اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

اخبار و گزارشات کارگری 10 آبان 1395، و روز شمار حوادث محیط کار از اول تا آخر مرداد ماه 1395

اخبار و گزارشات کارگری 10 آبان 1395

 kargariakhbar-va-gozareshat-e-kargar

پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد

– کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:
«در حمایت از بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد»
– سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
انتشار اسامی امضا کننده طومار اعتراضی به تغییر و حذف ضد کارگری بسیاری از مواد قانون کار در غالب باصطلاح لایحه«اصلاح قانون کار»(صفحه هفتم)
– طوماراعتراضی کارگران بیمارستان صدر(به آفرین)  نسبت به لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی
– عضویت خانه کارگر در  دبیلیو. اف. تی. یو. و نایب رئیسی علیرضا محجوب شرم بر هدایت کنندگان دبیلیو. اف. تی. یو.
– دومین روز تجمع بزرگ کارگران و پرسنل شرکتی مخابرات در مقابل مجلس در حال انجام است
*- مجموعه گزارشا تی درهمین رابطه
– تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه رینگ سازی مشهد نسبت به اجرای سلیقه‌ای طرح طبقه بندی مشاغل
– تجمع کارگران سد ونیروگاه چم شیر دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل فرمانداری گچساران
– اعتصاب وراهپیمایی کارگران شهرداری زاهدان دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان
اعتصاب 24ساعته کارگران شهرداری سرپل ذهاب دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوقشان
– تجمع اعتراضی گسترده وسراسری جامعه آزمایشگاهیان مقابل وزارت بهداشت
– گزارش خبرنگار پیام سندیکا از تحصن بازنشستگان فولاد
وزیر بی لیاقت استعفا استعفا
– وعده تعیین تکلیف بامطالبات کارگران کشت و صنعت لرستان تا ۱۰ روز آینده؟
– کارگران وکابوس وحشت و دلهره اخراج درروزهای پایانی سال
– زنگ خطربیکاری بیش از140کارگرکارخانه پشم شیشه شیراز بصدادرآمد
– عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران شهرداری امیدیه
کارگران روزمزداین شهرداری نه قراردادکاری دارند ونه تحت پوشش بیمه هستند
– نارضایتی پرستاران نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان
– پرداخت قطره چکانی حقوق کارگران کارخانه چوکا
– تجمع اعتراضی اهالی تعاونی مسکن فرمانداری شهرستان بویراحمد(اکبرآباد) نسبت به نداشتن گاز
– تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه خوارزمی نسبت به تفکیک سایت تهران وکرج
وقوع2511حادثه کاری طی 6ماهه نخست سال جاری دراستان اصفهان
زخمی شدن 8کارگر کارخانه آرد سازی درحادثه واژگونی سرویس رفت وآمدشان
تظاهرات گسترده درمراکش علیه پلیس دررابطه با مرگ یک ماهی فروش

 syndicate wahed2

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:

«در حمایت از بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد»

سندیکای کارگران شرکت واحد تهران طی بیانیه ای در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1395 و در اعتراض به جلوگیری از تغییرات ضد کارگری در قانون کار، از تمامی کارگران و مزد بگیران، اعم از کارگران بخش های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، معلمان، دانشجویان، پرستاران و توده های مردم زحمتکش و تحت ستم کشور که تغییرات ضد کارگری قانون کار شرایط کار و زندگی آنان و آینده فرزندان شان را هدف قرار داده، درخواست کرده است که با امضای طومار مورد نظر این سندیکا ــ که در سایت سندیکای شرکت واحد و همچنین بسیاری دیگر از سایت ها موجود می باشد ــ  به «لایحه» ضدکارگری «اصلاح قانون کار» اعتراض نموده و مخالفت خود را با این تغییرات و به اصطلاح «اصلاحات» اعلام نمایند. سندیکای کارگران شرکت واحد در همین بیانیه اعتراضی به درستی می گوید: «گرچه قانون کار کنونی نیز مانع از بی حقوقی ما کارگران نشده و اجازه تشکل مستقل غیر دولتی را از ما کارگران سلب کرده است، اما روشن است که در صورت تصویب چنین لایحه ای، نیروی کار در ایران از این نیز ارزان تر گردیده و مزایای ناچیز کنونی نیز کاهش پیدا خواهد کرد«.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری نیز همچون سندیکای کارگران شرکت واحد، «لایحه اصلاح قانون کار را جنگ دیگری علیه کارگران ایران » دانسته و  پیش تر طی بیانیه ای تحت همین عنوان اعلام کرده است که:

«دولت روحانی در واقع با ارائه مجدد این «لایحه» به مجلس، بار دیگر در صدد برآمده است تا به اصطلاح در شرایط «پسا برجام» و در اوضاع و احوالی که به گمان این دولت، تحریم ها پایان یافته اند، با ایجاد شرایط بازهم امن تری برای سرمایه گذاری و استفاده از نیروی کار ارزان کارگران در ایران، رضایت خاطر بیش از پیش صاحبان سرمایه و کارفرمایان را فراهم نموده و اوضاع و شرایط را به گونه ای رقم بزند که دیگر جایی برای گله ـ گذاری و ناخشنودی آنان از دولت ایشان باقی نمانده باشد. اگر چه چنین اهداف و برنامه هایی به قیمت تشدید فقرو فلاکت کارگران و بی حقوقی مطلق آنان تمام شده و آحاد هرچه بیش تری از طبقه کارگر را به گرداب فقر و فلاکت پرتاب کند. به جریان انداختن مجدد «پیش نویس اصلاحیه قانون کار» و ارائه مواد و بندهایی از آن به مجلس حامی سرمایه، برای تأیید و تصویب، بدون تردید با چنین اهداف و مقاصدی صورت گرفته و می گیرد. صاحبان سرمایه و دولت در واقع درصددند تا با تهیه و تنظیم چنین طرح ها و لوایحی، سلطه بیش از پیش سرمایه بر جزء جزء روابط کار و تولید را تضمین نموده و مطابق با اهداف و مقاصد خویش به جریان بیندازند«.

این «کمیته» همچنین وظیفه خود می داند تا به سهم خویش از این اعتراض برحق حمایت نموده و به شکل فعال و مؤثری از آن پشتیبانی نماید. کمیته هماهنگی همچنین از همه مزد بگیران اعم از کارگران صنعتی، خدماتی، معلمان پرستاران ،کارگران آگاه و فعالان کارگری می خواهد تا بهر شکل ممکن، مخالفت خود را با تغییرات ضدکارگری در قانون کار اعلام نموده و به اعتراض علیه تصویب آن  بپردازند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

95/8/9

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

انتشار اسامی امضا کننده طومار اعتراضی به تغییر و حذف ضد کارگری بسیاری از مواد قانون کار در غالب باصطلاح لایحه«اصلاح قانون کار»(صفحه هفتم)

https://telegram.me/vahedsyndica

طوماراعتراضی کارگران بیمارستان صدر(به آفرین)  نسبت به لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی

چند صد نفر از کارگران بیمارستان صدر (به آفرین) با امضای طوماری ضمن انتقاد از مفاد لایحه اصلاح قانون کار، خواهان عودت این لایحه به دولت شدند.

به گزارش10آبان ایلنا، در متن این طومار که توسط کارگران شاغل در یکی از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی امضا شده، آمده است: قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول۲، ۳، ۹ و ۴۳ و همینطور در فصل سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی با نابودی حاکمیت قانون و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارند.

در ادامه متن این طومار می‌خوانیم: طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

در پایان این متن، آمده است: لذا جامعه کارگری ایران که ۵۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد خواهان عودت این لایحه به دولت هستد.

عضویت خانه کارگر در  دبیلیو. اف. تی. یو. و نایب رئیسی علیرضا محجوب شرم بر هدایت کنندگان دبیلیو. اف. تی. یو.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران سالیان متمادی است در مورد ارتباط نهادهای بین المللی با تشکلات دست ساز حکومتی در ایران، از  جمله خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار، مجمع نمایندگان و انجمنهای صنفی حکومتی، اطلاع رسانی و افشاگری انجام داده است. بطور مشخص در سایتهای انگلیسی و فارسی اتحاد بین المللی در سالهای اخیر، چندین مطلب، مصاحبه، کنفرانس، نامه و بیانیه در مورد همکاری دبیلیو، اف، تی، یو با خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران و عدم حمایت این فدراسیون از فعالین و تشکلات مستقل کارگری در ایران نوشته شده و تمامی این مطالب و نامه های سرگشاده به دبیلیو، اف، تی، یو و تشکلات وابسته به آن در کشورهای مختلف جهان ارسال گردیده است.

دبیلیو. اف. تی. یو. در این مدت نه تنها ارتباط خود با خانه کارگر و دیگر نهادهای وابسته به رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را قطع نکرده است بلکه خانه کارگر را از عضویت موقت به عضویت رسمی درآورده و علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، این عنصر وابسته به حاکمیت، را به عنوان یکی از اعضای هیئت اجرایی خود انتصاب نیز کرده است. از این شرم آورتر اینکه بنا به ادعای محمد حمزه‌ای، معاون امور بین الملل خانه کارگر، علیرضا محجوب، به عنوان نایب رئیس فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری نیز انتصاب گردیده است.

بسیاری از کارگران و نمایندگان اتحادیه هایی که در هفدهمین کنگره دبیلیو. اف. تی. یو. در آفریقای جنوبی در اکتبر امسال شرکت کردند از ماهیت محجوب به عنوان یک عنصر امنیتی و رژیمی که جهت انقیاد و سرکوب جنبش کارگری ایران از گسترده ترین امکانات برخوردار است اطلاع چندانی ندارند. اما کلیه رهبران این فدراسیون و به خصوص هیئت اجرایی و دبیر کل آن از ماهیت خانه کارگر و محجوب به عنوان تشکلات و عوامل وابسته به رژیم جمهوری سلامی اطلاع کامل دارند. آنها با سرپوش گذاشتن بر این واقعیات و عدم اطلاع رسانی به بدنه این تشکلات در مورد افشاگریهای انجام شده، زمینه های لازم برای شرکت گسترده خانه کارگر و امتیاز دادن به محجوب و دیگر عوامل خانه کارگر را فراهم آورده اند. تلاش رهبری دبیلیو. اف. تی. یو. که ناشی از یک خط سیاسی ارتجاعی و در تداوم رقابتهای بورژوایی جنگ سردی بین این فدراسیون و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی)  صورت گرفته است عملا منجر به یک کلاهبرداری آشکار و ضربه ای عامدانه به جنبش مستقل کارگری ایران شده است و باید گفت آنها در قبال جنبش مستقل کارگری ایران پاسخگو خواهند بود. کلیه نهادهای بین المللی باید بدانند که طبقه کارگر ایران تشکلات وابسته به رژیم سرمایه دا ری و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران ، همچون خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، را به عنوان تشکل واقعی و مستقل کارگری به رسمیت نمی شناسد.

محجوب، همراه با علی ربیعی وزیر کار کنونی، از جمله عناصر اصلی امنیتی جمهوری اسلامی بوده اند که در اشغال خانه کارگر و سرکوب فعالین مستقل کارگری و نیروهای مترقی و چپ و سوسیالیست در جنبش کارگری بدنبال انقلاب ۵۷ نقش تعیین کننده داشتند.  علیرضا محجوب در حمله به جلسه سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه شرکت داشت. همانطور که در رسانه ها آمده است در ١٩ اردیبهشت سال ٨۴ محل نشستهای سندیکای کارگران شرکت واحد به سرکردگی علیرضا محجوب و حسن صادقی و علیرضا عیوضی و دیگر سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار مورد حمله وحشیانه قرار گرفت؛ حمله ای که با هماهنگی کامل مدیریت و حراست شرکت واحد صورت گرفت و چماقداران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به ضرب و جرح تعدادی از اعضای سندیکای واحد پرداختند و خساراتی به محل جلسه نیز وارد آوردند. محجوب در کمال وقاحت از این حمله وحشیانه دفاع کرد و آنرا تایید نمود.

در شرایطی که تشکلات و نهادهای مستقل کارگری و فعالین آنها در سالهای اخیر، همچون سندیکای کارگران شرکت واحد، کانون صنفی معلمان، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران نقاش، کمیته هماهنگی، اتحادیه آزاد و کمیته پیگیری …، روزانه مورد سرکوب، اذیت و آزار و دادگاه و حبس قرار دارند، در شرایطی که کارگران معدن از آق دره تا بافت و خاتون آباد مورد ضرب و جرح قرار می گیرند و یا با حبس و احکام وحشیانه شلاق به خاطر مطالبه حقوق ابتدایی خود تنبیه می گردند، علیرضا محجوب به عنوان نماینده مجلس و سفیر سیاسی جمهوری اسلامی آزادنه و با امکانات و منابع مالی و تدارکاتی حکومتی در نشستهای بین المللی به نام کارگران ایران شرکت می کند و خاک به چشم کارگران ایران و جهان می پاشد. محجوب و دیگر مزدوران خانه کارگر هر جا توانسته اند با جاسوسی و سرکوب مستقیم فعالین کارگری و در بسیاری موارد با پیشبرد سیاستهای ارتجاعی و ضدکارگری و فاشیستی، از جمله با تبلیغ و ترویج افغان ستیزی و حمله به کارگران و زحمتکشان افغان در ایران، همواره بطور سیستماتیک یکی از موانع رشد، گسترش و همبستگی جنبش کارگری ایران بوده اند. علیرضا محجوب نه تنها نماینده کارگران ایران تحت هیچ عنوان و بهانه ای نیست بلکه دشمن قسم خورده طبقه کارگر ایران و جنبش کارگری و سوسیالیستی جهان است که دبیلیو اف تی یو از جمله ادعای نمایندگی آنرا دارد.

اتحاد بین المللی نه تنها کماکان اعتراض علیه حضور نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی درمجامع بین المللی و کارگری، از جمله حضور خانه کارگری ها و کانون عالی شوراهای اسلامی و دیگر تشکلات دست ساخت دولتی، را ادامه خواهد داد، بلکه خواهان اخراج این نهادهای وابسته حکومتی از تمامی مجامع بین المللی، اتحادیه ای، سازمان جهانی کار، دبیلیو، اف، تی یو، و یا آی تی یو سی و هر تشکل بین المللی دیگری تحت هر عنوان یا توجیهی می باشد . ما از کلیه تشکلات و نهادهای مستقل کارگری ایران و نیز از اعضای دبیلیو اف تی یو در کشورهای مختلف جهان می خواهیم که به هیئت اجرایی و دبیر کل این نهاد شدیدا اعتراض کرده و خواهان قطع هرگونه ارتباط دبیلیو اف تی یو با خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران و علیرضا محجوب شده و این سیاستها و دسیسه های ضدکارگری را  شدیدا محکوم نمایند. ما کارزار جهانی خود در این زمینه را بیش از پیش گسترش خواهیم داد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۳۱ اکتبر ۲۰۱۶

info@workers-iran.org

http://etehadbinalmelali.com/ak/

دومین روز تجمع بزرگ کارگران و پرسنل شرکتی مخابرات در مقابل مجلس در حال انجام است

اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران و پرسنل شرکتی مخابرات که از سراسر کشور از صبح دیروز در مقابل مجلس دست به تجمع زده بودند از هفت صبح امروز به تجمع خود ادامه دادند.

 بدنبال تجمع امروز، نماینده تی سی تی که پیمانکار کشوری مخابرات است بناچار در میان کارگران حضور پیدا کرد اما کارگران با سر دادن شعار قرارداد مستقیم حق مسلم ماست  و مخابرات حیا ، کن پیمانکارو رها کن، نسبت به حضور او و شرکتهای پیمانکاری در مخابرات اعتراض کردند. فایل صوتی تصویری شعارهای کارگران و پرسنل شرکتی مخابرات بر روی کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران به آدرس https://telegram.me/ettehad  درج شده است.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم وعده های مختلفی که از سوی برخی نماینده های مجلس برای رسیدگی به خواستهای این کارگران داده شده است  این تجمع تا لحظه مخابره این خبر (ساعت 14 ظهر) همچنان ادامه دارد و کارگران و پرسنل شرکتی مخابرات اعلام کرده اند تا انجام اقدامی موثر از سوی مسئولین برای رسیدگی به خواستهایشان به تجمع خود پایان نخواهند داد.

خبرهای تکمیلی تجمع امروز کارگران و پرسنل شرکتی مخابرات متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 10 آبانماه 1395

– مجموعه گزارشا تی درهمین رابطه:

*به گزارش امروزایلنا،تجمع‌کنندگان می گویند علاوه بر معترضانی که از استان‌های مختلف به تهران آمده‌اند، کارکنان شرکتی مخابرات تهران نیز امروز به تجمع‌کنندگان پیوسته‌اند.

از قرار معلوم، نمایندگان معترضان داخل مجلس در حال رایزنی با کمیسیون های مختلف هستند، روز گذشته نیز دیدارهایی با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس داشته‌اند که این نمایندگان وعده هایی نیز به معترضین داده اند.

تجمع‌کنندگان می‌گویند تا زمان قطعی نشدن نتیجه در تهران می مانیم و به شهرهایمان بازنمی‌گردیم.

تجمع‌کنندگان خواسته های خود را انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و تامین امنین شغلی عنوان می‌کنند.

*تجمعات اعتراضی سراسری کارگران شرکت مخابرات علی رغم لغو مرخصی کارگران و تهدید کارگران شرکت مخابرات

 

*قول وزارت ارتباطات به کارکنان شرکتی مخابرات: کسی اخراج نمی شود

معاون امور مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از قول پیگیری برای حل مشکلات کارکنان شرکت پیمانکار مخابرات که روز گذشته مقابل مجلس تجمع کرده بودند، خبر داد.

به گزارش10آبان مهر،مرتضی براری با بیان اینکه با قول وزارت ارتباطات برای پیگیری مشکلات این افراد، مشکل برطرف شد، اظهار داشت: چندصدنفر از کارکنان شرکت خدمات اول که پیمانکار شرکت مخابرات ایران است جلوی مجلس تجمع کردند و خواستار دریافت حقوق به موقع، جلوگیری از تاخیر بیمه، اخراج نشدن و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای شغل خود شدند.

معاون امور مجلس و دولت وزیر ارتباطات ادامه داد: با وجودی که این مسائل هیچ ارتباطی با وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران ندارد اما براساس نظر وزیر ارتباطات، مقرر شد درخواست این افراد بررسی و پیگیری شود.

وی با بیان اینکه با مدیرعامل این شرکت پیمانکار جلسه داشتیم، خاطرنشان کرد: با قول پیگیری مطالبات این کارکنان، مشکل برطرف شده و هیچ موضوعی هم اکنون مطرح نیست.

براری با تاکید براینکه در مورد این موضوع حاشیه های بسیاری ایجاد شد، ادامه داد: اینکه گفته شد قرار است ۲۴ هزار کارمند مخابرات تعدیل شوند و یا اینکه وزیر ارتباطات خواستار اخراج کارکنان است به هیچ عنوان درست نیست و حاشیه است.

 وی با بیان اینکه هیچ اخراجی مدنظر نیست و تعدیل نیروهای شرکت مخابرات ایران صحت ندارد، اضافه کرد: کارکنانی که جلوی مجلس تجمع کردند کارمند مستقیم شرکت مخابرات ایران نبوده و نمی توانند به این شرکت وصل شوند. این موضوع ارتباطی با مخابرات و وزارت ارتباطات ندارد. اما با این وجود برای حل مشکل بخش خصوصی، به دستور وزیر ارتباطات در حال پیگیری هستیم.

*اطلاعیه شرکت مخابرات ایران در خصوص کارکنان شرکت‌های پیمانکاری

شرکت مخابرات ایران در پی تجمع روز گذشته برخی از کارکنان پیمانکاران مرتبط با این شرکت اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش 10آبان جوان بنقل از روابط عمومی شرکت مخابرات، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

اگرچه هر سازمانی در مجموعه‌ای از مؤلفه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تعریف می‌شود که هریک از آنها در دست یافتن به اهداف آن سازمان نقشی را ایفا می‌نمایند؛ اما، بی هیچ تردیدی نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین مؤلفه‌ها، مؤثرترین نقش‌ها را بر عهده دارد.

بر همین اساس، مدیران شرکت مخابرات ایران از دیر باز هرگونه توفیق در این شرکت و از آن جمله، توسعه و تجهیز روز افزون شبکه مخابراتی کشور را مرهون نیروی انسانی، اعم از کارکنان  رسمی و کارکنان پیمانکاران خود دانسته و بیشترین توجه خویش را بر آن، معطوف داشته است. از این روی، رضایتمندی یکایک نیروی انسانی شاغل در این شرکت را به گونه‌ای مستمر مورد نظر قرار داده و در اجابت تقاضاهای قانونی و منطقی آنها، تمامی توان خود را به کار برده است.

 

با این حال و با درک دغدغه‌های همیشگی نیروهای پیمانکاری و به اصطلاح بخش خصوصی، توجه آنان را به نکات زیر جلب می‌نماییم:

1-شرکت مخابرات ایران مانند هر سازمان دیگری بخش عمده‌ای از کارهای خود را برون سپاری کرده است و پیمانکاران  این شرکت ملزم به اجرای قوانین مصوب و تبعیت از آنها به‌ویژه  « قانون کار»  می‌باشند  . لذا شرکت مخابرات ایران آماده است همه درخواست‌ها را بررسی و چنانچه حقی از کسی ضایع شده باشد با دقت پیگیری و پاسخگو باشد.

2-طرح موضوع رسمی و یا قرارداد شرکتی شدن این همکاران ارجمند، متأسفانه، نه وجاهت قانونی داشته و نه، امکان‌پذیر است و لذا نباید انتظاری فراقانونی داشته باشند. همکاران محترم پیمانکاری توجه کنند که کل ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران کمتر از 23 هزار نفر است. علی ای حال این شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی و مجوزهای قانونی در زمان مناسب نسبت به جذب نیروهای مرتبط اقدام خواهد کرد.

3-شرکت مخابرات ایران عزم آن دارد تا در آینده و به هنگام جذب نیروی انسانی جدید، آن گروه از همکاران گرامی پیمانکاری و قراردادی را که از تخصص و توانمندی مورد نیاز این شرکت برخوردار بوده در اولویت استخدام خود قرار دهد.  و بر اساس یک فرایند کاملاً قانونی و حقوقی نسبت به جذب آنان اقدام کند.

تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه رینگ سازی مشهد نسبت به اجرای سلیقه‌ای طرح طبقه بندی مشاغل

حوالی ظهر امروز10آبان، بیش از 400 نفر از کارگران شیفت صبح بخش  تولید کارخانه رینگ سازی مشهد در اعتراض به اجرای سلیقه‌ای طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه رینگ سازی دست به تجمع زدند.

طبق اظهارات کارگران معترض پیش از این  تجمع دیگری در اعتراض به شیوه غلط اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در محوطه مجتمع انجام داده‌ایم که آخرین بار اسفندماه سال گذشته بود که در نتیجه آن مدیریت وعده رسیدگی به مشکلات را داد.

به گزارش10آبان ایلنا،کارگران کارخانه رینگ سازی  می‌گویند با وجود آنکه در این واحد تولیدی  طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا می‌شود اما در عمل همه کارگرانی که اینجا کار می‌کنند به نسبت مساوی از مزایای این طرح برخودار نیستند.

به گفته آنها ،یکسان‌سازی حقوق تا به حال در کارخانه رینگ سازی برای همه اعمال نشده و کارگرانی در این میان هستند که با بیش از 20 سال کار به اندازه  سوابق کاریشان حقوق دریافت نمی‌کنند.

طبق اظهارات کارگران معترض پیش از این  تجمع دیگری در اعتراض به شیوه غلط اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در محوطه مجتمع انجام داده‌ایم که آخرین بار اسفندماه سال گذشته بود که در نتیجه آن مدیریت وعده رسیدگی به مشکلات را داد.

به گفته آنان  در نتیجه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کنونی درآمد نزدیک به یک هزارو 800 نفری کارگر شاغل در این واحد صنعتی در حد و اندازه حداقل‌های قانونی باقی مانده است.

برپایه این اطلاعات هم اکنون 385 کارگر رسمی، حدود 300 کارگر قرار دادی و بیش از 1200کارگر روزمزد در کارخانه رینگ سازی مشهد شاغل هستند که جدا از اجرای سیلقه‌ای طرح طبقه‌بندی مشاغل  دستمزد ماهانه آنها با تاخیر دست کم 15 روزه انجام می شود.

تجمع کارگران سد ونیروگاه چم شیر دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل فرمانداری گچساران

صبح امروز10آبان،جمعی از کارگران سد و نیرو گاه چم شیر دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان دست به تجمع مقابل فرمانداری گچساران زدند.

به گزارش10آبان کبنانیوز، کارگران و پرسنل شرکت سابیر بعلت عدم دریافت حقوق ۶ ماه خود به نشانه اعتراض جلوی فرمانداری گچساران تجمع کردند.

گفتنی است: شرکت سابیر یکی از بزرگترین شرکت های سازنده سد و نیروگاه کشور می باشد.

به گزارش امروزایرنا درهمین رابطه،معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چم شیر گچساران در نشست بررسی مشکلات کارگران این سد در فرمانداری این شهرستان گفت: بیش از 2 هزار نفر در ساخت سد چم شیر به طور مستقیم و غیر مستقیم فعالیت می کنند.

محمدرضا فاضل اظهار داشت: ماهانه بطور متوسط بیش از 60 میلیارد ریال اعتبار برای حقوق و مزایای کارکنانی که به صورت مستقیم با شرکت همکاری می کنند، نیاز است.

وی افزود: 200 میلیارد ریال اعتبار فاینانس تا یک ماه آینده به حساب این شرکت واریز خواهد شد که این میزان اعتبار برای پرداخت حقوق یک ماه کارگران و بدهی شرکت هزینه خواهد شد.

فاضل ادامه داد: بیش از 6 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است تا این طرح در نیمه دوم سال 96 به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: ماهانه 200 تا 250 میلیارد ریال برای طرح سد و نیروگاه چم شیر مورد نیاز است و در صورت تخصیص این میزان اعتبار عملیات آبگیری این سد در سال آینده انجام خواهد شد.

معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چم شیر گچساران بیان کرد: به دلیل طولانی شدن روند دریافت نقدینگی پیمانکاران، این مشکل به زودی رفع خواهد شد.

فاضل با یادآوری اینکه اعتبارات سد چم شیر از 2 طریق فاینانس و منابع داخلی تامین می شود، تصریح کرد: اعتبارات فاینانس مشکل نقدینگی ندارد.

وی از پیشرفت فیزیکی ۵۶ درصدی سد چم شیر در گچساران خبر داد و گفت: بیش از 6 هزار و 500 میلیارد ریال از سال 91 تاکنون برای این طرح ملی اعتبار هزینه شده است.

وی تامین آب آشامیدنی و صنعت، بهره مند شدن 110 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان های خوزستان و بوشهر، ذخیره و کنترل آب رودخانه زهره به میزان 1.8 میلیارد متر مکعب، تولید282مگاوات برق آبی، کنترل سیلاب های مخرب رودخانه زهره، اشتغالزایی در زمان اجرای طرح و زیرساخت های صنعت گردشگری و پرورش ماهی را مهمترین مزایای اجرای این طرح ذکر کرد.

وی ابراز کرد: سد چم شیر دارای یک میلیون و 100 مترمکعب حجم بدنه،580 متر طول تاج، 150متر ارتفاع، 75 متر عرض بدنه و سه دهنه سرریز اوجی دریچه دار است.

معاون فرماندار گچساران نیز گفت: پیگیری مطالبات کارگران سد چم شیر در دستور کار مسئولان شهرستانی و استانی قرار خواهد گرفت.

مرتضی سجاد پور اظهار داشت: تا یک هفته آینده حقوق یک ماه کارگران طرح سد و نیروگاه چم شیر پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل این سد برای توسعه اقتصادی کشور، بر توجه مسئولان برای پرداخت مطالبات این کارگران زحمتکش که زمینه شتاب بخشی این طرح را فراهم می کنند تاکید کرد.

بیش از 300 نفر کارگر طرح سد و نیروگاه چم شیر گچساران صبح امروز با مراجعه به فرمانداری این شهرستان خواستار پرداخت حقوق های عقب افتاده خود شدند.

برای رفع این مشکل نشستی با حضور متولیان امر برای رفع مشکلات این کارگران در فرمانداری برگزار و در این نشست مقرر شد حقوق کارگران در اسرع وقت پرداخت شود.

نیروگاه و سد چم شیر در 25 کیلومتری جنوب شرقی شهر دوگنبدان در کهگیلویه و بویراحمد و برروی رودخانه زهره درحال ساخت است.

ایلنا امروز بنقل از کارگران تجمع کننده نوشت،حدود 400 نفر هستیم و به نمایندگی از سوی مجموع 2 هزار کارگر شاغل در پروژه سد چم شیر گچساران از صبح امروز (دوشنبه 10 مهر ماه) مقابل ساختمان فرمانداری گچساران جمع شده‌ایم.

آنها در توضیح مطالبات خود گفتند: تا این لحظه کارگران پروژه سد چم شیر گچساران 6ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده طلبکارند که این مسئله باعث شده تا کارگران دچار  مشکلات معیشتی ناشی از دریافت حقوق بشوند.

اعتصاب وراهپیمایی کارگران شهرداری زاهدان دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان

صبح امروز10آبان، تعداد زیادی از کارگران شهرداری زاهدان دست از کار کشیده و به حقوق معوقه چندین ساله خود معترض شدند که بارها مسئولین وعده های پوچ و توخالی به آنها داده که این وعده ها برایشان نان سر سفره نشده است.

این سومین بار است که ما کارگران تجمع می کنیم و خواستار رسیدگی به مشکلاتمان می شویم اما متاسفانه تاکنون هیچ مسئول استانی به این موضوع رسیدگی نکرده و صدای سختی زندگی ما برایشان اهمیتی ندارد.

به گزارش10آبان زاهدانه، صبح امروز تعداد زیادی از کارگران شهرداری زاهدان با راهپیمایی در پارک شهر این شهرستان نسبت به حقوق و سنوات معوقه خود اعتراض کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت موجود شدند.

یکی از کارگران معترض با بیان اینکه چندین سال از بازنشستگی اش می گذرد، می گوید: از سال 87 تاکنون نه تنها سنوات کارگران پرداخت نشده بلکه سختی کار و اضافه حقوق ها را نیز قطع کرده و برایمان واریز نمی کنند.

وی با بیان اینکه ماهیانه 450 هزار تومان از شهردای دریافت می کند، ادامه داد: این مبلغ کفاف زندگیمان را نمی دهد آیا تاکنون برای یکبار هم که شده یکی از مسئولین خودش را برای دقایقی جای ما فرض کند تا آن موقع درد اقشار کم درآمد جامعه را احساس کند که آیا این میزان هزینه جوابگوی زندگی آنها است و آیا اگر چندین سال سنوات و اضافه حقوق خود را نگیرند باز هم سکوت می کنند.

یکی دیگر از کارگران که نخواست نامی از او فاش شود، بیان کرد: هر بار یکی از مسئولین استانی وعده می دهد که هیچکدام عملی نشده؛ تا کی باید مسئولین وعده توخالی و پوچ بدهند این وعده ها برای کارگران آب و نان نمی شود.

برخی کارگران نیز با بیان اینکه استاندار سیستان و بلوچستان باید جوابگوی مشکلات کارگران باشد و درد دل آنها را بشنود، عنوان کردند: این سومین بار است که ما کارگران تجمع می کنیم و خواستار رسیدگی به مشکلاتمان می شویم اما متاسفانه تاکنون هیچ مسئول استانی به این موضوع رسیدگی نکرده و صدای سختی زندگی ما برایشان اهمیتی ندارد.

همسر یکی از رفتگران نیز می گوید: پس از 36 سال بازنشستگی فقط 10 میلیون تومان به همسرم داده اند و اکنون 500 هزار تومان حقوق کفاف زندگی ما را نمی دهد؛ چرا عده ای حق و حقوق کارگران را ضایع کرده و فقط به فکر مخارج جیب خود هستند.

یکی دیگر از کارگران شهرداری با بیان اینکه 35 سال از عمر خود را برای خدمت به این شهر در شهرداری سپری کرده است، ادامه می دهد: برای خدمت به این شهر و اهالی آن ریه هایم را از دست دادم ، حق کارگرانی که شب و روز مشغول تمیزی و پاکیزگی شهر هستند و جنازه سگ و گربه جمع کرده یا زباله ها را از محل زندگی ساکنین جمع می کنند این نیست که شهردار یکی از مناطق به ما بگوید هرکجا می خواهید شکایت کنید از دستی که مو ندارد نمی توان چیزی جدا کرد؛ چرا آن روزها که شما در گرمای خانه با زن و فرزندتان مشغول سپری کردن لحظات خوش بودید خوشی را از کارگران گرفتید و امروز حق و حقوق آن ها را ضایع می کنید.

یکی دیگر از کارگران در ادامه با اشاره به اینکه مسئولین شهرداری و شورای شهر از خویشان و نزدیکان خود هر روز یکی را بر سرکار آورده و استخدام می کنند، بیان کرد: ما بیسواد هستیم فرزندان ما که بیسواد نیستند چرا بجای فرزندان ما اقوام و خویشان خود را از تهران یا دیگر نقاط بر سرکار می آورند.

اعتصاب 24ساعته کارگران شهرداری سرپل ذهاب دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوقشان

کارگران شهرداری پل ذهاب دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوقشان دست به اعتصاب زدن و طی 24ساعت گذشته از جمع آوری زباله ازسطح شهر خودداری کردند.

به گزارش10آبان بازی دراز، زباله های انباشته شده در معابر محلات مختلف شهرستان سرپلذهاب، چهره زشتی به این محله ها بخشیده است.

 

مردم این محلات از وضعیت نامناسب بهداشتی این محله های خود شاکی هستند و شهرداری را برای انباشت و عدم  جمع آوری زباله مقصر دانسته و دلیل این مسئله نیز اعتصاب کارگران شهرداری عنوان شده است.

جمع آوری نشدن زباله های سطح شهرستان سرپلذهاب یکی از مشکلاتی است که طی 24 ساعت گذشته رخ داد و علت آن عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران شهرداری عنوان شده است.

 همواره حفظ سلامت مردم از اولویتهای اصلی مسئولین هر شهری به شمار می رود لذا باید هریک از مسئولین درصدد رفع نواقص و مشکلات شهری باشند تا موجبات آسایش و آرامش شهروندان مهیا گردد.

 بر این اساس از مسئولین شهرستان علت را جویا شدیم:

 فرماندار شهرستان سرپل ذهاب گفت: با توجه به بروز مشکل در جمع آوری زباله های سطح شهرستان ، بلافاصله موضوع را با شهردار سرپلذهاب مطرح نمودیم.

جهانبخش حیدری اذعان کرد: با پیگیریهای مستمر بنا شد که پیمانکار مربوطه بخشی از بدهی طلب شده توسط کارگران شهرداری ، پرداخت گردد.

وی خاطر نشان شد: بر این اساس و طبق صحبتهای شهردار سرپلذهاب ، کارگران شهرداری بلافاصله مشغول به کار شده اند و زباله های سطح شهرستان درحال جمع آوری می باشد.

شهرستان سرپلذهاب با 90 هزارتن جمعیت درغرب استان کرمانشاه دارای 48 کیلومتر مرز مشترک با کشورعراق می باشد.

تجمع اعتراضی گسترده وسراسری جامعه آزمایشگاهیان مقابل وزارت بهداشت

صبح امروز10آبان، بیش از هزار نفر ازجامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور در مقابل وزارت بهداشت به دلیل پیگیری نشدن مطالباتشان همچنین در جهت مخالفت با واگذاری بی‌رویه آزمایشگاه‌ها به افراد غیرکارشناس و غیرایرانی، تجمع کردند.

به گزارش10آبان فارس،جامعه معترض آزمایشگاهیان از استان‌های مختلف همچون اصفهان، شیراز، خوزستان، بندرعباس، همدان، سمنان، قم و … حضور یافته بودند و با در دست گرفتن پلاکاردهای درخواست اجرای خواسته‌هایشان بودند.

نایب رئیس جامعه آزمایشگاهیان که در جمع معترضان حضور داشت اظهار داشت: دلیل این تجمع پیگیری مطالبات و خواسته جامعه آزمایشگاهیان است که تاکنون علیرغم درخواست‌های زیاد اجرایی نشده است و نتیجه‌ای به همراه نداشته است.

رئیس جامعه آزمایشگاهی کشور نیز که در جمع معترضان حضور داشت گفت: ضمن پافشاری و تأکید بر ضرورت لحاظ شدن درجه 3 بر مشاغل سخت و زیان‌آور برای همه کارکنان فنی آزمایشگاه‌ها خواستار تسریع اقدام و عمل به دستور صریح وزیر بهداشت با قید فوریت در خصوص تسری لایحه ارتقای بهره‌وری به کارکنان آزمایشگاه‌ها هستیم.

وی افزود: از شورای عالی آموزش وزارت بهداشت و درمان، اجرای دستور مؤکد وزیر مبنی بر ضرورت بازگشایی و احیای دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی را خواستاریم و بر ضرورت محدودسازی ورودی دانشگاه‌ها و حذف پذیرش بدون کنکور در این رشته پا می‌فشاریم.

وی ادامه داد: اجرای طرح رتبه‌بندی شغلی با هماهنگی و همکاری وزارت تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی را در حوزه بخش خصوصی ضامن نجات همکاران مظلوم شاغل در این بخش از استثمار و نجات آزمایشگاه‌ها از پیامدهای کیفی ناشی از حضور غیرآزمایشگاهیان می‌دانیم.

رئیس صنف جامعه آزمایشگاهی کشور اضافه کرد: تصویب نظام جامع آزمایشگاهی کشور را که از اهم مطالبات خانواده بزرگ آزمایشگاهی است عالی‌ترین اقدام در جهت مدیریت کلیه مشکلات و مسائل مبتلا به این حوزه می‌دانیم و از مجلس شورای اسلامی لحاظ کردن این طرح را در اولویت‌هایشان خواهانیم.

وی با اشاره به مخالفت با واگذاری بی‌رویه آزمایشگاه‌ها که تهدید جدی برای امنیت شغلی آزمایشگاه‌ها است،‌ خاطرنشان کرد: واگذاری بی‌رویه آزمایشگاه‌ها به غیر از کارکنان آزمایشگاه‌ها جفا است و واگذاری آن به غیر از ایرانی جنایت است لذا خواستار توقف و عندالزوم اقدام هدفمند با اولویت کارکنان و حمایت همه‌جانبه از آنها هستیم.

محسن یکی از معترضان شرکت‌کننده در تجمع، گفت: درج فوری روز 30 فروردین، روز آزمایشگاهیان در تقویم رسمی کشور که متضمن هیچ گونه هزینه، بودجه و پیامد منفی نیست را خواستار هستیم.

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از تحصن بازنشستگان فولاد

وزیر بی لیاقت استعفا استعفا

امروز بیش 300 تن از کارگران بازنشسته فولاد اصفهان برای چندمین بار متوالی برای دادخواهی نسبت به روشن شدن وضعیت صندوق درمان فولاد ، بیمه عمر و حوادث، همسان سازی حقوق ، سختی کار و مابه التفاوت حقوق های مانده از سال 70 به وزارت کار آمده و در محوطه و بیرون وزارت کار دست به تحصن زدند. آنان با انتخاب 8 نماینده برای مذاکره با وزیرکار، به داخل ساختمان وزارت کار رفته که فقط آقای احمدی به طبقات بالا برده شد.

تحصن کنندگان به دلیل مدیریت غلط و ناکارآمد وزیرکار طی شعارهایی خواستار استعفای او بوده و شعار می دادند وزیر بی لیاقت استعفا استعفا.

هرچند در ساعت 10 خانم طهماسبی نیز خواستار راه یافتن به ساختمان وزارت کار و یاری کردن آقای احمدی را داشت که با برخورد زشت مامورین حفاظت وزارت کار روبرو شد.

در طول تحصن تا ساعت 12ظهر زمان مخابره خبر متاسفانه دستشویی های وزارت کار را به روی تحصن کنندگان بسته بودندو تحصن کنندگان که همگی بیش از 70 سال از عمرشان می گذرد و با انواع بیماری های کهولت سن دست به گریبان هستند برای قضای حاجت به مسجد بهبودی می رفتند.

آیا با پدران و مادرانی که عمر خود برای آبادانی این مرز و بوم صرف کرده و در فضای اکسید شده ذوب آهن کار کرده اند و امروز برای دادخواهی به خانه خود آمده بودند ، چنین برخوردی شایسته است؟

آقای وزیر کار آیا با پدر و مادر خود نیز چنین استقبال می کنی؟ و درب دستشویی ها را بر رویشان می بندی؟

درهمین رابطه:

مسئولان صندوق بازنشستگی فولاد قول پیگیری دادند

در خاتمه تجمع روز گذشته بازنشستگان صندوق فولاد، مسئولان این صندوق قول دادند که مطالبات این بازنشستگان را پیگیری کنند.

به گزارش 10آبان ایلنا، تجمع روز گذشته بازنشستگان صندوق فولاد تا 8 شب روز گذشته ادامه داشته است.

از قرار معلوم، از حدود ظهر نمایندگان بازنشستگان با مسئولان وزارت کار و صندوق بازنشستگی فولاد جلسه برگزار کردند که این جلسه تا ساعت 6 عصر ادامه داشته است.

بازنشستگان می‌گویند مسئولان صندوق فولاد در این جلسه وعده داده اند که بحث مشکلات درمانی ذوب آهن اصفهان را حل کنند و اجرای همسان سازی را از فردا (یازدهم آبان)، آغاز کنند.

در ضمن در این جلسه مقرر شده که مابه‌التفاوت معوقه بازنشستگان در اسرع وقت پرداخت شود.

به گفته بازنشستگان فردا (یازدهم آبان) قرار است جلسه ای با حضور نمایندگان بازنشستگان و مسئولان صندوق فولاد در محل صندوق بازنشستگی فولاد برگزار شده و در آن، در مورد جزئیات توافق و نحوه اجرایی شدن آن، بیشتر تبادل نظر انجام شود.

وعده تعیین تکلیف بامطالبات کارگران کشت و صنعت لرستان تا ۱۰ روز آینده

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان از تعیین تکلیف مطالبات کارگران کشت و صنعت این استان تا ۱۰ روز آینده خبر داد.

به گزارش10آبان مهر، مهرداد غضنفری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی اظهار داشت: پیگیری برای پرداخت حق و حقوق کارگران کشت و صنعت ظرف ۱۰ روز آینده صورت می گیرد.

وی افزود: از آنجا که در سال های گذشته مشکلی بین کارگران این مجتمع، شرکت تابع و بانک ملی در خصوص پرداخت چهار درصد مشاغل سخت و زیان آور وجود داشته است، این موضوع در پی اعتراض های صورت گرفته از سوی کارکنان کشت و صنعت به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارجاع شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان ادامه داد: متاسفانه در آخرین جلسه برگزار شده برای رفع این مشکل، نماینده کشت و صنعت حضور نیافته و طبق گزارش نهایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان  فرمی در اختیار نماینده کارگران قرار گرفته تا از طرف کارکنان، تکمیل شود.

غضنفری تصریح کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز احکام لازم در این زمینه را صادر خواهد کرد تا ظرف ۱۰ روز آینده، روال قانونی و قضایی برای دریافت حق و حقوق قانونی کارکنان کشت و صنعت فراهم شود.

درهمین رابطه:

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کشت و صنعت لرستان مقابل استانداری نسبت به وعده های توخالی کارفرما و استاندار وقت

امروز8آبان،کارگران اخراج شده کشت و صنعت مقابل استانداری لرستان تجمع کردند و خواستار حقوق از دست‌ رفته خود شدند تا شاید پس از 13 سال بیکاری، یا بازنشست شوند و یا مجدد بتوانند به کار خود ادامه دهند.

به گزارش8آبان تسنیم،یکی از کارگران کشت و صنعت لرستان اظهار داشت: در سال 82 مطرح کردند کشت و صنعت ورشکست شده، وعده‌هایی توسط کارفرما و استاندار وقت به ما داده شد و براساس یک سری شرایط کارگران را بازخرید کردند.

وی با بیان اینکه از 13 سال پیش تاکنون 300 نفر از کارگران این مجتمع بازخرید شده‌اند، افزود: استاندار وقت متعهد شد زمانی  که شرکت شروع به کار کند دوباره کارگران برگشت به کار می‌شوند ولی الآن کسی جوابگو نیست.

کارگر کشت و صنعت لرستان عنوان کرد: بنا شد چهار درصد سختی کار را بانک پرداخت کند که انجام‌نشده و باید خودمان پرداخت کنیم، این چهار درصد 17 میلیون تومان است و با وجود اینکه در حال حاضر همه بیکاریم، درآمدی برای پرداخت این میزان پول‌ نداریم که درخواست ما دعوت به کار مجدد یا بازنشستگی است.

یکی دیگر از کارگران کشت و صنعت لرستان اظهار داشت: 300 نفر از کارگران کشت و صنعت را در سال 82 بازخرید کردند و الان نیروی جدید به کار گرفته و ما را بازگشت به کار نمی‌کنند.

وی افزود: زمانی از کشت و صنعت بازخرید شدیم استاندار وقت قول داد زمانی شرکت شروع به کار کند شما برگشت به  کار می‌شوید ولی الان باکار کردن ما موافقت نمی‌شود و بازنشست هم نمی‌شویم.

کارگر کشت و صنعت لرستان عنوان کرد: دو ماه مانده که بازنشست شوم ولی باید سختی کار را بپردازم که این هزینه را باید از کجا تأمین کنم؛ یا ما را بازنشست کنند یا بازگشت به کار شویم.

وی بیان کرد: بیکار و مستأجرم و هیچ درآمدی از خود ندارم، قلبم را عمل کرده‌ام و مبتلابه دیابت هستم پس حق من را باید چه کسی بدهد تا بازنشست شوم.

کارگر کشت و صنعت لرستان عنوان کرد: بر اساس‌نامه‌ای که کشت و صنعت به اداره کار داده مطرح‌شده قبلاً تمام بدهی‌ها و 10 درصد بیشتر را به این شرکت جدید داده‌ایم ولی الآن کارفرمای جدید قبول نمی‌کند.

وی بابیان اینکه کارگران حدود یک میلیارد از تأمین اجتماعی طلب دارند بیان کرد: زمانی که ما را به‌اجبار بازخرید کردند گفتند شرکت ضرر کرده و باید تعطیل شود و بانک نمی‌تواند عهده‌دار آن شود، شما مدتی کار نکنید هرزمانی شروع به کارکرد  هرکدام بازنشست نشدید به کار خود ادامه دهید.

کارگر کشت و صنعت لرستان تصریح کرد: این کارگران سالی 500 تن تولید داشتند و 16 تا 17 سال سابقه کاردارند ولی تاکنون تعهداتی که استاندار وقت دادند هیچ‌کدام عملی نشده درصورتی‌که چهار درصد سختی کار جز قانون کار است که باید کارفرما آن را پرداخت کند.

یکی دیگر از کارگران اظهار داشت: زمانی کشت و صنعت لرستان فعال بود بنا شد زمانی راه‌اندازی شود فعالیت مجدد کارگران صورت گیرد ولی متأسفانه هیچ‌گونه اقدامی صورت نگرفت.

وی افزود: از سال 82 تاکنون پیگیر این موضوع هستیم و الآن که به سن بازنشستگی رسیده‌ایم می‌گویند چهار درصد را خودتان پرداخت کنید ولی هیچ‌کدام از کارگران پول‌ ندارند که چهار درصد را پرداخت کنند.

این کارگرکشت و صنعت لرستان عنوان کرد: باید چهار درصد سختی کار را به‌حساب بریزند و ما را بازنشست کنند.

براساس این گزارش، مجتمع کشت و صنعت لرستان باهدف پرورش دام و طیور در سال 54 تأسیس شد که سال 82 ورشکسته و کارگران آن از کار بیکار شدند.

واگذاری کشت و صنعت به بخش خصوصی و کلید خوردن دوباره این مجتمع پس از سال‌ها تعطیلی موجی از شادی را در لرستان و برای کارگران اخراج شده به وجود آورد و بارونق مجدد آن کارگران اخراج شده امید به بازگشت دوباره به کار داشتند ولی مالکان بخش خصوصی این مجتمع، نه‌تنها کارگران اخراج شده را جذب نکردند بلکه به تعهدات خود مبنی بر بازنشستگی کارگران نیز عمل نمی‌کنند.

کارگران وکابوس وحشت و دلهره اخراج درروزهای پایانی سال

سیر تا پیاز بیمه بیکاری:

روزهای آخر سال همیشه جنب و جوش و هیجان خاصی برای مردم دارد اما برای عده‌ای نزدیک شدن به این روزها با کابوس وحشت و دلهره همراه است. از جمله برای کارگرانی که به شیوه قراردادی کار می‌کنند و همزمان با پایان سال باید نگران باشند که آیا کارفرمایانشان این قرار داد را برای یک سال دیگر تمدید می‌کنند یا باید منتظر آمدن فهرست سیاه تعدیل نیرو باشند که قرار است شب عیدشان را تلخ کند؛‌ سناریویی که هر سال تکرار می‌شود.بعد هم منتظر شکایت و نوبت دادگاه می‌رسد. در این میان آنها که مختصر آشنایی با قانون کار دارند و خوش شانس‌تر هستند بعد از چند ماه پیگیری و دوندگی از مزایای دریافت مقرری بیمه بیکاری برخوردار می‌شوند و آنها که شانس و شرایطش را ندارند باید یک کفش آهنین پوشیده و به جست و جوی کاری دیگر بروند. این داستان غم انگیز برخی از کارگرانی است که در کشور ما به شکل قرار دادی با داشتن سابقه بیمه کار می‌کنند و البته بد شانس‌تر از آنها کسانی هستند که حتی از سوی کارفرمایانشان بیمه هم نمی‌شوند.

دکتر غلامرضا مولابیگی – حقوقدان- در باره شرایط دریافت بیمه بیکاری گفت: یکی از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شدگان پرداخت مقرری بیمه بیکاری است که به موجب قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 پرداخت آن تحت شرایطی برای برخی از بیمه‌شدگان تجویز شده است و این مقررات درباره کارگرانی اجرا می‌شود که آماده خدمت بوده و بدون میل و اراده خود بیکار می‌شوند و بدین لحاظ کاملاً جنبه حمایتی داشته و از نوع مقررات آمره است و توافق کارگر و کارفرما تأثیری در برخوردار نشدن کارگر واجد شرایط از دریافت مقرری بیمه بیکاری ندارد.

مشمولین قانون بیمه بیکاری

به گفته این حقوقدان افرادی که مشمول این قانون می‌شوند چهار گروه هستند. نخست بیمه شدگانی که تابع قانون کار هستند. البته در این باره نیاز به توضیح مختصری وجود دارد و آن اینکه مشمولین تأمین اجتماعی فقط کارگران موضوع قانون کار نیستند و کارکنان برخی از نهادهای عمومی و دولتی که تحت شمول قانون کار نیستند و برخی از اصناف مانند رانندگان و حتی بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز از جمله مشمولین قانون تأمین اجتماعی هستند.

گروه دیگری که مشمول دریافت قانون بیمه بیکاری می‌شوند کارآموزان هستند. سومین گروه نمایندگان کارفرمایان و گروه چهارم کارفرمایان هستند. بیمه بیکاری برای حمایت از بیمه شدگان کارگر است و کارفرمایان ممکن است براساس بیمه صاحبان مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری اقدام به پرداخت حق بیمه کنند، بنابراین آنها مشمول استثنای مذکور در بند 2 ماده یک قانون بیمه بیکاری بوده و از شمول این قانون خارج خواهند بود.

این حقوقدان در ادامه گفت: هر چند از ماده یک قانون کار استنباط می‌شود که کارگران موضوع این قانون همگی از مشمولین بیمه بیکاری هستند ولی براساس برخی از قوانین، کارگاه‌هایی از شمول قانون کار خارج شده‌اند که عبارتند از: کارگاه‌های خانوادگی- طبق ماده 188 قانون کار-کارگاه‌های کوچک- طبق ماده 191 قانون کار – و کارگاه‌های دارای 5 نفر کارگر و کمترکه طبق قانون معافیت کارگاه‌ها و مشاغل دارای 5 نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 78 معاف شناخته و طبق تبصره یک آن پرداخت حق بیمه بیکاری را به اختیار و توافق کارگر و کارفرما موکول کرده است.

 در همین رابطه محمد علی عابدینی – کارشناس ارشد حقوق نیز گفت: بر اساس ماده 3 قانون بیمه بیکاری مصوب مهر 1369 سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگانی که طبق قانون بیکار شده‌اند مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند که این قانون جنبه حمایتی بیمه بیکاری را نشان می‌دهد.

طبق تبصره 2 بند الف ماده 7 قانون بیمه بیکاری جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی یا دائمی آن برای مجردین حداکثر 36 ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر 50 ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح ذیل است: چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه از 6 ماه تا 24 ماه باشد حداکثر مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری برای مجردین 6ماه وبرای متأهلین یا متکلفین 12 ماه است. در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه 25 تا 120 ماه باشد برای مجردین 12 ماه و برای متأهلین یا متکلفین 18 ماه است. اگر سابقه پرداخت از 121 الی 180 ماه باشد برای مجردین 18 ماه و برای سایرین 26ماه بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد. در مورد سابقه پرداخت 181 تا 240 ماه نیز مجردین 26 ماه و متاهلین 36 ماه بیمه می‌گیرند و برای بالاتر از این مدت تا 50 ماه هم بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد.

طبق قانون برخی افراد مانند کارگری که بازنشسته یا از کار افتاده کلی شده و از مستمری بازنشستگی یا از حقوق از کارافتادگی بهره‌مند است یا صاحبان مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری و همچنین اتباع کشورهای دیگر هر چند مشمول مقررات تأمین اجتماعی و قانون کار باشند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند نخواهند بود و از شمول قانون بیمه بیکاری خارج هستند.

شرایط برقراری مقرری بیمه بیکاری

به گفته دکتر مولا بیگی شرایط و ضوابط برقراری بیمه بیکاری از اختیارات قانونگذار است و در شرح ماده 14 قانون بیمه بیکاری مقرر داشته آیین نامه اجرایی این قانون در 12/10/69به تصویب هیأت وزیران رسیده است و هیچ یک از مراجع تأمین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی و حتی مصوبه هیأت وزیران نمی‌تواند برخلاف حکم قانونگذار شرایط و ضوابط بهره‌ مندی از مقرری بیمه بیکاری را تغییر دهد. در همین خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز درباره وضع و تعیین ضوابط و قواعد خاص در باب برخورداری از حق بیمه بیکاری رأی داده و آن را خارج از حدود و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده و آن را باطل کرده است.

شرایط بهره ‌مندی از مقرری بیمه بیکاری

بر اساس قانون افرادی که می‌خواهند از بیمه بیکاری استفاده کنند باید شرایطی داشته باشند از جمله اینکه بدون میل و اراده خودشان از کار اخراج شده باشند و آماده به کار باشند. همچنین طبق این قانون بازخریدی کارگر نافی مقرری بیمه بیکاری نیست. کارگرانی که برخلاف میل و اراده خود بازخرید شوند ولی آماده کار باشند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند بود.

دکتر مولابیگی در این باره افزود: کارگرانی که به شکل موقت بیکار شده‌اند نیز شامل این شرایط می‌شوند. به عبارت دیگر ضرورتی ندارد که بیکاری کارگر برای مدت نامحدود و نامعلوم باشد تا مستحق دریافت بیمه بیکاری شود. در این باره تبصره یک ماده دو قانون بیمه بیکاری مقرر می‌ دارد: بیمه شدگانی که به علت تغییر ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته می‌شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود. بیکاری کارگر به لحاظ تعطیلی کارگاه نافی استحقاق او به استفاده از مقرری بیمه بیکاری نیست و تبصره 2 قانون بیمه بیکاری نیز بیمه‌ شدگانی را که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی و… بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل مشمول قانون بیمه بیکاری اعلام داشته است.

همچنین در مواردی که اخراج کارگر ناشی از رعایت نکردن مقررات انضباطی یا قصور از انجام وظایف محوله و در اجرای مقررات ماده 27 قانون کار باشد نیز مشمول مقررات بیمه بیکاری خواهد بود مگر اثبات شود که کارگر به عمد با ارتکاب بی‌انضباطی و نقض مقررات قصد ترک خدمت و بیکاری خود را داشته است.

از سوی دیگر کارگرانی هم که به لحاظ پایان یافتن مدت قرارداد کار یا اتمام کار موقت بیکار شده‌اند، شامل دریافت بیمه بیکاری می‌شوند.

پرداخت حق بیمه

عابدینی درباره چگونگی شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری گفت: «بیمه شده باید حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و وفق ماده 5 قانون بیمه بیکاری پرداخت حق بیمه بیکاری سه درصد مزد بیمه شده است که به تمامی توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد. البته در دو مورد با وجود اینکه حق بیمه شده به مدت شش ماه پرداخت نشده باشد سازمان تأمین اجتماعی مکلف به برقراری بیمه بیکاری در حق بیمه شده خواهد بود. این دو مورد عبارت است از بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش ‌سوزی و… بیکار می‌شوند و گروه دیگر بیمه‌شدگانی هستند که حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه قبل از بیکار شدن داشته باشند و به حکم ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و شخص بیمه شده به عهده کارفرما بوده و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا امتناع از پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نیست.»بی تردید دریافت مقرری بیمه بیکاری برای افراد مزایای دیگری نیز دارد که قانونگذار آنها را نیز در نظر داشته است. از جمله اینکه تمام مدتی که فرد بیمه بیکاری می‌گیرد برای وی به‌عنوان سابقه خدمت محسوب می‌شود یا اینکه در صورت پیدا شدن کار وی در اولویت معرفی به واحدهای جدید اشتغال و دریافت پروانه‌‌های کسب و کار و تأسیس واحدهای اقتصادی قرار می‌گیرد.

دکتر مولابیگی همچنین درباره شرایطی که منجر به قطع این مقرری می‌شود نیز گفت: چنانچه مدت پرداخت بیمه بیکاری تمام شود یا فرد به کار جدیدی مشغول شود یا در صورت پیدا شدن کار تخصصی‌اش از قبول آن خودداری کند یا اینکه مشمول دریافت مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود دیگر نمی‌تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند.

بخشی ازیک گزارش ایران بتاریخ10آبان

زنگ خطربیکاری بیش از140کارگرکارخانه پشم شیشه شیراز بصدادرآمد

کارخانه 42 ساله شیراز کارگران بیکار شده اش را مقرری بگیر می کند.

شمارش معكوس براي تعطيلي يك كارخانه بزرگ 42 ساله در شيراز آغاز شد و زنگ خطر بيكاري بيش از 140 كارگر آن به صدا درآمد. ظاهراً كارخانه پشم شيشه قرار است از 24 بهمن ماه تعطيل شود، كارخانه اي بزرگ در بولوار اميركبير كه يكي از برندهاي قديمي صنعت فارس است. اين كارخانه سالهاست در شيراز عايق هاي پشم شيشه توليد ميكند.

عضو شوراي عالي اشتغال كشور با ابراز گلايه شديد از سكوت و بي توجهي مسئولان فارس در برابر بلاهايي كه بر سر صنعت استان ميآيد گفت: متاسفانه به كارگران كارخانه پشم شيشه شيراز اعلام شده از 24 بهمن ماه امسال به صندوق بيمه بيكاري براي دريافت مقرري بيكاري معرفي ميشوند و از آن زمان ديگر نبايد به سر كار بروند.

وي بيان داشت: بهانه تراشيده شده براي تعطيلي اين كارخانه، انتقال آن به منطقه ويژه اقتصادي شيراز است اين در حالي است كه در آن منطقه تنها يك قطعه زمين تامين شده و كاري براي ساخت و ساز آن شروع نشده است.

وي افزود: ظاهراً مديران كارخانه پشم شيشه اعلام كرده اند كه مي خواهند زمين 13 هكتاري كارخانه را بفروشند و با پول آن يك كارخانه جديد در منطقه ويژه اقتصادي شيراز بسازند و جلساتي هم با مسئولان دولتي در اين خصوص برگزار شده است.

عضو شوراي عالي اشتغال كشور تصريح كرد: اگر بنا است كارخانه پشم شيشه به منطقه ويژه اقتصادي شيراز منتقل شود بايد ابتدا كارخانه اي در آن منطقه بنا شود و تنها براي انتقال خط توليد اقدام به تعطيلي يكي دو ماهه كارخانه شود نه آن كه براي چند سال يك كارخانه را تعطيل نمود و بعد با نقشه كشيدن براي زمين كارخانه اين گونه وانمود كرد كه قصد ساخت يك كارخانه جديد وجود دارد.

وي با يادآوري آن كه كارخانه پشم شيشه شيراز از كارخانجات زيرنظر شركت «صدر تامين» و زيرمجموعه شركت شستا است تصريح كرد: شركت شستا يك شركت با پشتوانه مالي زياد است بنابراين اگر قصد ساخت يك كارخانه جديد وجود دارد شركت شستا به پشتوانه اعتبار مالي خود مي تواند ابتدا كارخانه جديد را بسازد و بعد پول حاصل از فروش زمين كارخانه فعلي را جايگزين هزينه هاي صورت گرفته نمايد.

وی با بيان اين كه تعطيلي كارخانجات و فرستادن كارگران به صندوق بيمه بيكاري خط قرمز جامعه كارگري است افزود: متاسفانه در شركت شستا هر كسي ساز خود را ميزند بي آن كه به فكر كارگران باشند. شركت شستا از پول كارگران ايجاد شده و كارخانجات و واحدهاي زيرمجموعه آن متعلق به كارگران است، اين درحالي است كه همين شركت در حال زدن مهلك ترين ضربه به كارگران و جامعه كارگري در فارس است.

وي گفت: شركت شستا مديري براي كارخانه پشم شيشه با حقوق 20 – 10 ميليون توماني تعيين مي كند و از آن مدير مي خواهد كه كارگران با حقوق يك يا يك و نيم ميليون توماني را اخراج كند آيا اين كار انصاف است؟

وی تصريح كرد: متاسفانه فارس بهترين موش آزمايشگاهي براي مسئولان كشوري است و بي توجهي و سكوت مسئولان فارس باعث شده تا مقامات كشوري از تهران نسخه هاي مهلكي را براي فارس بپيچند كه نمونه آن نقشه براي تعطيلي كارخانه پشم شيشه و يا اجراي طرح پزشك خانواده است.

وي با تاكيد بر اين كه جامعه كارگري به هيچ وجه اجازه تعطيلي يك كارخانه سرپا و سرزنده و معرفي كارگران آن به صندوق بيمه بيكاري را نمي دهد افزود: اميدوارم مسئولين استان در بيداري پاي مجوز تعطيلي كارخانه پشم شيشه را امضا كنند و كمي هم به فكر زندگي كارگران و عواقب كاري باشند كه در حال رخ دادن است. به صراحت اعلام مي كنم هر نوع توافق و امضای صورت جلسه براي تعطيلي كارخانه پشم شيشه بدون نظر جامعه كارگري، غير قانوني است و مسئولين بايد پاسخگوي تبعات احتمالي آن باشند.

وي با تاكيد بر اين كه سرنوشت شوم كارخانه ITI در انتظار كارخانه پشم شيشه شيراز است افزود: هنوز جوهر امضاي تعطيلي كارخانه كاشي حافظ كه دو- سه ماه پيش به بهانه تغيير خط توليد اتفاق افتاد خشك نشده كه بار ديگر نقشه براي تعطيلي يك كارخانه ديگر در فارس كشيده شده است. سوال آن است كه پس اينجا مسئولين دولتي چه كاره هستند؟

وی ادامه داد: ظاهراً سكوت مسئولان فارس به مذاق مسئولان كشوري خوش آمده كه هر روز يك نقشه جديد براي به خاك سياه نشاندن فارس اجرا مي شود. مسئولان كشور هم فهميده اند كه هيچ استاني بهتر از فارس براي اجراي طرح هاي خام و ناپخته شان نيست.

وی با تاكيد بر اين كه كساني كه از كيسه كارگران حقوق هاي چندين ميليوني مي گيرند حق پیچیدن نسخه براي كارخانجات زير مجموعه شستا را ندارند افزود: اگر همان سالي كه خط توليد ايزوگام را در كارخانه پشم شيشه شيراز تعطيل كرده و آن را به استان دیگری بردند و کارگرانش را به بيمه بيكاري معرفي كردند مسئولان فارس زبان به انتقاد مي گشودند و جلوي اين كار را گرفته بودند كار به جايي نمي رسيد كه دندان طمع به سمت زمين كارخانه پشم شيشه شيراز تيز شود و از تهران دستور تعطيلي كامل اين كارخانه را بدهند و آش را يكجا با جايش ببرند.

وي تصريح كرد: آسيبي كه مدت هاست به جان فارس افتاده سكوت مسئولان در قبال بهانه هاي مختلف براي تعطيلي كارخانجات در فارس است و متاسفانه مسئولين مراقب داشته هاي فارس نيستند و نسبت به كارخانجات بي تفاوت شده اند.

بخشی ازیک گزارش خبرجنوب بتاریخ10آبان

عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران شهرداری امیدیه

کارگران روزمزداین شهرداری نه قراردادکاری دارند ونه تحت پوشش بیمه هستند

مشکل پرداخت نشدن دستمزد معوقه نزدیک به 260کارگر شهرداری امیدیه در استان خوزستان هنوز ادامه دارد.

برپایه اطلاعاتی به نقل از این کارگران شهرداری امیدیه،جدا از معوقات مزدی کارگران روزمزی،این دسته از کارگران فاقد قرار داد کار مشخص بوده وبیمه تامین اجتماع هم ندارند.

به گزارش10آبان ایلنا،منابع کارگری در شهرداری امیدیه گزارش دادند، این کارگران که در شهرداری امیدیه و سازمان‌های وابسطه به آن به صورت پیمانی ، قراردادی وروزمزدی مشغول کارند. 2 تا 5 ماه حقوق معوقه طلب دارند.

کارگران با بیان اینکه مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزد آن‌ها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است،در ادامه افزودند: از مجموع 260 کارگر شاغل در مجموعه شهرداری امیدیه  حدود 30 نفر به صورت روزمزدی  مشغول کارند که دست کم 5 ماه از مطالبات مزدی آنها به تاخیر افتاده است ، مابقی کارگران که بصورت قرار دادی وپیمانی در بخش خدمات وفضای سبز وسایر سازمانهای وابسطه به شهرداری امیدیه مشغول کارند 2 ماه مزد معوقه طلبکارند.

به گفته آنها پیش از این مجموع مطالبات کارگران قرار دادی وپیمانی به 5 ماه می رسید که طی چند ماه گذشته  حدود 3 ماه از مطالبات مزدی آنها پرداخت شده است .

برپایه اطلاعاتی به نقل از این کارگران شهرداری امیدیه،جدا از معوقات مزدی کارگران روزمزی،این دسته از کارگران فاقد قرار داد کار مشخص بوده وبیمه تامین اجتماع هم ندارند.

همچنین طبق اظهارات کارگران شهرداری امیدیه  به دلیل عدم پرداخت حقوق و دستمزد در دست کم 5 ماه گذشته با مشکلات مالی و خانوادگی روبرو شده‌ایم.

به گفته وی آن‌ها بار‌ها از شهردار و شورای شهر درخواست کرده‌اند که حقوق معوقه را پرداخت نمایند ولی تنها قول می‌دهند و در عمل ما را فراموش کرده‌اند.

همچنین از قرار معلوم علاوه بر تاخیر2تا5 ماهه در پرداخت دستمزد 260 کارگر ، پیمانکار  سابق بخش خدماتی وفضای سبز شهرداری امیدیه  در پرداخت حق سنوات سال 92به همراه حق مرخصی ویک  یک ماه حقوق فروردین ماه سال 93 به 64 کارگر بدهکار است وکارگران در این زمینه به مراجع قضایی شکایت کرده اند.

به گفته کارگران با وجود آنکه مراجع قضایی خوزستان حکم به پرداخت مطالبات کارگران از سوی کارفرمای شرکت پیمانکاری (شمس گستر جنوب)کرده است اما پیمانکار  سابق توجه ای به این موضوع ندارد.

نارضایتی پرستاران نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور گفت: درحالیکه اضافه کاری به اجبار به پرستاران تحمیل می‌شود؛ بین ۶ تا ۱۰ ماه است که آنها دستمزد اضافه کاری خود را دریافت نکرده‌اند.

شریفی مقدم با اشاره به کارانه پرستاران، اعتراض‌های سال ۹۳ پرستاران در برخی از استان‌ها را یادآوری کرد و گفت: در حال حاضر هم پرستاران به شیوه‌های دیگری نارضایتی خود را ابراز می‌کنند و شیوه اعتراض‌ها تغییر کرده است.

به گزارش10آبان ایلنا،محمد شریفی مقدم؛ قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشوربا اشاره به اختلاف در پرداخت دستمزد پزشکان و پرستاران و همچنین پرداخت نشدن معوقه دستمزد‌ها به عنوان اصلی‌ترین مطالبه پرستاران توضیح داد: با اجرای طرح تحول سلامت بار مالی سنگینی به بیمه‌ها تحمیل شد و ناتوانی در تأمین منابع مالی کافی از سوی بیمه‌ها طرح تحول سلامت را به مزر ورشکستگی رساند، در نتیجه مطالبات پرستاران و اختلاف در پرداخت، دستمزدهای این قشر پرداخت نشد.

او در ادامه به کارانه و اضافه‌کاری‌های اجباری پرستاران اشاره کرد و گفت: در حالی که اضافه کاری به اجبار به پرستاران تحمیل می‌شود؛ بین ۶ تا ۱۰ ماه است که آنها دستمزد اضافه کاری خود را دریافت نکرده‌اند.

شریفی مقدم با اشاره به کارانه پرستاران، اعتراض‌های سال ۹۳ پرستاران در برخی از استان‌ها را یادآوری کرد و گفت: در حال حاضر هم پرستاران به شیوه‌های دیگری نارضایتی خود را ابراز می‌کنند و شیوه اعتراض‌ها تغییر کرده است.

دبیر کل خانه پرستار، برای حل این بحران به مسئولان وزارت بهداشت پیشنهاد کرد؛ همانطور که شورای حقوق و دستمزد تصویب کرد که سقف خالص پرداختی ماهیانه به روسای قوای سه گانه، وزرا و نمایندگان مجلس باید زیر ۱۰ میلیون تومان باشد، وزارت بهداشت هم باید برای دستمزد پزشکان سقفی تعیین کند.

او توضیح داد: با تعیین سقف دستمزد برای پزشکان هزینه‌ها کاهش می‌یابد و می‌توانند؛ معوقه‌های پرستاران را پرداخت کنند.

شریفی مقدم گفت: همانطور که ایران در تلاش است تا در کوچک‌ترین دستاوردهای پزشکی همپای دیگر کشور‌ها باشد، باید برای استانداردسازی پرداخت دستمزد‌ها هم همپای کشورهای دیگر قدم بردارد.

به گفته او اختلاف پرداخت دستمزد بین پزشک و پرستار در کل کشور‌ها بر اساس یک استاندارد بین‌المللی دو تا سه برابر است. بر این اساس اختلاف دستمزد پزشک و پرستار در امریکا دو نیم برابر، در عربستان یک و نیم برابر و در انگلیس چهار برابر است.

پرداخت قطره چکانی حقوق کارگران کارخانه چوکا

فرماندار رضوانشهر با بیان اینکه کارگران چوکا در طول پنج ماه معوقات در حقوق و مزایا داشتند، گفت: معوقات کارگران کارخانه چوب و کاغذ چوکا تا مردادماه پرداخت شده و حقوق شهریورماه در چند روز آینده پرداخت می‌شود.

به گزارش 10آبان تسنیم، عسگر حسنی‌پور صبح امروز در یک نشست خبری با اشاره به اینکه کارخانه  چوب و کاغذ چوکا از کارخان‌های با قدمت استان است، اظهار داشت: کارخانه مذکور در تیرماه 94 توسط هیئت مدیره وارد فاز بازسازی شده است.

وی با بیان اینکه کارخانه در چندماه نخست فاز بازسازی در پرداخت حقوق و مزایای کارگران با مشکلی مواجه نبود، افزود: کارخانه چوب و کاغذ چوکا از اسفندماه سال 94 در پرداخت حقوق و مزایای کارگران دچار مشکل و وارد وضعیت بحرانی شده است.

فرماندار رضوانشهر با تاکید بر اینکه در استان اقدامات ویژه‌ای برای احیای کارخانه مذکور انجام شده است، تصریح کرد: کارخانه چوب و کاغذ چوکا با توجه به پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده از اردیبهشت سال 95 احیا شد و شروع به تولید کرد.

حسنی‌پور با تاکید بر اینکه کارگران پرتلاش چوکا در طول پنج ماه معوقات در حقوق و مزایا داشتند، بیان کرد: معوقات کارگران کارخانه چوب و کاغذ چوکا تا مردادماه پرداخت و حقوق شهریورماه در چند روز آینده به آنها پرداخت می‌شود.

وی کارخانه چوکا را دارای 950 کارگر مشغول به اشتغال به‌طور مستقیم و 150 اشتغال به صورت غیرمستقیم عنوان کرد و افزود: در مدت رکود این کارخانه بالغ بر 20 میلیارد تومان بدهی داشته است و طبق نشست‌ها و اقداماتی که از سوی شرکت شستا و مسئولان استانی در تهران انجام شد حمایت از این کارخانه مصوب شده است.

تجمع اعتراضی اهالی تعاونی مسکن فرمانداری شهرستان بویراحمد(اکبرآباد) نسبت به نداشتن گاز

اهالی زمین های واگذاری تعاونی مسکن فرمانداری شهرستان بویراحمد(اکبرآباد) در اعتراض به نداشتن گاز جلوی فرمانداری تجمع کردند.

به گزارش10آبان عصرجهان، تعدادی از مردم در سالهای گذشته با خرید زمین از تعاونی، با کاربری کشاورزی اقدام به ساخت وساز غیرمجاز کردند.

سید محمد کاظم نظری، فرماندار شهرستان بویراحمد در خصوص مشکل ۴۵ خانوار زمین های فرمانداری گفت: ۱۰ سال پیش کسانی به اسم تعاونی فرمانداری بدون اینکه مشکل تغییر کاربری زمین را حل کنند، زمین به مردم فروختند و مردم نیز بدون پروانه ساخت اقدام به ساخت و ساز کردند.

وی اظهارکرد: طبق قانون اینگونه ساخت و سازها باید تخریب شوند اما چون این تعداد خانوار از اقشار کم درآمد بودند خدماتی نیز داده شد که دستگاه های نظارتی به شدت مخالف خدمات رسانی به این منطقه هستند.

نظری با اشاره به اینکه این مساله، مشکلی است که دیگران ایجاد کرده اند و ما نقشی در این مشکل نداشته ایم، بیان کرد: فرمانداری تاکنون برای رفع مشکل مردم اهالی زمینهای فرمانداری کوتاهی نکرده و از طریق جهاد کشاورزی و امور اراضی مکاتباتی صورت گرفته که مشکل کاربری آنها را حل کنند، پیگیری هایی داشته ایم تا بعنوان یک روستای جدید طرح هادی اجرا شود یا بعنوان الحاق به شهر در نظر گرفته شود.

فرماندار شهرستان بویراحمد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در فصل سرما قرار داریم این اهالی را درک می کنم اما باید روال قانونی را طی کنند و پروانه دریافت کنند تا به آنها خدمات از جمله گاز ارائه شود.

نظری با بیان اینکه تعاونی های مسکن در این شهرستان مشکل ساز شده اند، تصریح کرد: تعاونی های مسکن زمین خریداری کردند، بدون اینکه فضا و سرانه خدماتی و اداری پیش بینی کرده باشند و در این منطقه فضای آموزشی، فضای سبز، مسجد و سایر موارد دیده نشده است.

وی ادامه داد: باید مسئولان وقت این تعاونی همچنین همه تعاونی ها که تخلف کرده اند، بعلت سودجویی طبق قانون برخورد شود.

فرماندار شهرستان بویراحمد اضافه کرد: درصورت اجازه دادن دستگاههای نظارتی فرمانداری موافق گازرسانی به این منطقه است.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه خوارزمی نسبت به تفکیک سایت تهران وکرج

امروز10آبان، جمعی از دانشجویان دانشگاه خوارزمی در اعتراض به تفکیک دو سایت تهران و کرج در سایت تهران این دانشگاه تجمع کردند.

به گزارش 10آبان مهر، دانشجویان این دانشگاه به صحبت های یکی از نمایندگان مجلس درخصوص نهایی شدن تفکیک دو سایت تهران و کرج دانشگاه خوارزمی اعتراض داشتند.

همچنین، دانشجویان حاضر در این تجمع اعتراضی، اقدام به امضای طوماری کرده اند.

مسئولان دانشگاه تا کنون در خصوص این موضوع اظهار نظر نکرده و حاضر به پاسخگویی نیستند.

در روزهای اخیر اخبار گوناگونی درخصوص تفکیک دو سایت تهران و کرج دانشگاه خوارزمی و انتقال مرکزیت آن به کرج مطرح شده است. این مسئله نگرانی اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه را به وجود آورده و آنها خواستار تجدیدنظر در این رویکرد هستند.

وقوع2511حادثه کاری طی 6ماهه نخست سال جاری دراستان اصفهان

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان از وقوع2511حادثه کاری طی 6ماهه نخست سال جاری دراین استان خبرداد.

به گزارش10آبان مهر،غفور راستین اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری، دو هزار و ۵۱۱ حادثه کار در شهرستان اصفهان به فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ گزارش شد.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: بیشترین قربانیان حوادث کار بین ۳۰ تا ۳۹ سال قرار دارد به طوری که بالاترین آمار حوادث برای کارگران در این سنین قرار گرفته است.

وی بیان داشت: از مجموع این افراد ۸۰۶ نفر بین ۳۰ تا ۳۹ سال، ۷۷۳ نفر ۲۰ تا ۲۹ سال، ۴۶۰ نفر ۴۰ تا ۴۹ سال، ۲۶۲ نفر ۵۰ تا ۵۹، ۱۳۵ نفر بالای ۶۰ سال و در مرحله آخر ۱۳۴ نفر زیر ۲۰ سال سن داشتند.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: در نیمه نخست امسال، از مجموع دو هزار و ۵۱۱ حادثه کار در شهرستان اصفهان، ۸۲۸ نفر به دلیل بیماری، ۴۱۶ نفر به علت برخورد جسم با فرد، دچار حادثه شدند.

وی با بیان اینکه سقوط، علت حادثه برای ۷۱۸ نفر در این مدت بوده است، گفت: ۱۲۷ نفر بر اثر اختلال در اعصاب و روان، ۹۵ نفر بر اثر زمین خوردگی،  ۸۸ نفر به دلیل ریختن شی بر روی فرد، ۴۲ نفر براثر سوختگی و هشت نفر به دلیل مسمومیت با منوکسیدکربن دچار حادثه شدند.

راستین تصریح کرد: از دو هزار و ۵۱۱ حادثه شغلی در شهرستان اصفهان دو هزار و ۵۷ نفر توسط واحدهای امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به بیمارستان‌ها منتقل و ۴۵۴ نفر توسط تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

وی افزود: از مجموع حادثه دیدگان این حوادث، ۹۱ درصد معادل دو هزار و ۳۲۸ نفر مرد و ۲۲۷ نفر زن بودند.

زخمی شدن 8کارگر کارخانه آرد سازی درحادثه واژگونی سرویس رفت وآمدشان

صبح امروز10آبان ماه،واژگونی یک دستگاه مینی بوس در کیلومتر 15 بناب به مراغه، 8 کارگر را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش10آبان واحدمرکزی خبر ، این مینی بوس حامل کارگران یک کارخانه آرد سازی بود که صبح امروز در نتیجه واژگونی آن 4 زن و 4 مرد مصدوم شدند.

بنا به اعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی،2 مصدوم این سانحه به بیمارستان امیرالمومنین مراغه و 6 مصدوم نیز به بیمارستان امام بناب اعزام شدند و وضع عمومی همه آنها رضایت بخش است.

تظاهرات گسترده درمراکش علیه پلیس دررابطه با مرگ یک ماهی فروش

روز یکشنبه30اکتبر، تظاهراتی گسترده علیه پلیس مراکش در شهرهای مختلف این کشور برگزار شد و معترضان خواستار کناره گیری وزیر کشور بودند.

تظاهرات روز یکشنبه از سوی فعالان اجتماعی جنبش (بیستم فوریه) برپا شد که سازمان دهنده اعتراض ها در زمان بهار عربی در سال ۲۰۱۱ میلادی بودند.

به گزارش31اکتبریورونیوز،وزارت کشور مراکش از آغاز تحقیقات درباره مرگ ماهی فروش کشته شده در شهرحسمیه در شمال این کشور خبر داد. این وزارتخانه همچنین دخالت پلیس در مرگ این فرد را رد کرده است.

تحقیقات در حالی آغاز می شود که روز یکشنبه تظاهراتی گسترده علیه پلیس مراکش در شهرهای مختلف این کشور برگزار شد و معترضان خواستار کناره گیری وزیر کشور بودند.

براساس مطالب منتشر شده در رسانه های اجتماعی این ماهی فروش که محسن فکری نام داشته پس از توقیف شدن ماهی هایش به داخل کامیونی رفته که برای از بین بردن بارهای توقیف شده استفاده می شده اما در میان تیغه های دستگاه جان می بازد.

یکی از معترضان می گوید: «هر زمانی که پلیس عامل مرگ یکی از شهروندان می شود، که اغلب از جمعیت فقرای کشور هم هستند، این بهانه را می آورند که آن فرد اقدامی غیرقانونی مرتکب شده بوده است و هیچ کسی هم چیزی نمی گوید.».

حادثه کشته شدن محسن فکری که روز جمعه رخ داد، واکنش های گسترده ای از سوی مردم مراکش در رسانه های اجتماعی در پی داشت. معترضان این را نوعی سوء استفاده مقام های دولتی و بی عدالتی در کشور عنوان کردند.

دهم آبان ماه1395

akhbarkargari2468@gmail.com

***

kargari,havades

روز شمار حوادث محیط کار از اول تا آخر مرداد ماه 1395

nahadhay-e-hambastegi

از انتشارات نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران  

   تهیه و تنظیم: فعالین نهادهای همبستگی در کلن

شماره ردیف تاریخ خبر شهر نام واحد تعداد نفرات علت ملاحظات
1

 

2 مرداد پلدختر خط لوله اتیلن غرب کشور مصدومیت و سوختگی 23 نفر انفجار و آتش سوزی مهیب 19 کارگر و 4 نفر از اهالی روستا
2

 

4 « تهران سازمان پزشكي قانوني كشور 350نفر فوت طی

سه ماهه اول سال

انواع حوادث محیط کار و6555 نفر مصدوم در سراسر کشور
3

 

» « کرج – مهرشهر سازمان آتش نشانی 1 نفر فوت برق گرفتگی آتش­نشان24 ساله به نام احمد فیروزیان
4 9 « زنجان شهرک صنعتی روی مصدومیت 3 کارگر سوختگی شیمیایی 3 کارگر  ۳۴ ساله ۵۲ ساله و ۲۷ساله
5

 

10 مرداد ماهشهر پتروشیمی بوعلی 9 نفر مصدوم و سوختگی ناشی از نشت گاز پارازولین
6

 

» « قزوین – خ.انصاری ساختمان سازی 1 نفر فوت ریزش آوار کارگر60 ساله افغانستانی
7

 

11 « تهران – خ. ملت »   « » » « گیر کردن سر در کابین آسانسور باری
8

 

» « نجف آباد- شهرک صنعتی شماره 2 کارخانه بتن سازی » » « سقوط دستگاه شن کش و افتادن به چاه شن و ماسه
9

 

12 « تهران – خ. پیروزی ساختمان سازی » » « سقوط از طبقۀ ششم به انتهای چاهک آسانسور کارگر 33 ساله
10

 

» « آزاد شهر – استان گلستان معدن زغال سنگ قشلاق

(یورت زمستان)

1 نفر فوت

2 نفر مصدوم

سقوط از بالابر به علت پاره شدن سیم بوکسل قربانعلی علیخانی جان فوت،غلامرضا گیلکی وحسین دوانلو مجروح
11

 

13 مرداد تهران – خ. پاسداران ساختمان سازی  1 نفر مصدوم سقوط از ارتفاع و فرو رفتن میله ها در بدن کارگر 30 ساله
شماره ردیف تاریخ خبر شهر نام واحد تعداد نفرات علت ملاحظات
12

 

» »

 

بصره – عراق »   « »  »  « یقوط از ارتفاع هنگام جوشکاری ناصر کریمی 33 ساله اهل کامیاران
13

 

16  « اراک یک شرکت تولیدی 1 نفر فوت سقوط دستگاه پرس کارگر 33 ساله
14

 

» « گناوه خط لوله گاز 2 نفر فوت

1 نفر مصدوم

انفجار خط لوله امیر بایرامی، عبدالغفار بهمنی بعد از1 هفته فوت می کند
15

 

» « اصفهان – خ.عسگریه ساختمان سازی 1 نفر فوت آوار و ریزش دیوار کارگر 32 ساله
16

 

18 « مشهد حفر چاه فاضلاب 1 نفر فوت ریزش کانال فاضلاب
17

 

» « تهران – بلوار منفرد »  »  « 1 نفر فوت

1 نفر مصدوم

خفگی ناشی از گرفتگی گاز محمد ازبک فوت

2 کارگر افغانستانی

18

 

» « بابل – میدان بزار جوشکاری 1 نفر فوت برق گرفتگی اکبر محمدی
19

 

» « تهران – کوی سعادت آباد ساختمان سازی 1 نفر فوت سقوط آسانسور کارگر 20 ساله
20

 

19  « شیراز کارخانه تولید فوم 1 نفر فوت

8 نفر مصدوم

انفجار دیگ مواد پلاستیکی حال یکی از مصدومین وخیم است
22 » « باقر شهر ساختمان سازی 1 نفر فوت

 

برق گرفتگی کارگر 40 ساله
23 » »

 

سلیمانیه – عراق حفاری چاه 1 نفر مصدوم قطع انگشتان به علت گیر کردن در سیم بالابر کارگر مهاجر اهل کامیاران
24

 

20  « شاهرود – طزره معدن زغال سنگ شرقی 1 نفر فوت

1 نفر مصدوم

واژگونی واگن در عمق معدن اکبرعرب عاملی، فوت

ابوالحسن الیاسی مصدوم

25

 

» « مشهد تعمیرگاه خودرو 1 نفر فوت

2 نفر مصدوم

آتش سوزی که موجب خفگی شد فوت 1 نوجوان 14 ساله

 

 

شماره ردیف تاریخ خبر شهر نام واحد تعداد نفرات علت ملاحظات
26 » مرداد تهران-خ.پاسدار گمنام ساختمان سازی  1 نفر مصدوم سقوط از ارتفاع هنگام جوشکاری

 

27

 

21 « کرمان پروژه تجاری بهار رضوی 5 نفر مصدوم سقوط بالابر حال 2 نفر از کارگران وخیم است
28 22 »

 

مشهد کارگاه نجاری 1 نفر فوت »  «» کودکی13ساله که پدرش درزندان و مادرخانه را ترک کرده
29

 

23 « سیریک ساختمان سازی 1 نفر فوت برق گرفتگی کارگر 16 ساله
30

 

24 « سراب – شهر مهربان »   « » » « سقوط از ساختمان کارگر28ساله به نام حافظ 6فوت از ابتدای امسال
31

 

» « مازندران سراسر استان 17 نفر فوت انواع حوادث کار 31 تا 50 ساله

از ابتدای سال جاری

32

 

» « مشهد سازمان آتش نشانی 35 نفر فوت هنگام عملیات آتش نشانی طی سال های اخیر در سراسر کشور
33

 

25 « سیستان طرح انتقال آب به مزارع 2 نفر فوت ریزش آوار 2 کارگر اهل منطقۀ زهک

نام یکی از آنها بارانی بود

34

 

» « تهران – خ. صفا کارگاه تولیدی مبل 2 نفر فوت ریزش چوب و الوار مهدی الف 54ساله و کریم ن .23 ساله افغانستانی
35

 

26 « شیراز- م. رددکی پروژه پل‌سازی میدان رودکی شیراز» وابسته به شهرداری استان فارس 1 نفر فوت ریزش 30 تن میلگرد بر سر کارگر کارگر 43 ساله
36 27 »

 

بافق ساختمان سازی » » « برق گرفتگی و سقوط از ساختمان کارگر 23 ساله به نام  امان الله ب.
37

 

28 « شوش واحد راه‌آهن فولاد خوزستان » » « گیر کردن بین واگن های در حال تعمیر با حرکت ناگهانی واگن ها کارگر 32 ساله اهل شوش
38 29 »

 

اهواز کارخانه یخ سازی 15 نفر مسموم انفجار مخزن و استنشاق  گاز آمونیاک شامل کارگران و تعدادی از اهالی محل
39

 

30 « اصفهان سراسر استان 39 نفر فوت انواع حوادث محیط کار و 999 نفر مصدوم در 4 ماهه اول امسال
شماره ردیف تاریخ خبر شهر نام واحد تعداد نفرات علت ملاحظات
40

 

30 مرداد کرمانشاه سراسر استان 14 نفر فوت انواع حوادث محیط کار و 105 نفر مجروح در سه ماهه اول امسال
41

 

31 « تهران ساختمان نیمه کاره 1 نفر مصدوم سقوط از ساختمان
42

 

» « « حفر چاه در ساختمان قدیمی 1 نفر فوت برق گرفتگی کارگر60 ساله افغانستانی

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: