اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

فرخنده باد اول ماه مه: اعلامیه حزب کارایران(توفان) بمناسبت فرا رسیدن اول ماه مه

 

پیروزی را باید کشان کشان بدست آورد اما  پیروزی نهائی در اتحاد همۀ کارگران و زحمتکشان در زیر پرچم حزب واحد و مارکسیستی لنینیستی طبقۀ کارگر است. این تنها مسیر ممکن برای رهائی طبقۀ کارگر ایران از یوغ بندگی سرمایهﺪاری است… چاره شما کارگران و همه زحمتکشان وحدت وتشکیلات است. تنها از طریق اتحاد و پیکارهای بی­ امان برعلیه  کاپیتالیسم و امپریالیسم جهانی و تنها از طریق انقلاب و راهی که لنینیسم نشان می­دهد می­توان قدرت سیاسی را به کف گرفت و آینده تابناک بشری را با دستان پرتوان خود رقم زد. برای رهائی ازجنگهای خونین وغارتگرانه و نابودی سلاحهای اتمی و کشتارجمعی، برای تحقق حقوق بشر واقعی و رهایی از استثمار، فقر و بیکاری و فلاکت اقتصادی، راهی بجزانقلاب سوسیالیستی به رهبری حزب واحد طبقه کارگر موجود نیست و جز این نیز نمی­باشد.

فرخنده باد اول ماه مه

 اعلامیه حزب کارایران(توفان) بمناسبت فرا رسیدن اول ماه مه

رفقای کارگر!

اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی کارگران سراسر جهان در شرایطی فرا می­رسد که امپریالیستهای غرب به سرکردگی امپریالیسم آمریکا با اتخاذ سیاست تجاوز به کشورها، با نقض منشور ملل متحد و بدون موافقت شورای امنیت سازمان ملل و حتی علیرغم مخالفت اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، وضعیت جدیدی در جهان ایجاد کرده که یادآور دوران استعمار کهن است. امپریالیسم آمریکا این دشمن شماره یک بشریت و بزرگترین تروریست دولتی جهان  نه حق خود تعیینی ملل را برسمیت می­شناسد، نه استقلال کشورها را می­پذیرد و نه برای تمامیت ارضی آنها ارزش قایل است. امپریالیستها هیچ توافق بین­ المللی را که بر ضد منافع و یا محدود کننده منافع خود تشخیص دهند به رسمیت نمی­شناسند. آنها کشورها را اشغال می­کنند، به حریم فضائی کشورها تجاوز کرده مانند راهزنان و جنایتکاران به ترور افراد غیرنظامی پرداخته و به کسی پاسخگو نیستند. آنها می­خواهند مصوبات کنگره آمریکا یعنی سامان قضائی خویش را به همه کشورهای جهان تحمیل کنند. تمام سامان اداری پرداختها و تبادلات ارزی را در تحت کنترل خود درآورده ­اند تا به کشورهای جهان زور بگویند. هم اکنون عراق، افغانستان، یوگسلاوی، سوریه، لیبی، فلسطین و یمن…. ازقربانیان این سیاست ضد بشری محسوب می­شوند. بمباران اخیر سوریه توسط امپریالیسم آمریکا که با فرمان رئیس جمهور جدید آمریکا، دونالد ترامپ صورت گرفت، زنگ خطری جدی برای صلح جهانی و بروز یک جنگ خونین بین­المللی است.

 

رفقای کارگر!

امسال درشرایطی به استقبال اول ماه می­ رویم که نظام سرمایه­ داری جمهوری اسلامی همچنان به حقوق کارگران و عموم زحمتکشان، به مطالبات نان، کار، آزادی و امنیت شغلی و حق تشکل تعرض می­کند و جز زندان و سرکوب و شکنجه پاسخی ندارد. شورای عالی کار امسال هم به رغم اعتراضات کارگران و اتحادیه های کارگری، میزان حداقل دستمزد برای سال جدید را 930 هزار تومان اعلام کرده است. تعیین چنین دستمزد ناچیزی سند بردگی زحمتکشان ایران است. تعیین چنین دستمزدی در حالی صورت می­گیرد که گروه تخصصی، مزد حداقل هزینه معیشت یک خانواده 3.5 نفره را 2 میلیون و 489 هزار تومان در ماه اعلام نموده است. بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورم به گونه­ای تعیین کند که معیشت زندگی کارگران قابل تامین باشد. تصمیم شورای عالی کار نه تنها افزایش قانونی حداقل مزد محسوب نمی‌گردد، بلکه حتی با ادعای ترمیم فاصله مزد و معیشت که پیش از آن تشکل‌های زرد حکومتی و وزارت کار آن را تبلیغ می‌کردند، در مغایرت و تضاد آشکار است. تعیین حداقل دستمزد، بدون درنظر گرفتن حداقل هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری، در راستای اجرای سیاستهای نئولیبرالیستی فاز سوم هدفمندی یارانه­ ها و فراهم سازی نیروی کار ارزان و در راستای افزایش نرخ سود سرمایه است. طبق گزارشات مطبوعات رسمی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، بیش از80 درصد از کارگران سراسر کشور زیر خط فقر بسر می­برند و اجرای قانون هدفمندی یارانهﻫﺎ که رهنمود صندوق بین ­المللی پول بود، وضعیت معیشتی کارگران را وخیم تر کرده است. کارگران ایران راهی جز مبارزه متحد علیه بی عدالتی های موجود و ظلم و زوری که رژیم  مستبد و مافیائی سرمایه با تمام جناحهایش بر آنها روا می­دارد، ندارند. پیروزی را باید کشان کشان بدست آورد اما  پیروزی نهائی در اتحاد همۀ کارگران و زحمتکشان در زیر پرچم حزب واحد و مارکسیستی لنینیستی طبقۀ کارگر است. این تنها مسیر ممکن برای رهائی طبقۀ کارگر ایران از یوغ بندگی سرمایهﺪاری است.

 

رفقای کارگر!

امسال در شرایطی به استقبال اول ماه ماه می­رویم  که مصادف است با صدمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر، نخستین انقلابی که دیکتاتوری پرولتاریا، دمکراسی واقعی را برای اکثریت اهالی  کارگر و زحمتکش مستقر ساخت و شاهراه نوینی بر روی کاروان بشری گشود. انقلاب در زیر پرچم سرخ لنین کبیر انجام یافت. حزب  بلشویک  شوروی تحت رهبری او و سپس تحت رهبری ادامه دهنده کار او رفیق استالین دیکتاتوری پرولتاریا را درشرایط مداخله سهمگین  سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، خونین و غیر خونین از گزند دشمنان داخلی و خارجی مصون داشت و استوار گردانید، پاسداری از خلوص مارکسیسم- لنینیسم را نخستین وظیفه والای خود بشمار آورد، منحرفان و اپورتونیستهای رنگارنگ و تسلیم­ طلبان و ندبه­ گران را از صفوف حود زدود و وحدت اصولی حزب را مانند مردمک  چشم گرامی داشت. تاثیرات این انقلاب پیروزمند سوسیالیستی بر جنبش کمونیستی ایران عظیم بود و کمونیستهای ایران نیز با الهام ازاین انقلاب به سازماندهی کارگران و زحمتکشان دست زدند و در مقابل ارتجاع داخلی و امپریالیسم پرچم رهایی از ستم طبقاتی وملی را برافراشتند و درعین حال  به وظیفه انترناسیونالیستی خود و دفاع از پایگاه انقلاب جهانی و نخستین کشور سوسیالیستی، جامه عمل پوشیدند. بدین روی حزب ما امسال به استقبال  صدمین سالگرد انقلاب اکتبر، انقلاب عظیمی که جهان را تکان داد می­رود و از میراث انقلابی جنبش کمونیستی ایران از دوران حزب کمونیست ایران تا به امروز با برگزاری جشن و سخنرانی و انتشار مقالات تحلیلی  تجلیل بعمل می آورد.

 

رفقای کارگر!

حزب کارایران(توفان) دستگیریهای خودسرانه معلمان معترض، فعالین مدنی و رهبران اتحادیه های کارگری را به شدت محکوم می­کند وخواهان آزادی فوری و بی­قید و شرط همه فعالین کارگری واجتماعی از زندان است.

 

حزب کارایران(توفان) از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران که هرگز از پای ننشسته ­اند وعلیه خصوصی سازی، اخراج دسته جمعی و برای دریافت حقوق معوقه و اضافه دستمزد و برای تشکیل سندیکای مستقل می­رزمند، قاطعانه دفاع می­نماید و به همه کارگران قهرمان ایران درود می­فرستد.

 

حزب کارایران(توفان) پیشاپیش مضحکه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را که در اردیبهشت ماه برگزار می­گردد، تحریم می­کند. شرکت دراین مضحکه و رای دادن به این افراد دزد و ریاکار و شارلاتان، توهین به حرمت انسانی و مشروعیت بخشیدن به ماشین آدمکشی رژیم جنایت­ پیشه جمهوری اسلامی و سیاستهای ضد کارگری و نئولیبرالی حاکم است و جز این نیز نمی­باشد.

شرکت دراین مضحکه و رای دادن به این افراد دزد و ریاکار و شارلاتان توهین به حرمت انسانی و مشروعیت بخشیدن به ماشین آدمکشی رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامیست.مردم بویژه زحمتکشان ایران راهی جز تحریم این مضحکه پیش روی ندارند.چنین باد!

رفقای کارگر!

چاره شما کارگران و همه زحمتکشان وحدت وتشکیلات است. تنها از طریق اتحاد و پیکارهای بی ­امان برعلیه  کاپیتالیسم و امپریالیسم جهانی و تنها از طریق انقلاب و راهی که لنینیسم نشان می­دهد می­توان قدرت سیاسی را به کف گرفت و آینده تابناک بشری را با دستان پرتوان خود رقم زد.

 برای رهائی ازجنگهای خونین وغارتگرانه و نابودی سلاحهای اتمی و کشتارجمعی، برای تحقق حقوق بشر واقعی و رهایی از استثمار، فقر و بیکاری و فلاکت اقتصادی، راهی بجزانقلاب سوسیالیستی به رهبری حزب واحد طبقه کارگر موجود نیست و جز این نیز نمی­باشد.

 

درود به طبقه کارگر قهرمان ایران!

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست کارگران و زحمتکشان ایران!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!

حزب کارایران(توفان)

     اردیبهشت ماه  1396

www.toufan.org

toufan@toufan.org

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: