اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

رنجبر:ارگان حزب رنجبران شمارە ١١٢ منتشر شد

رنجبر شمارە ١١٢ منتشر شد ۱٫ شهریور ۱۳۹۳ در ranjbar ranjbar_112 بقیه در اینجا » فلسطین: کدام راه حل؟ ۱٫ شهریور ۱۳۹۳ در ranjbar ۶۷ سال از تاسیس اسرائیل به … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اوت 2014 · بیان دیدگاه

همبستگی های جهانی در مبارزه علیه امپریالیسم “مرز محور” : یونس پارسابناب

…امپریالیسم مرزمحور با بازتولید جابجائی و در به در ساختن میلیون ها مهاجر و پناهنده در سطح جهانی و اعمال سیاست های غیرقانونی و مجرم سازی علیه آنان  توده های … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اوت 2014 · بیان دیدگاه

ماهمیشه از گفتگو حمایت کردیم درباره ملاقات درمینسک: سایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه٬ برگردان: م . چابکی

ما همیشه از گفتگو حمایت کردیم و براین باوریم که برای پایان هر جنگی نیاز به آتش بس و گفتگو است. ماهمیشه از گفتگو حمایت کردیم درباره ملاقات درمینسک : … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اوت 2014 · بیان دیدگاه

یادداشت کارگری دوردوم اعتصاب کارگران معدن بافق و وظایف ما!: امیرجواهری لنگرودی

… اعتصاب کارگری در بافق اگرچه درواکنش به طرح خصوصی سازی شروع شد اما حضورآینده نقش مهمی درمقاومت وپایداری کارگران وخانواده هایشان درموقعیت جاری برعهده دارند. کارگران بافق دارند بشکل توامان … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اوت 2014 · بیان دیدگاه

بهروز سورن: برخی از موانع عروج جنبش دادخواهی – بمناسبت قتلعام زندانیان سیاسی در دهه شصت

…نگاه فرقه گرایانه سمی است که دامان جنبش دادخواهی از زندانیان سیاسی دهه شصت را گرفته است. تا زمانیکه مردم کشورمان همصدا و همبسته حول وحوش مفهوم عام زندانی سیاسی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اوت 2014 · بیان دیدگاه

گاهنامه مستند سوژه سازان، شماره 3، منتشر شد قربانیان کوچولو یا سوژه سازان بزرگ: علی ناظر

دریافتی: واقعیت این است که اگر می خواهیم روی پای خود بایستیم، و به »بیگانه« وابسته نشویم، و آبروی سیاسی و عقیدتی خود را در گرو وعده های زر داران … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اوت 2014 · بیان دیدگاه

غزه: مقاومت پیروز شد و»اسرائیل» به آ ن گردن گذاشت….اما پیامدها…: سرگرد٬ دکتر امین محمد حطیط ، استاد دانشگاه لبنان٬ مترجم: احمد مزارعی

پس از پنجاه روز رودر روئی ، تفاهم ، توافق ویا اتفاق ، هر چه را نامش بگزارید اتفاق افتاد که منجر به آتش بس وبرداشتن محاصره گردید،گذرگاهها باز شد … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اوت 2014 · بیان دیدگاه