اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

مارش انقلابی زنان روسیه در روز جهانی زن سال ۱۹۱۷: تله‌سور، و بیانیه به مناسبت روز جهانی زن، هشتم مارس ۲۰۱۷: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری/تارنگاشت عدالت

تا به امروز، نقش زنان در سقوط تزار که بعداً به انقلاب سوسیالیستی اکتبر انجامید، هم‌چنان جشن گرفته می‌شود. دقیقاً یک قرن پیش در ۸ مارس ۱۹۱۷، زنان کارگر در کارخانه‌های نساجی در پتروگراد-پایتخت آن زمان روسیه-در روز جهانی زن رهبری یک بسیج تاریخی را داشتند که به چیزی که انقلاب فوریه معروف است، منجر شد و تزار نیکولای دوم را سرنگون کرد و به سلسله رومانف و امپراتوری روسیه خاتمه داد و یک دولت موقت را سر کار آورد. انقلاب روسیه حقوقی را به زنان اعطاء کرد که در زمان خود بسیار مترقی بودند، از آن جمله: برابری کامل حقوقی، حق دسترسی برابر به اشتغال و دستمزد برابر، حق طلاق، حق آموزش مختلط و رایگان.

 

 

مارش انقلابی زنان روسیه در روز جهانی زن سال ۱۹۱۷

تارنگاشت عدالت

منبع: تله‌سور
۵ مارس ۲۰۱۷

 

زنان روسیه رهبری مارش روز جهانی زن ۱۹۱۷ را که تزار را سرنگون کرد به عهده داشتند

زنان در قیامی که خواستار نان و پایان دادن به جنگ امپریالیستی بود

تا به امروز، نقش زنان در سقوط تزار که بعداً به انقلاب سوسیالیستی اکتبر انجامید، هم‌چنان جشن گرفته می‌شود.

دقیقاً یک قرن پیش در ۸ مارس ۱۹۱۷، زنان کارگر در کارخانه‌های نساجی در پتروگراد-پایتخت آن زمان روسیه-در روز جهانی زن رهبری یک بسیج تاریخی را داشتند که به چیزی که انقلاب فوریه معروف است، منجر شد و تزار نیکولای دوم را سرنگون کرد و به سلسله رومانف و امپراتوری روسیه خاتمه داد و یک دولت موقت را سر کار آورد.

در جریان مارش که مصادف با ۲۳‌ فوریه طبق تقویم ژولین است، زنان خواستار نان و پایان دادن به شرکت روسیه در جنگ امپریالیستی شدند. در روز بعد، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر تظاهرکننده خیابان‌ها را پُر کردند و تا ۱۰ مارس، با قیام تقریباً همه صنایع در پتروگراد تعطیل شد.

درگیر‌ی‌های مسلحانه با پلیس و ژاندارم‌ها-آخرین نیروهای وفادار به سلطنت روسیه- درگرفت، و در ۱۲ مارس با قرار گرفتن شورش نیروهای مسلح روسیه-که بيش‌تر از کارگران و دهقانان تشکیل می‌شد-در کنار انقلابیون ضربه نهایی وارد شد. مارش دوران‌ساز زنان در سقوط سلطنت که جهان را لرزاند، نقش مهمی داشت.

اما زمانی‌که ولادیمیر لنین، که در آن زمان در سوئیس در تبعید بود، بعداً با گاردهای سرخ بلشویک و میلیون‌ها کارگر روسیه در اکتبر ۲۰۱۷ به کاخ زمستانی حمله کرد و دولت موقت را که به نظر بلشویک‌ها یک دولت بورژوا دمکرات بود سرنگون کرد و به جای آن جمهوری‌های سوسیالیستی شوروی، نخستین دولت سوسیالیستی ماندگار در جهان را بر ویرانه‌های یک نظام فئودالی و عقب‌مانده تشکیل داد، تغییرات اجتماعی و اقتصادی به سطح دیگری ارتقاء یافت.

اتحاد شوروی که یک‌ششم جهان را دربر می‌گرفت در صدد بود یک انقلاب جهانی علیه سرمایه‌داری و امپریالیسم  انجام دهد، و آشکارا علیه استعمار، نژادپرستی و استثمار اعلام جنگ کرد.

انقلاب روسیه حقوقی را به زنان اعطاء کرد که در زمان خود بسیار مترقی بودند، از آن جمله: برابری کامل حقوقی، حق دسترسی برابر به اشتغال و دستمزد برابر، حق طلاق، حق آموزش مختلط و رایگان.

 

http://www.telesurtv.net/english/news/Russian-Women-Led-1917-IWD-March-That-Brought-Down-the-Czar-20170305-0018.html

 

***

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری زیر شعار «زنان کارگر همیشه در صف مقدم مبارزات اجتماعی و زندگی و عمل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری» ۱۶۰مین سالگرد قیام زنان کارگر نیویورک را برای شرایط کاری بهتر، برابری و زندگی با حقوق در ۸ مارس ۲۰۱۷ گرامی می‌دارد. به مناسبت روز جهانی زن، ما یک بار دیگر همبستگی ثابت خود را با زنان فلسطین، سوریه، عراق، افغانستان و کل جهان عرب، در هر کجا که از مداخلات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در عذابند، اعلام می‌داریم. ما همه اعضاء و دوستان فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری را به بزرگداشت روز جهانی زن از طريق فعالیت‌ها و مراسم گوناگون، که ضرورت دفاع بیش‌تر از حقوق زنان کارگر و طلب مؤثرتر اقدامات برای بهبود شرایط کاری و زندگی آن‌ها را نشان دهد، فرامی‌خوانیم.

 

بیانیه به مناسبت روز جهانی زن، هشتم مارس ۲۰۱۷

 
تارنگاشت عدالت
 
منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
 
بیانیه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به مناسبت روز جهانی زن، هشتم مارس ۲۰۱۷
فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری زیر شعار «زنان کارگر همیشه در صف مقدم مبارزات اجتماعی و زندگی و عمل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری» ۱۶۰مین سالگرد قیام زنان کارگر نیویورک را برای شرایط کاری بهتر، برابری و زندگی با حقوق در ۸ مارس ۲۰۱۷ گرامی می‌دارد.

ما به همه زنان سندیکالیستی که در صفوف جنبش سندیکایی با سمت‌گیری طبقاتی و در فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به مبارزه این زنان کارگر پیشگام ادامه می‌دهند گرم‌ترین درودها را می‌فرستیم، و به آن‌ها برای شهامت و رزم‌شان تبریک می‌گوییم. ما به زنان کارگر در سراسر جهان، زنان اقشار مردمی، زنانی که هر روز برای بقاء و حمایت خانواده‌های خود زحمت می‌کشند، درود می‌فرستیم. ما به زنان مهاجر و آواره که به دلیل جنگ‌های امپریالیستی کشورهای خود را ترک کرده اند، درود می‌فرستیم.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از بدو تشکیل خود تا امروز همیشه در فعالیت‌ها و ابتکارات گوناگون کنار زنان کارگر بوده است. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری همیشه مشکلات مشخصی را که زنان- به مثابه یک گروه اجتماعی که بیش‌تر از تجاوزگری، استثمار سیستماتیک سرمایه‌داری و مداخلات امپریالیستی آسیب دیده اند- با آن‌ها مواجه هستند، برجسته کرده است. این مشکلات عبارتند از نبود حمایت اجتماعی لازم برای زایمان، دستمزدهای پایین، شکل‌های انعطاف‌پذیرتر اشتغال، تبعیضات بازار کار و نبود وقت آزاد که اغلب زنان را از مشارکت در فعالیت‌های سندیکایی باز می‌دارد. علاوه بر این‌ها، زنان کارگر اغلب قربانی فشارهای نژادپرستانه و خشن کارفرمایان می‌شوند. زنان مهاجر و آواره از فشارها و تبعیض‌های گوناگونی که علیه آن‌ها اعمال می‌شود رنج می‌برند.

وضعیت و موقعیت زنان کارگر در درون رکود اقتصادی و بحرانی که کارگران در سال‌های اخیر تقریباً در سراسر جهان تجربه کرده اند، حتا وخیم‌تر شده است. اغلب اوقات، زنان کارگر از بیکاری، کاهش دستمزدها و نقض حقوق اساسی خود بیش‌تر رنج می‌برند.

به مناسبت روز جهانی زن، ما یک بار دیگر همبستگی ثابت خود را با زنان فلسطین، سوریه، عراق، افغانستان و کل جهان عرب، در هر کجا که از مداخلات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در عذابند، اعلام می‌داریم.

همکاران گرامی،
به مثابه جنبش سندیکایی دارای سمت طبقاتی بیایید تعداد و درصد زنان را در اداره سندیکاها در همه سطوح افزابش دهیم. بیایید با جسارت و برنامه مشخص اعتماد سندیکالیست‌های زن را به دست آوریم. مشارکت زنان و جوانان کارگر به فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری و سندیکاهای رزمنده آن نیروی تازه‌ای می‌دهد.

ما همه اعضاء و دوستان فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری را به بزرگداشت روز جهانی زن از طريق فعالیت‌ها و مراسم گوناگون، که ضرورت دفاع بیش‌تر از حقوق زنان کارگر و طلب مؤثرتر اقدامات برای بهبود شرایط کاری و زندگی آن‌ها را نشان دهد، فرامی‌خوانیم.

دبیرخانه
پوستر فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به مناسبت روز جهانی زن، ۸ مارس ۲۰۱۷
Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

اطلاعات

این ویودی در 7 مارس 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: