اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

حق نان: دو بیانیه از مائوئیست‌های امریکا در همبستگی با رفیق آجیت٬ مترجم: ش.جوان

دریافتی:

علاوه بر بازداشت و حبس غیرقانونی توسط دولت هند، رفیق آجیت از ادامه‌ی درمان پزشکی نیز منع گردیده است. برای اعطای آزادی به رفیق آجیت، نمی‌توان به‌حسن نیت روشنفکران لیبرال و اعضای دولت تکیه نمود. قدرت حاکم بدون مبارزه، به واگذار کردن حتی سر سوزنی تن نمی‌دهد. ما باید خواهان آزادی این خدمتگذار خستگی ناپذیر خلق باشیم و برای این امر مبارزه کنیم. باید به‌شکلی خستگی ناپذیر درخواست آزادی رفیق آجیت، اسماعیل حمزه، دکتر جی.ان سایبابا و تمامی زندانیان سیاسی نه‌تنها در هند بلکه در سراسر جهان را پیش بگذاریم.hagh e naan

india

حق نان: دو بیانیه از مائوئیست‌های امریکا در همبستگی با رفیق آجیت

مترجم: ش.جوان

بیانیه‌ی اول

همهی زندانیان سیاسی در هرگوشه از جهان باید آزاد گردند:

همبستگی با رفیق آجیت(1)

ما از میان اصول خود دنیا، اصول نوینی را برای آن عرضه داشتیم. ما بهدنیا نمیگوییم: مبارزاتخود را متوقف کن، نمیگوییم: [که این مبارزات] ابلهانه‌اند؛ ما به‌تو شعارهای راستین مبارزه را اعطا می‌کنیم. ما تنها به‌دنیا نشان خواهیم داد که مبارزات او در واقع برای چیست و و آگاهی چیزی است که باید آن را به‌چنگ آورد، حتی اگر نخواهد بدان تن دهد.

کارل مارکس(2)

نقل قول بالا برگرفته از سندی با عنوان علیه آواکیانیسم(3) است. زندانی سیاسی مائوئیست مورالی کانِمپیلی با نام مستعار آجیت نویسنده‌ی این سند است. سندی که در شماره‌ی سال 2013 مجله‌ی ناکسالبری انتشار یافت و شاید صریح و شفاف‌ترین ردیه‌ی تا کنون منتشر شده بر خط فعلی حزب کمونیست انقلابی امریکا باشد. از این رو اینکه آجیت به‌مدت چهار دهه در جنبش مائوئیستی چه در سطح کشور هندوستان و چه در سطح بین‌المللی به‌فعالیت مشغول است، نباید چندان عجیب باشد. در اواسط دهه‌ی 1970، آجیت به عنوان دانشجوی دانشکده‌ی مهندسی منطقه‌ی کوژی‌کوده، به‌طرزی فعالانه دانشجویان هم دوره‌اش را به‌سوی جنبش مائوئیستی که تازه در حال شکوفایی بود، جلب می‌نمود. در 1976 بابت فعالیت دانشجویی دستگیر شد و مدت یک سال را در زندان سپری نمود. با آزادی‌اش به سازمانده تمام وقتِکمیتهی مرکزی سازماندهی مجدد حزب کمونیست (مارکسیست – لنینیست) هند مشغول شد. در مارس 1984 آجیت به‌عنوان نماینده‌ی کمیته‌یمذکور در کنفرانس موسس جنبش انقلابی انترناسیونالیستی شرکت جست. آجیت در سال 2013 سازمانده و تئوریسین برجسته‌ی حزب کونیست (مارکسیست – لنینیست) ناکسالبری هند بود. این حزب در ماه مه سال 2014 با حزب کمونیست (مائوئیست) هند ادغام و حزب کمونیست (مائوئیست) هند فعلی را تشکیل داد.

رفیق آجیت اخیراً دچار حمله‌ی قلبی گردیده و سه هفته‌ی پیش در حالی‌که دستیارش اسمائیل حمزه او را همراهی می‌کرد، جهت درمان به بیمارستان مورایا در تالگائون دابهادِه در حوالی پونِه واقع در ایالت ماهاراشترا مراجعه نمود. هر دوی آنها توسط یک خبرچین لو رفته و در هشتم ماه مه بازداشت می‌گردند. خود آجیت با بیان این ادعا که جوخه‌ی ضد تروریسم مادامی‌که او در خانه‌ی امن بود او را بازداشت نکرده، روایت رسمی جریان دستگیری را زیر سوال برده و در عوض به پارتنر سابق خود گفته است که پلیس هند او را وقتی که برای پیاده روی صبحگاهی از منزل خارج شده بود، بازداشت کرده است. آجیت و دستیارش بعد از موعد دستگیری به اتهامات مختلف از قبیل جعل سند، استفاده از اسناد جعلی و جعل هویت تحت بازداشت قضایی به‌سر می‌برند. اتهاماتی که با توجه به شواهد و قرائن، احتمالاً دروغین و ساخته‌ی دست پلیس‌اند. آجیت ضمن اینکه مفتخرانه به عضویت‌اش در حزب کمونیست (مائوئیست) اذعان می‌نماید، بر این موضع پافشاری می‌کند که بازداشت او غیرقانونی بوده و ابتدائاً به‌هیچ وجه نباید دستگیر می‌شده است. حتی جِی.بی کوشی رئیس دیوان عالی کمیسیون حقوق بشر کرالا با عنوان اینکه تا پیش از دستگیری، هیچ پرونده‌ی کیفری علیه آجیت در کار نبوده و این بازداشت به‌خودی خود برخلاف رهنموددیوان عالی است، آن را محکوم نموده است. عده‌ای از روشنفکران هند نیز بیانیه‌ای در انتقاد از بازداشت رفیق آجیت صادر نموده‌اند.(4)

علاوه بر بازداشت و حبس غیرقانونی توسط دولت هند، رفیق آجیت از ادامه‌ی درمان پزشکی نیز منع گردیده است. برای اعطای آزادی به رفیق آجیت، نمی‌توان به‌حسن نیت روشنفکران لیبرال و اعضای دولت تکیه نمود. قدرت حاکم بدون مبارزه، به واگذار کردن حتی سر سوزنی تن نمی‌دهد. ما باید خواهان آزادی این خدمتگذار خستگی ناپذیر خلق باشیم و برای این امر مبارزه کنیم. باید به‌شکلی خستگی ناپذیر درخواست آزادی رفیق آجیت، اسماعیل حمزه، دکتر جی.ان سایبابا و تمامی زندانیان سیاسی نه‌تنها در هند بلکه در سراسر جهان را پیش بگذاریم.

رویزیونیست‌های حزب کمونیست انقلابی امریکا طی یک اقدام فرصت طلبانه و برای مصادره و سوء استفاده از بازداشت آجیت بیانیه‌ای در محکومیت بازداشت رفقا آجیت و اسماعیل صادره کرده‌اند. در ستون سمت چپ صفحه‌ی بیانیه‌ی کذایی بر روی سایت حزب کمونیست انقلابی امریکا می‌توانید تبلیغات آخرین یاوه‌های جاهلانه رهبر عزیزشان صدر باب درباره‌ی انواع و اقسام موضوعات را بیابید.(5) در راستای حمایت از رفیق آجیت و دیگر زندانیان سیاسی ما باید آگاه باشیم که گروه‌هایی نظیر حزب کمونیست انقلابی امریکا همواره می‌کوشند تا با مصادره و سوء استفاده از مبارزات خلق، خط نادرست خود را پیش برانند و سازمان‌های مدافع خلق را به‌ سیاهی لشکر خود بدل سازند. این مزخرفات رفیق آجیت را فریب نخواهد داد، چرا که او بار‌ها و بار‌ها از مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم و اصول اساسی تاسیس جنبش انقلابی انترناسیونالیستی در برابر طرح‌های فرصت طلبانه و انحلال طلبانه‌ی آواکیانی‌ها دفاع کرده است. ما باید از نمونه‌ی رفیق آجیت بیاموزیم و با نهضت توده‌ها صادق و رو‌ راست باشیم، چرا که نهضت آنان نهضت ما و رزم آنان همانا رزم ماست.

رفیق آجیت و تمام زندانیان سیاسی را آزاد کنید!

عفو عمومی برای تمام زندانیان جنگ خلق در هند!

نابود باد فرصت طلبی حزب کمونیسم انقلابی امریکا و رهبری آن!

کمیتهی هماهنگی دانشجویان انقلابی فیلادلفیا

27مه2015

بیانیه‌ی دوم

همبستگی با رفیق آجیت! (6)

مائوئیست کهنه کار شصت و هشت ساله، موراکی کانِمپیلی که در مبارزات کمونیستی بین الملل بیشتر با نام آجیت شناخته می‌شود، در هشتم ماه مه 2015 توسط جوخهی ضد تروریسم ماهاراشترا دستگیر شد. رفیق آجیت در حالیکه دوران نقاهت بیماری قلبی را سپری می‌کرد، طی مراجعه به بیمارستان دستگیر شد. در آنجا او به ارائه‌ی مدارک دروغین و به‌علاوه عضویت در حزب کمونیست (مائوئیست) هند متهم شد.حزب کمونیست (مائوئیست) هند، حزب انقلابی پیشگام کشور است که از سوی دولت هند ممنوع اعلام گردیده و به‌صورت مخفیانه و زیرزمینی فعالیت می‌کند.

رفیق آجیت در میان کمونیست‌های ایالات متحده به‌خاطر پلمیکی به قلم وی با عنوان علیه آواکیانیسم مشهور است که طی آن استادانه به رویزیونیسم و انحطاط و تباهیِ پرستشگر مآبانه‌ی حزب کمونیست انقلابی امریکا و رهبر آن باب آواکیان حمله برده و آنان را مورد افشا قرار می‌دهد.

او طی همین سند در تبیینی درخشان از مارکسیسم لنینیسم مائوئیسم، چنین بیان می دارد «سیری مداوم از مارکس به لنین و از لنین به مائو (که این سیر شامل خدمات انگلس و استالین نیز می‌باشد) وجود دارد. اما درک از این ایدئولوژی در هر کدام از این مراحل با درک از آن در سایر مراحل یکسان نیست. حزب در دوران مارکس، لنین و مائو مفهوم یکسانی نداشت. در واقع صحبت از حزب لنینیستی بدون جذب پیشروی‌های انجام گرفته توسط مائو، منجمله اصلاح برخی انحرافات که بدرون آن نفوذ می یافت، به‌مفهوم گام برداشتن در مسیری قهقرایی است. به‌همین دلیل است که ما امروز باید از حزب مائوئیستی صحبت کنیم. امروز نه تنها در ارتباط با حزب بلکه در ارتباط با تمامی جوانب تئوری و پراتیک کمونیستی، حلقهی کلیدی مائوئیسم است و نه لنینیسم. این امر تنها توسط کسانی که محکم مائوئیسم را به‌چنگ می‌گیرند، می‌تواند به‌رسمیت شناخته شود.»

رفیق ما که دولت ارتجاعی هند او را به‌عنوان یکی از «خطرناک‌ترین مائوئیست‌های کرالا» شناسایی نموده، از زبان دوستان و رفقایش، انقلابیِ نرم خو و از خود گذشته‌ای است که همواره منافع خود را تابع و مادون منافع خلق قرار داده است. بنا به گفته‌ی مقامات، آجیت مسئول سازماندهی صدها کادر حزبی در کرالا است. رفیق آجیت، پسر دیپلمات سابق هند در چین و دانشجوی پیشین مهندسی، چهار دهه به‌صورت زیرزمینی زندگی، مسافرت و سازماندهی کرده و همینکه عکس‌ها و تصاویر بسیار کمی از او در دسترس است شاهدی بر تحرک و جنبش و جوش بالای اوست. او سابقاً نیز در ارتباط با حمله مائوئیست‌ها به‌ایستگاه پلیس کایانا در 1976 نیز دستگیر شده بود. در آن زمان بازداشت‌های بی‌قاعده و دلبخواهی رایج بود و روشنفکران و همچنین فعالان حقوق بشر و شورشیان مسلح ربوده شده و بدون محاکمه و برای مدت نامعلومی در حبس می‌ماندند.

رفیق آجیت پس از یک سال و اندی آزاد و بلافاصله وارد زندگی و فعالیت مخفی شد و برای مدتی طولانی سازماندهی در حزب کمونیست (مارکسیست لنینیست) هند را عهده دار شد. او از اوایل دهه 70 با انقلاب مائوئیستی در حال پیشروی در هند(که گاهی اوقات از آن به‌عنوانجنبش ناکسال یاد می‌شود) و گروه‌های مختلف معتقد به‌ایدئولوژی مائوئیستی همراه شد. تاکنون پنج کتاب به‌رشته‌ی تحریر درآورده است و از او به‌عنوان یکی از رهبران ایدئولوژیک جنگ خلق یاد می‌کنند. رفیق آجیت مبارز مائوئیست متعهدی است که زندگی خود را وقف انقلاب و ستمدیدگان کرده است. از میان رهبران حزب کمونیست (مائوئیست) هند، او تنها کسی است که در کنفرانس جنبش انقلابی انترناسیونالیستیدر 1984 شرکت نمود.

ما همبستگی و عشق انقلابی به‌رفیق آجیت و تمام کسانی که به‌مبارزه برای آزادی و بازسازی هند ادامه می ‌دهند را گسترش داده و خطاب بهحزب کمونیست (مائوئیست) هند، خلق هند و رفیق آجیت می گوییم: لال سلام!(7)

گارد سرخ آوستین

27مه2015

یادداشت‌ها:

1) لینک این بیانیه در وبلاگ و صفحه‌ی فیس بوک کمیته‌ی هماهنگی دانشجویان انقلابی فیلادلفیا

https://rsccphl.wordpress.com/2015/05/27/free-all-political-prisoners-worldwide-solidarity-with-comrade-ajith/

 

2) نقل از نامه‌ی مارکس به آرنولد روگه (1843)، دو ترجمه‌ی انگلیسی و دو ترجمه‌ی فارسی از متن کامل نامه‌ی مارکس:

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/letters/43_09.htm

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/letters/43_09-alt.htm

http://www.mindmotor.biz/Mind/wp-content/uploads/2009/05/letter-from-marx-to-ruge.pdf

https://redflag2.wordpress.com/2014/12/26/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%87/

 

3) متن کامل علیه آواکیانیسم نوشته‌ی آجیت به زبان انگلیسی:

http://www.4shared.com/office/qVhVxVT-/nb4.html

 

4) بیانیه‌ی جمعی از روشنفکران و نویسندگان هند در محکومیت بازداشت آجیت:

http://indianexpress.com/article/india/india-others/writers-activists-condemn-arrest-of-maoist-leader/

 

5) لینک بیانیه‌ی سرویس خبری جهانی برای فتح وابسته به حزب کمونیست انقلابی امریکا بر روی سایت این حزب:

http://revcom.us/a/387/awtwns-indian-state-arrests-k-murali-ajith-en.html

 

6) لینک این بیانیه در صفحه‌ی فیس بوک گارد سرخ آوستین:

https://www.facebook.com/redguardsaustin/photos/a.726431747442982.1073741829.722986724454151/814721998613956/?type=1&theater

 

7) «لال سلام» لفظاً بمعنای درود سرخ است. سال هاست که این عبارت نه تنها در میان انقلابیون هند بلکه در میان مائوئیست‌های انقلابی جهان به عنوان شعاری انقلابی و الهام بخش جا افتاده و رایج است.

 

لینک منبع در وبلاگ گروهی حق نان:

http://haghenan.blogspot.com/2015/05/blog-post_29.html#more

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 30 مه 2015 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: