اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان: وبلاگ گفتگوهای زندان، تریبون آزاد زندانیان سیاسی چپ، رادیکال و غیرمذهبی

دریافتی: هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان وبلاگ گفتگوهای زندان، تریبون آزاد زندانیان سیاسی چپ، رادیکال و غیرمذهبی  0 تواب / جنبش دادخواهی / زندان در ایران / سعید یوسف / … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژوئیه 2016 · بیان دیدگاه

آخرین مقالات سایت نوید نو

دریافتی: آخرین مقالات سایت نوید نو شماره 859   1395/05/11 نامه به بارگاه خلافت فروغ طیاری علاوه بر هزار و یک مشکلی که این دانشجو بیان میکند یک مسئله ای را که … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژوئیه 2016 · بیان دیدگاه

نامه از ۴۲۰ کیلومتری غرب هاوانا: شان ژوزف کلنسی – صدای سوسیالیستی/ تارنگاشت عدالت

یکی از مهم‌ترین و فوق‌طبیعی‌ترین پیروزی‌های روند انقلابی کوبا در آمار نسبتاً کم جرائم اسلحه گرم و مواد مخدر قرار دارد. عملکرد رابطه همبودی بین سلاح‌‌های گرم، مواد مخدر و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژوئیه 2016 · بیان دیدگاه

خبرنگار ماهی سیاه کوچولو: گزارش آکسیون اعتراضی در بیست و هشتمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ٦٧

وظیفه من و شما که مخالف این رژیم خون ریز هستیم این است که حداقل در اینگونه آکسیون ها و تظاهرات های افشاگرانه علیه رژیم اسلامی شرکت کنیم،  نوشته ها … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژوئیه 2016 · بیان دیدگاه

دورویی که تهدید به جنگ می کند: باب بریتون و آنا فا، برگردان: آمادور نویدی

سرمایه داری در بحران ست و نقش غالب امپریالیسم آمریکا در امور جهان به گونه ای زیر سئوال رفته است که هرگز از تاریخ پساجنگ جهانی تا به امروز چنین … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژوئیه 2016 · بیان دیدگاه

ترکیه به کدام سو؟: بهروز سورن

آنچه مسلم است سرکوب انبوه منتقدین تحت نام مقابله با کودتاگران از سوی آنان بی پاسخ نخواهد ماند و بزودی شاهد اعتراضات گسترده آنها در اشکال متنوع خواهیم بود و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئیه 2016 · بیان دیدگاه

مطالبات کنونی جنبش کارگری کدامند؟ کدامیک از مطالبات کارگران عمده اند؟ حقوق های معوقه کارگران، عمده ترین مطالبه پاسخ نگرفته کارگران ایران: سیامک م.

در مقطع کنونی پیکار برای کسب حقوق های عقب مانده در عرصۀ مبارزۀ طبقاتی، نه تنها از نظر اقتصادی و رفع تنگناهای معیشتی کارگران در رأس مطالبات آنها قرار دارد، … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئیه 2016 · بیان دیدگاه

ناتوی فرهنگی و رژیم اسلامی در ایران جبهۀ متحد سرمایه و ثروت علیه فقر(بخش هفتم و پایانی) – در باب اپوزیسیون های ایرانی پنتاگونی (رنگین کمان) – ننگین کمان یا القاعدۀ ایرانی در لباس دموکراتیک لائیک: نوشتۀ حمید محوی

ما در دامن هیولائی به دنیا آمده ایم که حاصل کار خود انسانها طی قرون و اعصار بوده و در تخریب زندگی ما به شکل روزمره شرکت دارد. این هیولای … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئیه 2016 · بیان دیدگاه

یادداشت کارگری: دست اندازی دیگر باره به قانون کار، شرایط و موقعیت مبارزات کارگری: امیرجواهری لنگرودی

عنصر مهم و الزامی دیگر برای موفقیت اعتراضات کارگری، هم در سطح محلی و هم در سطح سراسری اینستکه ،سازماندهی کارگری نه بر پایه نقشه های یارگیری های گروهی، سازمانی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئیه 2016 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 8 و 9 مرداد 1395

  اخبار و گزارشات کارگری 8 مرداد 1395 پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد – اعتصابات کارگران معدن منگنز ونارچ قم دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان درسکوت خبری! … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئیه 2016 · بیان دیدگاه