اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

پیرامون معمای سوریه و حق حاکمیت ملی: صدیقه جوادی

سوریه کشوری است که با کمک کشورهای همسایه و با کمک غرب و ارتجاع عرب ، ترکیه ، اردن و خصوصا اسرائیل اشغال شده است ، گناه سوریه اینست که حاضر نشد در مقایل اشغال ارتفاعات گولان تسلیم اشغالگران نشد و می بایست توسط اشغالگران جدیدی مورد تهاجم همه جانبه قرار میگرفت و مجازات میشد . این پایداری و مقاومت سوریه در مقابل اشغال کشور در حالی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای عربی تسلیم شده بودند ، لذا این الگو میبایست توسط جهانخواران شکسته شود تا دیگران هوس ادامه این مسیر را نداشته باشند . به همبن جهت بحران سویه نه یک جنگ داخلی بلکه جنگی آزادیبخش و رهائی بخش است که باید توسط تمام آزادی خواهان و انقلابیون مورد حمایت قرار گیرد …غرب با شکست های سنگین نظامی ، اقتصادی و سیاسی در خاورمیانه که به برکت مقاومت و مبارزات مردم در سراسر خاورمیانه متحمل شده است ، در سالهای اخیر با بهره گیری از جنگهای نیابتی و با کمک کشورهای فوق ارتجاعی منطقه و دلارهای نفتی کشورهای عربی قرون وسطائی ، تروریسم مزدور پایه را در منطقه راه انداختند و اکنون پژواک استراتژی خود را در داخل کشورهایشان دریافت میکنند … از آنجا که اولین گروه های تروریستی (القاعده و طالبان) علیه شوروی علم شدند و پس از فروپاشی شوروی نیز در تقابل با روسیه و در تطابق با سلطه جوئی غرب و روس ستیزی ، گروه های تروریستی و مزدور دیگری با روش سزارین تولد یافتند ، لذا روسیه با خطری جدی مواجه و محاصره شد و اکنون به درستی احساس خطر میکند ، در صورت پیروزی سیاست های غرب و ارتجاع عرب در سوریه بعد نوبت دیگر کشور های منطقه خواهد بود و در نهایت حق حاکمیت ملی ایران و روسیه مورد سئوال و تهاجم قرار میگرفت و شعار پوتین باید برود مطرح میشد . باید توجه داشت که نگرانی روسیه که دو بار قربانی دو جنگ جهانی تجاوزگرانه با ده ها میلیون کشته میباشد ، یک توهم نیست و واقعی است …در مـورد ایران نیز حق حاکمـیت ما با همین دولت ارتجاعی موجود باید مورد احترام قرار بگیرد . مدارا ، حمایت و یا سرنگونی حکومت ایران به هیچ کشور خارجی مربوط نیست و این امور جزو وظایف مردم ایران است .

syria-hands-off

پیرامون معمای سوریه و حق حاکمیت ملی

یک خانه را دز نظر بگیرید ، فردی از دیوار خانه بالا میرود و وارد حیاط میشود و از پنجره وارد یکی از اطاق ها میشود و آنرا اشغال میکند ، به آن کفایت نکرده و با ادعای مالکیت از صاحبخوانه میخواهد تا از خانه بیرون برود (اسد باید برود) و تمام خانه را به او بدهد ، طبیعی است که صاحبخوانه زیر بار نمی رود ، چون سند مالکیت دارد (حق حاکمیت ملی) ، درگیری شروع میشود و شما که همسایه دیوار به دیوار این خانه هستید و شاهد این در گیری هستید ، بطور طبیعی نگران میشوید که نکند فردا همین بلا (تغییر رژیم) بر سر خانه شما بیاید و توسط افرادی خانه شما نیز اشغال شود ، حالا تکلیف شما چیست ؟ باید مدافع کدام طرف باشید ، آیا باید ساده لوحانه دنبال صلح و تقسیم خانه بین اشغالگر و صاحبخانه شوید ، یا باید طرف صاحبخانه را بگیرید ؟ و با او همکاری و همدردی نمائید ، خصوصا که فرد اشغالگر با این ادعا که صاحبخوانه به اعضای خانواده خودش ظلم میکند وارد دعوا شده است و  ورود به این دعوای خانوادگی را حق خودش بداند ، و شما مطلع هستید که فرد اشغالگر از طرف بنگاه و مافیای بد سابقه محل وارد عمل شده و در پشت پرده چشم داشت هائی دارد ، حالا آیا باید طرفدار صلح و آشتی باشیم یا باید علیه اشغالگر با صاحبخوانه (حکومت قانونی سوریه) همدردی کرد ؟ اگر اشغال اطاق و خانه سنت رایج شود امنیت و قانون از بین خواهد رفت و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد ، و اشغالگری به محله ، شهر ، کشور و تسلط بر جهان ادامه پیدا خواهد کرد .

 1. ما در خاورمیانه هیچ دولت انقلابی و مترقی نداریم ، پس از خصوصیت استبدادی و ارتجاعی تمام این دولت ها فاکتور میگیریم .
 2. تمام دولتهای خاورمیانه به درجاتی ارتجاعی اند . این پیش فرض ما است .
 3. مهمتریت ویژگی عملکرد استعمار و امپریالیسم در یک قرن اخیر ،  رخداد جنگ اول و دوم جهانی است که نتیجه عدم احترام به حق حاکمیت ملی و استقلال کشور ها بود ، اما یک نتیجه مثبت هم داشت که  منجر به استقلال بسیاری از کشورها شد ، ما باید پذیرفته شدن احترام به حق حاکمت کشورها را پاس بداریم این دستاورد با یکصد میلیون کشته بدست امده است . بعد از این دو جنگ برای جلوگیری از جنگ ها و اشغالگریهای جدید ، با ایجاد سازمان ملل و تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ، قرار بر این شد ساز و کارهایی برای احترام به حق حاکمیت و استقلال کشورها و جلوگیری از جنگ و تجاوز نصویب شود ؛ که شد و این امری مبارک است . مشکل این است که همان کشورهائی که این دو جنگ خانمانسوز را براه انداختند اکنون متجاوزان و اشغالگران سایر کشورها هستند .
 4. دفاع از استقلال و حق حاکمیت کشورها سوای اینکه دولتهای مربوطه دمکراتیک و مترقی و یا ارتجاعی و استبدادی باشند ، امری مثبت و ضروری است . به عبارت دیگر این حق مردم هر کشور است که دولت و حکومت کشور خود را تایید و یا تغییر دهند ، تعیین شیوه این کار به عهده خود آنهاست ، کشورهای دیگر حق دخالت نظامی و سیاسی در این کشورها را ندارند مگر با دعوت دولت مربوطه .
 5. دفاع از حق حاکمیت ملی کشور ها در تقابل کامل با استعمار قدیم و سلطه جوئی جدید و بلامنازع غربی ها است که جهان بخصوص خاورمیانه را به آشوب کشیده اند ، آمریکا سیاست تک قطبی و سلطه همه جانبه بر کشورها را در اسناد رسمی و مهمی روشن کرده است ، مانند : » پراجکت فور نیو آمریکن سنچوری» ، «کلین بریک» و سند اخیری که ویکی لیکس منتشر کرد و …..
 6. غرب با شکست های سنگین نظامی ، اقتصادی و سیاسی در خاورمیانه که به برکت مقاومت و مبارزات مردم در سراسر خاورمیانه متحمل شده است ، در سالهای اخیر با بهره گیری از جنگهای نیابتی و با کمک کشورهای فوق ارتجاعی منطقه و دلارهای نفتی کشورهای عربی قرون وسطائی ، تروریسم مزدور پایه را در منطقه راه انداختند و اکنون پژواک استراتژی خود را در داخل کشورهایشان دریافت میکنند .
 7. از آنجا که اولین گروه های تروریستی (القاعده و طالبان) علیه شوروی علم شدند و پس از فروپاشی شوروی نیز در تقابل با روسیه و در تطابق با سلطه جوئی غرب و روس ستیزی ، گروه های تروریستی و مزدور دیگری با روش سزارین تولد یافتند ، لذا روسیه با خطری جدی مواجه و محاصره شد و اکنون به درستی احساس خطر میکند ، در صورت پیروزی سیاست های غرب و ارتجاع عرب در سوریه بعد نوبت دیگر کشور های منطقه خواهد بود و در نهایت حق حاکمیت ملی ایران و روسیه مورد سئوال و تهاجم قرار میگرفت و شعار پوتین باید برود مطرح میشد . باید توجه داشت که نگرانی روسیه که دو بار قربانی دو جنگ جهانی تجاوزگرانه با ده ها میلیون کشته میباشد ، یک توهم نیست و واقعی است .
 8. در مـورد ایران نیز حق حاکمـیت ما با همین دولت ارتجاعی موجود باید مورد احترام قرار بگیرد . مدارا ، حمایت و یا سرنگونی حکومت ایران به هیچ کشور خارجی مربوط نیست و این امور جزو وظایف مردم ایران است .
 9. دیالکتیک یک نرم افزار تحلیلگر است که مرتبا باید بروز شود و در کنار آن باید یک انتی ویروس قدرتمند نصب شود ، نرم افزار دیالکتیک در گوشه ای از مغز می نشیند و بر تفکر و تحلیل شما اثر گذاشته و اعمال نظارت میکند . دیالکتیک برای این نیست که در هر پاراگراف و سطر از تحلیل خود کلمه دیالکتیک را بیاوریم ، برعکس هیچ ضرورتی برای استفاده از این کلمه در تحلیل وجود ندارد ، بلکه خروجی تحلیل خود نشان میدهد که آیا تحلیلگر مجهز و مسلط به این نرم افزار بوده است یا نه (مشک آنست که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید ) . نرم افزار دیالکتیک رایگان است ، اما همه نمی توانند از آن استفاده کنند ، زیرا این نرم افزار بسیار گسترده و قدرتمند است و مثل هر نرم افزار دیگری نیاز به آموزش و سپس به تمرین و کار مداوم دارد ، تا به مرور زمان استفاده از آن بصورت ناخوداگاه و غیر ارادی در آید .
 10. سوریه کشوری است که با کمک کشورهای همسایه و با کمک غرب و ارتجاع عرب ، ترکیه ، اردن و خصوصا اسرائیل اشغال شده است ، گناه سوریه اینست که حاضر نشد در مقایل اشغال ارتفاعات گولان تسلیم اشغالگران نشد و می بایست توسط اشغالگران جدیدی مورد تهاجم همه جانبه قرار میگرفت و مجازات میشد . این پایداری و مقاومت سوریه در مقابل اشغال کشور در حالی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای عربی تسلیم شده بودند ، لذا این الگو میبایست توسط جهانخواران شکسته شود تا دیگران هوس ادامه این مسیر را نداشته باشند . به همبن جهت بحران سویه نه یک جنگ داخلی بلکه جنگی آزادیبخش و رهائی بخش است که باید توسط تمام آزادی خواهان و انقلابیون مورد حمایت قرار گیرد .
 11. گاه فراموش میکنبم چه کشورهائی اشغال شده و حق حاکمیت آنها مورد تعرض قرار گرفته است ، اشاره به بعضی از کشورها که بخشی و یا تمام آن اشغال شده است ، خاطره ها را تازه خواهد کرد : کوبا ، چین ، کره ، افغانستان ، عراق ، سوریه ، لبنان ، اردن ، فلسطین ، سومالی ، سودان ، لیبی ، بحرین ، یمن ، قبرس و ……  و بسیاری کشور های دیگر که به ظاهر مستقل هستند ولی عملا تحت نفوذ و هدایت غرب هستند مانند بیشتر کشورهای عربی مثل عربستان  ، مصر ، ترکیه ، پاکستان و ….. ، به همین جهت است که مبارزات ملی  و  آزادیبخش چون در راستای اعمال حق حاکمت ملی هستند ، پله ای از نردبان تعالی بشریت خواهند بود .

صدیقه جوادی

بهمن 95

https://mejalehhafteh.com/2017/01/28

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 29 ژانویه 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: