اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

پرده برداری از چهره ی میرحسین موسوی (قسمت پنجم): محمد حسیبی

من دکتر مرتضی محیط را نه تنها به دلایلی که تاکنون نوشته ام، بلکه به دلیل اطلاعات وسیعی که در رابطه با ماهیت انقلاب سبز به دست آورده ام و او یقین از آن ها خبـر دارد و دم بر نمی آورد متهـم بـه سازش با جـرج سـوروس George Soros میی کنم.

پرده برداری از چهره ی میرحسین موسوی

(قسمت پنجم)

mohamad-hasibi

محمد حسیبی

اول فوریه 2017میلادی برابر با 13 بهمن 1395 خورشیدی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقــــدمه:

در رابطه با نامه ی دوم وکیل به دکتر محیط که متن آن در قسمت پیشین درج شد ایشان تاکنون جوابی نداده و نخواهد داد. گمان می کنم که شما  هموطنان نیز مثل این نگارنده پیشاپیش می دانستید که وی به آن نامه جوابی نخواهد داد. در اینصورت باید توضیح بدهم که پس به چه دلیل از وکیل خود تقاضای نوشتن ان نامه را کرده بودم؟.

تشریح کامل دلایل، نیازمند به نوشتن ده ها صفحه مطلب و تفسیر و تعبیر است. آنان که از یک سوی با گفتار و کردار دکتر محیط از طریق برنامه های تلویزیونی ی او آشنائی دارند و از سوی دیگر چهار قسمت پیشین این سلسله مقالات را با دقت خوانده اند نیازی به ده ها صفحه مطلب و تفسیر و تعبیر از سوی این نگارنده ندارند. با اینهمه، چندین پرسش کلیدی در آن وجود دارد که برای «پرده برداری از چهره ی میرحسین موسوی» باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ضمنا، فراموش نکنیم که دکتر محیط در برنامه های تلویزیونی خود همچنان از میرحسین موسوی و جنبش سبز  حمایت و طرفداری می کند!. چرا چنین می کند؟، چرا همچنان بر سندان  جنبش سبز که آن را در گذشته انقلاب سبز می نامید می کوبد؟. چرا از آن دست بردار نیست؟ و به چه دلیلی چراغ ستاد تبلیغاتی ی میرحسین موسوی را در برنامه های تلویزیونی ی خود همچنان روشن نگاه می دارد؟. در کشاکش یافتن پاسخی برای این سوآل ها و چرا ها است که از چهره ی میرحسین موسوی پرده برداری خواهد شد.  

*   *   *

دلایل اصلی ی ارسال نامه ی دوم وکیل به دکتر محیط:

اول – من به غیر از یک یا دو مورد در رابطه با پرسش هائی که در نامه ی دوم وکیل مطرح شده بود نیازی به نوشتن آن نامه نداشتم، زیرا دکتر محیط را از روز اول آشنائی تا بحال به شرحی که در قسمت یکم این سلسله نوشتار آورده ام می شناختم و نسبت به اعمال و کردارش از آنجا که باعث  و بانی ی شروع مجدد برنامه هایش در یکی از تلویزیون های 24 ساعته لس آنجلسی (کانال یک) شده بودم هر روز نسبت به روز پیش بیشتر احساس مسئولیت می کردم. بنابراین، نامه ی دوم وکیل را که می دانستم جواب نخواهد داد به این دلیل برای او فرستاده بودم که  بتواند درباره ی سوء ظن ها، تضادها و تردیدهائی که این نگارنده و یا دیگران نسبت به او ابراز می نمودیم یکبار برای ابد پاسخ گوید، پاک و سربلند بر پای خود بایستد و به کار خود با اعتبار و افتخار ادامه دهد، ولی او بر اساس سخن استاد اخلاق و روش زندگی سعدی ی بزرگ که در یکی از داستان های گلستان می فرماید «آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است» حساب پاک نبود و به همین دلیل از محاسبه واهمه داشت. او  خود را بهتر و بیشتر از هرکس می شناسد. به همین دلیل از محاسبه به شدت می ترسد  و از آن گریزان است.

دوم – اگرچه در اثر تحقیقاتی که وکیل در مورد مالکیت سایت دانشجو تی وی داتکام کرده بود می دانستم که این سایت به نام دکتر محیط ثبت شده و با مسئولیت وی اداره می شود، اما نمی دانستم و تا به امروز هم نمی دانم که به چه دلیل دکتر محیط نوشته ی غیر انتفاعی بودن Non Profit Organization را پس از دریافت نامه ی اول وکیل از روی این سایت برداشت!. دکتر محیط در جواب به نامه ی اول وکیل نوشته بود:

» من یک برنامه ی تلویزیونی دارم که تماشاکنندگان مسئول پرداخت هزینه های آن هستند. نه من بخشی از موسسه غیرانتفاعی هستم  و نه دانشجو تی وی. من برای هر دلاری که کمک مالی دریافت می کنم مالیات می پردازم. مدارک مالیاتی ی من برای بازدید هرکسی که بخواهد آماده است.

عجبا که او به نحوی که می بینیم نوشته است: نه خود بخشی از موسسه ی غیرانتفاعی است و نه سایت دانشجو تی وی داتکام!. وی حتا حاضر به توضیحی در اینباره نیست که به چه دلیل سایت دانشجو تی وی داتکام همیشه غیر انتفاعی بوده و اکنون پس از دریافت نامه ی اول وکیل یکباره از  غیر انتفاعی بودن منصرف شده است؟

سوم – دکتر محیط به مصداق «سنگ بزرگ علامت نزدن است» چنانکه در کادر بالا دیده می شود نوشته است:  «مدارک مالیاتی ی من برای بازدید هرکسی که بخواهد آماده است»، اما او هیچگاه حاضر نشد که مدارک مالیاتی ی خود را برای بازدید وکیل مهیا سازد. از اینروی، وکیل در نامه ی دوم به او نوشت:

پاراگراف پنجم: نهایتا من همچنان در انتظار مدارک مالیاتی شما در رابطه با فعالیت دانشجوتی وی داتکام هستم. آیا منتظر دریافت این مدارک باشم یا اینکه شما در اینباره تغییر عقیده داده اید؟ من همچنان در انتظار دریافت اطلاعات درباره ی بیشترین مبلغی که شما طی چند سال گذشته از کسی دریافت نموده اید هستم. تا چه زمانی باید در انتظار این اطلاعات باشم؟

 

دکتر محیط می توانست فقط به این پرسش وکیل در پاراگراف پنجم که به او نوشته است:

«من همچنان در انتظار دریافت اطلاعات درباره ی بیشترین مبلغی که شما طی چند سال گذشته از کسی دریافت نموده اید هستم. تا چه زمانی باید در انتظار این اطلاعات باشم؟»

با راستی و درستی و صداقت پاسخ بدهد. پاسخ ندادن وی به این پرسش کلیدی به همراه ده ها دلیل و مدرکی که طی قسمت های گذشته ی این سلسله نوشتار از سوی این نگارنده ارائه شد نه تنها مهر تأییدی است از سوی او بر صحت و درستی ی آن دلایل و مدارک، بلکه این نگارنده را بر اساس حقایقی که در باره ی میرحسین موسوی به دست آورده است وارد مراحله ی جدیدی از اتهام به او(دکتر محیط) می کند. اینجا بر واژه ی اتهام تکیه و پافشاری می کنم، زیرا همچنان امید و آرزو  دارم دکتر مرتضی محیط بر این اتهام و یا بر هر مطلب و موضوعی که در این رشته نوشتار آمده مهر باطل بزند و مرا به عذرخواهی وادار کند.

من دکتر مرتضی محیط را نه تنها به دلایلی که تاکنون نوشته ام، بلکه به دلیل اطلاعات وسیعی که در رابطه با ماهیت انقلاب سبز به دست آورده ام و او یقین از آن ها خبـر دارد و دم بر نمی آورد متهـم بـه سازش با جـرج سـوروس George Soros می کنم. دلایل این اتهام  را اعم از اینکه قبلا در چهار قسمت پیشین اشاراتی کرده بودم یا نه در زیر می آورم:

دلیل اول: رمز و رازی است که در اثر آن دکتر مرتضی محیط بخاطر حمایت از میرحسین موسوی و انقلاب سبز که ظاهرا دست آورد او بوده است با مبارزان پر آوازه ای مثل طارق علی، دکتر فریبرز رئیس دانا، دکتر ناصر زرافشان، بسیاری از اعضای نامدار کانون نویسندگان ایران و میلیون ها تن از مردمی که در درون و بیرون از مرزهای ایران شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کرده بودند  دست به تعرض و تقابل زده و تا مرز ابراز خصومتی آشکار و بدگوئی به آنان در برنامه های تلویزیونی ی خود پیش میرود!. تو گوئی پشتش به کوه اٌحٌد است!. این کوه اٌحٌد کیست و کجاست؟. چون دکتر محیط به این سوآل مهم که «بیشترین مبلغی که او در چند سال گذشته از کسی دریافت نموده چیست» جواب نمی دهد ما جواب را به نحوی غیر مستقیم دریافت کرده ایم. او به دلایل عدیده پشتش به کوه اٌحٌدی بنام  جـرج سـوروس George Soros یکی از ثروتمندان بزرگ ساکن امریکا است. علاقمندان می توانند او را در موتورهای جستجوگر اینترنتی به آسانی بیابند. در صورت لزوم یک قسمت از این سلسله مقالات در آینده به معرفی ی او و اعمال و کردارش بویژه در رابطه با انقلاب های رنگین تخصیص خواهد یافت.

دلیل دوم: دومین دلیل به سایت دانشجو تی وی داتکام www.daneshjootv.com   مربوط می شود. به یاد آوریم این سایت را قبل از اینکه بدانیم صاحب و اداره کننده ی آن دکتر محیط است. در قسمت های پیشین درباره ی حیله ها و نیرنگ های نهفته در این تارنما جزئیات بیشتری ارائه شده بود. در اینجا فقط به رئوس مهم ترین آن ها اکتفا خواهد شد:

  • این سایت در ظاهر مربوط به جمع دانشجویان و جوانان علاقمند به برنامه های تلویزیونی ی دکتر مرتضی محیط بود، اما با توجه به کشف حقایق توسط وکیل به این نتیجه رسیدیم که دانشجویان نسبت به این تارنما بیگانه اند و دکتر محیط مالک و مدیر آن است!.
  • دکتر محیط چنانکه در زیر می بینیم در گوشه سمت راست در بالای این سایت به فرد و یا افرادی انگلیسی زبان پیام می دهد که Daneshjoo TV در زبان فارسی برابر است با Student TV وگرنه چه ضرورتی ایجاب می کند که بازدید کننده ی ایرانی به این معنا پی ببرد؟. پرسش این است که این انگلیسی زبان ها چه افرادی هستند که باید بدانند  Daneshjoo TV در زبان فارسی معادل است با  Student TV ؟ آیا جـرج سـوروس George Soros و افرادی که برای او کار می کنند تا انقلاب سبز را در ایران پیاده کنند نیستند؟
  • دکتر محیط که از سال ها پیش سایتی به نام خود یعنی محیط دات اورگ mohit.com داشت و همچنان دارد به چه دلیل یکباره دست به ایجاد سایت جدیدی با عنوان دانشجو( www.daneshjootv.com ) آنهم با چندین و چند حیله و دروغ می زند؟  آیا سازش وی با جـورج سـوروس George Soros دلیل اصلی ی راه اندازی ی این سایت جدید و مملو از حیله و نیرنگ نیست؟
  • دانشجو تی وی داتکام به چه دلیل قبلا غیر انتفاعی بود و به چه دلیل پس از دریافت نامه ی اول وکیل این نگارنده از غیر انتفاعی بودن منصرف شد؟. ما می دانیم که در آمدهای ناشی از اجرای برنامه زنده از سوی دکتر محیط در تلویزیون پیام افغان قانونا ربطی به دانشجوتی وی داتکام daneshjootv.com ندارد. دراینصورت پرسش این است که دانشجو تی وی داتکام دارای چه درآمد و منفعتی بوده است که به غیر انتفاعی بودن نیازی داشته باشد؟   آیا دانشجو تی وی داتکام فقط برای مدت زمان کوتاهی در رابطه با دریافت وجـــوه چنـدین و چند صد هـزار دلاری از جورج سـوروس George Soros اعلام غیر انتفاعی بودن کــرده است؟. زیــرا جـورج سـوروس George Soros در رابطه با انقلاب های رنگین و انقلاب سبز در ایران فقط به تشکیلاتی کمک مالی می دهد که آن ها غیر انتفاعی باشند و او بتواند مبالغ پرداختی ی به آن ها را از مالیاتی که هرساله به اداره مالیات در امریکا بدهکار می شود کسر گذارد!.

دلیل سوم: نگارنده اخیرا، در جستجوهای روزانه ی خود، با کلیپ زیر مواجه گشت. شما هموطنان نیز صرفنظر از ماهیت جنجالی ی الکس جونز Alex Jones  دست کم به سه دقیقه ی اول مصاحبه ای که یکی از اعضای تلویزیون او با روزنامه نگار معروف و خوشنامی بنام وین مدسن Wayne Madsen می کند گوش فرا دهید:

https://www.youtube.com/watch?v=cgDsA7T0CY8&t=186s

این مصاحبه چنانکه شنیدید در رابطه با حمـایت فعالانه ی جورج سوروس George Soros  از خانم هیلاری کلینتون ضبط و پخش شده است. آقای  وین مدسن Wayne Madsen در بدو امر اشاراتی به سابقه ی ایجاد انقلاب های رنگین در کشورهای مختلف توسط  جورج سوروس George Soros ، از جمله، انقلاب ناموفق  سبزی که در ایران به راه انداخته بود می کند. نیازی به توضیح بیشتر از سوی این نگارنده در اینمورد نیست، چرا که کمتر هموطنی است که در این روزها با زبان انگلیسی آشنا نباشد و نتواند خود به مطلب در مورد انقلاب ناموفق جورج سوروس George Soros در ایران پی ببرد. چنانچه بعضی از هموطنان به زبان انگلیسی آشنائی نداشته باشند مطمئن هستم که می توانند همراه با دوستان و آشنایانی که به زبان انگلیسی آشنائی دارند به این کلیپ و دیگر کلیپ هائی که در این نوشتار خواهد آمد گوش فرا دهند.

نوشته و کاریکاتوری که در لینک زیر دیده میشود مدرک معتبر دیگری است که ما را نسبت به ماهیت انقلاب سبز و دلایل شکست آن در ایران آگاه می سازد:

http://www.voltairenet.org/article160764.html

تی یری میسان گزارش خود را با عنوان زیر آغاز می کند:

« Color revolution » fails in Iran

«انقلاب رنگین» در ایران شکست خورد

 

به مدرک دیگری در لینک زیر از سایت  آر تی Russia Today  گوش فرا می دهیم:

How Western media backs green revolution in Iran

چگونه رسانه های غرب از انقلاب سبز حمایت می کنند

https://www.youtube.com/watch?v=ehpPPPiqMc4

 

بازهم به مدرک دیگری در مصاحبه ی سایت آر تی Russia Today با وین مدسن Wayne Madsen در زیر توجه می کنیم:

Iran to face ‹green› revolution?

https://www.youtube.com/watch?v=Pfg-7flT4lc

 

آیا ممکن است دکتر مرتضی محیط از اینگونه مدارک و اطلاعات به ویژه در مورد George Soros جورج سوروس بی اطلاع باشد؟ جواب منفی است. او با این مدارک و مطالب به طور قطع آشنائی دارد. او خوب می داند که انقلاب سبز موسوی ساخته و پرداخته ی دست دخالتجوی جورح سوروس George Soros است. همان دستی که از آستین امپریالیزم بیرون می آید!.

در لحظه های آخرین قبل از انتشار این قسمت از سلسله نوشتاری که روبروی شما هموطنان قرار دارد به مطلب مفصل و بس خواندنی در رابطه با George Soros جورج سوروس و انقلاب سبز موسوی در ایران در اینترنت دست یافتم که لینک آن را در زیر برای استفاده شما علاقمندان درج کرده ام:

Soros and the State Department: Moving Iran towards the Open Society

http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/05/14/soros-and-the-state-department-moving-iran-towards-the-open-society/view-all

 

بخشی از برنامه های تلویزیونی ی دکتر مرتضی محیط در تلویزیون پیام افغان همچنان به حمایت انقلاب سبز میرحسین موسوی اختصاص دارد. پرسش با توجه به اطلاعاتی که در لینک های بالا مشاهده می شود این است که آیا دکتر مرتضی محیط نجات مردم ستمدیده ی ایران را از طریق سازش با جورج سوروس George Soros میسر و مطلوب تلقی می کند؟!!

در پایان این قسمت، از هموطنان تقاضا دارم:

  • چنانچه بخواهند درباره ی دکتر محیط و مطالبی که تاکنون در رابطه با ایشان ارائه داده ام اظهار نظری بکنند، حتا اگر اظهار نظر هایشان برعلیه این نگارنده و مطالب مندرج در پنج قسمت گذشته ی این سلسله نوشتارباشد مطالب خود را به آدرس ای میل اینجانب که در زیر درج شده بفرستند تا نسبت به انتشار آن ها اقدام شود.
  • از هموطنانی که بتوانند در ترجمه ی انگلیسی به فارسی ی مطالب با این نگارنده همکاری کنند پیشاپیش سپاسگزاری می کنم.

mhkehassibi@gmail.com

 

ادامه دارد . . .

 

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 1 فوریه 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: