اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

کشته شدن فجیع کارگران آتش نشانی و کارگران تولیدی قتل عمد دیگری توسط رژیم اسلامی، و راهپمایی بزرگ زنان آمریکا از مادونا تا آنجلا دیویس در برخورد به سیاست های ضدزن و نژداپرستانه کاخ سفید: صبا راهی

ساختمان پلاسکو بنا به گفته خود شهرداری بارها اخطار نامه در مورد ناایمن بودن گرفته است، اما سوال اینجاست که چرا شهرداری وقتی بی تفاوتی صاحبان ساختمان را دید آنرا پلمب نکرد؟ چطور است که در رژیم اسلامی ضدکارگر یک مغازه به دلیل «بد حجابی» توسط اوباشان سپاه و اطلاعات پلمب میشود اما ساختمانی که مراکز تولیدی لباس در آن قرار دارد و هزاران کارگر در آن کار میکنند بدلیل ناایمن بود پلمب نمیشود و ساختمان «دچار حریق نامعلوم» میشود، و بعد هم فرو میریزد؟؟؟ شکی نیست که این رژیم سراسر جنایت، شهردار وقت آن قالیباف، سپاه پاسداران سرمایه داری خونخوار مسئول قتل عمد کارگران آتش نشانی، دو کارگر زن که خود را از طبقه بالا پس از آویزان شدن به آهن های ساختمان، بر اثر دیر آمدن ماشین آتش نشانی حامل نردبان به پایین پرت کردند و سایر کشته شدگان در ساختمان هستند.

plasco_building_on_fire_by_emi_uploaded_by_mardetanha_2 plasco-buildingplasco-building

کشته شدن فجیع کارگران آتش نشانی و کارگران تولیدی قتل عمد دیگری توسط رژیم اسلامی

صبا راهی

در جلوی چشمان حیرت زده مردم ساختمان پلاسکو که تنها طبقه بالایی ان آنهم دو واحد دچار حریق شده بود فرو میریزد؟ چرا و چه چیز باعث فرو ریختن ساختمان میشود؟

ساختمان پلاسکو بنا به گفته خود شهرداری بارها اخطار نامه در مورد ناایمن بودن گرفته است، اما سوال اینجاست که چرا شهرداری وقتی بی تفاوتی صاحبان ساختمان را دید آنرا پلمب نکرد؟ چطور است که در رژیم اسلامی ضدکارگر یک مغازه به دلیل «بد حجابی» توسط اوباشان سپاه و اطلاعات پلمب میشود اما ساختمانی که مراکز تولیدی لباس در آن قرار دارد و هزاران کارگر در آن کار میکنند بدلیل ناایمن بود پلمب نمیشود و ساختمان «دچار حریق نامعلوم» میشود، و بعد هم فرو میریزد؟؟؟

شکی نیست که این رژیم سراسر جنایت، شهردار وقت آن قالیباف، سپاه پاسداران سرمایه داری خونخوار مسئول قتل عمد کارگران آتش نشانی، دو کارگر زن که خود را از طبقه بالا پس از آویزان شدن به آهن های ساختمان، بر اثر دیر آمدن ماشین آتش نشانی حامل نردبان به پایین پرت کردند و سایر کشته شدگان در ساختمان هستند.

کارگران آتش نشانی گفته اند که بارها و بارها حتی نامه نگاری کرده اند که وسایلی که با آنها کار میکنند قابل استفاده صحیح نیستند، ضمن اینکه وقتی ساختمان به آن عظیمی دچار حریق میشود تنها دو ماشین آتش نشانی مشغول خاموش کردن آتش بودند!

سپاه پاسداران که مجهز به آخرین تکنولوژی سرکوب کارگران و سایر حق طلبان است باید «مجهز » باشد اما آتش نشانی که با حان مردم سر و کار دارد باید با وسایل عهد عتیق کار کند. چطور پلیس سرکوبگر رژیم «الهی» مجهز به آخرین تجهیزات میشود اما آتش نشان ها و مراکز تولیدی از این امر مستثنی هستند! 

دزدی و چپاولگری سردمداران و نهادهای رژیم را حدی نیست، سیر ناپذیری در جان سردمداران خونخوار اسلامی چنان افتاده است که مرگ انسانها را برای خود عادی کرده اند.

شهرداری این منبع رشوه خواری و جواز بی ضابطه دادن برای ساخت مکان های ناایمن میگوید که سه هزار مرکز دیگر مانند پلاسکو وجود دارد. چرا شهرداری آنها را پلمب نمیکند؟ که بیش از این با جان کارگران بازی نشود؟

پلیس، وزارت اطلاعات رژیم پا پشت سر هم اطلاعیه صادر میکنند که با «شایعه پراکنان» برخورد میشود و شایعه پراکنان حبس از 9 ماه تا دوسال زندان دارند.

وقتی ساختمانی دچار حریق میشود آنهم فقط در طبقه بالایی آن چطور میشود که کل ساختمان یکمرتبه مثل آسمانخراش های دو قلو نیویورک فرو میریزد مگر بمبی «عمدی» آنرا ویران کرده باشد؟

چطور است که «شایعه پراکنی» حبس دارد اما قالیباف و سایر قاتلان کارگران باید صاف صاف بگردند و آزاد باشند؟ 

چرا همین امروز ماشین های جدید و مجهز برای آنش نشانی خریداری نمیشود؟ اما سلاح برای کشتار مردم بیگناه سوریه و پشتیبانی از رژیم اسد نوکر دیگر امپریالیستها خریداری میشود؟
نابود باد رژیم کارگر کُش سرمایه داری اسلامی نوکر امپریالیسم با تمام جناح ها و دسته های دزد و جنایتکار آن

صبا راهی

بیستم ژانویه دوهزار و هفده

***

یکی از ویژه گی های این راهپیمایی این بود که گروه های بینادگرای مذهبی( تمام مذهب) که در هر مراسمی خود را نخود آش میکردند و میکنند در این راهپمایی ها در سراسر جهان شرکت نداشتند. آنها از یهودی تا شاخه های مختلف مسیحی در روز مراسم سوگند خوردن دونالد ترامپ در روز جمعه بیستم ژانویه به ردیف سیاست های کثیف ضد زن و نژادپرستانه او را با خواندن «آیه های آسمانی» شان تایید کرده بودند. آنها جلوی دوربین های تلویزیونی ثابت کردند که ماهیت تمام دین ها ضد زن و ضد کارگری است فرقی نمیکند که رژیم مانند ایران اسلامی باشد یا مثل آمریکا مسیحی و یا یهودی همه در ضد زن بودن و ضدکارگری بودن نقاط مشترک ارتجاعی دارند.

marx-women
راهپمایی بزرگ زنان آمریکا

از مادونا تا آنجلا دیویس

در برخورد به سیاست های ضدزن و نژداپرستانه کاخ سفید

صبا راهی

زنان در راهپمایی در لندن انگلستان: ما به این دلیل راه پیمایی میکنیم زیرا ثروتمندی به اسم ترامپ میگوید تجاوز به زنان اشکالی ندارد. ما در مقابل قلدرها ایستادگی میکنیم.

خروش زنان : عقب گرد هرگز، پیش به جلو.  یک اول از مقاومت

میلیون ها نفر در سراسر جهان( به غیر از کشورهای با حکومت استبداد مذهبی مثل ایران که مردم حق هیچگونه اعتراض به حقوق پایمال شده اشان ندارند) دیروز بیست و یکم دوهزار و هفده به خیابان ریختند تا به سیاست های ضد زن و نژادپرستانه رئیس جمهور جدید آمریکا (دونالد ترامپ) اعتراض وسیع خود را نشان دهند.

بزرگترین تظاهرات ها در واشنگتن برگزار شد که قبل از راه پیمایی زنان که بسیار از مردان نیز آنرا حمایت کرده و در آن شرکت کرده بودند. در این تظاهرات سخنرانان متعددی با دیدگاه های مختلف سیاسی سخنرانی کردند. از خواننده پاپ مانند مادونا، تا شاعر؛ هنرپیشه، نقاش موزیسین تا مبارزه سرسخت کمونیست آنجلا دیویس. تا سنانورهای زن و پزشک و زن مکزیکی نگهبان زندان و مهاجر فلسطینی. تم اصلی سخنرانی آنان بر محور مخالفت با عقب راندن حقوق زنان، حقوقی مانند حق سقط جنین حق انتخاب در هر مرحله از زندگی اجتماعی و حق دستمزد برابر در مقابل کار برابر و نیز مخالفت شدید خود با ترویج علنی نژادپرستی توسط دونالد ترامپ.

سخنرانی ها در واشنگتن مستقیم از مدیاهای اینترنتی مانند روزنامه اینترنتی گاردین در یوتوپ پخش میشد.

آنجلا دیویس با سخنرانی خود تامل عمیقی را در حضار شنونده و ببیننده به وجود آورد، او از حفره های عمیق طبقاتی از نژادپرستی، از استثمار کردن سرمایه داری، از آلودگی محیط زیست، تا زندانی سیاسی مومیا ابو جمال سخن گفت. تاریخ را به درستی ورق زد اشاره درستی به ترفند سرمایه داری کرد و اشاره داشت که با کشیدن دیوار و ممنوع کردن ورد مهاجر  نمیتوان تاریخ سراسر برده داری و استعماری را  مثل صفحه اینترنت پاک کرد.

همزمان با راهمپایی بزرگ زنان آمریکا در واشنگتن در بسیار از کشورها راهپمایی های مشایه به دلیل تعرض دونالد ترامپ بیلیونری که اخیرآ رئیس جمهور آمریکا شده است برگزار گردید.

یکی از ویژه گی های این راهپیمایی این بود که گروه های بینادگرای مذهبی( تمام مذهب) که در هر مراسمی خود را نخود آش میکردند و میکنند در این راهپمایی ها در سراسر جهان شرکت نداشتند. آنها از یهودی تا شاخه های مختلف مسیحی در روز مراسم سوگند خوردن دونالد ترامپ در روز جمعه بیستم ژانویه به ردیف سیاست های کثیف ضد زن و نژادپرستانه او را با خواندن «آیه های آسمانی» شان تایید کرده بودند. آنها جلوی دوربین های تلویزیونی ثابت کردند که ماهیت تمام دین ها ضد زن و ضد کارگری است فرقی نمیکند که رژیم مانند ایران اسلامی باشد یا مثل آمریکا مسیحی و یا یهودی همه در ضد زن بودن و ضدکارگری بودن نقاط مشترک ارتجاعی دارند.

بیلیونر آمریکایی، دونالد ترامپ که پیشینه آلوده ای در رابطه با تعرض به حقوق زنان دارد وقتی حتی رسانه های دست راستی خودشان آنرا برملا ساختند راه فراری جز «مهر تایید» زدن بر پیشینه اش نداشت. اما خروش زنان روشنفکر و مترقی بار دیگر در سراسر دنیا که متحدانه بدور از عقاید مختلف سیاسی گرد آمده بودند تو دهنی محکمی به تازه وارد کاخ سفید بود.

در لندن انگلستان نیز صدها هزار نفر  دختر و زن بهمراه فرزندان خود نیز در این راهمپایی بزرگ شرکت کردند که اکثر آنها را جوانان تشکیل میدادند که پلاکادرهایی که خود درست کرده بودند با مضمون «سقط جنین حق زن است» و » از آزار زنانی که در کلینک های مخصوص سقط جنین منتظر نشسته اند خود داری کنید» حمل میکردند.

سیاست های زن ستیزانه کاخ سفید منحصر به دونالد ترامپ نمیشود، جرج بوش پسر وقتی وارد کاخ شد حمله اش به حقوق مسلم زنان ( حق مسلم سقط جنین) را چنین آغاز کرد: زنان بد جنین خود را سقط میکنند زنان خوب نه. به همین دلیل بسیاری از زنان با سیاست های ضد زن کاخ سفید نشینان مدام ستیز خستگی ناپذیر دارند و از هر موقعیتی استفاده میکنند تا آنرا به چالش کشند. از آن جمله میتوان به مادونا خواننده پاپ در سخنرانی دیروز او اشاره داشت که گفت:
مبارزه برای حقوق، برای بودن، برای آنچه که هستی، برای برابر بودن، بیایید با هم از این تاریکی با هر قدم نه گفتن عبور کنیم، که ما ترسی نداریم، که ما تنها نیستیم، که ما به عقب بر نمیگردیم، که قدرتی در اتحاد و همبستگی ما وجود دارد که هیچ نیروی فشاری شانس مقابل با آنرا ندارد، و به کسانی که فکر میکنند این راهپمایی به جایی نمیرسد…!!! این آغاز تغییر است، تغییری که به فداکاری نیاز دارد، تغییر که به بسیاری از ما نیاز دارد که انتخاب متفاوتی در زندگی مان بگیریم، آیا شما آماده اید؟

مقایسه آنچه که در سراسر دنیا به ویژه در واشنگتن اتفاق می افتاد، خروش زنان بر علیه سیاست های ضد زن و نژادپرستانه رئیس جمهور جدید آمریکا، با آنچه که در ایران اتفاق می افتد عقب ماندگی «فمنیست های ایرانی» را به نمایش میگذارد. فمنیست هایی مثل شیرین عبادی که با وجود محروم شدن از حق قضاوت، اما همچنان رژیم اسلامی از نوع لجنزار سبز را ستایش میکند و از آن بدتر مذهبی که همان حق قضاوت را از او سلب کرده است که به راستی شرم آورترین لکه ننگی ست که  این زن» جایزه بگیر» در تاریخ مبارزاتی زنان بر جا گذاشته است. و نیز هنرمندانی که به خاطر لقمه نان حقیری تن به هر گونه حقارت و توهین از طرف رژیم اسلامی نوکر امپریالیسم به خود میدهند. دیروز حضور خواننده پاپی مثل مادونا در این تظاهرات نشان داد زنان مترقی در هر لباس و شغل و حرفه ای حاضر به عقب نشینی از حقوق و دست آوردهای زنان نیستند. از مادونا خواننده پاپ تا آنجلا دیویس کمونیست معروف. 

توضیح: اینکه چه کسانی پشت صحنه این راهپمایی سازماندهی شده بودند بجای خود، اما نکته قابل تامل این است که چگونه میتوان از یک میکروفون بدرستی استفاده کرد و پیام های درست را به داخل مردم برد.

صبا راهی

بیست و دوم ژانویه دوهزار و هفده

فیلم سخنرانی آنجلا دیویس در واشنگتن .

https://www.youtube.com/watch?v=TTB-m2NxWzA

فیلم سخنرانی مادونا 

https://www.youtube.com/watch?v=IRt3OyT62i8

فیلمی کوتاه از راهمپایی در لندن انگلستان

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/womens-march-best-signs-pictures-around-the-world-donald-trump-protest-feminism-a7539871.html

https://www.theguardian.com/world/video/2017/jan/21/voices-from-womens-march-washington-video

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/womens-march-washington-latest-donald-trump-president-500000-crisis-a7539761.html#gallery

https://www.youtube.com/watch?v=TTB-m2NxWzA

تصاویر از راهمپایی های همزمان زنان در نقاط مختلف دنیا در بیست و یکم ژانویه

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/womens-march-washington-latest-donald-trump-president-500000-crisis-a7539761.html#gallery

فیلم از راهپمایی های همزمان در شهرهای مختلف آمریکا

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/womens-march-live-updates-protests-9664725

 

ارسال

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 22 ژانویه 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: