اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

ارزیابی احزاب چپ ایالات متحده از پیروزی ترامپ: تله‌سورتله‌، و اگر انتخابات مثمر ثمر بود: ردگلوب/تارنگاشت عدالت

پنج حزب چپ ایالات متحده پیرامون چگونگی برخورد با پیروزی ترامپ و حرکت به پیش بیانیه‌هايی صادر کردند. حزب سبز: «محاسبات سیاسی خبیثانه کمیته ملی [حزب ] دمکرات، هم‌چنین عدم اعتماد عمومی و طرد سیاست‌های جنگ‌های بی‌پایان برای نفت و قراردادهای تجاری فاجعه‌بار کلینتون و حمایت او از مقررات‌زدایی برای وال‌استریت که اقتصاد را به سقوط کشاند و زندگی میلیون‌ها نفر را نابود کرد، جملگی موجب واکنش دهشتناکی شده که همه ما را در معرض خطر قرار می‌دهد.» حزب سوسيالیست: «روزهای تیره‌ای در پیش است. هیچ‌یک از ما دقیقاً نمی‌داند دولت ترامپ چه چیزهایی را تصویب یا ملغا خواهد کرد، اما همه ما لفاظی‌های او را شنیده و هوادرانش را دیده ایم. کاری که می‌توانیم انجام دهیم سازماندهی خود در یک اپوزیسیون تأثیر‌گذار است.» حزب جهان کارگران: «اکنون زمان تأکید مجدد بر حمایت و همبستگی مبارزاتی با همه کسانی است که هدف اصلی عوام‌فریبی و نفرت ترامپ قرار دارند: زنان، رنگین‌پوستان، مهاجرین.» حزب کمونیست: «اگر ما می‌خواهیم آمریکا را در مسیر برابری، عدالت و پایداری بیش‌تر-در مسیر سوییالیسم- قرار دهیم، در آن‌صورت به یک گروه بسیار وسیع از مردم نیاز داریم. و این شامل برخی از رأی دهندگان به ترامپ نیز می‌شود.» حزب رهایی و سوسیالیسم: «راست افراطی یک خطر جدی است، اما ما با دنباله‌روی از حزب دمکرات فقط مشکل را بدتر می‌کنیم. با بسیج فوری و مستقل علیه دولت آینده، ما می‌توانیم مانع کشش بیش‌تر جناح راست بشویم.»

us-election election-voting

ارزیابی احزاب چپ ایالات متحده از پیروزی ترامپ


تارنگاشت عدالت

منبع: تله‌سور
۱۰ نوامبر ۲۰۱۶

پنج حزب چپ ایالات متحده پیرامون چگونگی برخورد با پیروزی ترامپ و حرکت به پیش بیانیه‌هايی صادر کردند. تله‌سور فرازهای مهم آن‌ها را در اینجا منتشر می‌کند.

حزب سبز
دکتر ژیل استاین نامزد ریاست جمهوری از حزب سبز گفت: «محاسبات سیاسی خبیثانه کمیته ملی [حزب ] دمکرات، هم‌چنین عدم اعتماد عمومی و طرد سیاست‌های جنگ‌های بی‌پایان برای نفت و قراردادهای تجاری فاجعه‌بار کلینتون و حمایت او از مقررات‌زدایی برای وال‌استریت که اقتصاد را به سقوط کشاند و زندگی میلیون‌ها نفر را نابود کرد، جملگی موجب واکنش دهشتناکی شده که همه ما را در معرض خطر قرار می‌دهد.»

آجامو باراکه، نامزد معاونت ریاست‌جمهوری از حزب سبز گفت: «ما در همبستگی با جوامعی ایستاده ایم که از آزار، سرکوب رأی‌دهندگان و اکنون ضربه پیروزی ترامپ و چیزی که نمایندگی می‌کند، رنج برده اند. ما باید قدرت بدیل را بسازیم. ما به جنبش‌های اجتماعی اصولگرا و نیرومندی نیاز داریم که نیازهای مردم آمریکا را بیان و تهيیج نمایند، ما به یک حزب سیاسی نیاز داریم که آن جنبش‌ها را در صندوق‌های آراء نمایندگی کند. بیش از یک میلیون نفر به نمایندگان حزب سبز رأی دادند. ما بازوی انتخاباتی آن جنبش اجتماعی هستیم.»

دیوید کاب مدیر کارزار استاین-باراکه گفت: «سوگوار نباشيد. سازماندهی کنید. این دولت خود را به مفهوم «رضایت کسانی که بر آن‌ها حکومت می‌شود» متعهد کرده است. ما به دونالد ترامپ و حکومت راست رضایت نمی‌دهیم. ما به حکومت خبرگان سرمایه بزرگ رضایت نمی‌دهیم. ما به امپراتوری رضایت نمی‌دهیم. ما خواهان یک انقلاب مسالمت‌آمیز، غیرخشونت‌بار توسط مردم عادی هستیم، مردمی که در این انتخابات هولناک توسط رهبری دو حزب سیاسی سرمایه بزرگ کنار گذاشته شدند. حزب سبز آماده است ابزار قدرت مردمی، و سیاست‌های شرافتمندانه جدیدی بشود که باید به پا خیزد و جای نظام دو حزبی گندیده را بگیرد.»

حزب سوسيالیست ایالات متحده آمریکا
«انتقادات شدیدی علیه احزاب سوم و بدیلی که در این انتخابات نامزدهای خود را معرفی کردند، به راه خواهد افتاد. به ویژه درباره احزاب چپ خواهند گفت که آن‌ها مسؤول انتخاب شدن دونالد ترامپ هستند، زیرا در برابر هیلری کلینتون نامزد معرفی کردند. بگذارید این را کاملاً روشن کنیم: حزب دمکرات شایسته رأی شخصی نیست که به حزب جمهوری‌خواه رأی نمی‌دهد. هیلری کلینتون آشکارا یک کارزار هوادار وال‌استریت را پبش برد و نامزدی حزب خود را از طريق یک روند مقدماتی علناً تقلبی به دست آورد. او از جنگ‌ در عراق و افغانستان حمایت کرد، در لیبی جنگ داخلی و نهایتاً تغییر رژیم به راه انداخت، و سیاست خارجی را اعمال کرد که مستقیماً مسؤول جنگ داخلی سوریه و بحران آوارگان است. هیچ فرد یا سازمان سیاسی حقیقی بدون خیانت به هر چه که سوسیاليسم برای آن وجود دارد از چنین شخصی حمایت نخواهد کرد.

احزاب جمهوری‌خواه و دمکرات پیوسته توانمندسازی یا دفاع از منافع طبقه کارگر را نادیده گرفته اند، و در موارد بسیاری مستقمیاً مسؤول حمله به منافع طبقه کارگر بوده اند. آن‌ها برای انحصاری کردن قدرت و برای نمایندگی منافع سرمایه‌داری وجود دارند.

روزهای تیره‌ای در پیش است. هیچ‌یک از ما دقیقاً نمی‌داند دولت ترامپ چه چیزهایی را تصویب یا ملغا خواهد کرد، اما همه ما لفاظی‌های او را شنیده و هوادرانش را دیده ایم. هیچ‌یک از ما نمی‌تواند چیزی بگوید که این را بهتر کند. کاری که می‌توانیم انجام دهیم سازماندهی است. کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که از همسایگان خود دفاع کنیم و در کنار جوامعی بایستیم که تحت حمله رییس‌جمهور منتخب و ارتش هواداران راست‌گرای او قرار دارند. کاری که می‌توانیم انجام دهیم سازماندهی خود در یک اپوزیسیون تأثیر‌گذار است.»

حزب جهان کارگران
«در دهشت انتخاب شدن نامزدی که از زن‌ستیزی خود لاف می‌زد و در بدترین نوع نژادپرستی و حمله به مهاجرین درگیر بود، ما تنها نیستیم. اما اکنون زمان سوگواری نیست. اکنون زمان تأکید مجدد بر حمایت و همبستگی مبارزاتی با همه کسانی است که هدف اصلی عوام‌فریبی و نفرت ترامپ قرار دارند: زنان، رنگین‌پوستان، مهاجرین. این تنها راه به سمت متحد ساختن طبقه کارگر علیه دشمنان واقعی او، یعنی میلیاردرهای حاکم بر این کشور، از جمله ترامپ، است.

فرهنگ سرمایه بزرگ ایالات متحده رؤیا می‌آفریند-رؤیای یک مرد نیرومند، ثروتمند، سفیدپوست که بتواند به همه چیز سروسامان بدهد، نمایش «واقعی از بتمن تا ترامپ.» سرمایه‌داران «خوب» برای همه مشاغل خوب خواهند آفرید.

ترامپ نخواهد توانست نیازهای اکثریت وسیع مردم این کشور را تأمین کند. مبارزه از پایین ادامه دارد و تنها پاسخ، ایجاد بزرگ‌ترین اتحاد همه جنبش‌ها برای نبرد با سرمایه‌داری و ارتجاع است.»

حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا
«بله، نژادپرستی، زن‌ستیزی، اسلام‌هراسی، و احساسات ضدمهاجرین همه در توضیح چیزی که در این انتخابات رخ داد، نقش دارند. یک نقش بزرگ. اما آن‌ها تنها نقش نیستند. اقتصاد نیز نقش دارد و این فاکت که بخش‌هایی که در ایالات ویسکانسین، آیوا و دیگر ایالات که دوبار به اوباما رأی داده بودند این‌بار به ترامپ رأی دادند، نشان می‌دهد که در اینجا چیزهایی بیش‌تر از تعصب در کار است.

تسلیم کردن مردم آن مناطق به ترامپیسم و ظاهر پوپولیسم طبقه کارگر که توسط حزب جمهوری‌خواه او نشان داده می‌شود یک فرمول برای به دست آوردن آینده نیست، و منظور من فقط پیروزی در انتخابات آینده نیست. اگر ما می‌خواهیم آمریکا را در مسیر برابری، عدالت و پایداری بیش‌تر-در مسیر سوییالیسم- قرار دهیم، در آن‌صورت به یک گروه بسیار وسیع از مردم نیاز داریم. و این شامل برخی از رأی دهندگان به ترامپ نیز می‌شود.

این ممکن است به معنی تمرکز کم‌تر بر دسیسه‌های حزب دمکرات باشد، اما به معنی دیوار کشیدن به دور خود و مبدل شدن به تشکل‌های خُرد جدید یا تشکل‌های خودساخته استقلال سیاسی که به انزواگرایی و سکتاریسم می‌انجامد، نیست. البته همان‌طور که ساندرز به ما نشان داد، جنبش چپ و کارگری ضرورتاً باید در نبرد برای کنترل حزب دمکرات مداخله نماید، اما آن نبرد باید جزیی از یک پروژه بزرگ‌تر باشد، پروژه‌ای که این نشریه طی دهه‌ها خود را به آن متعهد کرده است.»

حزب رهایی و سوسیالیسم
«غیبت رأی‌دهندگان نتیجه این انتخابات را رقم زد. میلیون‌ها فقیر، ستمدیده و جوانان طبقه کارگر، که به تعداد زیاد در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ برای اوباما بیرون آمدند توسط شخص اساساً غیرقابل اعتمادی که به مدت یک ربع قرن به بالاترین قله قدرت چسبیده بوده و آشکارا نامزد ارجح و اصلح صاحبان قدرت بود، تهيیج نشدند.

سیاست‌های نمادین سطحی برای به حرکت درآوردن پایگاه حزب دمکرات کافی نبود. کل کشور معجزه‌آسا در روز انتخابات هوادار ترامپ نشد، و کم‌ترین مدرکی دال بر رفتن دمکرات‌ها به سمت ترامپ وجود ندارد. شمارش کل آراء مردمی احتمالاً نشان خواهد داد که کلینیتون با ترامپ مساوی بود [در زمان ترجمه این نوشتار آراء مردمی کلینتون حدود دو میلیون بیش‌تر از ترامپ است- عدالت].

راست افراطی یک خطر جدی است، اما ما با دنباله‌روی از حزب دمکرات فقط مشکل را بدتر می‌کنیم. با بسیج فوری و مستقل علیه دولت آینده، ما می‌توانیم مانع کشش بیش‌تر جناح راست بشویم.»

http://www.telesurtv.net/english/news/Left-Political-Parties-in-US-Weigh-In-on-Trump-Victory-20161110-0030.html

***

طبقه حاکمه در اروپا با میل و رغبت متوسل به همه‌پرسی می‌شود تا به عملکرد خود رنگ دمکراتیک ببخشد. البته اگر رای  مردم در این همه‌پرسی مطابق نظر دولت و سرمایه نباشد، باعث اوقات‌تلخی خواهد شد. نمونه برکسیت و همین‌طور رفراندوم‌های مختلف در مورد قراردادهای اتحادیه اروپايی مثلاً در فرانسه، هلند و یا دانمارک مبین این امر است. در آلمان سیاستمداران با احتیاط‌ترند. یعنی اصلاً  از این کارها نمی‌کنند و حداقل در سطح کشور رفراندومی انجام نمی‌دهند.

election box

اگر انتخابات مثمر ثمر بود

تارنگاشت عدالت

منبع: ردگلوب

۲۰ نوامبر ۲۰۱۶

طبقه حاکمه در اروپا با میل و رغبت متوسل به همه‌پرسی می‌شود تا به عملکرد خود رنگ دمکراتیک ببخشد. البته اگر رای  مردم در این همه‌پرسی  مطابق نظر دولت و سرمایه نباشد، باعث اوقات‌تلخی خواهد شد. نمونه برکسیت و همین‌طور رفراندوم‌های مختلف در مورد قراردادهای اتحادیه اروپايی مثلاً در فرانسه، هلند و یا دانمارک مبین این امر است. در آلمان سیاستمداران با احتیاط‌ترند. یعنی اصلاً از این کارها نمی‌کنند و حداقل در سطح کشور رفراندومی انجام نمی‌دهند.

در اسپانیا راه دیگری انتخاب شد. این مسئله اکنون با انتشار مصاحبه‌ای که در سال ۱۹۹۵ صورت گرفته ولی منتشر نشده بود آشکار شد. فرستنده تلویزیونی «La Sexta» روز جمعه گذشته این مصاحبه را پخش کرد.  پس از پایان دیکتاتوری فرانکو در این مصاحبه اولین نخست‌وزیر منتخب اسپانیا «آدولفو سوآرس»  به سئوالات روزنامه‌نگار خانم «ویکتوریا پره‌گو» پاسخ می‌دهد.  سوآرس  تعریف می‌کند که در پایان دهه ۷۰ یعنی در طی دوران گذار از دیکتاتوری به دمکراسی پارلمانی فشارهای زیادی وارد شد تا در مورد شکل دولت آینده همه‌پرسی صورت گیرد. تعداد زیادی از سران دولت‌های اروپائی از او خواسته بودند که تصمیم گیری در این مورد که آیا نظام آینده اسپانیا سلطنتی و یا جمهوری باشد را به عهده خلق اسپانیا بنهد. در پس این پیشنهاد رئیس وقت حزب سوسیال‌دمکرات اسپانیا «فلیپه گونزالس» ایستاده بود.

سوآرس در حالی که میکرفن را با دست مسدود کرده بود تا این بخش از سخنانش منتشر نشود، گفت: «مانظرپرسی کردیم و دریافتیم که ما در یک چنین همه‌پرسی بازنده خواهیم شد». دولت او خواستار ایفای نقش مهمی برای شاه خوان کارلوس بود که شخصاً توسط فرانکو بعنوان جانشین در راس کشور اسپانیا انتخاب شده بود.

لذا جناب سوآرس که در این میان (۲۰۱۴) فوت کرده، در سال ۱۹۹۵ اعتراف می‌کرد که اکثریت مردم اسپانیا در آن زمان خواستار بازگشت به  جمهوری که توسط فاشیست‌ها نابود شد، بوده‌اند و دولت وی این خواست مردم را زیر پا گذارده بود. لذا شاید لازم باشد ما پس از مرگش جایزه «مرد مکرات روز» را به او اعطاء کنیم. البته ایشان باید این جایزه را با خانم «ویکتوریا پره‌گو» که ۲۲ سال آزگار از افشای پیش زمینه‌های تصمیم‌گیری در مورد شکل حکومتی اسپانیا ممانعت بعمل آورده بود، تقسیم کند.

برای مشاهده مصاحبه نامبرده لینک زیر را کلیک کنید

https://twitter.com/laSextaColumna/status/799716815010041856

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

اطلاعات

این ویودی در 24 نوامبر 2016 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: