اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

شش قطعنامه از کمیته مرکزی حزب کمونیست انقلابی، ایالات‌متحده آمریکا (به فارسی و انگلیسی): ترجمه برهان عظیمی

دریافتی:

هرکجا که در آن ظلم و ستم وجود دارد، مقاومت نیز وجود خواهد داشت و توده‌های مردم به‌طور دائم و مستمر در مقابل شرایط ستم‌کشیده و کسانی که مسبب و مجری این ظلم و ستم می‌باشند، به پا می‌خیزند. اما، بدون تئوری علمی و رهبری لازم، مبارزه ستمدیدگان در محدوده‌ی و چهارچوب نظامی که منبع ظلم و ستم است باقی می‌ماند و دهشتی که توده‌ها با آن روبرو هستند همچنان به‌پیش خواهد رفت… این قانون اساسی که توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست انقلابی آمریکا در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید، یک طرح برای جامعه سوسیالیستی است، که از اولین روز تأسیس آن جامعه شروع می‌شود و به انتقال به یک جهان بدون طبقات و تمایزات طبقاتی، یک جهان بدون ظلم و ستم و تقسیمات مخرب و تضادهای خصمانه بین مردم ادامه پیدا می‌کند.

 usa revolutionary com party

 

شش قطعنامه  از کمیته مرکزی حزب کمونیست انقلابی، ایالات‌متحده آمریکا

۱ ژانویه ۲۰۱۶*

 

قطعنامه ۱:

سنتز نوین کمونیسم که باب آواکیان بر اساس ۴۰ سال کار انقلابی به ارمغان آورد، یک پیشرفت کیفی در رویکردعلمی (the scientific approach)** برای انقلاب کردن و رهایی بشریت است. سنتز نوین پایه و اساس و نقطه عزیمت برای مرحله جدیدی از انقلاب کمونیستی که در جهان امروز مورد نیاز مبرم می باشد را فراهم می کند.

 

هرکجا که ظلم و ستم وجود دارد، مقاومت نیز وجود خواهد داشت و توده‌های مردم به‌طور دائم و مستمر در مقابل شرایط ستمگرانه و کسانی که مسبب و مجری این ظلم و ستم می‌باشند، به پا می‌خیزند. اما، بدون تئوری علمی و رهبری لازم، مبارزه ستمدیدگان در محدوده و چهارچوب نظامی که منبع ظلم و ستم است باقی می‌ماند و دهشتی که توده‌ها با آن روبرو هستند همچنان به‌پیش خواهد رفت. سنتز نوین و رهبری باب آواکیان دقیقا مظهر درک و رویکرد علمی است که توده‌های تحت ستم برای انقلاب کردن به آن نیازمند هستند. انقلابی که هدف نهایی آن رهایی کل بشریت و ایجاد جهان کمونیستی هست.

 

همان‌طور که باب آواکیان خود تأکید کرده است، سنتز نوین:

نشان‌دهنده و مظهر حل کیفی یک تناقض مهم است که در کمونیسم در فرایند توسعه آن تا به این نقطه(زمان کنونی-مترجم) یعنی بین رویکرد و متدولوژی بنیادا علمی‌اش و جنبه‌های کمونیسم که در تقابل با این(یعنی رویکرد و متدولوژی بنیادا علمی‌اش-مترجم) به مرحله اجرا گذاشته شد، وجود داشته است.

و:

اساسی‌ترین و مهم‌ترین مورد سنتز نوین تکامل هرچه بیشتر و سنتز کمونیسم به‌عنوان یک متدولوژی و رویکرد علمی و کاربرد بیشتر این متدولوژی و رویکرد علمی به واقعیت به‌طورکلی است و به‌ویژه مبارزه انقلابی برای سرنگونی و ریشه‌کن کردن تمام نظام‌ها و روابط استثمار کننده و ستمگرانه و پیشروی به یک جهان کمونیستی هست. این متدولوژی و رویکرد هسته تمام عناصر اصلی و اجزای ضروری این سنتز نوین را تشکیل داده و در سراسر ابداع آن به کار گرفته‌شده است.

کمونیسم مانند کلیه رویکردهای علمی(روش‌های علمی) برای درک و دگرگونی واقعیت باید مدام تکامل یابد؛ با سنتز نوین دستخوش تحول کیفی گردیده که یک جهش فراتر است و در برخی از زمینه‌های مهم با آنچه در قبل اتفاق افتاد گسست کرده است.

امروزه تصدیق و درک این خط تمایز ضرورتی است برای تشخیص تمایز بین کمونیست‌های انقلابی واقعی و کسانی که ممکن است به‌ظاهر ادعا کنند که طرفدار کمونیسم و انقلاب می‌باشد اما درواقع نیستند. همانطوری‌که در سال ۱۹۷۵ کمونیست بودن به معنای پیروی از مائو و مسیری بود که او به‌پیش گذاشت. امروزه نیز کمونیست بودن به معنای پیروی از باب آواکیان و مسیر نوینی است که او به‌پیش گذاشته می‌باشد.

 

قطعنامه ۲:

باب آواکیان به‌عنوان یک رهبر مظهر یک ترکیب نادر و کسی است که قادر به توسعه تئوری‌ علمی در سطح جهانی بوده، و درعین‌حال که از یک درک عمیق در برقراری ارتباط درونی با تحت ستمترین برخوردار هست دارای توانایی بسیار توسعه‌یافته‌ای در «تجزیه‌وتحلیل» تئوری پیچیده و قرار دادن آن در دسترس توده‌های تحت ستم مردم نیز برخوردار است.

باب آواکیان رهبری استراتژیک و تاکتیکی است که در مبارزه انقلابی در همه ابعاد حیاتی آن به‌طور مدام آن را فراهم می‌کند، و تا حد زیادی علم و هنر رهبری کمونیستی را تکامل داده است.

همان‌گونه که خود باب آواکیان گفته است:

رهبری و به‌ویژه رهبری کمونیستی، همان‌گونه که درباره‌اش صحبت کرده‌ام در خط سیاسی متمرکز هست. این به معنای خط به‌عنوان تئوری انتزاعی نیست، اگرچه چنان انتزاعاتی به‌ویژه آنجا که آن‌ها به‌درستی منعکس‌کننده واقعیت و حرکت و توسعه آن باشد بسیار مهم است. اما اهمیت رهبری در مفهوم همه‌جانبه آن توانایی مداوم در طرح صحیح انتزاعات تئوریک است؛ تدوین و فرموله نمودن، اداره کردن و رهبری دیگران به‌گونه‌ای که خود این رهبری شوندگان ابتکار عمل و پیشگام اداره کردن را اعمال نمایند، چشم‌انداز و متدولوژی و استراتژی، برنامه و سیاست‌های ضروری برای دگرگون کردن رادیکال جهان از طریق انقلاب به سمت هدف کمونیسم، و از طریق این فرایند به‌طور مستمر دیگران را به‌طور فزاینده رهبری نماید که توانایی‌شان برای انجام تمام این مسائل را تکامل دهند. این جوهر رهبری کمونیستی است.

متدولوژی و رویکرد سنتز کمونیسم نوین باب آواکیان بر دور از پیشنهادات تنگ و سرکوب کردن پیشنهاد‌های دیگران نوعی از رهبری را ممکن می‌سازد که می‌تواند و میسر می‌سازد که ابتکار و خلاقیت مردم در مقیاس وسیع و در راه بی‌سابقه رها گردد.

همه‌کسانی که به هر طریق برای جهانی عاری از برده‌داری تلاش می‌کنند باید پیروان باب آواکیان شوند و سنتز نوین کمونیسم را قبول کرده و بپذیرند، و بر این اساس خود تبدیل به رهبرانی در مبارزه انقلابی برای رهایی نوع بشر شوند.

 

قطعنامه ۳:

این واقعیت که در جهان امروز یک رهبر انقلابی با کیفیت باب آواکیان وجود دارد و در حال حاضر یک سنتز نوین کمونیسم وجود دارد، یک‌چیز فوق‌العاده‌ای برای توده‌های مردم تحت ستم و برای هدف رهایی انسان است.

محتوا و نقش رهبری باب آواکیان به میان میلیون‌ها نفر بردن و آن را یک نقطه ارجاع (قابل‌اتکا) و قطب جاذبه فزاینده قدرتمند در جامعه تبدیل نمودن برای کل فرایند انقلابی ضروری است. به‌عنوان بیان متمرکز از رویکرد استراتژیک به ایجاد یک جنبش برای انقلاب که هسته اصلی رهبری آن حزب باشد، حزب ما شعارهایی را جلو گذاشته است، همچون : «مبارزه با‌‌ قدرت سیاسی، و دگرگونی مردم برای انقلاب» و «آماده‌سازی صحنه مبارزه، آماده کردن مردم و آماده‌سازی پیشاهنگ برای زمانی که میلیون‌ها نفر بتوانند برای انقلاب رهبری و آماده شوند و همه بیرون و به خیابان‌ها روند، با یک فرصت واقعی برای پیروزی.» این به معنی افشای ماهیت ستمگرانه و استثمارانه نظام سرمایه‌داری امپریالیستی و این واقعیت که تناقضات اساسی و معرف آنچه اساس این استثمار و ستم را تشکیل می‌دهد تنها می‌تواند از طریق انقلاب حل شود؛ این به معنی متشکل کردن مردمی که از طرف این نظام مورد ظلم فاحش قرارگرفته‌اند درحالی‌که نیاز به انقلاب را برای پایان دادن به این ستمگری‌ها در مقابلشان قرار داده می‌شود؛ گردآوری نیروهای انقلاب در طول پیمودن تمام این مسیر، می باشد. معنی آن این است که در لحظات زمانی که تناقضات(تضادهای) این نظام در بحران شدید بروز می‌نماید چنگ انداختن؛ به‌منظور دستیابی به پیشرفت مهم برای تسریع در ظهور یک وضعیت انقلابی، که کل نظام با یک بحران عمیق روبرو شده است و میلیون‌ها نفر از مردم جهت‌دار، سازمان‌یافته و مصمم شده‌اند که از همه‌چیز برای سرنگونی این سیستم و جایگزینی آن با یک سیستم کاملاً متفاوت رادیکال، بگذرند.

در این فرایند کلی، مهم‌ترین چیزی که ما باید انجام بدهیم این است که هر جا می‌رویم و هر چیزی که انجام می‌دهیم ترویج و مقبول عام کردن رهبری باب آواکیان و سنتز نوین کمونیسم که به ارمغان آورده است، می‌باشد. این اولین ستون اصلی (first mainstay- تکیه‌گاه اصلی یا وظیفه اصلی-مترجم) حزب ما که چارچوب و زمینه را برای کار حزب به‌عنوان یک کل فراهم می‌کند، است. این لبه مقدم(leading edge-وظیفه مقدم یا حرکت مقدم-مترجم) در کل مجموعه‌ای از کار انقلابی و مبارزه‌ای که باید توسط حزب ما انجام شود، است.

 

قطعنامه ۴:

ابزار اصلی که از طریق آن حزب ما کار ایدئولوژیک و سیاسی را برای مهیاکردن انقلاب انجام می‌دهد وب‌سایتش REVCOM.US – می‌باشد که «دومین ستون اصلی» کار حزبی ما را تشکیل می‌دهد.

 

وب‌سایت جهت‌گیری‌های مداوم و رهبری را در هر دو قالب درازمدت و «در حال حاضر» فراهم می‌کند. وب‌سایت شامل آثار کلیدی باب آواکیان و همچنین نشریه حزب، انقلاب است. در آن رویدادهای جهان تجزیه‌وتحلیل می‌شود و نیروی محرکه و تناقضات آن حوادث را که ریشه در ماهیت اساسی و نیروی محرکه نظام سرمایه داری- امپریالیستی دارد و اینکه چگونه به مبارزه برای سرنگونی و فراتر از این سیستم باید رفت، ارتباط دارد. در آن گزارش‌های مربوط به کار حزب در مبارزات توده‌ای اطراف تضاد عمده اجتماعی، اسناد مهم حزب و مقالات در مورد اهمیت ساختن حزب به‌عنوان هسته اصلی رهبری کننده انقلاب که موردنیاز است، منتشر می شود. در این وب‌سایت، نشریه (انقلاب) نقش خاصی ایفا می‌کند.

همان‌گونه که باب آواکیان گفته است:
http://www.revcom.us/revolution/index.html

نشریه انقلاب و وب‌سایت یک تحلیل علمی زنده از رویدادهای مهم در جامعه و جهان را به ارمغان می‌آورد و روشن می‌سازد چرا آن‌ها اتفاق می‌افتد، چگونه رویدادها و تحولات مختلف مربوط به هم هستند، چگونه همه این‌ها با سیستمی که ما تحت آن زندگی می کنیم، ارتباط دارد، منافع مردم در رابطه با همه این موارد چیست و کجا قرار دارد، چگونه انقلاب درواقع راه‌حلی برای همه‌ی این موارد است و اهداف آن انقلاب چیست، چگونه نظرات و برنامه‌های مختلف اثرات مثبت یا منفی در انقلابی که موردنیاز است، دارد و چگونه مردم برای ساختن چنان انقلابی می‌توانند حرکت کنند و چگونه حرکت می‌کنند. نشریه انقلاب و وب‌سایت نقش یک راهنما، محور، ابزار بسیار مهم در راهگشایی روبه‌جلو، جهت‌دهی، آموزش و سازمان‌دهی هزاران نفر و تأثیرگذاری بر میلیون‌ها نفر در مبارزه علیه قدرت حاکمه و دگرگونی مردم برای انقلاب کردن( شتاب بخشیدن در به وجود آمدن وضعیت انقلابی-مترجم) و آماده شدن برای زمانی که با یک شانس واقعی برای پیروز شدن بتوانیم همه‌چیز را به دست آوریم (تسخیر قدرت سیاسی-مترجم).

این وب‌سایت در حال حاضر بسیار قدرتمند است، اما و‌بسایت (REVCOM.US) واقعا باید تبدیل به یک وب‌سایتی شود که به میلیون‌ها نفر برسد و با آن‌ها صحبت کند، و به آن‌ها راهنمایی ارائه داده که درک و حرکت برای دگرگونی رادیکال جهان و همچنین به آن‌هایی که در حال حاضر ضرورت انقلاب را پذیرفته‌اند و یا به چنان جهتی کشیده شده‌اند رهبری عرضه کند.

 

قطعنامه ۵:

قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیست نوین در شمال آمریکا تلاش متمرکز چند دهه مشخص باب آواکیان است، یک برنامه الهام بخش از سنتز نوین کمونیسم که او به ارمغان آورده است.

این قانون اساسی که توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست انقلابی آمریکا در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید، یک طرح برای جامعه سوسیالیستی است، که از اولین روز تأسیس آن جامعه شروع می‌شود و به انتقال به یک جهان بدون طبقات و تمایزات طبقاتی، یک جهان بدون ظلم و ستم و تقسیمات مخرب و تضادهای خصمانه بین مردم ادامه پیدا می‌کند.

 

این کار که نقطه عطفی برای هدف رهایی بشریت نوشته‌شده بود فقط می‌توانست توسط باب آواکیان نوشته‌شده باشد. این‌یک واقعیت ساده است که در جهان کنونی هیچ فرد دیگری یا گروهی از افراد قادر به تولید چنین چارچوب و راهنمایی جامع و بصیرت‌گرا نبودند که درعین‌حال داشتن یک کلیت و چارچوب روشن هدف راه‌هایی بخش برای ایجاد یک جامعه کاملاً نوین را نیز در بربگیرد. این مثال قدرتمند ازآنچه خاص و منحصربه‌فرد در مورد باب آواکیان و رهبری او هست و اهمیت فوق‌العاده‌ی آن برای توده‌های مردم جهان است.

 

قطعنامه ۶:

باب آواکیان رهبر حزب کمونیست انقلابی ایالات‌متحده آمریکا است. باوجودآنکه توسط کمیته مرکزی به رهبری حزب انتخاب‌شده است، مانند تمام اعضای حزب به‌طورکلی تابع جمع حزب است. درعین‌حال به‌عنوان آغازگر و معمار سنتز نوین کمونیسم، او به‌طور عینی «بزرگ‌تر از» حزب هست. برای حزب ما بسیار مهم است که پایه‌اش بر اساس سنتز نوین باب آواکیان از کمونیسم می‌باشد.

این موضوع باید در قلب زندگی و کار حزب کمونیست انقلابی ایالات‌متحده آمریکا(RCP) باشد، و یک مسئولیت ویژه را در مقابل اعضا و حامیان حزب قرار می‌دهد که به‌شدت درگیر با و به‌طور گسترده‌ای ترویج‌دهنده‌ی سنتز نوین و شخص باب آواکیان شوند. و گسترش و مبارزه برای ریشه گرفتن و در برابر همه روندهای رقبای مخالف در هر گوشه‌ای از جهان را به‌پیش برند. و با رسوخ بسیار گسترده در افراد احساس مسئولیت آن‌ها در دفاع از باب آواکیان و اطمینان از توانایی‌های او برای ادامه کامل مبارزه در انقلاب و رهایی بشریت را تقویت کنند.

 

همان‌گونه که باب آواکیان گفته است:

در این جامعه و در جهان نیاز فوری به این سنتز نوین وجود دارد و به‌طور گسترده جذب شود زیرا: در همه‌جا مردم سؤال می‌کنند که چرا همه‌چیز به طریقی که هست باید باشد، و اینکه آیا یک جهان متفاوت است ممکن است. در همه‌جا مردم در مورد «انقلاب» صحبت می‌کنند اما هیچ درک واقعی از اینکه معنی انقلاب چیست ندارند، هیچ رویکرد علمی به تجزیه‌وتحلیل و برخورد با آنچه آن‌ها با آن مواجه‌اند و چه باید کرد وجود ندارد. در همه‌جا مردم شورش می‌کنند و بپا می‌خیزند اما احاطه‌شده و به عقب رانده می‌شوند، ناامید می‌شوند و به امان و مرحمت ستمگران قاتل سپرده می‌شوند، و یا به مسیرهای گمراه‌کننده کشانده می‌شوند که اغلب با اعمالِ خشونتِ وحشیانه تنها به تقویت زنجیر اسارت سنتی منجر می‌شود. در همه‌جا مردم برای پایان دادن به شرایط بسیار بد خویش به یک راهکار نیاز دارند، اما منبع درد و رنج خویش و مسیر پیشروی از تاریکی را نمی‌بینند.

 

درمجموع، درحالی‌که باب آواکیان بخشی از و تابع جمع کلی اشتراکی حزب است، او بیش از حزب است، و این شخصیت «بزرگ‌تر از» جنبه عمده از این رابطه است. همان‌طور که ما تأکید کردیم، رهبری باب آواکیان و سنتز نوین کمونیسم که او به ارمغان آورده است یک چارچوب تئوریک، متدولوژی و رویکرد علمی برای یک مرحله نوینی از انقلاب کمونیستی را نه‌تنها در این کشور بلکه در سراسر جهان به‌عنوان یک کل، فراهم می‌کند.

 

مترجم: برهان عظیمی

۲۹ بهمن ۱۳۹۴ مصادف با ۱۸ فوریه ۲۰۱۶

 

 

* ترجمه فارسی و ویرایش این قطعنامه‌ها حاصل کار اشتراکی رفقای نسل نوین کمونیست‌های انقلابی داخل ایران از پیروان باب آواکیان و سنتز نوین او می‌باشد.

 

** «رویکرد» ترجمه کلمه «approach» است. این کلمه دارای چند معنی است. یکی از معانی آن که در فارسی بیشتر به این معنی توجه می‌شود شکل «فعلی» آن است که به معنی شروع به « درگیر شدن با یک مشکل و یا تکلیف به صورتی خاص» است (اکسفورد ). در معنای اسمی هم به معنی «راهی برای درگیر شدن با چیزی یا کسی و راهی برای انجام دادن یا فکر کردن درباره چیزی مانند یک مشکل» به کار می‌رود. معنی دیگری که ممکن است در فارسی به کار گرفته شود معنی «راه» است؛ راهی که به مکانی منتهی می‌شود (اکسفورد، نرم افزار). با توجه به این توضیح، کاربرد این کلمه در آموزش تنها در معنی استعاره‌ای «راه و روش» مناسب است. رویکرد تنها به جنبه اسمی کلمه approach توجه دارد.

معنی «رویکرد علمی» the scientific approach به مفهوم «راهی علمی که به مقصدی مشخص برای رسیدن به هدف مشخص(هدف نهایی انقلاب کمونیستی که رهایی کل بشریت و ایجاد جهان کمونیستی) رهنمون می‌شود» است، می باشد.

 

 

Translator: Borhan Azemi

 Persian date 29 Bahman 1394 coincided with the February 18, 2016

 

*Persian translation and editing of these resolutions has been achieved and possible through collective work of  the new generation of Iranian revolutionary communists inside Iran whom are followers of Bob Avakian and his new synthesis of communism.

 

 

*****

http://www.revcom.us/a/423/six-resolutions-of-the-Central-Committee-of-the-RCP-USA-en.html

Resolution 1:

The new synthesis of communism brought forward by Bob Avakian, on the basis of 40 years of revolutionary work, represents a qualitative advance in the scientific approach to making revolution and emancipating humanity. It provides the foundation and point of departure for a new stage of communist revolution that is urgently needed in the world today.

Where there is oppression, there will be resistance—the masses of people will continually rise up against their conditions of oppression and those who enforce this oppression. But, without the necessary scientific theory and leadership, the struggle of the oppressed will be contained, and remain confined, within the system which is the source of oppression, and the horrors to which the masses are subjected will go on, and on. The new synthesis and the leadership of Bob Avakian represents and embodies the scientific understanding and approach the masses of the oppressed need to make the revolution they need—a revolution whose ultimate goal is a communist world—to emancipate themselves and ultimately humanity as a whole.

As Bob Avakian himself has emphasized, the new synthesis:

represents and embodies a qualitative resolution of a critical contradiction that has existed within communism in its development up to this point, between its fundamentally scientific method and approach, and aspects of communism which have run counter to this.

And:

What is most fundamental and essential in the new synthesis is the further development and synthesis of communism as a scientific method and approach, and the more consistent application of this scientific method and approach to reality in general and in particular the revolutionary struggle to overturn and uproot all systems and relations of exploitation and oppression and advance to a communist world. This method and approach underlies and informs all the core elements and essential components of this new synthesis.

As with all scientific approaches to understanding and transforming reality, communism must continue to develop, and it has undergone a qualitative development with the new synthesis, which is a leap beyond, and in some important ways a rupture with, what has gone before. Recognizing this is the essential dividing line today between genuine revolutionary communists and those who may profess to be for communism and revolution, but who in fact are not. Just as, in 1975, being a communist meant being a follower of Mao and the path that he had forged, so today being a communist means following Bob Avakian and the new path that he has forged.

Resolution 2:

As a leader, Bob Avakian embodies a rare combination: someone who has been able to develop scientific theory on a world-class level, while at the same time having a deep understanding of and visceral connection with the most oppressed, and a highly developed ability to “break down” complex theory and make it accessible to the masses of people.

BA provides strategic and tactical leadership, in an ongoing way, for the revolutionary struggle, in all its crucial dimensions, and he has greatly developed the science and art of communist leadership.

As BA himself has put it:

Leadership—and in particular communist leadership—is, as I have been speaking to, concentrated in line.  This does not simply mean line as theoretical abstractions, although such abstractions, especially insofar as they do correctly reflect reality and its motion and development, are extremely important.  But in an all-around sense, it is a matter of leadership as expressed in the ability to continually make essentially correct theoretical abstractions; to formulate, to wield, and to lead others to take up and act on—and to themselves take initiative in wielding—the outlook and method, and the strategy, program, and policies, necessary to radically transform the world through revolution toward the final aim of communism, and through this process to continually enable others one is leading to themselves increasingly develop their ability to do all this.  This is the essence of communist leadership.

The methods and approach of BA’s new synthesis of communism make possible the kind of leadership which, far from stifling the initiative of others, can and does unleash people’s initiative and creativity on a broad scale and in unprecedented ways.

All those who strive for a world free of slavery, in any form, should become followers of BA and take up the new synthesis of communism, and on that basis become leaders themselves in the revolutionary struggle to emancipate humanity.

Resolution 3:

The fact that there is, in the world today, a revolutionary leader of the caliber of Bob Avakian, and that there is now a new synthesis of communism, is a tremendous thing for the masses of oppressed people and for the cause of human emancipation.

Bringing the content and role of BA’s leadership to millions, making it a point of reference and an increasingly powerful pole of attraction in society, is essential to the whole revolutionary process. As a concentrated expression of the strategic approach to building a movement for revolution, with the Party as its leading core, our Party has brought forward the slogans: “Fight the Power, and Transform the People, for Revolution” and “Prepare the ground, prepare the people, and prepare the vanguard—get ready for the time when millions can be led to go for revolution, all-out, with a real chance to win.”  This means exposing the oppressive and exploitative nature of the capitalist-imperialist system and the fact that its underlying and defining contradictions, which are the basis of this exploitation and oppression, can only be resolved through revolution; it means mobilizing people to take on the most egregious abuses of the system, while bringing out the need for revolution to finally put an end to these abuses; accumulating forces for revolution all along the way; it means seizing on moments when the contradictions of this system find expression in sharp crisis, in order to make crucial breakthroughs to hasten the emergence of a revolutionary situation—a situation in which there is a deep crisis in the whole system and millions of people are oriented, organized, and determined to put everything on the line to bring about the overthrow of this system and its replacement with a radically different system.

In this overall process, the most important thing we need to be doing, everywhere we go and in everything we do, is promoting and popularizing the leadership of BA and the new synthesis of communism that he has brought forward. This is the first mainstay of our Party’s work, which provides the framework and context for the Party’s work as a whole.  It is the leading edge of the entire ensemble of revolutionary work and struggle undertaken by our Party.

Resolution 4:

The main vehicle through which the Party leads the ongoing ideological and political work of preparing for revolution is its website, REVCOM.US—the “second mainstay” of our Party’s work.

The website provides ongoing orientation and leadership, both long-range and “in the moment.”  It encompasses the key works of Bob Avakian, as well as the newspaper of the Party, REVOLUTION. It analyzes world events and brings out the underlying dynamics and contradictions in those events, how they are grounded in the fundamental nature and dynamics of the capitalist-imperialist system and how they relate to the struggle to overthrow and move beyond this system; it includes reports on the Party’s work in mass struggles around major social contradictions, key Party documents and articles on the importance of building the Party as the leading core of the revolution that is needed. Within this website, the newspaper plays a particular role.

As BA has put it:

WWW.REVCOM.US/REVOLUTION  NEWSPAPER brings alive a scientific analysis of major events in society and the world—why they are happening, how different events and developments relate to each other, how all this relates to the system we live under, where people’s interests lie in relation to all this, how revolution is in fact the solution to all this and what the goals of that revolution are, how different viewpoints and programs relate, positively or negatively, to the revolution that is needed, and how people can move, and are moving, to build toward that revolution. Revcom.us/Revolution is the guide, the pivot, the crucial tool in drawing forward, orienting, training, and organizing thousands, and influencing millions—fighting the power, and transforming the people, for revolution—hastening and preparing for the time when we can go for the whole thing, with a real chance to win.

This website is already powerful—but REVCOM.US must truly become a website that reaches and speaks to millions, providing guidance to them in understanding and moving to radically transform the world, as well as providing leadership to those already won to or drawn toward revolution.

Resolution 5:

The Constitution for the New Socialist Republic in North America is the concretization of the decades of work by BA, an inspiring application of the new synthesis of communism he has brought forward.

This Constitution, which was adopted by the Central Committee of the Revolutionary Communist Party, USA, in 2010, is a blueprint for the new socialist society, beginning with Day One and stretching into the transition to a world without classes and class distinctions, a world without oppression and the destructive divisions and antagonisms between people.

This landmark work for the cause of human emancipation was written by—and could only have been written by—Bob Avakian. It is a simple fact that, in the world today, no other individual, or collective of people, would have been capable of producing such a comprehensive, visionary, and at the same time concrete, framework and guide for a radically new and emancipatory society. This is a powerful illustration of what is special and unique about BA and his leadership—and the tremendous importance of this for the masses of people of the world.

Resolution 6:

Bob Avakian is Chairman of the Revolutionary Communist Party, USA.  Like all Party members, he is subordinate to the collectivity of the Party overall, even as he has been elected by the Central Committee to lead the Party.  At the same time, as the initiator and architect of a new synthesis of communism, he is also objectively “greater than” the Party. It is crucial that our Party be grounded in and proceed on the basis of Bob Avakian’s new synthesis of communism. This must be at the heart of the life and work of the RCP, USA, and it puts a special responsibility on Party members and supporters to deeply engage with and widely promote the new synthesis and BA himself, spreading this and fighting for it to take root, against all contending trends, in every corner of the globe; and to imbue in people very broadly a sense of responsibility to defend BA and ensure his ability to continue to make the fullest possible contributions to the cause of revolution and the emancipation of humanity.

As BA has said:

There is an urgent need for this new synthesis to be taken up, broadly, in this society and in the world as a whole: everywhere people are questioning why things are the way they are, and whether a different world is possible; everywhere people are talking about “revolution” but have no real understanding of what revolution means, no scientific approach to analyzing and dealing with what they are up against and what needs to be done; everywhere people are rising up in rebellion but are hemmed in, let down and left to the mercy of murderous oppressors, or misled onto paths which only reinforce, often with barbaric brutality, the enslaving chains of tradition; everywhere people need a way out of their desperate conditions, but do not see the source of their suffering and the path forward out of the darkness.

In sum, while he remains part of and subordinate to the overall collectivity of the Party, BA is greater than the Party, and this character of “greater than” is the principal aspect of the relationship.  As we have emphasized, the leadership of BA and the new synthesis of communism that he has brought forward provides the theoretical framework, the scientific method and approach for a whole new stage of communist revolution, not just in this country but in the world as a whole.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 29 فوریه 2016 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: