اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

فدرالیسم، دشمنی ها و کشتارهای جهانی: بهنام چنگائی

همگی بحران های بی چاره ی اقتصادی و سرسام های جنون افزای سیاسی ـ مدنی ـ مذهبی تابع تسلط منفی ساختار حاکم جهانی سرمایه بوده و رسما زیر تدبیر دستگاه … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئیه 2014 · بیان دیدگاه

بازخوانی یک خروش انقلابی: ا. م. شیری

بازخوانی یک خروش انقلابی چاوز: ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽﺯﻧﻢ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ! http://www.dolatebahar.com/view/14149/ چاوز! چاوز!! هی چاوز!!! چه خواب رفته ای! برخیز و با شتاب، تعجیل کن، … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئیه 2014 · بیان دیدگاه

حکومت اسلامی ایران، از رشد آگاهی و آزادی و مبارزه زنان به وحشت افتاده است!: بهرام رحمانی

  مارکسیست ها، نابرابری جنسیتی را از تبعات سرمایه داری و جوامع طبقاتی می دانند و تنها در یک جامعه بی طبقه است که این نابرابری به طور کامل محو … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئیه 2014 · بیان دیدگاه

سیستم سرمایه داری وابسته و فقر قرون وسطایی در «هزاره سوم»

دریافتی: عميق شدن شکاف های طبقانی و گسترش فقر و فلاکت کارگران و توده های ستمديده چشم انداز يک انقلاب را در مقابل جامعه قرار داده است. انقلاب توده ای … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئیه 2014 · بیان دیدگاه

مسئله فلسطین: صهیونیسم: یونس پارسا بناب

بحران فرود و ریزش قدرقدرتی ، پرستیژ و نفوذ آمریکا و افزایش درجه بی اعتباری و نامحبوبی آن در سراسر کشورهای جهان از یک سو و لاجرم عروج امواج خروشان … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 ژوئیه 2014 · بیان دیدگاه

«کارگر زندانی آزاد باید گردد» !: ماهنامه کارگری چریکهای فدایی خلق ایران٬ شکایت کارفرما دلیل احضار کارگران پتروشیمی رازی به دادگاه٬ و تحصن حزب همبستگی افغانستان دردفاع از رضا شهابی

دریافتی: شعار «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، در جامعه ما یک شعار مبارزاتی است که مدافعین طبقه کارگر و همه نیروهای آزادیخواه باید هر چه وسیع تر در مبارزات خود … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 ژوئیه 2014 · بیان دیدگاه

اغتشاش ششم. حال ما در غزه خوب است، حال شما چطور؟: منجنیق

دریافتی: فلسطین ویترین دنیای مدرن است. آخرین تکنولوژی نظامی همراه با دکوراتیوی زنده از کشتار؛ کوتاه کردن فاصله‌ی تولید تا مصرف، نزدیک‌ترین آزمایشگاه انسانی برای تست جنگ‌افزارهای نوین، برای آزمایش … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 ژوئیه 2014 · بیان دیدگاه