اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

نه به غیرقانونی کردن حزب کمونیست ونزوئلا!/ مارکسیسم-لنینیسم امروز، «مادر همه تظاهرات»، و همبستگی با مادورو: آندره شئر، دنیای جوان/تارنگاشت عدالت

حزب کمونیست ونزوئلا طی بیش از یک‌سال، هم به طور علنی و هم به طور خصوصی به کرّات گفته است که خود را تابع الزامات وضع شده توسط «مقررات برای تجدید ثبت لیست اعضای سازمان‌ها برای اهداف سیاسی ملی» قرار نخواهد داد. این مقررات جدید که در چهارم مارس ۲۰۱۶ توسط «شورای ملی انتخابات» صادر شد شامل برخی قید و شرط‌ها است که پیش از این هرگز اعمال نشده و برای شرافت و امنیت یک سازمان انقلابی و اعضای آن غیرقابل پذیرش است و از چهارچوب حقوقی کنونی فراتر می‌رود. کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا به احزاب کمونیست و کارگری و احزاب انقلابی جهان پیشنهاد می‌کند امکان مشارکت در کارزار «نه به غیرقانونی کردن حزب کمونیست ونزوئلا!» را در نظر  گرفته، نظر جنبش کمونیستی و کارگری جهان را در حمایت از حزب کمونیست ونزوئلا برای حراست از حقوق و تضمین‌های قانون اساسی حزب ما ابزار نمایند.

 

به غیرقانونی کردن حزب کمونیست ونزوئلا!

تارنگاشت عدالت

 

منیع: مارکسیسم-لنینیسم امروز

احزاب کمونیست و کارگری جهان،
رفقای گرامی،

درودهای طبقاتی و انقلابی کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا را با توضیح ما درباره تهدید غیرقانونی شدن، که برای چهارمین بار در ۸۶ سال مبارزه بر حزب ما سنگینی می‌کند، بپذیرید.

حزب کمونیست ونزوئلا طی بیش از یک‌سال، هم به طور علنی و هم به طور خصوصی به کرّات گفته است که خود را تابع الزامات وضع شده توسط «مقررات برای تجدید ثبت لیست اعضای سازمان‌ها برای اهداف سیاسی ملی» قرار نخواهد داد. این مقررات جدید که در چهارم مارس ۲۰۱۶ توسط «شورای ملی انتخابات» صادر شد شامل برخی قید و شرط‌ها است که پیش از این هرگز اعمال نشده و برای شرافت و امنیت یک سازمان انقلابی و اعضای آن غیرقابل پذیرش است و از چهارچوب حقوقی کنونی فراتر می‌رود.

براساس رویه‌های جدید وضع شده توسط این مقررات، اکنون الزامی است که اعضای همه احزاب مستقیماً در «شورای ملی انتخابات» ثبت‌نام کنند، این از نظر حقوقی و تاریخی روابط موجود بین مقامات انتخاباتی و احزاب سیاسی، و بین احزاب و اعضای آن‌ها را مخدوش می‌کند.

این نه فقط علیه اساسنامه و اصول ارگانیک حزب کمونیست ونزوئلا به مثابه یک حزب کادرها است، بلکه یک وضعیت بالقوه خطرناک نیز برای زندگی داخلی سازمان ما به وجود می‌آورد، زیرا اگر ده‌ها، صدها یا هزاران نفری که در واقع عضو حزب ما نیستند آن‌گونه در «شورای ملی انتخابات» ثبت‌نام کنند، در این صورت ممکن است ادعای مشارکت در تصمیمات و مباحث داخلی ما، از جمله انتخاب رهبری و نامزدهای ما را مطرح کنند.

هم‌چنین، مقررات دسترسی باز و همگانی از طريق وب‌سابت «شورای ملی انتخابات» به اطلاعات شخصی کسانی را که به عنوان اعضای هر حزب ثبت‌نام کرده اند، تأمین می‌کند که نقض حقوق شهروندان برای حفظ حریم خصوصی آن‌ها درباره گزینش‌های سیاسی آن‌هاست و اصل رأی مخفی را نقض می‌کند. این در عمل امنیت شخصی و ثبات شغلی کمونیست‌ها و رزمندگان چپ‌گرا را به مخاطره می‌اندازد، زیرا نئوفاشیست‌ها و کارفرمایان عمومی و خصوصی قادر به دسترسی به این اطلاعات و استفاده از آن برای شناسایی انقلابیون و حمله به آن‌ها خواهند شد.

به علاوه، مقررات جدید مصوب سال ۲۰۱۶، در مقایسه با مقررات قدیمی سال ۲۰۱۱، نه فقط مهلت ثبت‌نام در لیست را از ۶ ماه به ۱۴ ساعت کاهش داد، بلکه برای احزابی که در دو انتخابات گذشته شرکت نکردند و برای احزابی مانند حزب ما که شرکت کردند، رویه‌ها و الزامات مشابه وضع کرده است. پس از انتشار مقررات، هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۶ یک نامه‌ به «شورای ملی انتخابات» نوشت و مخالفت ما را توضیح داد و اصلاحاتی را پیشنهاد کرد، اما مقامات انتخاباتی هرگز پاسخ ندادند، نتیجتاً وظیفه قانونی خود را برای ارايه «یک پاسخ به موقع و کافی» به هر درخواست قانونی شهروندان (ماده ۵۱ قانون اساسی ملی) نادیده گرفتند؛ این هم‌چنین نبود اراده سیاسی در «شورای ملی انتخابات» را برای یافتن راه‌حل برای این مشکل نشان می‌دهد.

طی بیش از چهارده ماه، چندین نشست و تبادل نظر دوجانبه با مقامات بلندپایه دولت، و هم‌چنین نشست‌های وسیع‌تر بین نمایندگان احزاب گوناگونی که «قطب میهنی بزرگ سیمون بولیوار» و نیروی محرکه روند بولیواری را تشکیل می‌دهند، از جمله با رهبران حزب سوسیالست متحد ونزوئلا برگزار شد.

حزب کمونیست ونزوئلا در همه این فرصت‌ها مخالفت خود را با مقررات مصوب «شورای ملی انتخابات» اعلام  کرده است، مخالفتی که از جانب اکثریت احزاب حاضر ابزار شد. اما، گرچه برخی از رهبران ملی حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا «نگرانی» خود را از این موضوع ابراز کردند، اما دیگران علناً گفتند که روند «ثبت‌نام» قانونی است و باید توسط «شورای ملی انتخابات» همان‌طور که منتشر شده به اجرا گذاشته شود؛ در نتیجه، موضع رسمی حزب حاکم هنوز ناروشن مانده است. اوايل امسال معلوم شد که «شورای ملی انتخابات» برای اعمال روند «ثبت‌نام» تحت این مقررات ننگین آماده شده، خود را در پشت «قانون درباره احزاب سیاسی، تجمعات‌ و تظاهرات عمومی» پنهان کرده است، قانونی که در سال ۱۹۶۵ در زمان سرکوبگر‌ترین لحظه رژیم «پونتوفجیستا»* به مثابه بخشی از تلاش‌های آن برای سرکوب و کنترل احزاب چپ‌گرا تصویب شد.

این قانون، علی‌رغم اصلاحیه‌ای که در سال ۲۰۱۰ به آن افزوده شد هنوز محتوا و ماهیت سرکوبگر خود را حفظ کرده، و نتیجتاً با اصول مصرح در قانون اساسی ملی سال ۱۹۹۹، به ویژه در ارتباط با ارتقای مشارکت، کنشگری و کنترل مردم بر ادارات عمومی در تضاد است. از این‌رو، حزب کمونیست ونزوئلا در شانزدهم فوریه ۲۰۱۷ دادخواست ابطال ماده ۲۵ «قانون درباره احزاب سیاسی» را به دیوانعالی قانون اساسی تسلیم کرد و این ماده را که احزاب سیاسی را به «ثبت‌نام» اعضای خود ملزم می‌نماید مغایر با قانونی اساسی خواند.

در عین‌حال، حزب ما خواستار اقدامات احتیاطی برای تعلیق روند «ثبت‌نام» شد، با این وجود، آن روند در چهارم مارس توسط «شورای ملی انتخابات» آغاز گردید. تقریباً دو ماه از تسلیم دادخواست حزب کمونیست ونزوئلا به دیوانعالی، و بیش از یک ماه از شروع روند «ثبت‌نام» توسط «شورای ملی انتخابات» می‌گذرد، اما دادگاه قانون اساسی هنوز نه درباره درخواست اقدامات احتیاطی و نه درباره خوب و بد دادخواست ما تصمیم نگرفته است.

این نقض اصل قانون اساسی است که حق «تصمیم‌گیری فوری درباره موضوع مطروحه» توسط دادگاه را تصریح کرده است (ماده ۲۶ قانون اساسی ملی). طبق برنامه اعلام شده توسط «شورای ملی انتخابات» برای روند «ثبت‌نام»، حزب کمونیست ونزوئلا باید در ۲۰ و ۲۱ مه حاضر شود؛ حزب کمونیست ونزوئلا در این روند شرکت نخواهد کرد و نخواهد پذیرفت که اعضای آن در آن روزها ثبت‌نام کنند. گزارش نهایی درباره نتایج روند در فاصله روزهای ۹ تا ۱۹ ژوئیه اعلام خواهد شد؛ «شورای ملی انتخابات» هم‌اکنون اعلام کرده است که هر حزبی که تا آن‌موقع «ثبت‌نام» نکند، (طبق قانون) «لغو» خواهد شد، و در نتیجه موقعیت و هویت قانونی خود را با همه پی‌آمدهای آن از دست خواهد داد.

این اصلی‌ترین، قدیمی‌ترین و پیگیرترین ابزار مبارزه طبقه کارگر و مردم ونزوئلا علیه سلطه امپریالیستی و استثمار سرمایه‌داری را غیرقانونی خواهد کرد.‌ این تهدید در بحبوحه بحران الگوی سرمایه‌داری استخراجی و وابسته کشور ما، تشدید سیاست‌های مداخله‌گرانه امپریالیسم علیه مرجع اخلاقی که روند بولیواری هنوز نمایندگی می‌کند، و حاد شدن تضادهای طبقاتی مبارزه برای قدرت بین بلوک راست هوادار امپریالیسم و نیروهایی که از دولت حمایت می‌کنند- و حتا در درون هر یک از این بلوک‌ها- صورت می‌گیرد.

بر این بستر، کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا به احزاب کمونیست و کارگری و احزاب انقلابی جهان پیشنهاد می‌کند امکان مشارکت در کارزار «نه به غیرقانونی کردن حزب کمونیست ونزوئلا!» را در نظر  گرفته، نظر جنبش کمونیستی و کارگری جهان را در حمایت از حزب کمونیست ونزوئلا برای حراست از حقوق و تضمین‌های قانون اساسی حزب ما ابزار نمایند. ما پیشنهاد می‌کنیم که از این فرصت هم‌چنین برای محکوم ساختن مداخله امپریالیستی علیه حاکمیت و حق تعیین سرونشت مردم ونزوئلا استفاده شود. پیشاپیش از حمایت و همبستگی انترناسیونالیستی شما متشکریم.

 

 

با درودهای کمونیستی، به نمایندگی از جانب کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا
اسکار گ. فیگوئرا، دبیرکل
کارلوس ویمر، دبیر روابط بین‌الملل

حزب کمونیست ونزوئلا
کاراکاس، ۱۲ آوریل ۲۰۱۷

 

https://mltoday.com/article/2726-no-to-the-outlawing-of-the-cp-venezuela-eng-esp/90-frontpage-stories

—————————————————
* توضیح عدالت: شهر پونتوفیجو در شمالی‌ترین نقطه ونزوئلا واقع است. در سال ۱۹۵۸ رهبران سه حزب بورژوایی ونزوئلا- حزب اقدام دمکراتیک، اتحاد جمهوری‌خواه دمکراتیک، حزب سوسیال مسیحی- در آن شهر پیمان پونتوفیجو را امضا کردند، و با اعلام یک آتش‌بس سیاسی بین خود، توافق کردند هر حزب که در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود پست‌ها و مناصب و درآمد حاصل از نفت را بین سه حزب تقسیم کند. براین اساس، هر یک از سه حزب بدون توجه به این‌که کدام حزب در انتخابات برنده می‌شد به بخشی از مشاغل و قراردادها دسترسی می‌یافت (شبیه چیزی که در میهن «اسلامی» ما در جریان است). این پیمان حزب کمونیست ونزوئلا و دیگر نیروهایی را که پس از سرنگونی دیکتاتوری پرز جیمنز خواهان اصلاحات رادیکال به سود محرومین و زحمتکشان بودند از روند سیاسی حذف کرد.

 

***

امروز چهارشنبه روز ملی ونزوئلاست و ما شاهد قدرت‌نمائی بین دولت و اپوزیسیون خواهیم بود. اپوزیسیون راست ونزوئلا از مردم درخواست کرده تا بعنوان «مادر همه اعتراضات» امروز در کاراکاس اجتماع کنند. این اعتراض بمناسبت روز ۱۹ آوریل که در کنار ۵ ژوئن یکی از مهم‌ترین روزهای ملی این کشور آمریکای جنوبی است سازمان داده شده. در سال ۱۸۱۰ در این روز مبارزه برای استقلال ونزوئلا از استعمار اسپانیا آغاز شد.

«مادر همه تظاهرات»


تارنگاشت عدالت

آندره شئر

دنیای جوان

۱۹ آوریل ۲۰۱۷

نیروی میلیشیای بولیواری روز دوشنبه در رژه‌ای بمناسبت هفتمین سالگرد تاسیس خود.

اپوزیسیون راست ونزوئلا از مردم درخواست کرده تا بعنوان «مادر همه اعتراضات» امروز در کاراکاس اجتماع کنند. این اعتراض بمناسبت روز ۱۹ آوریل که در کنار ۵ ژوئن یکی از مهم‌ترین روزهای ملی این کشور آمریکای جنوبی است سازمان داده شده. در سال ۱۸۱۰ در این روز مبارزه برای استقلال ونزوئلا از استعمار اسپانیا آغاز شد.
تنها مخالفین دولت برای بسیج مردم از این روز استفاده نمی‌کنند، نیکولاس مادورو  نیز «برای دفاع از میهن» مردم را دعوت به شرکت در تظاهرات این روز کرد. طرفداران دولت قرار است در میدان ونزوئلا اجماع کنند و از آنجا به خیابان بولیوار  در مرکز پایتخت حرکت نمایند. از این طریق هواداران دولت راه نیروهای اپوزیسیون به منطقه دولتی را مسدود خواهند ساخت. «دیوسدادو کابه‌یو» معاون رئیس حزب سوسیالیست متحده حاکم روز دوشنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که آنها از هر نظر «که لازم باشد» آماده‌اند و خیابان بولیوار مملو از تظاهر کنندگان خواهد بود. برای این کار حضور حداقل ۲۰۰ هزار نفر  لازم است. بموازات آن «فوروم سائوپائلو» که مجتمعی از احزاب چپ آمریکای لاتین است مردم را به شرکت در «روزجهانی همبستگی با حاکمیت ونزوئلا» دعوت کرد. وزیر فرهنگ ونزوئلا «آدان شاوس» گفت که در این چارچوب تظاهرات و همایش‌هائی در سطح بیش از ۲۰ کشور مختلف صورت خواهد گرفت.
مخالفین دولت مجدداً در شرق پایتخت که محل سکونت طبقه متوسط کشور است اجتماع خواهند کرد. در آنجا تظاهرکنندگان با چه واقعیتی روبرو خواهند شد مشخص نیست. البته سخنگویان نیروهای اپوزیسیون از جمله معاون رئیس مجلس «فردی گوارا» اعلام کرد که این روز «یک روز تعیین کننده» خواهد بود ولی این نوع اظهارات در گذشته اغلب حرف‌پوچ از آب درآمد.
با وجود انتقادات زیاد به دولت: بسیاری از مردم ونزوئلا نیروهای اپوزیسیون را زیاد جدی نمی‌گیرند. طبق یک نظرپرسی که اخیراً توسط انستیتوی نظر سنجی «هینترلایکز» صورت گرفته و روز دوشنبه توسط «اولتیماس نوتیسیاس» از طرق آن‌لاین منتشر گردید، ۶۱ درصد مردم بر این عقیده‌اند که نیروهای راست نیز راهی برای خروج از بحران پیدا نخواهند کرد تنها ۳۶ درصد فکر می‌کنند که اپوزیسیون می‌تواند راه‌حلی پیدا کند. درپاسخ به این سئوال که آیا مادورو و یا یکی از نیروهای اپوزیسیون بیشتر توانائی انجام اقدامات برای فائق آمدن بر بحران را دارد، ۵۵ درصد به رئیس جمهور و ۴۲ درصد به یکی از نمایندگان جناح راست تمایل دارند.
همین‌طور در «لاوگا» محله فقیرنشین پایتخت نیز کسی به نیروهای مخالف دولت دل نبسته است. در انتخابات پارلمان در دسامبر ۲۰۱۵ قریب ۵۴ درصد از مردم این ناحیه به نفع لیست اتحاد اپوزیسیون MUD (میز وحدت دمکراتیک) رای دادند. ولی مردم این منطقه معمولاً در تظاهرات شرکت نمی‌کنند. خبرنگار دنیای جوان از یکی از ساکنین این منطقه شنید که هفته گذشته گروهی از جوانان هوادارا مخالفین دولت کوشش کرده بود اول به یک مغازه مشروب‌فروشی و سپس به شعبه فروشگاه زنجیره‌ای دولتی مواد غذائی «مرکال» حمله کند. «مردم محل، پیر و جوان، زن ومرد مسلح به چاقو و چوب بیس‌بال و غیره از کلبه‌های خود بیرون آمدند و از تاراج مرکال جلوگیری کردند.» در «چاکائیتو» کنشگران مولوتوف کوکتل به خانه‌ای پرتاب کردند و در «پالو گرانده» به یک کتابخانه و یک مدرسه آشپزی حمله بردند.
وزیر دفاع «پادرینو لوپس» «باندهای خشونت‌گرا» را مسئول این اعمال  اعلام کرد که «توسط سازمان‌های رادیکال راست از خارج» مورد حمایت مالی قرار دارند. او روز دوشنبه گذشته در مقابل نیروهای میلیشیا گفت: هدف آنان این است که در سطح جهان این احساس را الغاء کنند که ونزوئلا با اغتشاش دست به گریبان است تا از این طریق راه را برای دخالت خارجی آماده سازند.

***
کشورهای عضو پیمان بولیواری  خلق‌های آمریکای ما  متفق‌القول به حمایت از دولت ونزوئلا برخاستند. ۱۳ وزیر امور خارجه  کشورهای عضو و ناظر در پیمان ضد امپریالیستی از جمله نمایندگاه کشورهای اکوادور، بولیوی، نیکاراگوئه، هائیتی و کوبا در گردهمائی خود  روز دوشنبه  در هاوانا بیانیه‌ای را به تصویب رساندند که دخالت سازمان کشور‌های آمریکائی OAS  را در مسائل داخلی ونزوئلا محکوم می‌کرد. در این بیانیه که روزنامه گرانما روز سه‌شنبه منتشر کرد عیناً آمده است: «ما از  انقلاب بولیواری، که از حقوق و مرتبت  میلیون‌ها نفر از مردم  در درون و بیرون از مرزها دفاع کرده است، حمایت می‌کنیم. ما از همبستگی سخاوتمندانه و کوششی که انقلاب برای وحدت و تفاهم در منطقه ایجاد کرده متشکریم در حالی که در عین حال ایده‌آل‌های آن                                               برای دمکراسی، عدالت اجتماعی  و کمک به مستضعفان را در سطح جهان می‌پذیریم.»

                                                                         همبستگی با مادورو 

                                                                                        تارنگاشت عدالت

                                                                                         منبع: دنیای جوان


                     آندره شئر

                                                                                          ۱۲ آوریل ۲۰۱۴

کشورهای عضو ALBA همبستگی خود را با ونزوئلا اعلام کردند. یادبود کودتا در ۱۵ سال پیش. انتقاد به خشونت.
کشورهای عضو پیمان بولیواری  خلق‌های آمریکای ما  متفق‌القول به حمایت از دولت ونزوئلا برخاستند. ۱۳ وزیر امور خارجه  کشورهای عضو و ناظر در پیمان ضد امپریالیستی از جمله نمایندگاه کشورهای اکوادور، بولیوی، نیکاراگوئه، هائیتی و کوبا در گردهمائی خود  روز دوشنبه  در هاوانا بیانیه‌ای را به تصویب رساندند که دخالت سازمان کشور‌های آمریکائی OAS  را در مسائل داخلی ونزوئلا محکوم می‌کرد. در این بیانیه که روزنامه گرانما روز سه‌شنبه منتشر کرد عیناً آمده است: «ما از  انقلاب بولیواری، که از حقوق و مرتبت  میلیون‌ها نفر از مردم  در درون و بیرون از مرزها دفاع کرده است، حمایت می‌کنیم. ما از همبستگی سخاوتمندانه و کوششی که انقلاب برای وحدت و تفاهم در منطقه ایجاد کرده متشکریم در حالی که در عین حال ایده‌آل‌های آن برای دمکراسی، عدالت اجتماعی  و کمک به مستضعفان را در سطح جهان می‌پذیریم.»
بلافاصله پس از کنفرانس صدها نفر از شهروندان در میدان کنوانسیون در پایتخت کوبا در همبستگی با ونزوئلا دست به تظاهرات زدند. رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو  از این تظاهرات استفاده کرد تا علیه «چپ‌های جبونی» که « تا تلفنی بزبان انگلیسی از یک سفارتخانه» صورت می‌گیرد «زانوانشان بلرزه می‌افتد» و بدون این‌که  اطلاعی از وقایع اتفاقیه داشته باشند ونزوئلا را به اتهام فرضی نقض نظم دمکراتیک محکوم می‌کنند، زبان به انتقاد کشید. « آری  در ونزوئلا کودتا شد. ۱۵ سال پیش علیه کماندانته هوگو شاوس. این کودتا از طرف الیگارش‌ها  و دولت‌های راستگرای آن زمان صورت گرفت.»  روز ۱۱ آوریل  ۲۰۰۲ رئیس جمهور وقت هوگو شاوس  سرنگون شد ولی بدنبال قیام توده‌ای پس از دو روز به محل کار خود بازگشت. در «پونته یاگونو» که در آن‌زمان کودتا رخ داد  روز  سه شنبه مراسم یادبود قربانیان کودتا صورت گرفت. مادورو هشدار داد: «امروز نیز ما با کودتای راست‌ها یعنی الیگارش‌هائی که منافعشان در راستای منافع ایالات متحده آمریکا است، مواجهیم.»

روز دوشنبه در کاراکاس  مجدداً درگیری‌های خیابانی بین نیروهای افراطی اپوزیسیون و نیروهای انتظامی صورت گرفت. مخالفین دولت که ماسک برچهره داشتندبا سنگ و کوکتل مولوتف به پلیس حمله بردند و پلیس نیز با گازاشک‌آور پاسخ داد. وزیر کشور «نستور رورول» در پایان اعلام کرد که ۱۸ نفر دستگیر شده‌اند. همین‌طور یک پلیس راهنمائی دستگیر شد  که گویا در هفته گذشته در طول تظاهرات نیروهای اپوزیسیون یک نوجوان را بضرب گلوله بقتل رسانده بود.

آرای انتقادی نسبت به برخورد بیش از اندازه سخت پلیس و گارد ملی در اردوگاه دولت نیز وجود دارد. دادآور ونزوئلا «طارق ویلیام ساآب» انتقاد کرد که نیروهای انتظامی از بالگرد گاز اشک‌آور پرتاب کرده تا گروه‌های اپوزیسیون را متفرق کند. همزمان با آن او از مخالفین دولت خواست تا از حق اعتراض خود، بدون خشونت و در چارچوب قوانین موجود استفاده کنند. همین‌طور  «کارلوس آکوینو» عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست ونزوئلا  روز سه شنبه در فرستنده تلویزیون خصوصی «گلوبوویزیون» «زیاده‌روی» نیروهای انتظامی را مورد انتقاد قرار داد. مجاز نیست که اعتراضات مسالمت آمیز و  شورش یکی شمرده شود ولی مامورین باید «اقدامات بزه‌کارانه علیه نظم عمومی» را پیگیرانه  متوقف سازند.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 23 آوریل 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: