اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

آیا باز ستاندن فلوجه جنگ مفصلی بر علیه داعش خواهد بود؟: شارل ابی نادر، مترجم: احمد مزارعی

فلوجه در وسط عراق قراردارد وازشرق با بغداد هم مرز وهمسایه میباشد، از طرف جنوب با کربلا هم مرز است که از نظر داعش آنجا باید کاملا منهدم ونابود شود…فلوجه تنها شهری است که ارتش آمریکا در آنجا بیشترین کشته ها را درهنگام اشغال عراق داده است ، وآنهم به این علت بود که پس ازهر شکستی در فلوجه مجددا به آنجا هجوم میبردند. ، فلوجه در عین حال اولین شهری است که داعش آنجارا به عنوان سرزمین خلافت ویا سرزمین دولت اسلامی در عراق وشام، برگزید ، دراین شهر بود که داعش بر مجموعه ای از مراکز مهم شهری عراق بویژه بغداد ازطرف شرق ، بر کربلا از طرف جنوب ، واز طرف غرب بر استان انبارتسلط واشراف داشت…فشارهای بسیار جدی بر داعش در شهر فلوجه ، همراه با فشارهای مستمرو مشابهی بر علیه واحدهای داعش در شهر دیر الزور از طرف ارتش عربی سوریه وهم پیمانانش که درفرودگاه وحومه شهرمستقر میباشند، وهمزمانی اینها با  فشارهای بسیار جدی بر تشکیلات داعش در شمال شرقی سوریه وبطور مشخص در روستاهای شمالی شهر رقه که مرکز اصلی داعش میباشد ، باعث میشود که داعش نتواند نیروها واسلحه ها ی استراتژیک خودرا برای کمک به واحدهای جنگی خود در شهر فلوجه انتقال دهد، به خصوص اگر درنظر بگیریم که به علت خسارتهای بسیار سنگینی که تقریبا داعش را ازمحورهای بسیاری برای نقل وانتقال نیرو ، میان مواضع وسنگرهایش در سوریه از یکطرف ومواقع وسنگرهایش در عراق از طرف دیگر از طریق غرب انبار از دست داده است، با در نظر گرفتن همه اینها، میتوان به حجم درماندگی داعش پی برد.

 iraq, is

آیا باز ستاندن فلوجه جنگ مفصلی بر علیه داعش  خواهد بود؟ 

نوشته: سرگرد بازنشسته ، شارل ابی نادر

ahmad mazaree 

مترجم: احمد مزارعی، 31 می 2016

 آیا باز ستاندن فلوجه درجنگ بر علیه داعش مفصلی خواهد بود؟

میتوان گفت که در تاریخ جنگهای آمریکا خارج از سرزمین خود به استثنای ویتنام وانفجار مقر نیروی دریائی آمریکا درنزدیکی فرودگاه بیروت در سال 1983، که منجربه قتل 400 نفر گردید (1)، فلوجه تنها شهری است که ارتش آمریکا در آنجا بیشترین کشته ها را درهنگام اشغال عراق داده است ، وآنهم به این علت بود که پس ازهر شکستی در فلوجه مجددا به آنجا هجوم میبردند. ، فلوجه در عین حال اولین شهری است که داعش آنجارا به عنوان سرزمین خلافت ویا سرزمین دولت اسلامی در عراق وشام، برگزید ، دراین شهر بود که داعش بر مجموعه ای از مراکز مهم شهری عراق بویژه بغداد ازطرف شرق ، بر کربلا از طرف جنوب ، واز طرف غرب بر استان انبارتسلط واشراف داشت…فشارهای بسیار جدی بر داعش در شهر فلوجه ، همراه با فشارهای مستمرو مشابهی بر علیه واحدهای داعش در شهر دیر الزور از طرف ارتش عربی سوریه وهم پیمانانش که درفرودگاه وحومه شهرمستقر میباشند، وهمزمانی اینها با  فشارهای بسیار جدی بر تشکیلات داعش در شمال شرقی سوریه وبطور مشخص در روستاهای شمالی شهر رقه که مرکز اصلی داعش میباشد ، باعث میشود که داعش نتواند نیروها واسلحه ها ی استراتژیک خودرا برای کمک به واحدهای جنگی خود در شهر فلوجه انتقال دهد، به خصوص اگر درنظر بگیریم که به علت خسارتهای بسیار سنگینی که تقریبا داعش را ازمحورهای بسیاری برای نقل وانتقال نیرو ، میان مواضع وسنگرهایش در سوریه از یکطرف ومواقع وسنگرهایش در عراق از طرف دیگر از طریق غرب انبار از دست داده است، با در نظر گرفتن همه اینها، میتوان به حجم درماندگی داعش پی برد.

 

امروز رزمندگان عراقی، مرحله بسیار مهم وگسترده ای  را برای پیشبرد امر پیروزی بر داعش به پیش میبرند، این نبرد بمثابه اقدامی تعیین کننده وسرنوشت ساز در مبارزه علیه داعش درعراق است ، و تآثیر ویژه ای نیز برِای پیروزی در سوریه ومحیط اطراف علی العموم باقی میگذارد ،این جنگ بر اساس اهداف زیر درحال انجام است :

 

فلوجه تاکنون نقشی بسیار حیاتی در جنگ داعش برعلیه دولت عراق بازی کرده است،فلوجه شهری است که  داعش در آن تولدشده وشیوه جنگی وعقیدتی خودرا در این شهر ساخته وپرداخته است، مردم فلوجه دردوره اشغال عراق بتوسط آمریکا در سال 2003، به عملیات گسترده ودردناکی برعلیه واحدهای نظامی آمریکائیها دست زدند، در امتداد آن مرحله ، این تهاجمات بر علیه دولت عراق وهمه موسسات نظامی وامنیتی آن، طبیعتی تروریستی به خود گرفت ومرکز تجمعی برای همه رهبران عملیاتی ، امنیتی وتروریستی گردید واینکه بخش زیادی از آنها  افسران عالیرتبه دور صدام، بویژه اعضای گارد ملی بودند ، کسانی که دارای تجربیات نظامی ، امنیتی وتوان سازماندهی داشته ویا از کادرها ورهبران جنبش تروریستی ابو مصعب زرقاوی بودند که جنبشی تکفیری وجهادی بود، مجموعه اینها کادرها، رهبران ، جنگجویان وبدنه اصلی داعش فعلی را تشکیل میدهند(2) از طرفی فلوجه مرکز اصلی برای هماهنگی وسازماندهی بیشتر عملیات انفجاری وسایر عملیات اطلاعاتی بوده زیرا فلوجه در وسط عراق قراردارد وازشرق با بغداد هم مرز وهمسایه میباشد، از طرف جنوب با کربلا هم مرز است که از نظر داعش آنجا باید کاملا منهدم ونابود شود.

از نظر نظامی نیز فلوجه نقشی اساسی در برنامه ریزی ، هماهنگی واداره عملیات نظامی دارد و درجنگ خود برعلیه  دولت عراق ، در همه شهرها ، استانها ومناطقی که در آنها تسلط دارد ، عمل میکند ، بطوری که شهر فلوجه از نظر جغرافیائی ، نقطه وصلی است که از طرف غرب بسوی عمق استان انبار راه دارد ودر امتداد رودخانه فرات وسواحل آن تا حدود سوریه امتداد مییابد ، از طرف شمال بسوی موصل از طریق منطقه صلاح الدین ، جزیره، شرق شهر انبار، در امتداد رودخانه دجله واز طرف شرق به ابو غریب راه دارد که به بغداد وصل است.

 

آیا فلوجه نقشی تعیین کننده در مسیر داعش دارد ؟

هم اکنون وپس از شدت یابی فشارها بر داعش در شهر فلوجه وواضح بودن اینکه این فشارها،ّ با هر پیشروی در میدانهای جنگی ، زیادتر وبیشتر میگردد وپیشروی بسوی محوطه مرکزی شهر آسان تر میگردد که البته با کامل شدن محاصره کامل شهر، داعش در تنگنای واقعی قرار خواهد گرفت ، اضافه بر همه اینها جدیت فعالیتهائی که از طرف واحدهای مشترک ارتش ، نیروهای مبارزه با تروریسم، نیروهای انتظامی واز همه مهمتر «حشد الشعبی» ویا نیروهای بسیجی عراق ، و»حشد العشایری» ویا بسیج عشایر که نقشی بسیار برجسته از نظر ملی گرائی ویا رزمندگی در میدانها ی نبرد دارند، وبنا بردلایل زیر، میتوانیم این جنگ را » ام المعارک» ویا مادر جنگها بنامیم :

 

1 – فلوجه آخرین کنام تروریسم داعشی میباشد ، البته باید موصل را استثنا کنیم، زیرا موصل نیز مناطق زیادی در اطراف خود همچون ، رمادی ، رطبه، وهیت در غرب ازد ست داده است ، همچنین داعش اغلب مواضع خود را در منطقه صلاح الدین در شمال، وجزیره در غرب  رودخانه دجله مابین کرمه درجنوب و اطراف شهر بیجی وشرقاط در شمال را از دست داده است.

2 –  این فشارهای بسیار جدی بر داعش در شهر فلوجه ، همراه با فشارهای مستمرو مشابهی بر علیه واحدهای داعش در شهر دیر الزور از طرف ارتش عربی سوریه وهم پیمانانش که درفرودگاه وحومه شهرمستقر میباشند، وهمزمانی اینها با  فشارهای بسیار جدی بر تشکیلات داعش در شمال شرقی سوریه وبطور مشخص در روستاهای شمالی شهر رقه که مرکز اصلی داعش میباشد ، باعث میشود که داعش نتواند نیروها واسلحه ها ی استراتژیک خودرا برای کمک به واحدهای جنگی خود در شهر فلوجه انتقال دهد، به خصوص اگر درنظر بگیریم که به علت خسارتهای بسیار سنگینی که تقریبا داعش را ازمحورهای بسیاری برای نقل وانتقال نیرو ، میان مواضع وسنگرهایش در سوریه از یکطرف ومواقع وسنگرهایش در عراق از طرف دیگر از طریق غرب انبار از دست داده است، با در نظر گرفتن همه اینها، میتوان به حجم درماندگی داعش پی برد.

 

بنا برتوضیحات مستندی که ارائه کردیم و با در نظر گرفتن اهمیت ،حیاتی واستراتژیک بودن شهر فلوجه برای «دولت اسلامی در عراق وشام»ویا داعش ، میتوانیم بگوئیم که نبرد برای باز ستاندن آن ، بویژه در مراحل پایانی که تسلط کامل بر مراکزوسنگرهای اصلی داعش درشهر آغاز خواهد شد ، شاهد نبردی بسیار وحشیانه وخونین خواهیم بود ، زیرا این نبرد برای داعش مسئله مرگ وزندگی میباشد، به این معنی که یکی از تکیه گاهها وسنگرهای بسیار مهم واستراتژیک خودرا که طی سالهای گذشته ، وسیله ای بوده است که در خلال آن بر همه نبردها ، برنامه ها وانفجارها وعملیات استراتژیک خود در عراق ، تحکم کامل داشته است از دست میدهد ، از دست دادن فلوجه برای داعش، بمثابه نقطه تحول، تعیین کننده ومفصلی است وشکست آن را در عراق وسوریه بطور حتم محرز میسازد ، همچنین این شکست ، تاثیر تعیین کننده ای بر عملیات داعش در مناطق اطراف وهمه اماکن حضور داعش درسایرکشورهای دورتر نیز باقی میگذارد.

 

زیر نویسها از مترجم است :

(1) این انفجار هنگامی اتفاق افتاد که مک فارلین  به قول خود به ایران مبنی بر عدم ممانعت ایران برای خرید اسلحه در بازارهای جهانی وفادار نماند وایران برای تلافی از طریق حزب الله لبنان  وبعضی انقلابیون فلسطینی،انفجار در مرکز نیروی دریائی آمریکا وهمچنین ترور نزدیک به هشتاد آمریکائی دیگر در بیروت را سازماندهی کرد، قابل ذکر است که دویست فرانسوی هم در انفجار دیگری به قتل رسیدند، اما کسی که حمله انفجاری به نیروی دریائی آمریکا را به عهده گرفت یک چریک فلسطینی بود که یک دختر سه ساله داشت وسرهنگ قذافی پذیرفت که  از دختر وی در کاخ خود پرستاری کند، در 1996، آمریکائیها این موضوع را کشف کرده وکاخ قذافی واطراف آن را بمباران کردند تا دختر مذکور کشته شود که جان سالم به دربرد وامروز کسی از وی نشانی ندارد.

 

(2) – برای روشن شدن بهتر ، به مقاله «مانورآمریکا میان داعش وکردها» در سایت هفته مراجعه کنید.

 

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 31 مه 2016 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , , , , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: