اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

پاداش گرفتن آخوند ناصر مکارم شیرازی از دربار پهلوی برای دشمنیش با کمونیسم!

دریافتی:

محمدرضا پهلوی پادشاه ایران پیش از انتحار اسلامی که با دیوانه بازی هایش هم خودش را به باد داد و هم مردم ایران را در دوزخی بی همتا در جهان به نام جمهوری اسلامی ایران گرفتار کرد به جز دیوانه بازی هائی مانند جشن تاجگزاری و جشن های دوهزار و پانصدمین سال شاهنشاهی و از همه بدتر تک حزبی کردن ایران با برپائی حزب شاه فرموده «رستاخیز» و بستن همه سوپاپ های اطمینان دچار بیماری کمونیسم ستیزی نیز بود! از این روی هنگامی که آخوندی مفت خور به نام ناصر مکارم شیرازی کتابی به نام: «فیلسوف نماها» را بر ضد کمونیسم نوشت به او پاداش داد! سخن بر سر پاداش دادن محمدرضا پهلوی به یک ضد کمونیست نیست بلکه سخن بر سر آن است که هم اکنون آخوندهائی که خودشان را تنها پرچمدار پیکار با رژیم پهلوی می دانند می کوشند تا آنجا که بتوانند چاپلوسی های آخوندهائی مانند ناصر مکارم شیرازی را در رژیم پهلوی و در برابر اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر ماله کشی و ماست مالی کنند!

farah va dastboosi e akhondha

پاداش گرفتن آخوند ناصر مکارم شیرازی از دربار پهلوی برای دشمنیش با کمونیسم!

در روزنامه اطلاعات سه شنبه هفتم فروردین ١٣٣۵ صفحه ١٤ از دیدار محمدرضا پهلوی و آخوند مفت خور ناصر مکارم شیرازی که هم اکنون از آخوندهای دانه درشت هوادار رژیم ولایت فقیه است یاد شده است! آخوندهای هوادار رژیم ولایت فقیه که خودشان را تنها سردمدار پیکار با رژیم شاه می نامند تا آنجا که بتوانند می کوشند چاپلوسی هایشان را در رژیم پهلوی و در برابر اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر ماله کشی و ماست مالی کنند!

 

محمدرضا پهلوی پادشاه ایران پیش از انتحار اسلامی که با دیوانه بازی هایش هم خودش را به باد داد و هم مردم ایران را در دوزخی بی همتا در جهان به نام جمهوری اسلامی ایران گرفتار کرد به جز دیوانه بازی هائی مانند جشن تاجگزاری و جشن های دوهزار و پانصدمین سال شاهنشاهی و از همه بدتر تک حزبی کردن ایران با برپائی حزب شاه فرموده «رستاخیز» و بستن همه سوپاپ های اطمینان دچار بیماری کمونیسم ستیزی نیز بود! از این روی هنگامی که آخوندی مفت خور به نام ناصر مکارم شیرازی کتابی به نام: «فیلسوف نماها» را بر ضد کمونیسم نوشت به او پاداش داد! سخن بر سر پاداش دادن محمدرضا پهلوی به یک ضد کمونیست نیست بلکه سخن بر سر آن است که هم اکنون آخوندهائی که خودشان را تنها پرچمدار پیکار با رژیم پهلوی می دانند می کوشند تا آنجا که بتوانند چاپلوسی های آخوندهائی مانند ناصر مکارم شیرازی را در رژیم پهلوی و در برابر اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر ماله کشی و ماست مالی کنند!

تارنمای «پارسینه» با آن که یک تارنمای هوادار رژیم ولایت فقیه است و در درون ایران گردانده می شود در نوشتاری درباره چگونگی پاداش گرفتن آخوند ناصر مکارم شیرازی (که هم اکنون از آخوندهای دانه درشت هوادار رژیم ولایت فقیه است) از دست محمدرضا پهلوی و همچنین پاداش گرفتن آخوند مفت خور دیگری به نام سیدمحمدحسین طباطبائی تبریزی برای نوشتن کتابی بر ضد کمونیسم به نام: «اصول فلسفه و روش رئالیسم» از دربار پهلوی و گفتگوی ناصر مکارم شیرازی با اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر این چنین نوشته است:naser makarem shirazi mks naser makarem shirazi, ettelaat

پرسش و پاسخ شاه و آیت الله مکارم شیرازی در سال ١٣٣۵

در روزنامه اطلاعات سه شنبه هفتم فروردین ١٣٣۵ صفحه ١٤ به برندگان جایزه کتاب سال و دیدار آنان با محمدرضا پهلوی اشاره شده است، در این مطلب می خوانیم:

….. جایزه بزرگ سلطنتی طبق معمول به بهترین تصنیفات سال تعلق گرفت و در این رشته آقای ناصر مکارم شیرازی مصنف کتاب: «فیلسوف نماها» برنده شناخته شد! ناصر مکارم شیرازی از محصلین حوزه علمیه قم می باشد که در بین اقران به اطلاع و ابتکار و مجاهدت در تحقیق و تتبع معروف است، روز اول فروردین هنگامی که برندگان جایزه سلطنتی برای دریافت جوائز خود شرفیاب شدند اعلیحضرت از آقای مکارم شیرازی سؤال فرمودند که: «شما از کجا به این فکر افتادید؟» آقای مکارم شیرازی توضیح داد که: «از چندی به این طرف در حوزه علمیه قم عده ای از طلاب علوم به مطالعه در باب مکاتب فلسفی همت گماشته و به خصوص در اطراف مکتب ماتریالیسم که اساس مکتب کمونیسم می باشد به مطالعه و تحقیق پرداخته اند!» این نهضت فلسفی به وسیله حجة الاسلام آقای سیدمحمدحسین طباطبائی تدریجا پایه گذاری شده که آقای ناصر مکارم شیرازی نیز یکی از شاگردان تربیت یافته مکتب معظم له می باشد، کتاب: «اصول فلسفه و روش رئالیسم» که سال گذشته برنده جایزه سلطنتی شد تصنیف حجة الاسلام طباطبائی تبریزی بود که مشتمل بر پنج جلد خواهد بود و دو جلد آن از طبع خارج و جلد سوم آن تحت طبع می باشد، کتاب: «فیلسوف نماها» تألیف آقای ناصر مکارم شیرازی که برنده جایزه اول سلطنتی سال گردید به سبک رمان نگارش یافته و مکتب کمونیسم را از جنبه فلسفی مورد تجزیه و تحلیل و انتقاد قرار داده است …..

ایة الله ناصر مکارم شیرازی، زاده ۱۳۰۵ در شیراز از مراجع تقلید شیعه ایرانی است!
http://www.parsine.com/fa/news/257961/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%A1%D9%A3%D9%A3%D9%A5

چاپ ايميل

بخش:

انتشار از:

*************************************************

شرح گفت‌وگوی مکارم شیرازی با شاه پس از دریافت جایزه سلطنتی

ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم، در سال ۱۳۳۵ شمسی به خاطر نگارش «فیلسوف نماها» برنده جایزه سلطنتی شد که آن را از محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران دریافت کرد.

در مراسم اهدای این جایزه، مکارم شیرازی و محمد رضا پهلوی گفت‌وگویی انجام دادند که آن را روزنامه اطلاعات در تاریخ سه‌شنبه هفتم فروردین ۱۳۳۵ منعکس کرده بود.

سایت «پارسینه» اقدام به بازنشر این گزارش کرده که بدین شرح است:

جایزه بزرگ سلطنتی طبق معمول به بهترین تصنیفات سال تعلق گرفت و در این رشته آقای ناصر مکارم شیرازی مصنف کتاب فیلسوف‌نماها برنده شناخته شد.

ناصر مکارم شیرازی، از محصلین حوزه علمیه قم می‌باشد که در بین اقران باطلاع و ابتکار و مجاهدت در تحقیق و تتبع معروف است. روز اول فروردین، هنگامیکه برندگان جایزه سلطنتی برای دریافت جوائز خود شرفیاب شدند.

اعلیحضرت از آقای مکارم شیرازی سؤال فرمودند که «شما از کجا به این فکر افتادید؟» آقای مکارم شیرازی توضیح داد که از چندی به این‌طرف در حوزه علمیه قم عده‌ای از طلاب علوم به مطالعه در باب مکاتب فلسفی همت گماشته و به خصوص در اطراف مکتب ماتریالیسم که اساس مکتب کمونیسم می‌باشد به مطالعه و تحقیق پرداخته‌اند.

این نهضت فلسفی بوسیله حجت الاسلام آقای سیدمحمدحسین طباطبائی تدریجا پایه‌گذاری شده که آقای ناصر مکارم شیرازی نیز یکی از شاگردان تربیت‌یافته مکتب معظم له می‌باشد.

کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم که سال گذشته برنده جایزه سلطنتی شد تصنیف حجت الاسلام طباطبائی تبریزی بود که مشتمل بر پنج جلد خواهد بود و دو جلد آن از طبع خارج و جلد سوم آن تحت طبع می‌باشد. کتاب «فیلسوف‌نماها» تألیف آقای ناصر مکارم شیرازی که برنده جایزه اول سلطنتی سال گردید به سبک رمان نگارش یافته و مکتب کمونیسم را از جنبه فلسفی مورد تجزیه و تحلیل و انتقاد قرار داده است.»


 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 20 اکتبر 2015 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: