اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

نبودِ نان و فقدان ِوجدان: بهنام چنگائی

 در برابر چشم مدعیان رحمت الهی که کم نیستند، نهادهای فریبکار دمکراسی غربی که خود عمدتا مادر همه جنگ ها بوده و می باشند، و یا سازمان های حقوق بشری راست و وابسته به احزاب در قدرت، روزانه صدها کودک و زن و سالخوردگان در شرق آفریقا ( یمن، سودان، اتیوپی، سومالی، کنیا، نیجریه و…)از گرسنگی و تشنگی می میرند و شگفتا، کک این مصیبت میلیونی در تنبان هیچکدام از این زورمداران و ثروتمندان و دینمداران نیفتاده و نمی افتد؛ تاکه شاید آنها را بی قرارکند. حال چه مسببین این قحطی و گرسنگی، کشورهای ناتوئی باشند، چه مدعیان دهن گشاد ریاکارمذهبی (یهودی مسیحی اسلامی)همه آرام و خونسرد به تماشای فاجعه بار این مرگ های ناشی از قحطی و گرسنگی نشسته اند… بیائید برای امیدوارسازی همنوعان خویش به آینده ی بدون جنگ، تشویق همزیستی مسالمت آمیز ملت ها و تلاش برای زدودن بهره کشی انسان از انسان، که جنگ را می آفریند، تصورکنیم که اگر برای یکبار هم شده، هزینه تنها یکسال از بودجه نظامی ناتو صرف بهبود زندگی نه این چند کشور قحطی و گرسنگی زده شرق آفریقا، بل اصولا برای نهیدستان سراسر جهان مصرف می شد و بسود ایجاد امید و آبادانی و آموزش بکارمی رفت! آیا دیگر از طالبان ها، بوکوحرام ها، جبهه النصرت ها، حرب الله ها، داعش های شیعی سنی، صهیونیست ها، فاشیست ها، ترامپ ها اردوغان ها خامنه ای ها و… نشانه ای برجا می ماند؟ براستی تجهیز بیشتر ناتو در نبود صرف نان برای چیست؟ و آیا جز فقدان وجدان نامی دارد؟ آیا همه گرسنگان آفریقائی و جهانی، و جنگ بربرمنشانه مذهبی فرقه ای همه ی آنها جز محصول همین ساختار قهرباری ست که امپریالیسم آمریکا آنرا در سه قرن گذشته پیگیر تولیدکرده و بازتولید می کند؟ بیایید با همه ی توانمان در برابر اهداف امپریالیستی و جنگ بنیادگرائی مذهبی که هردو دشمن خونی نوع بشر می باشند بایستیم و اهداف ریاکارانه ی آنانرا در هم حال افشا و رسواکنیم.

نبودِ نان و فقدان ِوجدان

بهنام چنگائی

ظاهرا امنیت دلبخواه جهان برای امپریالیست های ناتوئی به ضرورت برتری جنگ افزارها پیوند خورده و قلدری شان نیاز جدی به آن دارد. امروزه بالابردن هزینه های نظامی در سطح کشورهای مخصوصا غربی الزامی می نماید. چالشی میلیتاریستی ایکه مخالفان جهانی خود را ناگزیر به افزایش بودجه نظامی متقابل می کند. از ترامپ بگیریم تا آنگلا مرکل و…همه یاران و دشمنان جهانی شان با آن تن داده و یا کاملا مدافع و موافق آنند. گسترش جنگ ها، به فرهنگ جاری سران جنگ افروز گره خورده است، تامگر آنها بتوانند سرکردگی سیاسی اقتصادی خود را در پهنه ی جهان به یاری زور، و تولید و فروش ابزارهای مرگبار نظامی همچنان بازسازی کنند و می کنند. این سرمایه های هنگفت که صرف ویرانی زمین و نسل کشی ساکنان آن می شود، از نان و رفاه و تأمین بهتر درمان مردم این کشورها دزدیده می شود. و طبعا فشارهای مالی و نگرانی کاری و ترس جانی در زندگی امروزی فراوان تر شده اند. بی دلیل هم نیست که طوفان بیکاری و نگرانی از بحران های کنونی و فرداها بتواند چنین دست ها را سفت به حفظ کلاه ها بچسباند؛ و بی امنیتی موجود مردم گیتی را محافظه کارتر از پیشترها تربیت کرده. پیآمد چنین سازوکارهائی اینکه: همه جا خودخواهی (اکوئیسم) بر مهر و منش نوع دوستی دانسته و نادانسته توسط دولت ها حکومت می کند.

 

چرا؟ زیرا همینک، در برابر چشم مدعیان رحمت الهی که کم نیستند، نهادهای فریبکار دمکراسی غربی که خود عمدتا مادر همه جنگ ها بوده و می باشند، و یا سازمان های حقوق بشری راست و وابسته به احزاب در قدرت، روزانه صدها کودک و زن و سالخوردگان در شرق آفریقا ( یمن، سودان، اتیوپی، سومالی، کنیا، نیجریه و…)از گرسنگی و تشنگی می میرند و شگفتا، کک این مصیبت میلیونی در تنبان هیچکدام از این زورمداران و ثروتمندان و دینمداران نیفتاده و نمی افتد؛ تاکه شاید آنها را بی قرارکند. حال چه مسببین این قحطی و گرسنگی، کشورهای ناتوئی باشند، چه مدعیان دهن گشاد ریاکارمذهبی (یهودی مسیحی اسلامی)همه آرام و خونسرد به تماشای فاجعه بار این مرگ های ناشی از قحطی و گرسنگی نشسته اند.

 

این آشفتگی و بی پاسخی قوانین حقوق بشری و فرآیند زندگی هراسناک کنونی که از خودکامگی زمامداران دینمداری و سرمایه سالاری جهان نغذیه می کند، جز خودرأئی فرقه های جدا از مردم و ستیز با نوع بشر بی پناه و بی یاور نامی نداشته و ندارد. بهمین خاطر هم تناقض ها و تضادهای سازش ناپذیر این جهان پیشرفته ما، عملا توانسته بر شرافت اخلاقی این درندگان چیره شود و آنسانگرائی قوانین را بی رحمانه احاطه کند. و همزمان مردم جهان محروم را آسیب پذیرتر ساخته، و روزانه هستی بسیاری از انسان های زمینگیرشده، و خصوصا تهیدستان و مزدبگیران را در سطح جهان بر لبه پرتگاه فقر، گرسنگی، بیکاری و یا در کمین مرگ زودرس گذارد و مردمان کشورهای وامانده و استبدادزده را در چنبره ی جنگ های مذهبی، ناآگاهی های فرهنگی و نابودی های محیط زیستی که محصول فرهنگ جهانگشای غربی میلیتاریست است قرارداده و با شقاوت له می کند.

 

ما در جنون جنگ عصر نئولیبرال و جاهطلبی سران و ستم گردنکشان آن زندگی می کنیم که از یکسو آنها در ( ناتو) به سرکردگی امپریالیسم آمریکا سالانه بیش از 1030 میلیارددلار هزینه کشتار انسان ها و ویرانگری زمین می کند، و در سوی دیگر، و در همین لحظه بنا به گفته ی (سازمان یاری رسانی به گرسنگان در آلمان) مدعی ست که بیش از 800 میلیون انسان دچار گرسنگی مفرط می باشند. چندش انگیزتر اینکه: پس از 38 سال جنگ، جنون هزینه های اتمی و چپاول ثروت مردم! اینک وزیر رفاه رژیم ایران علی ربیعی می گوید 11 میلیون ایرانی نیاز به سبد غذائی دارند. یعنی این تعداد زیر خط گرسنگی می باشند. یا به گفته ی استیون اوبراین، مسئول یاررسانی اضطراری سازمان ملل 20 میلیون انسان هرآن در شرق آفریقا به خاطر قحطی و گرسنگی در خطر مرگ ناچار گرفتارند که باید سریع به یاری آنها برخاست.

و بربل دیکمن، رئیس سازمان یاری رسانی به گرسنگان می‌گوید: آنچه مایه دلسردی می‌شود این است که بخش بزرگی از پیشرفت‌هائی که ما در مبارزه با گرسنگی می‌کنیم، با وضعیتی هولناکی که جنگ برای دنیا به وجود آورده و می آورد، هستی جهانی و دستآوردهای آنرا را دوباره به واپسماندگی می اندازند و مردمانی را که به شرایط بهتری رسیده بوده اند، باز به دامان گرسنگی بر می‌ گرداند.

 

بیائید برای امیدوارسازی همنوعان خویش به آینده ی بدون جنگ، تشویق همزیستی مسالمت آمیز ملت ها و تلاش برای زدودن بهره کشی انسان از انسان، که جنگ را می آفریند، تصورکنیم که اگر برای یکبار هم شده، هزینه تنها یکسال از بودجه نظامی ناتو صرف بهبود زندگی نه این چند کشور قحطی و گرسنگی زده شرق آفریقا، بل اصولا برای نهیدستان سراسر جهان مصرف می شد و بسود ایجاد امید و آبادانی و آموزش بکارمی رفت! آیا دیگر از طالبان ها، بوکوحرام ها، جبهه النصرت ها، حرب الله ها، داعش های شیعی سنی، صهیونیست ها، فاشیست ها، ترامپ ها اردوغان ها خامنه ای ها و… نشانه ای برجا می ماند؟ براستی تجهیز بیشتر ناتو در نبود صرف نان برای چیست؟ و آیا جز فقدان وجدان نامی دارد؟ آیا همه گرسنگان آفریقائی و جهانی، و جنگ بربرمنشانه مذهبی فرقه ای همه ی آنها جز محصول همین ساختار قهرباری ست که امپریالیسم آمریکا آنرا در سه قرن گذشته پیگیر تولیدکرده و بازتولید می کند؟ بیایید با همه ی توانمان در برابر اهداف امپریالیستی و جنگ بنیادگرائی مذهبی که هردو دشمن خونی نوع بشر می باشند بایستیم و اهداف ریاکارانه ی آنانرا در هم حال افشا و رسواکنیم.

بهنام چنگائی 22 اسفند 1395

 

 

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

اطلاعات

این ویودی در 12 مارس 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: