اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

«دادگاه» های آمریکا در خدمت اعمال غیر قانونی دولت: پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران٬ شماره ۱۸۰ ، خرداد ماه ۱۳۹۳

سيستم حقوقی کشورهای سرمايه داری (مانند همه دستگاه های دولتی آن ها) ابزاری طبقاتی و در خدمت اراده و منافع طبقه حاکم بوده و نقشی جز مهر تأئيد زدن بر … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 ژوئن 2014 · بیان دیدگاه

داعش؛ کلید آمریکا برای بازگشایی پروژه خاورمیانه جدید: خبرگزاری تسنیم و تهاجم عراقی داعش: آیا امپراتوری می‌تواند جهادیون را مجدداً کنترل کند؟: گلن فورد٬ گزارش برنامه‌ای سیاه٬ تارنگاشت عدالت

داعش؛ کلید آمریکا برای بازگشایی پروژه خاورمیانه جدید کلونی دستگاه‌های اطلاعاتی غرب و حکام خلیج به استمرار حمایت پنهان از سازمان بی‌نظمی و تعلل در برخورد آشکار با این سازمان … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 ژوئن 2014 · بیان دیدگاه

از نمایش اخیر اسانلو چه درسی باید گرفت؟: فریبرز سنجری٬ مبارزات انقلابی طبقه کارگر و منابع مالی آن: رضا رفیعی٬ و نبش قبر مسائل شخصی بشیوه “سوسیالیستی: مهدی کوهستانی

…اگر تا دیروز آمریکائی ها بطور مثال از طریق ارگان هایی نظیر “سولیدارتی سنتر” جهت نفوذ در جنبش کارگری گام برمی داشتند ، امروز با توجه به ابعاد وسیعی که … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 ژوئن 2014 · ۱ دیدگاه

اوکرائین و گرجستان پایگاه مقدم ناتو برای حمله به روسیه: ریانوستی – ترجمه رضا نافعی

… واکنش پیمان نظامی ناتو در برابر استراتژی نظامی تازه روسیه افزودن بر تسلیحات کنونی است. پیش از این ناتو یکان های هوائی خود را در بالتیک تقویت کرده، دست به چندین آزمون زده و چندین کشتی به دریای … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

27 ژوئن 2014 · بیان دیدگاه

وضعیت وخیم سلامتی رضا شهابی در زندان، پس از ٢۵ روز اعتصاب غذا٬ مردانی رئیس زندان رضا شهابی را تهدید کرد!!! و ترکیه با بهانه قرار دادن سلامتی مردم و امنیت ملی، اعتصاب کارگران کارخانه شیشه سازی را ممنوع اعلام کرد!

دریافتی: وضعیت وخیم سلامتی رضا شهابی در زندان، پس از ٢۵ روز اعتصاب غذا داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد توضیح می دهد که نه فقط به نیازهای … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

27 ژوئن 2014 · بیان دیدگاه

طرح صهیونیست برای خاورمیانه: اسرائیل شاهاک٬ برگردان: آمادور نویدی

سخنی با خواننده: تمام جنگهایی که از زمان انتشار این کتاب در خاورمیانه بوجود آمده و همچنان ادامه دارد٬ همه بدون استثنا طبق طرح صهیونیست ها برای خاورمیانه جدید است. بر … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

27 ژوئن 2014 · 4 دیدگاه

جمهورى خلق چين-سرمايه‌دارى يا سوسياليستى؟: كمينفرم٬ تارنگاشت عدالت

تكامل اتحاد شوروى و مقاومت پيروزمندانه آن در مقابل حملات تروريستى فاشيسم هيتلری، به خلق‌هاى وابسته و تحت ستم نيرو و جرأت بخشيد. مشخص شد كه رهايى از يوغ امپرياليسم … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

26 ژوئن 2014 · بیان دیدگاه

اخبار کارگری ایران

دریافتی: Mahnameh-Kargari-05 Publication1001ks 15 مردانی رئیس زندان رضا شهابی را تهدید کرد!!! مردانی رئیس زندان رجائی شهر روز قبل رضا شهابی کارگر زندانی را به دفتر خود احضار کرده و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

26 ژوئن 2014 · بیان دیدگاه

آیا بغداد سقوط خواهد کرد؟: دمیتری مینین٬ ترجمه و حواشی مترجم: ا. م. شیری

… تا هر زمانی که استعمارگران غرب بموجودیت خود بمنوال کنونی ادامه می دهد، هر تصوری مبنی بر اینکه با مسکوت گذاردن انواع تبه کاریهای غرب، می توان تمامیت، استقلال … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

25 ژوئن 2014 · بیان دیدگاه

آيا اين به خاطر آزادی است؟: سارا تامسن٬ ترجمه و ویرایش: گفتمان سیاسی اجتماعی

دریافتی:    آيا اين به خاطر آزادی است؟ سارا تامسن  ترجمه و ویرایش: گفتمان سیاسی اجتماعی سروده زیر که متن آواز ترانه ای ارزنده  از سارا تامسن است، توسط همکاران «گفتمان … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

24 ژوئن 2014 · بیان دیدگاه