اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

«گذشتی نیست»: امیت ایلتئر شاعر انقلابیِ ترک٬ بفارسی و ترکی٬ ترجمه: روزبه کوراغلی

 «گذشتی نیست»  امیت ایلتئر شاعر انقلابیِ ترک به اعماق و تماماً به اعماق حفر می کنیم کجاست آن دوُران قلب طلائی ما ما به دنبال عصر قلب طلائیِ مان هستیم … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 مه 2014 · بیان دیدگاه

چرا فران ناسیونال (نئو فاشیست) بزرگترین حزب فرانسه شد؟٬ ماهنامه دیدگاه سوم، شماره 5، منتشر شد٬ سخنرانی اوباما و کودتا ۲۸ مرداد، سازمان سیا٬ و شرلوکهای آرمانی….!

 مطالب دریافتی: چرا فران ناسیونال (نئو فاشیست)  بزرگترین حزب فرانسه شد؟  علی کشتگر   نه گوشی برای شنیدن ناله بر زمین افتادگان و نه چشمی برای دیدن فاجعه ای که … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 مه 2014 · بیان دیدگاه

صعود یک بلوک قدرت جدید: سرمایه دارها٬ تکنوکرات ها و بنیادگرایان: جیمز پتراس٬ برگردان: آمادور نویدی

اروپایی آمریکایی ها در این «بلوک قدرت جدید» از طریق ترویج «ترویکای» خود متشکل از «دست نشاندگان نئولیبرال»٬ بنیادگرایان و نئونازی ها برای سرنگونی مخالفان ملی گرا  کمک میکنند. پیشرفت … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 مه 2014 · ۱ دیدگاه

چرا ریچارد مورنینگ استار آذربایجان را با میدان تهدید می کند: ویچسلاو میخائیل اوف٬ مترجم: ا. م. شیری

چرا ریچارد مورنینگ استار آذربایجان را با میدان تهدید می کند ویچسلاو میخائیل اوف(Veacheslav Mikhylov) http://www.fondsk.ru/news/2014/05/27/zachem–richard–morningstar–grozit–azerbajdzhanu–majdanom-27709.html چمترجم: ا. م. شیری https://eb1384.wordpress.com/2014/05/30/ ۹ خرداد- جوزا ۱۳۹۳ چند روز قبل، ریچارد مورنینگ استار سفیر … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 مه 2014 · بیان دیدگاه

خام خیالی …: جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)

خام خیالی … سیمرغک دروغ شیرانه سهم خویش چو از فتح قاف                                  یافت از رخ فکند نقاب وعیان کرد بر جهان یک دالِ بد خصال ! بی رحم و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 مه 2014 · بیان دیدگاه

انقلاب طبقه متوسط٬ چپ «سبز» و تخیل اتحاد مارکس- فوکویاما و گفتمان «جنبش سبز» چگونه گفتمان نظام شد؟

انقلاب طبقه متوسط فرانسیس فوکویاما: مهم‌ترین نکته این است که اعضا طبقه متوسط جدید تمایل زیادی به شرکت در عمل سیاسی دارند. در حالی‌که فقرا برای زنده ماندن روز بروز … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 مه 2014 · بیان دیدگاه

خلاء و ضرورت وجود جامعه سیاسی چند قطبی بخش ۳: بهنام چنگائی

سرمایه دارهای محلی و منطقه ای پیش از همه، ملیت های خود را در همان مناطق قومی و بومی به سادگی استثمار می کنند و از همین رو ضروریست که … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 مه 2014 · بیان دیدگاه

ایران زندان بزرگ شهروندان ایران ست بیش از ۱۲۸ سال محکومیت زندان برای شش فعال سایت های اینترنتی: اطلاعیه انجمن قلم در تبعید

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE) http://www.iranianpen.com   اطلاعیهانجمنقلمایراندرتبعید ایرانزندانبزرگشهروندانایراناست بیشاز128سالمحکومیتزندانبرایششفعالسایت هایاینترنت بنابر گزارشارگانهایخبری،شعبه28«دادگاهانقلاب» بهریاستقاضیمقیسه،ششکنشگرسایبریراکهدرشبکه‌هایاجتماعی، دیدگاه‌هایخودرابیانکرده‌اند، درمجموعبهبیشاز128سالزندانمحکومکرد: اتهاماینافراداجتماعوتبانی،تبلیغعلیهنظام،توهینبهرهبریوتوهینبهمقدساتاعلامشدهاست. نامومدتمحکومیتاینافرادعبارتاست از:سیدمسعودطالبی15سال و یک روز حبس تعزیری،فریبرزکاردارفر18سال و نود و یک روز حبس تعزیری،امیناکرمی‌پور13سال … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 مه 2014 · بیان دیدگاه

سردار جزایری که بیشتر از سیاستمداران نظر میدهد: تعرض به ایران یعنی نابودی تلاویو و ادامه جنگ درون آمریکا

سردار جزایری که بیشتر از سیاستمداران نظر میدهد: تعرض به ایران یعنی نابودی تلاویو و ادامه جنگ درون آمریکا معاون ستادکل نیروهای مسلح تاکید کرد: تعرض به جمهوری اسلامی ایران یعنی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 مه 2014 · بیان دیدگاه

بن بست طرح «یارانه ها» و موقعیت جمهوری اسلامی!: پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران٬ شماره 178 ، فروردین ماه 1393

بن بست طرح «یارانه ها» و موقعیت جمهوری اسلامی!  : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران٬ شماره 178 ، فروردین ماه 1393 در ماه های اخیر، چگونگی اجرای فاز دوم «طرح … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مه 2014 · بیان دیدگاه