اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

طرح خاورمیانۀ بزرگ توطئۀ آرام و بی سر و صدا برای تخریب و تجزیۀ ایران و نقش فرانسه برای حمله به ایران: حمید محوی- گاهنامۀ هنر و مبارزه

دریافتی:

پیشگامان ایران باید بیش از پیش در مبارزه علیه تروریسم بسیج شوند و مقدماً با افشای تدارکات کشورهای مشوق تروریسم یعنی کشورهای اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده و هم پیمانان آنها در خلیج فارس بسیج شوند و در جبهه ای متشکل از شرکت برخی کشورها در روندی که می تواند به ایجاد جنگ داخلی در ایران و اقدام به کشتار گستردۀ ملت ایران و تخریب و تجزیۀ ایران بیانجامد جلوگیری کنند.

… آنچه از سوی پیشگامان و میهم دوستان ایرانی در رویاروئی علیه تروریسم و پیشگیری از آن باید صورت بگیرد، فراتر از اطلاع رسانی و یا تحلیل مسائل در اشکال جاری و ساری است. پیشگامان ایران و تمام ایرانیان واقعاً باید بیدار شوند، یعنی به شکل مضاعف بیدار شده و به شکل مؤثر وارد کارزار شوند. ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم و منتظر شویم که تروریسم و تبهکاران بین المللی به شکل آرام سایۀ مرگ را بر سر ما حاکم سازند.

طرح خاورمیانۀ بزرگ توطئۀ آرام و بی سر و صدا برای تخریب و تجزیۀ ایران و نقش فرانسه برای حمله به ایران

گاهنامۀ هنر و مبارزه

30 سپتامبر 2014

نوشتۀ حمید محوی

طرح خاورمیانۀ بزرگ

توطئۀ آرام و بی سر و صدا برای تخریب و تجزیۀ ایران

و نقش فرانسه برای حمله به ایران و دامن زدن به جنگ داخلی در ایران

casque-colonisation

اخیراً در سایت ایران گلوبال طی مقاله ای تحت عنوان «رابطۀ تجزیه طلبی با تفکر قبیله ای» نوشتۀ کاظم موافق، مورخۀ 30 سپتامبر 2014، پی بردم که [یوسف بین طرف] در پارلمان فرانسه سخنرانی داشته است (…) با کنجکاوی موضوع را کمی پی گیری کردم و در سایت های دیگر در جستجوی چگونگی [حضور بنی طرف در پارلمان فرانسه] در سایت شهروند به کشف قطعۀ زیر نائل آمدم :

 «روز جمعه چهاردهم سپتامبر 2012 سیمناری بین المللی در پارلمان فرانسه در پاریس برگزارشد كه موضوع آن “ایران در بستر قیام هاى بهار عربى” و” مسأله خلق های غیرفارس در ایران” بود. این سیمنار به همت پارلمان فرانسه ، انستیتو كرد پاریس و حزب دموكرات كردستان ایران برگزارشد.» (شهروند 20 سپتامبر 2012 /http://www.shahrvand.com/archives/31950)

سپس با اندکی جستجوی بیشتر در انترنت متوجه شدم که این فرد در محافل و مناسبت های پارلمانی کشورهای اروپائی دیگری نیز مانند ایتالیا نیز حضور داشته است. به همین علت فوراً برای هشدار هم به هم میهنانم  نگارش و یادآوری نکاتی چند را ضروری دانستم.

تقریباً همه با طرح «خاورمیانۀ بزرک» از سوی واشنگتن آشنائی دارند، همه با اصطلاح «بهار عرب» به عنوان طرح به قدرت رساندن اخوان المسلمین در جهان عرب آشنا هستند، همه از جنگ علیه لیبی و نتایج آن آگاهی دارند، همه از تهاجم به عراق و نتایج آن آگاه هستند، و همه از رویداهای سوریه چیزهائی شنیده اند، همه می دانند در افغانستان چه می گذرد، البته ما از رویدادهای آفریقا و لشکر کشی های فرانسه در مالی و در آفریقای مرکزی کمتر مطلع هستیم، از حضور نظامی ایالات متحده در آفریقا کمتر مطلع هستیم، از آشوب ها و زد و خوردها در یمن بین شیعیان (چهار امامی) با سنی ها کمتر مطلع هستیم…از خطر جنگ بین ابر قدرت ها نیز چیزهائی می دانیم…تمام این رویدادها، البته و بی گمان با پوشش رسانه های پنتاگونی به همکاری فاحشه های رسانه های بزرگ یعنی روزنامه نگاران حرفه ای صورت می گیرد … و بی گمان بخش مهمی از اپوزیسیون های ایرانی، بجز بخش کوچکی از کمونیست ها، جملگی به همین گروه آخری تعلق دارند.

در نتیجه، بی آن که وارد جزئیات شویم — خاصه به این علت که گاهنامۀ هنر و مبارزه انباشته از گزارشات وتحلیل  دربارۀجزئیات رویدادهای عراق و سوریه وغیره هست و نیازی به تکرار آنها نیست — روشن است که طرح «خاورمیانۀ بزرگ» از واقعیت عینی برخوردار بوده و ایران به عنوان آخرین هدف این طرح جنایتکارانه مطرح می باشد و باید دانست که حضور افرادی مانند یوسف بنی طرف در محافل سیاسی غرب، مانند پارلمان فرانسه، یا پارلمان ایتالیا و غیره…نشان می دهد که امپریالیست ها با صبر و حوصله و با رعایت زمان بندی در ایجاد  هرج و مرج و جنگ و تغییر رژیم هایشان، ایران را فراموش نکرده اند و زمینه چینی هایشان که از دیرباز آغاز شده همچنان به آرامی و به قول معروف [بی سر و صدا] ادامه دارد.

البته نباید نادیده بگیریم که تلاش برای بی ثبات سازی ایران با استفاده از روش های تروریستی از مدتها پیش، حتی در طولی جنگ هشت ساله و عملیات از درون مانند آنچه که به نام «قیام آمل» می شناسیم، و بعد ها از طریق کردستان و بلوچستان و سپس مناطق جنوبی کشور که همین آقای یوسف بنی طرف به پشتیبانی اتحادیۀ اروپا (یعنی قارۀ استعماری پنتاگون) روی آن حق پادشاهی و مالکیت خود را مطالبه می کند، و عملیات تروریستی که به کشته شدن تعدادی از اساتید ایرانی در زمینۀ هسته ای انجامید و حملات  دائمی به نظامیان ایران در مرزها به انضمام حملات قاچاقچیان مواد مخدر که سالانه به بهای جان بیش از 3500 قربانی برای مأموران ایرانی تمام می شود، حملۀ ویروسی به تأسیسات هسته ای ایران و بسیاری موارد دیگر به همین طرح «خاورمیلانۀ بزرگ » تعلق دارد. و حتی می توانیم وجود خود جمهوری اسلامی را — خواهی نخواهی — و ایدئولوژی اسلامی — مثل همیشه از تاریخ پیدایش آن تا امروز— در پیوند با طبقۀ حاکم — و امروز در پیوند با طبقۀ بورژوازی کمپرادور که شیخ حسن روحانی نمایندگی آن را به عهده دارد جزء جدائی ناپذیر «طرح خاورمیانۀ بزرگ» بدانیم، زیرا یکی از درهای ورودی استعمار و به ویژه «طرح خاورمیانۀ بزرگ» سوء استفاده از گرایشان مختلف مذهبی و قومی است. و نامیدن مردم ایران توسط جمهوری اسلامی به نام «امت مسلمان» یا « امت اسلامی» بهترین برگ بازی پیروزمندانه را برای نفوذ امپریالیست ها بدست تروریسم بین المللی به رهبری پنتاگون و اتحادیۀ اروپا و خلاصه اتحادیۀ جنایتکار و استعماری ناتو و باز هم به شکل خلاصه تر بدست اولترا لیبرالیسم آنگلوساکسون می دهد.

در نتیجه با توجه به چشم اندازه های تاریخ معاصر با مرور جنگ های استعماری با اورانیوم ضعیف شده از بالک های تاماوک ها تا کلاهک هایشان، و با آگاهی به شیوه ای که امروز امپریالیست ها در بی ثبات سازی و تخریب و تسخیر کشورها و سرانجام منابع آنها به کار می بندند، یعنی مشخصاً به شکل جنگ داخلی با ویترین اپوزیسیون هائی مانند یوسف بنی طرف یا خلیفه ابراهیم و البغدادی و غیره…

پیشگامان ایران باید بیش از پیش در مبارزه علیه تروریسم بسیج شوند و مقدماً با افشای تدارکات کشورهای مشوق تروریسم یعنی کشورهای اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده و هم پیمانان آنها در خلیج فارس بسیج شوند و در جبهه ای متشکل از شرکت برخی کشورها در روندی که می تواند به ایجاد جنگ داخلی در ایران و اقدام به کشتار گستردۀ ملت ایران و تخریب و تجزیۀ ایران بیانجامد جلوگیری کنند.

از دیدگاه من، آنچه از سوی پیشگامان و میهم دوستان ایرانی در رویاروئی علیه تروریسم و پیشگیری از آن باید صورت بگیرد، فراتر از اطلاع رسانی و یا تحلیل مسائل در اشکال جاری و ساری است. پیشگامان ایران و تمام ایرانیان واقعاً باید بیدار شوند، یعنی به شکل مضاعف بیدار شده و به شکل مؤثر وارد کارزار شوند. ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم و منتظر شویم که تروریسم و تبهکاران بین المللی به شکل آرام سایۀ مرگ را بر سر ما حاکم سازند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 30 سپتامبر 2014 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: