اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

درباره سوء استفاده فرقه ای از آثار مارکسیستی (توسط تروتسکیست های ایرانی): جواد راستی پور/سایت هفته

آیا احتیاجی به اثبات این نکته هست که کسانی که با خیانت در امانت، یک آرشیو عمومی را تبدیل به ارگان فرقه ای می کنند و رهبرشان را (که نه از لحاظ تئوریک دستاوردی داشته و نه کارنامه عملی قابل دفاعی دارد) تا سطح لنین بالا می برند، عامدانه آثاری که دیدگاههای فرقه ای شان را رد می کنند، آثاری نظیر «نقض وحدت در پرده فریادهای وحدت طلبی»، «سرخ شدن صورت یهودا تروتسکی از شرم»،«دربارۀ دیپلماسی تروتسکی و یک پلاتفرم حزبی مشخص» و غیره را منتشر نمی کنند؟ و این حذف سیستماتیک نیست؟…در دنیای کنونی آثار مارکسیستی نیز از کالا شدن در امان نمانده اند. خیلی از کسانی که با نشر کتاب کسب سود می کنند می دانند که این آثار پرخواننده هستند و با چاپ آنها با کیفیتی پایین و قیمتی گزاف سود هنگفتی به جیب می زنند. مثلا منتخب آثار لنین که پورهرمزان ترجمه اش کرده بود را به تایپیستها می دهند تا آن را تایپ کنند، نه تنها یک ریال بابت ترجمه آن و رفع اشتباهاتی که ممکن است در ترجمه قدیمی موجود باشد نمی پردازند بلکه حتی حاضر نیستند متنی که با عجله تایپ شده را مرور و غلط گیری کنند! در نتیجه نه تنها کیفیت ترجمه منتخب آثار لنین در چاپ جدید بهبود نمی یابد بلکه اشتباهات تایپی جدیدی به آن اضافه می شوند!در نهایت هم کتابی که ناشران هیچ نقشی در نوشته شدن یا ترجمه آن نداشته اند با قیمتی بسیار گران در کتاب فروشی ها قرار می گیرد. برای راضی کردن حاکمان نیز در ابتدای آن نوشته می شود انتشار این اثر به معنی تأیید مطالب آن نیست زیرا فروپاشی شوروی بیانگر همه چیز است!

marx_ta_mao

درباره سوء استفاده فرقه ای از آثار مارکسیستی

آثار کلاسیک مارکسیستی گنجینه ای هستند که فعالان گذشته جنبش کارگری برای ما باقی گذاشته اند. این آثار که محصول کار علمی پرمشقت و تجربه ای هستند که به بهایی سنگین و در طی دهها سال انباشته شده، چنانچه از طرف فعالان کنونی جنبش کارگری مطالعه و به نحوی مناسب بکار برده شوند، می توانند جلوی انحرافات جنبش را گرفته و آن را به مسیری صحیح هدایت کنند. بدیهی است که استفاده صحیح از این آثار به معنی بت سازی از آنها و نگرش جزم اندیشانه به مارکسیسم نیست. کسی که طوطی وار حرفهای مارکس، انگلس، لنین و سایر رهبران جنبش کارگری و تکامل دهندگان سوسیالیسم علمی را تکرار کند مارکسیست نیست بلکه فقط یک جزم اندیش است که تفاوت بنیادی با یک جزم اندیش مذهبی ندارد. علم نمی تواند به تکرار حرف یک عالم (هر چقدر هم که در زمان خود صحیح و پیشرو بوده باشد) محدود بماند. علم دائما تکامل می یابد. این امر در مورد علوم مربوط به جامعه انسانی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا جامعه انسانی نیز دائما در حال تغییر است.

قسمتی از آثار مارکسیستی به اساس جامعه سرمایه داری می پردازند. این آثار تا زمانی که جامعه سرمایه داری پابرجاست کهنه نخواهند شد و گذشت زمان تغییری در صحت آنها نمی دهد. قسمت دیگری از این آثار به مسائل مشخصی که جنبش کارگری و جنبشهای آزادیبخش در زمان حیات نویسندگان با آنها درگیر بودند می پردازند. اهمیت دسته اخیر برای خوانندگان امروزی این است که طرز برخورد بنیان گذاران سوسیالیسم علمی با مسائل مشخص را نشان می دهند. هیچ کس بجز یک جزم اندیش یا فرصت طلب سعی نخواهد کرد آنچه که مثلا درباره یک اعتراض کارگری یا سیاست مستعمراتی کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم یا اوایل قرن بیستم نوشته شده را برای پاسخ گویی به مسائل کنونی کپی برداری کند. حتی خود مارکس و انگلس نیز معترف بودند که قسمتهایی از مانیفست کمونیست که درباره مسائل مشخص زمان نوشته شدن مانیفست بودند، به مرور زمان قدیمی شده و اهمیت خود را از دست داده بودند، با این حال به این دلیل که مانیفست سندی تاریخی بود، آن را تغییر ندادند.

در دنیای کنونی آثار مارکسیستی نیز از کالا شدن در امان نمانده اند. خیلی از کسانی که با نشر کتاب کسب سود می کنند می دانند که این آثار پرخواننده هستند و با چاپ آنها با کیفیتی پایین و قیمتی گزاف سود هنگفتی به جیب می زنند. مثلا منتخب آثار لنین که پورهرمزان ترجمه اش کرده بود را به تایپیستها می دهند تا آن را تایپ کنند، نه تنها یک ریال بابت ترجمه آن و رفع اشتباهاتی که ممکن است در ترجمه قدیمی موجود باشد نمی پردازند بلکه حتی حاضر نیستند متنی که با عجله تایپ شده را مرور و غلط گیری کنند! در نتیجه نه تنها کیفیت ترجمه منتخب آثار لنین در چاپ جدید بهبود نمی یابد بلکه اشتباهات تایپی جدیدی به آن اضافه می شوند!در نهایت هم کتابی که ناشران هیچ نقشی در نوشته شدن یا ترجمه آن نداشته اند با قیمتی بسیار گران در کتاب فروشی ها قرار می گیرد. برای راضی کردن حاکمان نیز در ابتدای آن نوشته می شود انتشار این اثر به معنی تأیید مطالب آن نیست زیرا فروپاشی شوروی بیانگر همه چیز است!

متأسفانه این برخورد فرصت طلبانه و سود جویانه به آثار مارکسیستی محدود به ناشران سودجو نیست. خیلی از کسانی که ادعای مارکسیست بودن دارند این آثار را فقط با این دیدگاه بررسی می کنند که نشر و ترویج شان چه نفعی می تواند برایشان داشته باشد، یا در مورد آثاری که صراحتا دیدگاههای فرصت طلبانه شان را رد می کنند، همانطوری عمل می کنند که یک سانسورچی نوکر دیکتاتوری سرمایه داری رفتار می کند.

بخش فارسی سایت MIA (آرشیو اینترنتی مارکسیستها) بهترین نمونه از برخورد اخیر است. سایت MIA یک آرشیو عمومی محتوی آثار مارکسیستی به تمام زبانهای رایج دنیا است. این سایت ادعا دارد که از نظر سیاسی مستقل است. در منشور آن نوشته شده:« MIA همواره از لحاظ سیاسی مستقل خواهند ماند». من بارها از بخش انگلیسی این سایت برای مطالعه آثار مارکسیستی استفاده کرده ام و تا جایی که می دانم بخش انگلیسی آن که بازدیدکنندگان زیادی دارد، واقعا این نکته از منشور سایت را رعایت کرده. اما بخش فارسی این سایت با نقض آشکار منشور MIA به نحوی فاحش به ملک خصوصی یک گروه فرقه گرای میکروسکپی تروتسکیست ایرانی تبدیل شده. این گروه فرصت طلب بخش فارسی سایت را به بخشی از فرقه خود تبدیل کرده و پیشگفتارهای رهبر خودش را به آثار مارکسیستی می چسباند! چرا آنها مجاز به این کارند؟ زیرا از نظر مسئولان سایت MIA روابط فرقه ای نه تنها بر ضوابط کاری سایت بلکه بر منافع جنبش کارگری نیز اولویت دارند.

من از آنجا که گمان می کردم مسئولان MIA از رفتار فرقه گرایانه ویراستاران بخش فارسی بی خبر هستند، برای آنها نامه نوشتم و با سند و مدرک ثابت کردم که چگونه منشور خودشان لگدمال شده است. من 2 نامه برای آنها فرستادم و آنها 2پاسخ به من دادند. برای روشن شدن مطلب نامه ها را نقل می کنم. لازم به ذکر است که اصل نامه ها به زبان انگلیسی بودند و من در اینجا ترجمه فارسی شان را می آورم.

نامه اول به سایت MIA :

مدیر محترم

باید شما را از سوء استفاده ای که در بخش فارسی آرشیوتان انجام می شود مطلع نمایم. کسانی که آن بخش را ویرایش می کنند نوشته های رهبر خودشان را به عنوان مقدمه برای مهم ترین آثار مارکسیستی نظیر «مانیفست»، «دولت و انقلاب»،«چه باید کرد؟» و بسیاری آثار دیگر گذاشته اند. من سالها از بخش انگلیسی شما استفاده کرده ام ولی هیچگاه چنین چیزهایی در آن بخش ندیده ام. اگر شما قوانین مشخصی برای آرشیوتان دارید، آنها باید در همه قسمتها اعمال شوند. اگر هیچکس نمی تواند چیزی که باور دارد صحیح است را به عنوان مقدمه برای کتابها و مقالات در بخش انگلیسی بگذارد، پس چرا ویراستاران بخش فارسی مجاز به این کارند؟

به دلیل رویکرد فرقه گرایانه آنها بسیاری فارسی زبانان (از ایران، افغانستان، تاجیکستان و دیگر کشورها) نمی توانند به بخش فارسی شما اعتماد کنند.خوانندگان جای دیگری به دنبال این آثار می گردند و مترجمان ترجمه هایشان را جای دیگری منتشر می کنند. تعداد زیادی ترجمه های خوب فارسی از کتابها و مقالات مهم انجام شده اند که مترجمان آنها خوشحال خواهند شد در یک آرشیو اینترنتی مناسب (و نه فرقه گرا) منتشرشان کنند. اگر بخش فارسی شما قوانین بخش انگلیسی را بپذیرد، سایر افرادی که علاقمند به این آثارند، هر دلیل ممکن را برای همکاری با بخش فارسی MIA خواهند داشت. این به معنی یک پیشرفت سریع و عظیم در کمیت و کیفیت ترجمه هایی که در بخش فارسی تان منتشر می شوند خواهد بود.

خواهش می کنم تبلیغات فرقه ای که روی بخش فارسی تان است را حذف کنید و نظارتی دقیق بر آن بخش داشته باشید.

با احترام

جواد راستی پور

در زیر پاسخ یکی از مدیران سایت با نام اندی بلوندن Andy Blunden به نامه ام را می آورم.

جواد عزیز

از خبری که درباره بخش فارسی زبان ما دادید متشکرم. ما محتویات بخش فارسی را بازبینی کرده ایم، این کار را با آثاری که شما در پیامتان به آنها اشاره کردید آغاز کردیم. به نظرمان می رسد که اعتراض شما به مقدمه هایی بود که برای دهها اثر مارکسیستی کلاسیک توسط مازیار رازی نوشته شده. این آثار کپی متن کامل چاپ فارسی منتشر شده توسط رازی در زمانی هستند که او عضو IWT بود. این آثار بدون تغییر از سال 2004 روی سایت ما بوده اند، یعنی به مدت 12 سال. رفقایی که آنها را روی سایت گذاشتند مدتها پیش به دنبال کارهای دیگری رفتند و ما گروه جدیدی از داوطلبان داریم که ارتباطی با داوطلبان گذشته ندارند.

بنابراین، به نظر می رسد که در حال حاضر مشکلی وجود ندارد، و با مرور کل بخش فارسی می بینیم که بخشی غنی با گستره ای وسیع از مطالب است و باور نداریم که آثار به نفع دیدگاههای IWT یا گروه دیگری تحریف شده باشند. پس دلیلی برای دست زدن به محتویات آن بخش به شکلی که اکنون هست یا مداخله در کار گروه فعلی داوطلبان نمی بینیم.

امیدوارم که این پاسخ را رضایت بخش یافته باشید.

اندی بلوندن

از طرف کمیته مدیران آرشیو اینترنتی مارکسیستها

10 نوامبر 2016

*****

البته من گروهی با نام IWT نمی شناسم. احتمالا منظور ایشان IMT (به اصطلاح«گرایش بین المللی مارکسیستی») بوده که اتحادی از فرقه های میکروسکپی تروتسکیست در چند کشور است.

من که هنوز باورم نشده بود آنها عامدانه با فرقه گرایان همکاری می کنند بار دیگر برایشان نامه نوشتم و سعی کردم آنها را روشن کنم.

نامه دوم به سایت MIA :

آقای بلوندن عزیز و مدیران MIA

از پاسخ تان متشکرم.

مایلم که توجه تان را به حقایق زیر جلب کنم:

1- سوء استفاده فرقه گرایانه در بخش فارسی MIA امری مربوط به گذشته نیست.برای مثال «دولت و انقلاب» در اکتبر 2016 (مهر 1395 به تقویم ایران) در بخش فارسی منتشر شد. این یک ماه پیش است، نه دوازده سال پیش. این اثر مقدمه ای نوشته شده توسط رازی دارد که به وضوح می گوید در اکتبر 2016 نوشته شده. اینها پیوندهای کتاب (در فرمت های Doc و PDF) هستند:

https://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1917/dolat-enghelab.doc
https://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1917/dolat-enghelab.pdf

اگر فرد بی طرفی را نمی شناسید که برایتان ترجمه اش کند، می توانید از یک نرم افزار ترجمه کننده استفاده کنید تا آن قسمت کوچک را قابل فهم کند.

این ثابت می کند که علیرغم آنچه شما گفتید، داوطلبان کنونی ارتباطاتی با داوطلبان قبلی دارند؛ آنها خط مشی فرقه گرایانه شان را ادامه می دهند.

2- هر دوی ویراستاران کنونی و گذشته بخش فارسی منشور شما را که می گوید«MIA همواره از لحاظ سیاسی مستقل خواهند ماند» نقض کرده اند. بخش فارسی به قسمتی از یک گروه فرقه گرا که احترامی برای منشور MIA قائل نیست تبدیل شده است. به علاوه، آن منشور در سال 2004 موجود بوده، که بدین معناست که از همان ابتدا نقض شده. اگر ویراستاران کنونی تبلیغات فرقه گرایانه را به همین صورت که هست حفظ کنند (حتی اگر از این واقعیت صرف نظر کنیم که به آن می افزایند)، بدین معنا خواهد بود که به نقض منشور ادامه می دهند. چه فرقی دارد که تاریخ این نقض کی باشد؟ خوانندگان در هر صورت تبلیغات فرقه ای را خواهند دید و این امر بخش فارسی را به یک ارگان فرقه ای تنزل می دهد.

3- اگر برای دراز مدت برنامه ریزی می کنید، برای امروز بهتر است که آثار کمتر اما بهتری روی MIA داشته باشید، آثاری که منشورتان را نقض نمی کنند. ممکن است امروز آثار کمی باشند، اما اگر داوطلبان برای منشور، که به دلایل بسیار خوبی نوشته شده، احترام قائل باشند، فردا داوطلبان بیشتری جذب MIA می شوند. ولی اگر امروز آثار خیلی بیشتری را که حاوی تبلیغات فرقه گرایانه هستند به آن بیافزایید، هیچکس بجز پیروان اندک فرقه ای خاص مایل به استفاده از MIA نخواهد بود یا داوطلب کار برای آن نمی شود.

اگر نگران این هستید که با پایان دادن به کار با فرقه گرایان مجبور خواهید شد برخی آثار مهم را از روی آرشیو کنونی حذف کنید، خواهشمندم متوجه باشید که بسیاری ترجمه های فارسی دیگر موجودند که مترجمان آنها به دلیل رویکرد فرقه گرایانه بخش فارسی MIA آنها را روی این سایت منتشر نمی کنند. برای مثال منتخب آثار لنین دهها سال پیش به فارسی ترجمه شده است. ترجمه قدیمی خوب است و نیازی به ترجمه جدید «دولت و انقلاب» توسط گروه رازی نبود. ولی آنها بدین منظور که مقدمه خودشان را به آن اضافه کنند وقت شان را با این کار تلف کردند! این ثابت می کند که آنها نه تنها منشور شما را نقض می کنند، بلکه همچنین منافع فرقه ای خودشان را بر فراز منافع جنبش کارگری قرار می دهند.

بار دیگر از شما می خواهم که به همکاری با فرقه گرایان پایان دهید و قوانین منشورتان را در همه بخشها اجرا کنید.

با احترام

جواد راستی پور

ولی پاسخ آنها مأیوس کننده، شرم آور و حتی خنده دار بود. این هم پاسخ شان:

بله جواد، من متوجه آن یکی نشده بودم. در حقیقت حدود 2 هفته پیش بارگزاری شده است.

ولی ما بر سر موضع مان هستیم. بخشهای زبانهای متفاوت ما استقلال زیادی دارند، و ما با شعار «بهتر است کمتر اما بهتر باشد» موافق نیستیم. ما عمدتا می خواهیم طیفی وسیع از آثار را ببینیم. اگر آثار کلاسیکی وجود دارند که شما فکر می کنید به نحوی سیستماتیک حذف می شوند، این چیزی است که ما بدان توجه بیشتری خواهیم کرد.

اندی

*****

آنطور که پیداست آنها ابتدا از پذیرش حقیقت طفره رفتند، سعی کردند آن را امری کوچک و مربوط به گذشته جلوه دهند و مدعی شدند که دیگر تکرار نخواهد شد.وقتی هم که ثابت کردم اینطور نیست و دستکاری آثار در بخش فارسی MIA امری رایج است که بدون وقفه از زمان شروع به کار این بخش ادامه داشته، خیلی راحت چشم شان را بر این امر بستند. معلوم هم نیست که استقلال بخش زبانهای متفاوت سایت چطور می تواند زیر پا گذاشتن منشوری که تمام بخشهای سایت ظاهرا قرار است بر اساس آن کار کنند را توجیه کند.

واقعا هم توجیه کردن کار ساده ایست. وقتی نه تعهدی نسبت به طبقه کارگر موجود باشد و نه حتی تعهدی در حد آنچه که یک آکادمیسین بورژوا می تواند نسبت به آثار کلاسیک داشته باشد، چه چیز قرار است مانع سوء استفاده فرقه ای از یک آرشیو عمومی شود؟

باید این نکته را بخاطر داشت که سایت MIA عمدتا با کمکهای مالی که از سراسر جهان به آن می رسند اداره می شود. کسانی که این کمکهای مالی را می فرستند با این نیت به MIA کمک می کنند که آرشیوی عمومی باشد و نه یک ارگان فرقه ای.پس کسانی که منشور سایت را نقض و قسمتی از سایت را به ارگان فرقه ای تبدیل کرده اند دارند کمک کنندگان را فریب می دهند و به آنها خیانت می کند. حالا فرض کنید همین افراد فردا بر قسمتی از یک تشکل کارگری، دانشجویی، زنان یا معلمان دست پیدا کنند یا حتی حکومت را در دست گیرند. آیا می توان به کسانی که امروز از امکانات محدودی که در اختیارشان است سوء استفاده می کنند، بجای خدمت به جمعی که به آنان اعتماد نموده و امکانات را به شرط رعایت قواعد مشخصی در اختیارشان گذاشته خیانت می کنند، اعتماد کرد که آن زمان بهتر عمل کنند؟

آیا احتیاجی به اثبات این نکته هست که کسانی که با خیانت در امانت، یک آرشیو عمومی را تبدیل به ارگان فرقه ای می کنند و رهبرشان را (که نه از لحاظ تئوریک دستاوردی داشته و نه کارنامه عملی قابل دفاعی دارد) تا سطح لنین بالا می برند، عامدانه آثاری که دیدگاههای فرقه ای شان را رد می کنند، آثاری نظیر «نقض وحدت در پرده فریادهای وحدت طلبی»، «سرخ شدن صورت یهودا تروتسکی از شرم»،«دربارۀ دیپلماسی تروتسکی و یک پلاتفرم حزبی مشخص» و غیره را منتشر نمی کنند؟ و این حذف سیستماتیک نیست؟

با جمع بندی از مطالب فوق واضح می شود که مدیران سایت MIA از رفتار فرقه گرایانه ویراستاران بخش فارسی آگاه هستند. اما به آنها اجازه ادامه کار می دهند و حتی حاضر نیستند یک تذکر خشک و خالی به آنها بدهند تا شاید تبلیغات فرقه ای شان را در شکلی کمتر وقیحانه به پیش برند. اما این خیال باطلی است اگر فرقه گرایان بپندارند که با این روشها کسی را به سوی خود جلب خواهند کرد. رفتار آنها نتیجه عکس خواهد داد. هر کس این آثار را باز کند با مشاهده مطالب فلان فرقه گرا که به یک اثر کلاسیک چسبانده شده و روی سایتی که ظاهرا قرار است از نظر سیاسی مستقل از هر گروهی باشد قرار گرفته، متوجه ریاکاری این افراد خواهد شد و خواهد دانست که این افراد قدرت را برای سوء استفاده کردن از آن به نفع خودشان می خواهند، نه خدمت به مردم.

جواد راستی پور

21 آبان 1395

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

اطلاعات

این ویودی در 12 نوامبر 2016 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: