اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

اخبار و گزارشات کارگری 9 و 10 خرداد 1395، متن فارسی وانگیلسی نامه سرگشاده محمود صالحی به شورای مدیریت سازمان جهانی کار، جنایت ضد کارگری جمهوری اسلامی ضد انسانی ومحکوم است: نهادهای همبستگی، و سه دختر وابسته به«مافیای»دستفروشان، پسر از آب در آمدند؟: شمس الدین امانتی

 اخبار و گزارشات کارگری 10خرداد 1395 صدای اعتراضمان را نسبت به شلاق زدن17 کارگرمعترض معدن طلای‌ آق‌دره رساتر کنیم – تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به تداوم مقابله … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 مه 2016 · بیان دیدگاه

کمکهای مالی بیگانگان به سازمانهای « جامعه مدنی» و رابطه آن با رژیم اسرائیل: دکتر ابراهیم علوش، مترجم: احمد مزارعی

آن قدرتی که در پس اعطای کمکهای مالی به سازمانهای جامعه مدنی وجود دارد، همان قدرتی است که در پشت موضوع عادی سازی روابط در خاور میانه کمین کرده است… … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مه 2016 · ۱ دیدگاه

مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد: علیرضا ثقفی

میگویند واژه ها در طول تاریخ معنایشان تغییر میكند. اگر در گذشته میگفتند مزد آن گرفت جان برادر كه كاركرد اكنون به روشنی میتوان گفت: «مزد آن نگرفت جان برادر … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مه 2016 · بیان دیدگاه

نهادهای همبستگی….: جنایت ضد کارگری جمهوری اسلامی ضد انسانی ومحکوم است

رژیم متحجراسلامی هنوزمی‌تواند کارگران معدن  ً آق د ره ً را به شلاق ببند د، جعفرعظیم زاده، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده ودیگرفعالین کارگری زندانی را دربند نگه دارد، محمود … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مه 2016 · ۱ دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 8 خرداد 1395، و فراخوان عمومی برای تصمیم گیریِ یک اعتراض سراسری از طرف کمیته هماهنگی موقت هلند…

اخبار و گزارشات کارگری 8 خرداد 1395   صدای اعتراضمان را نسبت به شلاق زدن17 کارگرمعترض معدن طلای‌ آق‌دره رساتر کنیم – سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مه 2016 · بیان دیدگاه

اعتراض به اجلاس سازمان جهانی کار برای پذیرفتن سرکوبگران بعنوان نمایندگان کارگران ایران: بیانیه مشترک شورای دفاع از جنبش کارگری ایران، گوتنبرگ ـ سوئد و شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس، و ‎ فراخوان مشترک اتحاد عمل تشکلهای چپ در آمریکای شمالی – نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

اجلاس سازمان جهانی کار در همدستی با سرمایه داران، کارفرمایان آنها و دولت های سرمایه، در حقیقت به تایید استثمار طبقه ی کارگر جهانی می پردازد و وظیفه ی تمامی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مه 2016 · بیان دیدگاه

فراخوان اعتراضی گزارشگران: صدای پای بربریت و برده داری همچنان می آید!

رژیم ضد کارگر ج.ا. با زندانی، شکنجه و حتی کشتن رهبران کارگران ایران در زندان، نه تنها خوش خدمتی خود را به سرمایه داران ایرانی و به ویژه اربابان خارجی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 مه 2016 · بیان دیدگاه

شلاق سرمایه داران، بر پیکر کارگران، توسط مزدوران دولت اسلامی درایران، چرا؟: حمید قربانی

رفقای کارگر، دولت سرمایه داران می داند که نیروی طبقاتی متحد شما، پایان دهنده به عمر ننگین اش  و نظام طبقاتی سرمایه داری است. دولت سرمایه داران می داند و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 مه 2016 · بیان دیدگاه

مانورآمریکا، میان «داعش» و کردها: سایت «البناء» لبنان، مترجم: احمد مزارعی

در اساس، آمریکا از طریق » ائتلاف بین المللی» که خود رهبریش را به عهده دارد با داعش مبارزه میکند واز طریق یک مانور خبیثانه میکوشد داعش را زنده نگهدارد … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 مه 2016 · بیان دیدگاه

کودتای سرد در آنکارا: ردگلوب/تارنگاشت عدالت

امروز با لغو مصونیت نمایندگان، اردوغان آخرین مانع پارلمانی را از سر راه پروژه ریاست مطلقه جمهوری خود برداشت…با این کودتا جلاد بوسفر که با سیاست کثیف جلوگیری از سیل … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

27 مه 2016 · بیان دیدگاه