد بود در صورت اینکه در خصوص پرداخت مطالباتشان شکایت نکنند هر چه سریعتر به حق و حقوق خود می رسند اما این کارگران با بدعهدی پیمانکار مواجه شدند.

عدم پرداخت معوقات کارگران پیمانکاری ستاره خلیج فارس/ عیدی هم پرداخت نشد

 

به گزارش خبرگزاری ایلنا ، چهار شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است:  جمعی از کارگران پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس از عدم پرداخت مطالبات حقوقی خود خبر دادند. از قرار معلوم، دستمزد حدود دویست نفر از کارگران پیمانکاری این پالایشگاه از دی ماه سال گذشته پرداخت نشده است… این کارگران از اوضاع نامساعد شغلی کارگران پیمانکاری این پالایشگاه انتقاد دارند و خواستار رسیدگی مسئولین به وضعیت شرکت‌های پیمانکاری و قراردادهای شغلی کارگران هستند.

تجمع 1500راننده تاکسی معترض مقابل تعاونی تاکسیرانی

http://titreshahr.ir/fa/news/38408/

به گزارش سایت تیتر شهر ،چهار شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: 1500راننده تاکسی تلفنی بیسیم سامانه 1333شهرداری تهران در اعتراض به مدیریت تاکسیرانی شهر تهران و قطع تلفن ۱۳۳ در خیابان ملک در مقابل ساختمان تعاونی این سامانه تجمع کردند. آنان می‌گویند هر سه ماه یکبار این اتفاق می‌افتاد و آن‌ها را از نان خوردن می‌اندازد.ماه‌ها است اجاره خانه نداده‌اند و اگر یک روز کار نکنند،شکم زن‌وبچه‌اشان گشنه می‌ماند. 30،40سال راننده تاکسی بوده‌اند و توقع ندارند که کسی به حرمت حق آب‌وگلی هم که شده پاسخگوی اعتراضشان نباشد.

در همین رابطه سلیمی، یکی از رانندگان معترض … درگفت‎وگو با تیتر شهر می‌گوید: چند تن از کارمندان این اپراتور به دلیل دریافت نکردن حقوقشان اعتصاب کرده‌ و کار نمی‌کنند که همین مسئله باعث قطعی اپراتور شده است…. و این مشکلات همچنان ادامه دارد…یک راننده تاکسی زحمت‌کش با اشاره به اینکه این اتفاق هر سه ماه یکبار می‌افتاد، اضافه می‌کند: من شش ماه است که اجاره‌خانه نداده‌ام و اگر یک روز کار نکنم زن و بچه‌ام گشنه می‌مانند. هر سه ماه یکبار این اتفاق می‌افتاد و ما همه جمع شدیم تا یک بار برای همیشه جلوی این موضوع را بگیریم…

نفس های به شمار افتاده فرصت اشتغال درجوان ترین شهر کشور؛

تنها کشتارگاه دام و طیور فعال استان در آستانه تعطیلی/اعتصاب کارگران ایرانشهر در اعتراض به بی توجهی مسئولان به تولید بومی

http://www.dana.ir/news/1091875.html

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  به نقل از  پایگاه خبری پهره؛ چهار شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: ناصر سجادی مدیر عامل کشتارگاه دام و طیور ایرانشهر گفت: کشتارگاهی که در پنج سال گدشته با 110 نفر نیرو روزی 6 کامیون مرغ کشتار روز را وارد بازار استان می کرد اکنون با ورود بی دلیل این فراورده از سایر شهرهای کشور مجبور شده بر خلاف میل باطنی تعدادی از کارگران را اخراج کرده و اکنون با کمتر از 50 نفر تنها دو روز از هفته را مشغول به کار باشند. وی ضمن اشاره به دریافت حقوق ساعتی کارگران؛ شرایط موجود را یکی از عوامل نارضایتی و در نتیجه اعتصاب کارگرانی که ماهی 200 هزار تومان حقوق دریافت می کنند عنوان کرد …..

خزانه دار و عضو هئیت مدیره مجمع عالی کارگران اعلام کرد:

۹۵۰ کارگاه تولیدی تعطیل شد

http://www.mehrnews.com/news/396296

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ، چهار شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: محمدرضا تاجیک ، عضو هئیت مدیره مجمع عالی کارگران گفت: از سال گذشته خط تولید یک کارخانه چینی متوقف شد و ۷۰۰ نیروی کار این کارخانه بیکار شدند… ویگفت: تا شهریور سال ۹۵ تعداد ۹۵۰ کارگاه تحت پوشش مجمع نمایندگان تعطیل شدند.

وی با اشاره به اینکه در یک کارخانه چینی ۷۰۰ کارگر مشغول کار بودند که به واسطه توقف فعالیت خط تولید این کارگاه، بیکار شدند گفت: تولیدات سال گذشته این کارخانه با نصف قیمت فروخته شد و در حال حاضر فقط برای تسویه مطالبات خود درب این کارخانه باز است…. وی با اشاره به بدهی ۱۳۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی گفت: دولت با توجه به این بدهی، سازمان تامین اجتماعی هم در بخش تامین بودجه درمان و هم در بخش تامین بودجه پرداخت بازنشستگی با مشکل مواجه شده است.

4 میلیون فارغ التحصیل بیکار در کشور وجود دارد

 

 http://www.farhangnews.ir/content/252308

به گزارش فرهنگ نیوز، چهار شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است : برات قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: چهار میلیون فارغ التحصیل بیکار در کشور وجود دارد. باید زمینه برای ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان فراهم شود. …وی عنوان کرد: پنج میلیون دانشجو نیز در دانشگاه های کشور در حال تحصیل هستند که این دانشجو ها نیز فارغ التحصیل خواهند شد…وی عنوان کرد: آموزش های بخش صنعت در سالجاری سه برابر خواهد شد.

دادگاه سعید یوزی تشکیل شد

http://comitehpeygiry.com/

 برپایه بیانیه منعکس شده در سایت کمیته پیگیری ،پنجشنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: سعید یوزی از اعضای شواری مرکزی کمیته پیگیری ……و از اعضای انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران ،از موسسین سندیکای کارگران ساختمانی در عراق، همچنین از موسسین انجمن برق و فلزکار کرمانشاه ، که در 26/اسفند ماه 95 در کامیاران دستگیر شده بود .پس از 38 روز زندان در چند روز اخیر با وثیقه 100،000،000 آزاد شده بود . البته به همراهی و هم پرونده بودن صالح امانی ، که از بدو دستگیری و پروسه زندان و دادگاهشان با هم صورت گرفته بود . دیروز به دادگاه فراخوانده شدند .پنجشنبه 96/2/7 دادگاه تشکیل شد .خوشبختانه سعید یوزی و صالح امانی هر دو نفر تبرئه گردیدند .

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران – 96/2/7

عدم پرداخت مطالبات کارگران فضای سبز شهرداری اهواز

به گزارش خبرگزاری ایلنا ، جمعه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است:  جمعی از کارگران اهوازی گفتند : بیش از ۱۰۰ کارگر فضای سبز ناحیه ۴ شهرداری اهواز هستیم که دستمزد اسفند ۹۵، فروردین ۹۶ و پاداش و عیدی سال گذشته خود را دریافت نکرده‌ایم….علاوه بر کارگران فضای سبز پیمانکار ناحیه ۴ شهرداری اهواز مطالبات کارگران خدماتی این ناحیه را هم پرداخت نکرده است و از آنها خواسته شکایت خود را از اداره کار اهواز پس بگیرند تا به مطالبات خود برسند.

حمایت کانون صنفی فرهنگیان گیلان از خواسته های اسماعیل عبدی

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6057

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران ،پنجشنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است :اسماعیل عبدی معلم حق خواه و شجاع از زندان بیانیه ای داده است … و اعلام کرده است که از دهم اردیبهشت دست به اعتصاب غذا می زند. از آنجا که این گونه برخورد قوه قضائیه با معلمان فعال صنفی که دغدغه ای جز بهبودی وضعیت آموزش و پرورش ، وضعیت معیشت فرهنگیان و سربلندی ایران ندارند موجب آزردگی و رنجش فرهنگیان به ویژه فرهنگیان فعال صنفی شده است، کانون صنفی فرهنگیان گیلان ضمن اعلام حمایت از خواسته های به حق این کنشگر صادق زندانی مصراً از مقامات قوه قضائیه آزادی آقای اسماعیل عبدی را در این هفته گرامیداشت معلم که به راستی انبیا ٕ زمان اند خواستار است.

 کانون صنفی فرهنگیان گیلان

تجمع تعدادي از ساكنان منطقه اسلامشهر همدان مقابل استانداري همدان

 

http://nafee.ir/news/26844

به گزارش پایگاه خبری نافع به نقل از خبرگزاری دولتی فارس ،پنجشنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: تعدادي از ساكنان منطقه اسلامشهر همدان براي رسيدگي به مشكل گازرساني به اين منطقه مقابل استانداري همدان تجمع كردند. سال گذشته هم شاهد تجمعات مختلفی در مقابل استانداری همدان از تجمع بازنشستگان برای همسان‌سازی حقوق‌ها تا مشکل مردم روستای همه‌کسی در خصوص اختلاس توسط یکی از مدیریت‌های پست بانک در این منطقه و درخواست رسیدگی این موارد توسط استانداری بودیم….

مهر گزارش می‌دهد؛

معلم‌های فراموش شده در منطقه صفر مرزی/ هشت ماهه که حقوق نگرفته ام !

http://www.mehrnews.com/news/3963749

 

 

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ، پنجشنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: احمد یکی از معلم‌های نقطه صفر مرزی است. حرف‌هایش را اینگونه آغاز می‌کند «هشت ماه است، حقوق دریافت نکرده‌ام، در حالی که وزارت  آموزش وپرورش چند ماه پیش اعلام کرد، تمام حقوق‌های گذشته را پرداخت کرده است، خیلی شرایط سختی داریم، لطفاً این موضوع را رسانه‌ای کنید.»… احمد با انتقاد از وضعیت نیروهای خرید خدمات آموزشی به خبرنگار مهر می‌گوید: «تنها پیش از آغاز سال ۹۶ مبلغ ۴۰۰ هزار  تومان آن هم به صورت غیر ثابت برایمان واریز شد. معلوم نشد، حقوق است یا عیدی. سر هر ماه در انتظار واریز حقوق هستیم اما خبری نمی‌شود. کاش بشود، واریزی‌های ما را هم سر ماه کنند.»  این معلم پایه سوم ابتدایی تصریح می‌کند: « شاید باورتان نشود، گاهی پول بنزین موتور را هم نداریم که به مدرسه برویم. مسافت که تا مدرسه باید طی شود ۵۰ تا ۱۰۰ کیلومتر است. اکثر مدارس این منطقه از امکانات آموزشی و جاده‌ای محروم هستند.»…

کشف ۳۲۸ دستگاه گوشی موبایل قاچاق و لوازم جانبی در آذربایجان شرقی

 

به گزارش خبرگزاری ایلنا ، جمعه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است:  سرهنگ «سهراب شفقی» ، فرمانده انتظامی شهرستان ملکان گفت: در بازرسی از خودروهای توقیفی، ۳۲۸ دستگاه گوشی موبایل قاچاق و لوازم جانبی کشف شد، افزود: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش کالاهای مکشوفه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است….

قرارداد موقت یعنی نابودی آینده شغلی کارگر!

http://www.isna.ir/news/96020603556

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا درتاریخ روز جمعه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز خیلی از تولیدکننده‌ها می‌توانند سرمایه‌هایشان را در بانک بگذارند و سودش را بگیرند و دغدغه تولید نداشته باشند وی افزود: تولیدکننده‌ای که با دلار ۷ تومان، کارخانه تاسیس کرده، به محض این‌که زمینش بر خیابان قرار می‌گیرد، بلافاصله به فروش کارخانه اقدام می‌کند، چون تولید با شرایط فعلی برایش نمی‌صرفد و از عهده مالیات و هزینه سنگین آب و برق بر نمی‌آید؛ در حالی که اگر دولت این تولید کننده که سرمایه‌اش را در جهت تولید مملکت خود به کار گرفته حمایت کند، هم تولید کننده آسوده خاطر می‌شود و هم تولید نمی‌خوابد….

وی گفت: امروز بسیاری از جوانان فارغ التحصیل و نخبه دارای طرح‌ها و ایده‌های کارآفرینی هستند که اگر دولت به تاسیس تعاونی‌های دانش بنیان بپردازد و از حقوق مالکانه آنها حمایت کند بهتر و سریع‌تر می‌توانند ایده‌هایشان را به محصول تبدیل کنند.

تعداد کل شاغلین در صنعت پتروشیمی به ۵۰ هزار نفر هم نمی‌رسد

 

به گزارش خبرگزاری ایلنا ، جمعه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: محمدحسن پیوندی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین در گفت‌وگو با ایلنا گفت : درباره ادعای ایجاد 200 هزار شغل با احداث یک واحد یک میلیون تنی تولید پتروشیمی اظهار داشت: در حال حاضر در صنعت پتروشیمی 60 میلیون تن ظرفیت تولید داریم که تعداد افراد مشغول به کار به 50 هزار نفر هم نمی رسد.

حمایت انجمن صنفی معلمان استان کردستان-مریوان، از خواسته های اسماعیل عبدی

http://bield.info

به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر جمعه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: امسال در حالی به 12 اردیبهشت روز  معلم نزدیک می شویم که مطالبات جامعه ی فرهنگیان در بایگانی های نهادهای ذیربط عامدانه به فراموشی سپرده می شود و دلسوزترین معلمان کشور زیر تیغ احکام ناعادلانه ی زندان،تبعید و تهدید بوده و متاسفانه کوچکترین حسن نیتی هم از طرف نهادهای امنیتی و قضایی نسبت به وضعیت این عزیزان دیده نمی شود.اسماعیل عبدی عضو زندانی کانون صنفی معلمان تهران در ادامه ی اعتراضاتش به صدور احکام امنیتی علیه فعالین صنفی طی نامه ای اعلام نموده که از دهم اردیبهشت اعتصاب غذا خواهد نمود….

انجمن صنفی معلمان استان کردستان – مریوان …حمایت خود را از خواسته های برحق آقای اسماعیل عبدی اعلام نموده و خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده ی ایشان می باشد.

اطلاعیه کانون صنفی معلمان استان تهران

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6060

برپایه خبر مندرج در سایت اتحادیه ازاد کارگران ایران جمعه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: به نام خداوند جان و خرد در آستانه دوازدهم اردیبهشت  و بزرگداشت مقام معلم ،اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران و از معلمان زندانی، با صدور نامه‌ای از زندان اوین ضمن اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکلهای صنفی، خواهان خروج پرونده قضایی خود از حالت امنیتی به عادی شده است.

این عضو کانون صنفی معلمان اعلام کرده است که در صورت عدم توجه به این خواسته مشروع از تاریخ دهم اردیبهشت، دست به اعتصاب غذا خواهد زد… لذا کانون صنفی معلمان استان تهران، ضمن حمایت از خواسته  مشروع آقای عبدی مبنی بر رفع اتهام امنیتی از پرونده فعالان صنفی، خطاب به مسئولان قضایی و امنیتی اعلام می کند که مسئولیت پیامدهای ناخوشایند احتمالی ناشی از اعتصاب غذای آقای عبدی با کسانی است که به خواسته به حق او بی توجه بوده‌اند.

کانون صنفی معلمان استان تهران 96/02/08

به مناسبت ۲۸ آوریل روز جهانی یادمان کارگران جانباخته بر اثر حوادث کار و آلودگی محیط کار

سلمان یگانه

http://www.kanoonm.com/2673

به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر جمعه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: حادثه کار تنها یک حادثه نیست، روندی است جاری در خانواده کارگر حادثه دیده

با یاد و خاطره ی تمام کارگرانی که جان خود را در حوادث کار از دست داده اند.

هر روز تعدادی از کارگران به دلیل ایمن نبود محیط کار، و بی توجهی کارفرمایان به استانداردهای لازم برای کار، دچار حوادث کار می شوند، تعدادی از آنان جان خود را از دست داده و تعدادی هم دچار معلولیت هایی می شوند که امکان کار را از آنان می گیرد. آمار دقیقی از این قربانیان وجود ندارد.

برمنبای همین آمارهای ناقص منتشر شده، سازمان بین المللی کار (ILO) اعلام کرد که سالانه در جهان بیش از دو میلیون و چهارصد هزار نفر بر اثر حوادث کار و بیماریهای ناشی از محیط کار جانشان را از دست می دهند. سیصد و پنجاه هزار کارگر در حوادث حین کار کشته میشوند و بیش از دو میلیون و پنجاه هزار نفر دیگر بر اثر بیماریهای مربوط به کار میمیرند. یعنی روزانه بیش از ۶۵۰۰ نفر قربانی جدال جان و سرمایه می شوند. در واقع مرگ این کارگران باید به عنوان قتل عمد محسوب شود.

از این رو انتخاب و به رسمیت شناختن روزی با عنوان “یادمان قربانیان حوادث کار” می تواند بسیار مهم باشد. نخستین بار اوایل دهه هشتاد میلادی ۲۸ آوریل به عنوان روز یادمان قربانیان حوادث و محیط کار مطرح شد.کشور کانادا در سال ۱۹۸۹ این روز را به رسمیت شناخت و به دنبال آن در سال ۱۹۹۶ فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در نیویورک این روز را به عنوان روز یادمان کارگران اعلام کرد. تا کنون طی دو مرحله بیست کشور جهان این روز را به رسمیت شناخته اند، اما اکثر کشورها، حتی کشورهای پیشرفته از به رسمیت شناختن این روز طفره میروند. به این منظور یادی می کنیم از برخی کارگرانی که در سالهای قبل جان خود را در محیط کار از دست داده اند:

پیمان رضی لو(کارگر ایران خودرو) ، سلمان یگانه (کارگر لوله سازی لوشان)، فرامرز شاه ویسی، (سکته قلبی هنگام کارشرکت لیلاق سنندج)، مهدی داوری (سقوط داخل چاه آسانسور ساختمانی اصفهان)، سردار عبداله (مرگ بر اثر سقوط ساختمانی سنندج)، شاهبری بهرامی فر (مرگ هنگام کار با خرمن زن، کارگر کشاورزی شهرستان روانسر)، نجیب اله کارگر افغان (مرگ بر اثر سقوط ساختمانی نائین)، ایرج مهاجری، خدا رحم اولیازهی، عدنان عزیزی، عبدالحمید صادقی، مصیبت کریمی راد، مراد خالقپور، ولی محمدی، رحم الدین نور زهی، محمد ایزدی، هاشم عابدی و پویا عزیزی، رضا خالقپور (کارگران غدیر یزد)، محمد حسین بیگی (برخورد با دستگاه کاردینگ کارخانه نساجی یزد)، رضا کشاورز (مرگ بر اثر آتش سوزی پالایشگاه نفت بندر عباس) ، خسرو جان ، لقمان مسعودی ، سوران کوملسی (کارگران نقاش ساختمانی، مرگ بر اثر گاز گرفتگی مهاباد)، مصطفی بهمن پور ( خودکشی در محوطه کارخانه به دلیل قرار گرفتن در لیست اخراج، کارخانه مزدا تهران)، مهدی سیف الدینی(مرگ بر اثر اصابت جک معدن زغال سنگ شهرستان زرند)، اسلام جهانبانیان (کارگر پتروشیمی کارون)، سید مرتضی موسوی‌نژاد و عبدالنور بنی‌سعید و محمد حمیدی (از کشته شدگان پتروشیمی بندر امام) … و از یاد نبریم تمام کشته شدگان گمنام حوادث کار و خانواده هایشان را که درخبرها تنها با عنوان “یک کارگر” معرفی می شوند و با امید به روزی که دیگر هیچ کارگری درحین کار، سلامت و جان خود را از دست ندهد .

کانون مدافعان حقوق کارگر

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

به استقبال اول ماه مه سال 1396 برابر 2017

کانون نویسندگان ایران/ فرخنده است اول ماه مه؛ روز جهانی کارگر

 

روز اول ماه مه تجلی جهانی و تاریخی همبستگی میان مزدبران است؛ یادآور تاریخی است سراسر حق خواهی و عدالت جویی.

کانون نویسندگان ایران اول ماه مه را به کارگران ایران و جهان شادباش می‌گوید و خواهان آزادی همه‌ی فعالان کارگری و نویسندگان و روزنامه‌نگاران در بند و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی است؛ خواهان مختومه شدن پرونده‌های امنیتی گشوده شده برای کارگران و نویسندگانی است که «جرمی» جز بیان اعتراض و کوشش برای رسیدن به حق خود ندارند.

 

 قطعنامه مشترک

1- سندیکای کارگران شرکت واحد 2- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 3- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 

برپایه قطعنامه دریافتی ، پنجشنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!

اول ماه مه، روز جهانی کارگر روز اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران در سرتاسر دنیا را در شرایطی گرامی می داریم که فاصله طبقاتی و شکاف میان سرمایه داران و کارگران به بالاترین حد خود رسیده و روز به روز نیز بر شدت و حدت آن افزوده می شود. تعمیق و تشدید بیش از پیش تضادهای طبقاتی و افزایش روزافزون درآمد و ثروت اقلیتی از سرمایه داران و صاحبان قدرت، در مقابل تشدید فقر و فلاکت فزاینده ی اکثریت عظیمی از کارگران و توده های مردم محروم و تحت ستم جهان، نمایشی از چهره عریان و آشکار بربریت و توحشی است که نظام گندیده و ضدکارگری سرمایه داری، برای اکثریت قریب به اتفاق کارگران و بشریت امروز به ارمغان آورده است. در واقع تحت سلطه و حاکمیت یک چنین مناسبات و البته در سایه ی سلطه یک چنین نظام و سیاست هایی است که به ویژه در اوضاع و احوال کنونی جهان، از یک سو به شکل لجام گسیخته و سرسام آوری بر دارایی ها و ثروت سرمایه داران افزوده می شود واز سوی دیگر، کارگران (همه ی آنان که کار می کنند و با کار و تولید خود رفاه و آسایش را برای احاد بشر فراهم می آورند) هر روز فقیرتر و بی چیزتر شده و به فقر، خانه خرابی و فلاکت کشانده می شوند. بی جهت نیست که بر اساس جدیدترین گزارش مؤسسه غیر دولتی آکسفام، دارایی تنهاهشت نفر از ثروتمندترین های جهان با دارایی بیش از 3 میلیارد و 600 میلیون نفر از جمعیت جهان برابری می کند»…

در این راستا تشکل های امضا کننده فوق ضمن گرامی داشت این روز بزرگ و تاریخی مطالبات خود را در 17 بند اعلام می دارند..

بیانیه شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر- ایران سال 1396

سال تلاش برای تشکل یابی بر بستر اعتراضات کارگری

بر پایه بیانیه دریافتی درتاریخ روز پنجشنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: روز جهانی کارگر یازده اردیبهشت 1396 برابر با اول ماه مه 2017- … نه تنها در یک روز خاص بلکه همیشه و هر روزه و فقط در اتحاد و همبستگی و سازمانیابی مستقل از دولت های سرمایه داری و مستقل از کارفرمایان قادر خواهند بود بر جناح ها و گروه های مختلف سرمایه داری پیروز شده و به مطالبات و خواست های طبقاتی خود دست یابند.

کارگران ایران اعم از کارگران کارخانه ها، کارگران عرصه ی آموزش(همچون معلمان)، کارگران معادن، کشاورزی، ساختمانی و عمرانی، کارگران خدماتی، کارگران عرصه های بهداشت و درمان (مانند پرستاران و بهیاران)، کارگران حمل و نقل، نانوایی ها، کوره پز خانه ها، زنان خانه دار، کارگران عرصه های فروش و توزیع، کارگران در سطوح مختلف همچون فنی و ماهر، کارگرانی که در امور هنری و یا فنی که با فروش نیروی کارشان امرار معاش میکنند، بازنشستگان، کارگران فصلی و پروژه ای و نیز کارگران بیکار، همه و همه جزوی از طبقه ی کارگرند ؛ آنها برای کسب مطالبات خود، چاره ای جز مبارزه ی متحد و سازمان یافته در مقابل سرمایه داری(چه خصوصی و چه دولتی) و نیز چاره ای جز استقلال از تمام جناح های مختلف سرمایه داری اعم از اصولگرا و اصلاح طلب و میانه، یا جناح هایی با شکل های جدید و نوظهور نداشته و ندارند. … بیانیه یاد آور می گردد :

ما این سال را به سال تلاش برای تشکل یابی بر بستر اعتراضات کارگری نام گذاری میکنیم . این شورا از تمامی کارگران و گروه های کارگری برای برگزاری هر چه متحدانه تر و باشکوه تر مراسم های مستقل روز جهانی کارگر دعوت بعمل میآورد. ما ضمن اعلام حمایت از بیانیه های تشکل ها و گروه های مستقل کارگری، مهم ترین مطالبات جاری طبقه کارگر ایران را در شش مورد برشمرده است

شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر ایران؛ 11 اردیبهشت 1396، اول ماه مه 2017

1may.iran@gmail.com

قطعنامه ٥ تشکل کارگرى به مناسبت اول ماه مهبه مناسبت اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر

 

نظام سرمایه داری، جهان را بیش از پیش به ورطۀ فقر دائمی، بیکاری، گرسنگی، جنگ و آوارگی و تخریب منابع زیست رانده است. این نظام برای نجات از بحران های ذاتی اش، هستی و وضعیت تأمین معاش کارگران و توده های زحمتکش را  به فاجعه کشانده است. اول ماه مه، روز همبستگی و اتحاد کارگران به ضد این نظام استثمارگر و تبهکاراست…. تشکل های زیر با طرح مطالبات خویش در 21 بند ، آنرا برای مبارزه برای خواست های فوری اقتصادی و اجتماعی کارگران ایران بشکل زیر امضاء کرده اند.

 اسامی تشکلهای امضا کننده عبارتند از :

1-جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام

2-جمعی از کارگران محور تهران – کرج

3-کارگران پروژه های پارس جنوبی

4-فعالان کارگری شوش و اندیمشک

5-فعالان کارگری جنوب

قطعنامه مشترک تشکل های مستقل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر ۱۳۹۶

http://www.kanoonm.com/2681

به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر درتاریخ روز جمعه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: گرامی باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران، مستحکم باد اتحاد کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دانشجویان ، پیش به سوی اعتراضات متحدانه و سراسری برای پایان دادن به ظلم و ستم و نابرابری، پیش به سوی بر پائی تشکلهای مستقل محلی و سراسری….شش نیرو از داخل کشور طی قطعنامه ای که 12 بند داشت تصویب و منتسر شد .

اسامی تشکلهای امضا کننده به ترتیب حروف الفبا:

 ۱- اتحادیه آزاد کارگران ایران
۲- انجمن صنفی کارگران واستادکاران ساختمانی مریوان وسروآباد
۳- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
۴- سندیکای کارگران نقاش استان البرز
۵- کانون مدافعان حقوق کارگر
۶- کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي کارگري:

همایش استقبال از اول ما مه روز جهانی کارگر در شهر سنندج

بنا به گزارش مندرج در شبکه کانال تلگرامی کمیته هماهنگی درتاریخ روز جمعه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است:  جمي از کارگران و خانوداده هاي کارگری ،فعالین کارگری ،اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و جمعي از اعضاي اتحاديه ازاد کارگران ایران در یک راهپیمايي باشکوه به استقبال این روز رفتند ،راهپیمایي از میدان گاز شهر سنندج شروع و تا میدان کوزه به شان ادامه یافت.

 بنا به همین گزارش در طول مسیر راهپيمايي صدها کارت پستال به مناسبت این روز جهانی که از طرف کمیته هماهنگی چاپ و تهیه شده بود در میان جمعیت پخش شد و با استقبال گرم شرکت کنندگان روبروگردید …

در حين راهپيمايي یکی از نیروهای لباس شخصی قصد اخلال و دستگیری یکی از شركت كنند گان در مراسم را داشت که با مقاومت حاضرين روبرو شد و شخص مذكور را ازاد کرد ….این همایش در مسیر تعیین شده با نظمی خاص و در میان کف زدن ها و تبريك اول ماه مه به پایان رسید
@khamahangy

گزارش تصویری ازگلگشت به مناسبت روز جهانی کارگر، اردیبهشت 1396

به گزارش کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر درتاریخ روز جمعه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: گزارش تصویری زیر بیان کننده رویکرد به استقبال از اول ماه مه سال 96 در سنندج است .

به گلگشت جوانان زنده دارید یاد ما را ای رفیقان

 

 

تصویری ازحضور فعالان فرهنگی بر مزار دکتر خانعلی در آستانه روز معلم

برپایه شبکه تلگرامی کانون صنفی معلمان درتاریخ روز جمعه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ آمده است: حضور جمعی از معلمان ،فعالان صنفی و اعضای کانون صنفی معلمان بر سر مزار شهید دکتر خانعلی در آستانه روز معلم . ۸ اردیبهشت ۹۶

اعلامیه اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی به مناسبت گرامیداشتِ اوّل ماه مه روز همبستگی جهانیِ کارگر

 امسال در شرایطی اوّل ماه مه، روز جهانی کارگر را برگزار میکنیم که در سراسرِ دنیا، انحصاراتِ جهانی و سرمایه هایِ مالی با توسل به ابزارهای گوناگونِ «قانونی» و اقتدارگرانه و در امتدادِ سیاستهایِ نئولیبرالی، به حقوقِ اجتماعیِ کارگران و توده هایِ زحمتکش، بطورِ گسترده ای یورش برده اند. …

اسامی امضاء کنندگان به ترتیب حروف الفبا :

– اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن 2- اتحاد چپ ایرانیان ونکوور 3- اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

 4- بخشی از فعالین چپ در لس آنجلس5- كميته  دفاع إز مبارزات مردم ايران – شيكاگو  5- کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران – مونتریال

ایمیل آدرس، برای تماس و همکاری :  iranianleftinnorthamerica@gmail.com

«اطلاعیه مشترک»

گرامی باد اول ماه مه،

روز رزم مشترک کارگران علیه جهان سرمایه

 

روز اول ماه مه یاد آور تداوم مبارزه ای ست  پیگیر که کارگران سراسر جهان از بدو پیدایش نظام سرمایه داری با آن مواجه بوده اند. این مبارزه نشان داده است که تضاد مناسبات کار و سرمایه به رغم تمام ترفندها، نقشه ها و وعده های سرمایه داران و نمایندگان سیاسی آنها،  راه حلی نخواهد داشت مگر واژگونی نظام سرمایه. روند تحولات نشان می دهد که نظم سرمایه، کهنه و پوسیده گشته و دوران تاریخی آن بسر رسیده و در صحنه مبارزه طبقاتی، کارگران و کلیه اقشار زحمتکش همراه با دو عنصر آگاهی و سازماندهی، بدیلی جز سوسیالیسم نخواهند داشت….

اسامی نهادها به ترتیب حروف الفبا

1-کمیته زنان ضد سنگسار پاریس 2- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی 3- شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی ( فریاد خاوران)  4- شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس5- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر6-  کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران – فرانکفورت7-  کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ  8- کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا9-  کمیته حمایت از کارگران ایران – تورنتو 10 – کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران – استرالیا11- کمیته همبستگی کارگران ایران وسوئد 12- نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران – غرب آلمان13- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

 

اعلامیه اول ماه مه ۲۰۱۷/ شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

http://shoora-namayandegan.org

اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز همبستگی، روز فشردن صفوف و برافراشتن پرچم برای پیکارهای پیش روی اردوی میلیاردی کارگران جهان است.

جهان سرمایه داری از سال ۲۰۰۸ به این سو، دستخوش یکی از حادترین بحران های دوره موجودیت خود می باشد. نظامی که زمانی نوید آزادی و صلح و دوستی را می داد امروز در منجلابی ناشی از ستم واستثمار بشریت غوطه ور گشته است. دیگر عالیترین شکل های تمرکز سرمایه انحصاری و جهانی سازی فراگیری که چهار گوشه جهان را به عرصه بهره کشی بیرحمانه خود مبدل ساخته نمی تواند از سراشیب بحران قهقرا و انحطاط نظام مسلط بر جهان جلوگیری کند….

شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست،وفادار به آرمان انقلابی طبقه ی کارگر،این نیروی لایزال میلیونی ، همراه با کلیه ستمدیگان و توده های عظیم مردم زحمتکش برای ایجاد صف مستقل سیاسی  و برپایی تشکل های مستقل کارگری ،تشکل های مستقل معلمان ،دانشجویان و پرستاران  مبارزه می کند.

امضا کنندگان عبارتند از : 

 1- اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور2- اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان3- حزب کمونیست ایران4 – سازمان اتحاد فدائیان کمونیست5- سازمان راه کارگر 6– سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)7- شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم 8– شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه- هامبورگ 9-کانون اندیشه کپنهاگ -دانمارک 10کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ 11کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک 12کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند13 کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)14نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان15هسته اقلیت
جمعی از کارگران پروژه‌ای:

برپایه اطلاعیه دریافتی آمده است : اول ماه مه بایستی تعطیل رسمی باشد/ مجبورمان نکنند «روز کارگر» کار کنیم!
جمعی از کارگران پروژه‌ای و پیمانی که در بخش های نفت و پتروشیمی مشغول به کار هستند، در تماس با ایلنا از تعطیل نبودن و اجبار به کار در روز جهانی کارگر انتقاد کردند.
این کارگران می‌گویند: علیرغم تصریح ماده 633 قانون کار، مجبوریم یازده اردیبهشت سر کار برویم و مانند روزهای عادی، هشت ساعت کار کنیم.
گفتنی است براساس ماده 633 قانون کار، یازدهم اردیبهشت (برابر با روز جهانی کارگر) تعطیل رسمی محسوب می‌شود و کارفرمایان نباید کارگران را ملزم به کار کنند، از سوی دیگر مطابق ماده 22 مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از این روز به عنوان تعطیلی رسمی کارگران مشمول یاد شده است.
از طرف دیگر در ارتباط با خدمات عمومی و کارگاه‌هایی که تعطیل‌پذیر نیستند، ماده 622 قانون کار کارفرمایان را ملزم کرده است که برای کار در روزهای تعطیل، 40 درصد اضافه بر مزد پرداخت کنند.
کارگران پروژه ای می‌گویند نه قانون تعطیلی رعایت می شود و نه از اضافه پرداخت خبری هست؛ حق ما ضایع می‌شود و کارفرمایان تعطیلی اول ماه مه را به رسمیت نمی شناسند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: