اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

صفحه ای از تاریخ: مهین السادات صمدی – سایت هفته

فروپاشی شوروی با ایراد ضربه‌ای هولناک همه دست‌آوردها را نابود کرد. در پی این حادثه، خصومت میان ملت‌ها رواج یافت و جدایی‌طلبی و مرکزگریزی به درگیری‌های مسلحانه منجر گردید به … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 اکتبر 2015 · بیان دیدگاه

روزهای عادی در کرانه باختری, مراسمی برای تحقیر: اباهر السقا، ترجمه بهروز عارفی

چک پوینت ها یا پاسگاه های بازرسی حاصل سیاستی حساب شده است که در آن برداشت های گوناگون از «انسان های دیگر»  به چشم می خورند. با به کار بردن … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 اکتبر 2015 · بیان دیدگاه

نمونه دمکراسی در اروپا – کودتای نرم در پرتغال از بیم تشکیل دولت ائتلافی چپ: یونگه ولت – گزینش و ترجمه رضا نافعی

سکوت حاکی از تایید برکودتای پرتغال بسیار گویاست. نتیجه پرگوئی های دائمی در باره «اروپای نوین» این شد که دموکراسی برای منتقدان چپ گرای یورو ملغی شد. احتمالا اصل دموکراسی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 اکتبر 2015 · بیان دیدگاه

تمام دانشگاه‌های ما اقتصاد لیبرالی درس می‌دهند!: گفت‌وگوی سیدعلی‌ دوستی‌موسوی / گروه اقتصاد با دکتر ابراهيم رزاقي، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه، کدام سرمايه‌داری؟ کدام نئوليبراليسم؟: حسين راغفر ، همه چيز در خدمت نئوليبراليسم!: دنيای اقتصاد، و توصیۀ مبارزه با فساد نئولیبرالی در چهارچوب نئولیبرالی: فرشاد مومني

صریح بگویم سیاست تعدیل اقتصادی و این الگو شبیه همان الگوی زمان شاه است. نظریه آدام اسمیت به عنوان طراح سیاست تعدیل اقتصادی می‌گوید هرکس دنبال زندگی و کار خودش باشد، … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 اکتبر 2015 · بیان دیدگاه

اطلاعیه انجمن قلم ایران در تبعید در محکومیت حمله تروریستی به اردوگاه مجاهدین خلق ایران در عراق

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE) http://www.iranianpen.com   اطلاعیه انجمن قلم ایران در تبعید در محکومیت حمله تروریستی به اردوگاه مجاهدین خلق ایران در عراق عصر پنج شنبه 29 اکتبر 2015، عوامل … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 اکتبر 2015 · بیان دیدگاه

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان: وبلاگ گفتگوهای زندان، تریبون آزاد زندانیان سیاسی چپ، رادیکال و غیرمذهبی

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان وبلاگ گفتگوهای زندان، تریبون آزاد زندانیان سیاسی چپ، رادیکال و غیرمذهبی   0 جنبش دادخواهی / رسانه های تصویری / زندان در ایران / گردهمایی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 اکتبر 2015 · بیان دیدگاه

ایالات متحده در سوریه به شکل مضحکی عمل می کند. جیمی کارتر را باید به میدان بازگرداند!: ترجمه حمید محوی

 واشنگتن با نقض کامل حقوقی در جایگاه جنایتکار جنگی قرار می گیرد و با این خواست که دولت قانونی و برگزیده را سرنگون سازد و متعاقباً یک دوست دست نشانده … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 اکتبر 2015 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 7 آبان 1394: گردآوری و تنظیم از سیامک مؤیدزاده

  اخبار و گزارشات کارگری 7 آبان 1394 – آغاز روند واگذاری امور دریافت بیمه بیکاری به بخش خصوصی! – ساعتی پای درددل کارگران فصلی دست‌هایی که خالی به خانه … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اکتبر 2015 · بیان دیدگاه

معمای باجواب، اما ظاهرا بی حواب. چرا؟!: ک. ابراهیم، و انقلاب اکتبر هنوزهم زنده است ازتحارب مثبت آن بیاموزیم!: حزب رنجبران ایران

اگر مایل به حرکتی اصولی و کارگری هستید طبق دستورالعملهائی حرکت کنیم که اصول کمونیسم علمی پیش نهاده و باموفقیت همراه شده اند. و اگر به این پیشنهاد ما توجهی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اکتبر 2015 · بیان دیدگاه

صدای بی صدایان باشیم! رسول بداقی، معلم آزاده زندانی را آزاد کنید! جای معلم زندان نیست: امیرجواهری لنگرودی

هیچ مبارزه سوسیالیستی حق ندارد امر مبارزه میلیونی معلمان که با دوازده میلیون دانش آمور در ارتباطند، بی تفاوت بنگرد و در حمایت از آنان شانه خالی نماید. معلم و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اکتبر 2015 · بیان دیدگاه