اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

اخبار و گزارشات کارگری ۹ مرداد ۱۳۹۴

اخبار و گزارشات کارگری ۹ مرداد ۱۳۹۴   – سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:پاینده باد اتحاد و همبستگی معلمان ایران – اقدام دو راننده اتوبوس شرکت واحد در تجمع 31 تیر … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژوئیه 2015 · بیان دیدگاه

یونان در بحران!: غ.ع.- رنجبر

تجربه مبارزات مردم یونان به خاطر یک زندگی انسانی و تسلیم نشدن به تحمیل ریاضت کشی اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و تروئیکا ، فصل تازه ای … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژوئیه 2015 · بیان دیدگاه

دراین ۳۶ سال چرا اتحاد وجودنداشته است؟: ک.ابراهیم – رنجبر

گام گذاشتن پیشروان طبقه کارگر در وحدت دهی نیروهای چپ امر مثبتی است و حل معضل کنونی درمورد ایجادحزب منوط به فعال شدن کارگران کمونیست فعال درداخل در طرد فرقه … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژوئیه 2015 · بیان دیدگاه

جنگ یک جنایت سازمان یافته است(فصل سوم) – چه کسی هزینه می پردازد؟: سرکشکر اسمیدلی باتلر٬ برگردان: آمادور نویدی

 سرباز بزرگ ترین بخش صورت حساب جنگ را می پردازند. خانواده سرباز نیز می پردازد. آن ها با همان دل شکستگی می پردازند که سرباز پرداخت. به همان گونه که … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژوئیه 2015 · بیان دیدگاه

پانزدهمین سالگرد درگذشت «احمد شاملو» شاعر آزادی!: بهرام رحمانی

برای نسل قبل و نسل ما و نسل جوان‌تر، شاملو جایگاه ویژه‌ای داشته و هنوز هم در میان نسل جوان این جایگاه مهم را هم‌چنان را دارد. ما در افکار … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژوئیه 2015 · بیان دیدگاه

مبارزه مارکس و انگلس عليه اپورتونيسم در دوران بين‌الملل اول

دریافتی: انترناسيونال اول تحت رهبري مارکس و انگلس بطور وسيعي به نشر و ترويج مارکسيسم در اروپا و آمريکاي شمالي پرداخت و بدين ترتيب آن را به تدريج با جنبش … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئیه 2015 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 8 مرداد۱۳۹۴ ٬ و اخبار تکمیلی 8 مرداد

اخبار و گزارشات کارگری 8 مرداد۱۳۹۴   – گزارش اتحاد بین المللی: وضعیت کارگران و مبارزات کارگری در چهار ماه اول سال ۱۳۹۴ – اطلاعیه شماره 51 کمیته دفاع از فعالین … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئیه 2015 · بیان دیدگاه