اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

ميان ماه من تا ماه گردون…و ظريف: اخم و لبخند ابزار مذاکره‌اند

Obama_and_Iran_by_Latuff2

ميان ماه من تا ماه گردون…

پرزیدنت اوباما این موضوع را روشن ساخته است که دست یافتن به راه حلی مسالمت آمیز که ایران را از دست یافتن به سلاح هسته ای باز دارد، در جهت منافع ملی آمریکا است. امروز، گروه 1+5 و ایران به موافقتنامه نخستی دست یافتند که پیشرفت برنامه هسته ای ایران را متوقف میسازد و به شکل قابل توجهی آن را به عقب باز میگرداند. این موارد شامل محدودیت های معنادار اولیه ای هستند که ایران پس از نزدیک به یک دهه در زمینه برنامه هسته ای خود پذیرفته است.

دولت بهار

برگه اطلاعات کاخ سفید در ارتباط با موافقتنامه اولیه پیرامون برنامه هسته ای ایران

سایت وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا متنی با عنوان «برگه اطلاعات کاخ سفید در ارتباط با موافقتنامه اولیه پیرامون برنامه هسته ای ایران» در تاریخ دوشنبه 25 نوامبر 2013 منتشر کرده است. این متن با متنی که وزارت امور خارجه کشورمان منتشر کرده متفاوت است.

برگه اطلاعات: گام نخست در موافقتنامه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران
گروه 1+5 (ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه، و چین، با کمک اتحادیه اروپا) در گفتگوهای جدید و مهم با ایران برای دست یافتن به راه حلی دیپلماتیک و قابل تایید که ایران را از دست یافتن به سلاح هسته ای باز دارد شرکت داشته اند.

پرزیدنت اوباما این موضوع را روشن ساخته است که دست یافتن به راه حلی مسالمت آمیز که ایران را از دست یافتن به سلاح هسته ای باز دارد، در جهت منافع ملی آمریکا است. امروز، گروه 1+5 و ایران به موافقتنامه نخستی دست یافتند که پیشرفت برنامه هسته ای ایران را متوقف می سازد و به شکل قابل توجهی آن را به عقب باز می گرداند. این موارد شامل محدودیت های معنادار اولیه ای هستند که ایران پس از نزدیک به یک دهه در زمینه برنامه هسته ای خود پذیرفته است. این گام نخست شش ماهه شامل محدودیت های مهمی در زمینه برنامه هسته ای ایران است و فوری ترین نگرانی های ما از جمله توانایی غنی سازی ایران؛ ذخایر اورانیوم غنی سازی شده موجود؛ تعداد و توانایی های سانتریفیوژها؛ و توانایی این کشور در تولید پلوتونیوم قابل استفاده در ساخت سلاح را در راکتور اتمی اراک مد نظر قرار می دهد. مواردی که ایران در این گام نخست متعهد به انجام آنها شده است همچنین شفافیت در برنامه این کشور و امکان نظارت سرزده از برنامه هسته ای خود را برای ما فراهم می آورد. در گذشته، این نگرانی ابراز شده است که ایران از این مذاکرات برای خرید وقت به منظور پیشبرد برنامه خود استفاده می کند. این اقدامات نخست، در مجموع، به جلوگیری از استفاده ایران از مذاکرات برای ادامه پیشرفت در برنامه هسته ای خود همزمان با ادامه کار برای دست یافتن به راه حلی بلند مدت، و جامع که تمامی نگرانی های جامعه جهانی را برطرف سازد کمک خواهد کرد.

در برابر آن، به عنوان بخشی از گام نخست، گروه 1+5 تسهیل در تحریم های ایران را به صورت موقت، هدفمند، و برگشت پذیر فراهم خواهد آورد. کاستن از تحریم به گونه ای تنظیم شده است که اکثریت قابل توجه تحریم ها، از جمله ساختار تحریم های مهم نفتی، بانکی، و مالی به قوت خود باقی خواهد ماند. گروه 1+5 با قدرت به اعمال این تحریم ها ادامه خواهد داد. اگر ایران به تعهدات خود پایبند نباشد، ما این تسهیل محدود را بر خواهیم داشت و تحریم های اضافی را علیه ایران اعمال خواهیم کرد.

گروه 1+5 و ایران همچنین به بحث درباره پارامترهای عمومی در زمینه راه حل جامعی که در بلند مدت برنامه هسته ای ایران را محدود سازد، و حصول اطمینان قابل تایید از سوی جامعه بین المللی مبنی بر اینکه فعالیت های هسته ای ایران کاملا صلح آمیز خواهد بود پرداختند، و اطمینان از این که هر تلاش ایران برای پیگیری برنامه تولید سلاح هسته ای به سرعت قابل شناسایی باشد. این توافق همچنین شامل پذیرش ایران در این زمینه که این کشور باید تمام قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را به اجرا گذارد – قطعنامه هایی که ایران برای مدت های طولانی آنها را غیر قانونی می دانسته است – و نیز مسائل گذشته و حال برنامه هسته ای ایران که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) به آن پرداخته شده است. این بخش شامل قطعنامه ای است که سوال هایی را در باره امکان بُعد نظامی برنامه هسته ای ایران مطرح می سازد، از جمله فعالیت های ایران در پارچین. به عنوان بخشی از راه حلی جامع، ایران همچنین باید به طور کامل به الزامات خود بر اساس پیمان نامه عدم منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) و الزامات خود به آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبند باشد. در زمینه دست یافتن به توافقی جامع، هیچ توافقی صورت نگرفته است تا این که درباره همه چیز توافق حاصل شود. به عبارت ساده، این گام نخست ظرف شش ماه به پایان خواهد رسید، و بیانگر وضعیت پایانی قابل قبول از سوی ایالات متحده یا شرکای ما در گروه 1+5 نیست.

توقف در پیشرفت برنامه هسته ای ایران و برگرداندن عناصر مهم آن به عقب
ایران متعهد به متوقف کردن غنی سازی بالاتر از 5 درصد شده است:

توقف تمامی غنی سازی بالای 5 درصد و کنار گذاردن تمامی ارتباطات فنی مورد نیاز برای غنی سازی بالاتر از 5 درصد.
ایران متعهد به خنثی ساختن ذخیره اورانیوم غنی سازی شده بالای 20 درصد خود شده است:

رقیق ساختن به کمتر از 5 درصد یا تبدیل آن به شکلی که مناسب غنی سازی بیشتر تمامی ذخیر نزدیک به 20 درصد ذخیره غنی سازی شده قبل از پایان مرحله نخست نباشد.
ایران متعهد به توقف پیشرفت در توانایی غنی سازی خود شده است:
هیچ سانتریفیوژ دیگری از هیچ نوع نصب نشود.
هیچ سانتریفیوژ نسل جدید برای غنی سازی اورانیم نصب یا استفاده نشود.
تقریبا نیمی از سانتریفیوژهای نصب شده در نطنز و سه چهارم سانتریفیوژهای نصب شده در فردو بدون استفاده از آنها رها شود.
تولید سانتریفیوژها را محدود به جایگزین ساختن با دستگاه های از کار افتاده کند، به طوری که ایران نتواند در این شش ماه از سانتریفیوژها استفاده کند.
تسهیلات غنی سازی اضافی ساخته نشود.

ایران متعهد به توقف پیشرفت در زمینه انباشت ذخیره 3.5 درصدی خود شده است:
ذخیره اورانیوم غنی سازی شده 3.5 درصدی افزایش نیابد، به طوری که این میزان در پایان شش ماه بیشتر از آغاز این دوره نباشد، و هر میزان از اورانیوم غنی سازی شده جدید 3.5 درصدی اکسیده شود.

ایران متعهد به عدم پیشرفت بیشتر در فعالیت های خود در اراک و توقف پیشرفت در پیگیری تولید پلوتونیوم شده است. ایران متعهد به موارد زیر شده است:
راکتور اراک را مورد استفاده قرار ندهد.
سوخت برای راکتور اراک فراهم نیاورد.
تولید سوخت برای راکتور اراک را متوقف سازد.
هیچ آزمایش دیگری را در راکتور اراک انجام ندهد.
هیچ بخش اضافی را در راکتور اراک نصب نکند.
هیچ سوخت و آب سنگین را به محل راکتور منتقل نسازد.
هیچ تسهیلاتی را که قادر به بازفرآوری باشد احداث نکند. بدون بازفرآوری، ایران نمی تواند پلوتونیوم را از سوخت استفاده شده جدا سازد.
شفافیت بی سابقه و نظارت سرزده بر برنامه هسته ای ایران

ایران متعهد شده است:
امکان دسترسی روزانه را برای بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در نطنز و فردو فراهم آورد. این دسترسی روزانه به بازرسان اجازه خواهد داد تا دوربین های نظارتی را برای اطمینان از نظارت جامع مورد بررسی قرار دهند. این گونه دسترسی شفافیت بیشتری را در زمینه غنی سازی در این مکان ها و کاستن از زمان بازرسی برای مشاهده هر نوع عدم پیروی فراهم خواهد آورد.

امکان دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به تسهیلات مونتاژ سانتریفیوژها را فراهم آورد.

امکان دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به روند تولید پره های چرخان سانتریفیوژها و تسهیلات انباشت آن را فراهم آورد

امکان دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به معادن و ابزار آلات ساخت اورانیوم را فراهم آورد.

اطلاعات طراحی بلند مدت را در ارتباط با راکتور اراک فراهم آورد. این امر بررسی دقیقی را در زمینه راکتوری که قبل از این در دسترس نبوده است فراهم خواهد آورد.

امکان دسترسی متناوب بیشتری را به راکتور اراک فراهم آورد.

داده ها و اطلاعات مهم خاصی را که در پروتکل الحاقی ایران در موافقتنامه حفظ ایمنی با آژانس بین المللی انرژی اتمی و کد اصلاح شده 3.1 را ارائه کند.

شیوه تایید
از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته خواهد شد تا بسیاری از این مراحل تایید را، همزمان با بازرسی مستمر خود در ایران انجام دهد. علاوه بر این، گروه 1+5 و ایران متعهد به استقرار کمیته مشترک برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور نظارت و پرداختن به مسائلی که ممکن است به وجود آید شده است. کمیته مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تسهیل قطعنامه های گذشته و فعلی در ارتباط با برنامه هسته ای ایران، از جمله امکان بُعد نظامی برنامه هسته ای ایران و فعالیت های ایران در پارچین شده است.

لغو محدود، موقت، و قابل بازگشت تحریم ها
در برابر این اقدامات، گروه 1+5 تسهیلات محدود، موقت، هدفمند و قابل بازگشت را همزمان با حفظ مجموعه کامل تحریم های ما، از جمله ساختار تحریم های نفتی، مالی، و بانکی فراهم خواهد آورد. در صورت قصور ایران در پایبندی به تعهدات خود ما تسهیل در تحریم ها را لغو خواهیم کرد. به طور خاص، گروه 1+5 متعهد شده است:
تحریم های جدید مرتبط با برنامه هسته ای را در شش ماه آینده، در صورتی که ایران به تعهدات خود بر اساس این موافقتنامه پایبند باشد، تا حدی که در درون نظام سیاسی آنها امکان پذیر باشد، اعمال نکند.

برخی تحریم ها در زمینه طلا و فلزات گرانبها، بخش خودرو ایران، و صادارت محصولات پتروشیمی ایران را به حالت تعلیق درآورد، که به طور بالقوه 1.5 میلیارد دلار درآمد را برای ایران به همراه دارد.

مجوز تعمیرات مربوط به ایمنی و بازرسی در داخل ایران برای برخی از خطوط هوایی را صادر کند.

اجازه خرید ایران در سطح به شدت کاهش یافته فعلی ایران را بدهد – سطحی که پایین تر از 60 درصد نسبت به دو سال گذشته است. اجازه داده خواهد شد که 4.2 میلیارد دلار از این فروش، در صورتی که ایران به تعهدات خود پایبند باشد به صورت قسطی انتقال یابد.

اجازه پرداخت 400 میلیون دلار به صورت کمک هزینه تحصیلی از منابع مالی محدود شده ایران به موسسه های آموزشی مورد تایی در کشورهای ثالث برای پرداخت شهریه دانشجویان ایرانی داده می شود.

داد و ستدهای انسان دوستانه
فراهم آوردن تسهیل در داد و ستدهای انسان دوستانه که قبلا بر اساس قوانین مربوط به داد و ستدهای انسان دوستانه توسط کنگره به طور روشن اجازه داده شده بود به طوری که این راه، دسترسی به هیچ منبع مالی جدیدی را برای ایران فراهم نیاورد. داد و ستدهای انسان دوستانه، آنهایی هستند که مربوط به خرید غذا، محصولات کشاورزی، دارو، و خدمات پزشکی می شوند؛ ما همچنین خریدهایی را که به دلیل هزینه های پزشکی در خارج انجام شده است تسهیل می بخشیم. ما این راه را در جهت منافع مردم ایران فراهم می آوریم.

چشم انداز کاستن از تحریم ها
در مجموع، تقریبا 7 میلیارد دلار بر اساس تسهیل در تحریم ها، بخشی از هزینه هایی است که ایران با ادامه دیگر تحریم ها دریافت خواهد کرد. بخش بزرگی از تقریبا 100 میلیارد دلار درآمدهای ضبط شده بر اساس تحریم ها غیر قابل دسترس و محدود هستند.

در شش ماه آینده، فروش نفت خام ایران افزایش نخواهد یافت. تحریم های نفتی باعث تقریبا از دست دادن 30 میلیارد درآمد نفتی – یا تقریبا 5 میلیارد دلار در ماه شده است – در مقایسه با آنچه ایران در سال 2011 در ظرف شش ماه، قبل از اعمال تحریم ها، به دست می آورد. اگرچه ایران امکان دسترسی به 4.2 میلیارد دلار از فروش نفت خود را به دست خواهد آورد، در حدود 15 میلیارد دلار از درآمد این کشور در طی این مدت در حساب های محدود شده ای نگهداری خواهد شد. به طور خلاصه، ما انتظار داریم که بر اساس مفاد این موافقتنامه، میزان پول ایران در حساب های محدود شده در خارج عملا افزایش یابد، نه کاهش.

ادامه فشار اقتصادی بر ایران و حفظ ساختار تحریم های ما
در طی این گام نخست، ما به اعمال شدید تحریم های خود علیه ایران ادامه خواهیم داد، از جمله اقدام علیه کسانی که از این تحریم ها سرباز می زنند یا سعی در دور زدن آنها دارند.

تحریم هایی که بر فروش نفت خام اثر گذاشته است به فشار خود بر دولت ایران ادامه خواهد داد. ما با همکاری با شرکای بین المللی خود، فروش نفت ایران را از 2.5 میلیون بشکه در روز در اوایل 2012 به یک میلیون بشکه در روز کاهش داده ایم، که از توانایی ایران برای فروش تقریبا 1.5 میلیون بشکه کاسته است. این به معنای از دست دادن بیش از 80 میلیون دلار از آغاز سال 2012 بوده است که ایران هیچگاه نمی تواند آن را جبران کند. بر اساس این گام نخست، ممنوعیت اعمال شده بر نفت خام از سوی اتحادیه اروپا به قوت خود باقی خواهد ماند و فروش نفت ایران در سطح یک میلیون بشکه در روز حفظ خواهد شد، که منجر به ادامه کاهش درآمد دیگر به میزان 4 میلیارد دلار در ماه و ادامه آن در هر ماه خواهد شد.

تحریم هایی که بر صادرات محصولات نفتی به ایران تاثیر می گذارد، که منجر به از دست دادن درآمد نفتی می گردد، به قوت خود باقی خواهد ماند.

بخش بزرگی از درآمد تقریبا 100 میلیارد دلاری حفظ شده ایران همچنان به دلیل تحریم های محدود خواهد بود.
بخش های مهم دیگر تحریم های ما همچنان دست نخورده باقی خواهد ماند، شامل:
― تحریم های اعمال شده علیه بانک مرکزی ایران و تقریبا 24 بانک و عوامل مالی عمده ایران؛
― تحریم های بخش دوم، به دنبال قانون تحریم های جامع، پاسخگویی و کاهش سرمایه گذاری در ایران (CISADA) به شکلی اصلاح شده آن و دیگر قوانین، در ارتباط با بانک هایی که با ایالات متحده و افراد و نهادهای خاص فعالیت تجاری دارند.
― تحریم ها بر افرادی که خدمات مالی متنوعی را به ایران ارائه می کنند، مانند بسیاری از انواع بیمه ها؛ و
― دسترسی محدود به نظام مالی ایالات متحده.
همه تحریم های اعمال شده هدفمند در مورد 600 فرد یا نهاد که به حمایت از برنامه هسته ای ایران یا برنامه موشکی می پرداختند به قوت خود باقی خواهد ماند.

تحریم ها بر بخش هایی از اقتصاد ایران، از جمله کشتیرانی و کشتی سازی به قوت خود باقی خواهد ماند.

تحریم ها در زمینه سرمایه گذاری بلند مدت و ارائه خدمات به بخش انرژی ایران به قوت خود باقی خواهد ماند.

تحریم ها بر برنامه نظامی ایران به قوت خود باقی خواهد ماند.

تحریم های گسترده تر بر تجارت با یران به قوت خود باقی خواهد ماند، که ایران را از دسترسی به تقریبا تمامی معاملات خود با بزرگترین اقتصادهای جهان محروم می سازد.

تمامی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل همچنان اعمال خواهد شد.

تمام تحریم ها هدفمند ما که به دلیل حمایت ایران از تروریسم، نقش بی ثبات ساختن در درگیری های سوریه، و موارد نقض حقوق بشر آن، و دیگر مواردی که باعث نگرانی است، همچنان اعمال خواهد شد.

راه حلی جامع
در طی شش ماه مرحله نخست، گروه 1+5 در زمینه راه حل های گوناگون گفتگو خواهد کرد. تا این لحظه، طرح پارامترهای عمومی برای دست یافتن به راه حلی جامع، گام های مشخصی را برای اعتماد بخشیدن به جامعه بین المللی در این باره که فعالیت های هسته ای ایران همچنان صلح آمیز باقی خواهد ماند ارائه می دهد. در ارتباط با این راه حل جامع: هیچ توافقی در زمینه توافقی جامع تا زمانی که درباره همه چیز به توافق برسیم صورت نخواهد گرفت. در طی شش ماه آینده، ما مشخص خواهیم ساخت که آیا راه حلی که بتواند به ما اعتماد کافی مبنی بر این که برنامه ایران صلح آمیز است بدهد وجود دارد. اگر ایران نتواند نگرانی های ما را مرتفع سازد، ما آماده افزایش تحریم ها و فشار بر ایران هستیم.

نتیجه گیری
به طور خلاصه، این گام نخست به خودی خود دستاورد بزرگی است. بدون دست یافتن به این موافقتنامه، ایران می توانست هزاران سانتریفیوژ دیگر را به کار گیرد. این کشور می توانست سانتریفیوژهای نسل آینده را نصب و راه اندازی کند که زمان پیشرفت در این زمینه را کاهش خواهد داد. ایران می توانست سوخت راکتور آب سنگین اراک را فراهم آورد. می توانست انباشت ذخیر اورانیوم 20 درصدی خود را بیشتر از میزانی که برای ساخت بمب لازم است افزایش دهد. اکنون ایران بر اساس شرایط مندرج در این موافقتنامه نخست نمی تواند هیچ یک از این کارها را انجام دهد.

علاوه بر این، بدون این رویکرد مرحله به مرحله، ائتلاف تحریم های بین المللی تضعیف می شد زیرا ایران این گونه بیان می داشت که برای دست یافتن به راه حلی دیپلماتیک جدی است اما ما این گونه نیستیم. ما قادر نمی بودیم که شرکای مان را متقاعد به اعمال تحریم های اعمال شده مان بکنیم. با این گام نخست، برنامه ایران را متوقف و آن را به عقب باز می گردانیم و به ایران انتخاب مشخصی را ارائه می دهیم: به تعهدات خود پایبند باشید و با حسن نیت برای نیل به یک توافق حرکت کنید، یا تمام جامعه بین المللی با انزاو و فشار بیشتری برخورد خواهند کرد.

مردم آمریکا راه حلی مسالمت آمیز و دنبال کردن راه حلی که ایران را از دستیابی به سلاح هسته ای باز دارد و رژیم عدم تکثیر سلاح در سطح جهانی را تقویت کند، ترجیح می دهند. این راه حل این توانایی بالقوه برای دست یافتن به این هدف را دارد. ایالات متحده آمریکا از طریق دیپلماسی قوی و اصولی نقش خود را برای دست یافتن به صلح، امنیت و همکاری با کشورها انجام خواهد داد.

***************************************

zarif

ظريف: اخم و لبخند ابزار مذاکره‌اند

به طور متوسط در اين پنج شش ماه، شش ميليارد دلار از اين محل درآمد برای دولت و بخش خصوصی کسب می‌شود که يک ميليارد آن مربوط به بخش دولتی و پنج ميليارد مربوط به بخش خصوصی است. همچنين ديگر برای آوردن اين پول به ايران مجبور نيستيم ۸ تا ۳۰ درصد پول بدهيم، بلکه بايد بشود اين پول را به صورت رسمی با يک درصد منتقل کرد و اين دومين تعهد آنهاست. دستاورد جمهوری اسلامی که استقلال و آزادی در راس آن‌هاست به مدد شهدای انقلاب، شهدای جنگ تحميلی و شهدای هسته‌يی به وجود آمده است. امروز يادشان را گرامی می‌داريم و بر روح آنان صلوات می‌فرستيم.

ايسنا

گزارش هسته‌ای ظريف در مجلس: اخم و لبخند ابزار مذاکره‌اند، دستاوردها با ديد منافع ملی نقد شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد جواد ظريف در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وظيفه‌ای که بر عهده من و همکارانم از سوی شورای عالی امنيت ملی و رياست جمهوری واگذار شده بود حتما وظيفه آسانی نبود، همه ما از ابتدا واقف بوديم وارد شدن به مذاکره با دشواری‌های اساسی روبه رو خواهد بود؛ چرا که مذاکره به معنی ورود به حوزه‌ای است که حتما نمی‌توانيد همه خواسته‌هايتان را از آن بدست آوريد.

وی اضافه کرد: در مذاکره لااقل دو طرف وجود دارد و هر طرفی بايد بتواند يا با رضايت کامل يا با رضايت نسبی از مذاکره خارج است طبيعی است وقتی نتوانيد تمام خواسته‌هايتان را از اين طريق بدست آوريد در مقابل نقد و نگرانی قرار می‌گيريد و حتی حملاتی به شما می‌شود؛ الان همين وضع را مشاهده می‌کنيم.

ظريف ادامه داد: همه کسانی که در مذاکره بودند يا به صورت واقعی يا در يک بازی زرگری فعلا همه‌شان مورد نقد هستند، طبيعی است در مذاکره همان ميزانی که شما بدست می‌آوريد بايد در مورد نکاتی توافق کنيد؛ مهم اين است که با چشم باز و با توجه به عواقب تصميم‌تان با ملاحظه همه جوانب با توجه به مجموعه نگرانی‌ها، توانمندی‌ها و خواسته‌هايی که مقامات بالاتر نسبت به آن دارند و توقعاتی که مردم دارند وارد معرکه شويد. واقعا هم معرکه است،‌ خوش و بش نيست.

وزير خارجه اضافه کرد: من بارها گفته‌ام که لبخند و شوخی ديپلماتيک در واقع پوششی برای بحث‌های بسيار تلخ،‌ تند و چالشی است شما يک لبخند ابتدای جلسه و يک لبخند آخر جلسه می‌زنيد و تمام جلسه را به بحث و چالش و اختلاف نظر می‌گذارنيد که اين هم امر طبيعی است؛ همه ای‌نها چه اخم و لبخند جزء ابزار مذاکره هستند.

ظريف يادآور شد: همه برای اين است که در نهايت منافع کشور را حفظ و حراست کنيد؛ من و همکارانم هم حتما اين ادعا را نداريم که امکانش نبود مذاکرات از اين بهتر انجام شود اما فعلا قرعه فال به نام من ديوانه زدند و ما هم با افتخار اين قرعه فال را پذيرفتيم تا با توجه به اين‌که نتيجه کار ما به شکلی باشد که هيچ نقدی به آن وجود نداشته باشد، بلکه حتما نقد وارد است ما خيلی از نقد استقبال می‌کنيم.

وی ادامه داد: من تقاضا کردم دوستان هميشه انصاف و منافع ملی را در ذهن داشته باشند شايد اولی هم ضرورت نباشد و توقع بی‌جايی است من از دوستانی که در جلسه نبودند توقع ندارم بدانند در اين ده‌ها ساعتی که شش کشور بزرگ جهان با ما در اين مذاکرات بوديم چه گذشت.

ظريف در ادامه خاطر نشان کرد: اينها قوی‌ترين کشورهای دنيا هستند که همه به ابزار حيوانی سلاح هسته‌ای مسلح هستند و حداقل دو تا از اينها می‌توانند خودشان و کل دنيا را ده‌ها بار نابود کنند، آنها امنيت را در اين می‌بينند که اگر طرف مقابل از سلاح هسته‌ای استفاده کند آنها هم می‌توانند استفاده کنند؛ در واقع آنها امنيت را در ديوانگی می‌جويند، ولی به هر حال اينها طرف مذاکره هستند لذا اين کار دشوار است.

وزير امور خارجه تصريح کرد: کسانی که در جلسه نبودند نمی‌توانند در اين قسمت با انصاف و کامل قضاوت کنند زيرا آنها نتيجه را می‌بييند و بررسی می‌کنند، اما من احساس می‌کنم ضرورت دارد دوستان توجه به منافع ملی را مد نظر قرار دهند و بدانند قسمت کوچکی از مذاکره در اتاق مذاکره می‌گذرد و قسمت عمده بعد از آن اتفاق می‌افتد که به آن می‌گويند چرخ دادن خبری.

وی اضافه کرد: لحظه‌ای که هنوز سر ميز مذاکره بوديم کاخ سفيد چيزی به اسم «صفحه واقعيات» منتشر کرد چرا آنها متن را نمی‌دهند؟ زيرا می‌خواهند چرخه مورد نظرشان را در آن لحاظ کنند ديگرانی را هم صحبت می‌کنند هيچ کدام از موضع ملی تنازل نمی‌کنند و همه بالاتر را می‌گيرند لذا درخواست من اين است که دستاوردها را بايد با ديد منافع ملی نقد کنند.

وزير امور خارجه با حضور در مجلس شورای اسلامی به تشريح روند مذاکرات جمهوری اسلامی ايران و ۱+۵ پرداخت و گفت: اين توافق‌نامه شامل شش لايه کليات، شفاف‌سازی، حفظ وضعيت موجود، کاهش‌ها، اقدامات اعتمادساز و گام نهايی است.

ظريف در تشريح جزئيات مذاکرات انجام شده با ۱+۵ خطاب به نمايندگان مجلس گفت: اکنون درخصوص متن توافق‌نامه صحبت می‌کنم.

وی افزود: بنده چند متن آورده‌ام که به صورت فايل تقديم مسئولان محترم مجلس شده است که بايد در کامپيوتر‌های مقابل شما قرار گيرد. اين متن‌ها شامل چهار فايل است؛ يکی متن اصلی توافق است که کل متن در مقابل دوستان قرار دارد، متن ديگر شامل ترجمه دقيق متن انگليسی است و يک متن ترجمه کلمه به کلمه به جز چند عنوان است.

وی افزود: جدول مربوط به اقدامات ايران و ۱+۵ يک جدول است که آن را توضيح می‌دهم. بنده اصل اين جدول را مقايسه می‌کنم ضمنا خود دوستان می‌توانند اين کار را انجام دهند. بنده اين توافق را به چند لايه تقسيم کرده‌ام که لايه کليات، شفاف‌سازی حفظ وضعيت موجود، کاهش‌ها و اقدامات اعتمادساز و گام نهايی است.

ظريف با تشريح مفاد شش گانه توافق انجام شده بين ايران و ۱+۵ گفت: در کليات چند نکته از متن استخراج کرده‌ام يک نکته، درباره توافق پيرامون يک راه حل جامع شامل اقدامات اوليه و گام نهايی برای رفع نگرانی‌ها است که اگر يک جزء آن اجرا نشود اصلا کل آن به درد نمی‌خورد عنوان اين متن «برنامه اقدام» برای شش ماه است.

رئيس هيات مذاکره کننده افزود: اين اقدامات يک بخش مربوط به ايران، يک بخش مربوط به ۱+۵ و يک بخش مشترک است. يک نقطه مشترک ديگر ايجاد کميسيون مشترک است؛ البته آژانس می‌تواند بر اجرای اين توافق‌ نظارت کند ولی ابزاری برای اجرای درست توافق توسط طرفين وجود ندارد. بنابراين با مشارکت ايران و ۱+۵ اين نظارت انجام می‌شود و بقيه نظارت‌ها توسط آژانس بين‌المللی انرژی اتمی رسيدگی می‌شود.

ظريف تصريح کرد: نکته ديگر دوره شش ماه اول است که در صورت توافق تمديد می‌شود. نکته ديگر حفظ فضای سازنده است که بايد از سوی دو طرف انجام شود. اين لايه اول کليات است.

وزير امور خارجه با تشريح اجزای لايه دوم گفت: لايه دوم شامل شفاف‌سازی مواضع است در اين بخش ايران دو شفاف‌سازی انجام داده است اول تضمين غنی‌سازی است و دوم اعلام عدم پيگيری سلاح هسته‌ای است. اين مساله در متن در قالب کلمه «تاکيد مجدد» استفاده شده است اين کلمه يعنی در بالاترين سطح نظام يک بار گفته‌ايم که سلاح هسته‌ای حرام است و حالا مجددا آن ر ا تکرار می‌کنيم.

رئيس هيات مذاکره کننده جمهوری اسلامی و ۱+۵ تصريح کرد: بهره‌گيری کامل ايران از حق انرژی هسته‌ای يک بخش اين لايه است. اين بخش را کمی توضيح می‌دهم براساس ماده ۴ ان.پی.تی هيچ چيز نمی‌تواند اعضای ان.پی.تی را از حق غيرقابل انتزاعشان محروم کند. از اين حق هيچکس برای استفاده، توليد و توسعه انرژی هسته‌ای نمی‌تواند محروم کند. اين حق برای صاحب‌حق وجود دارد چه به رسميت شناخته شود و چه به رسميت شناخته نشود احترام به اين حق ضروری است.

وی افزود: اين حق در ان.پی.تی و متن توافق گفته شده است. اما آمريکا‌يی‌ها چنين چيزی در سخنانشان نمی‌گويند به خاطر همين فورا در توييتر يک متن انگليسی منتشر کردند.

ظريف ادامه داد: حق بهره‌برداری صلح‌آميز از انرژی هسته‌ای متن توافق‌نامه است در کنفرانس بازنگری در سال ۱۹۹۰ و سال ۲۰۱۰ در ان.پی.تی گفته شده است کشورها بايد تصميم‌گيری و انتخابشان راجع به چرخه سوخت،‌ مورد احترام قرار گيرد و هيچ‌جا درباره نيروگاه و اين مسائل صحبت نشده است.

ظريف افزود: در کنفرانس بازنگری سال ۱۹۹۰ و ۲۰۱۰ و يک بار در مجمع عمومی در سال ۱۹۷۸، انتخاب کشورها به رسميت شناخته شده است؛ از اين رو آنچه در متن توافق آمده بهره‌برداری کامل ايران از حق شبه معاهده است.

وی تصريح کرد: جمله بعدی، برنامه هسته‌ای ايران يک قسمت از راه‌حل است که مورد تاکيد قرار گرفته است اين کار بايد در قالب يک چارچوب باشد که جزئيات آن بايد طی شش ماه به توافق طرفين برسد. ۱+۵ اعلام می‌کند همه تحريم‌های سازمان ملل متحد و تحريم‌های دو و چند جانبه بدون شرط بايد برطرف شود.

به گزارش ايسنا، ظريف در ادامه سخنانش در مجلس با توضيح مطلبی با مفهوم حفظ وضعيت موجود در تفاهم‌نامه پرداخت و گفت: با اين تفاهم‌نامه قطعنامه جديد تحريم هسته‌ای صادر نمی‌شود. اين بدان معنا است که در همين حد شرايط باقی می‌ماند اين موضوع مشمول شورای امنيت اتحاديه اروپا و آمريکا می‌شود در مقابل طرف مقابل قبول می‌کند ما غنی‌سازی ۵ درصد را ادامه دهيم.

وزير امور خارجه ادامه داد: در مقابل کاری که ما می‌کنيم طرف مقابل می‌پذيرد که وضعيت موجود همين گونه ادامه پيدا کند همچنين حق تحقيق و توسعه ما را به رسميت می‌شناسند حال سوال اين است که در مقابل ما چکار می‌کنيم که وضعيت موجود را حفظ کنيم؟

وی توضيح داد: در نطنز و فردو از پيشرفت بيشتر خودداری می‌کنيم دوست دارم دوستان پيشنهادات و طرح‌های که قبلا داده شده را نگاه کنند به طوری که طبق آن طرح ها قرار بوده در فردو به نحوی لوله‌کشی‌ها را تغيير دهيم که برای بازگردان آن به وضع موجود طبق گفته کارشناسان انرژی اتمی ۹ ماه فرصت لازم داشت که در شرايط کنونی اين اتفاق رخ نمی‌دهد.

ظريف تاکيد کرد: در شرايط کنونی هم فردو و هم نطنز فعاليت‌شان را ادامه خواهند داد؛ فقط فردو به جای اينکه ۲۰ درصد توليد کند، ۵ درصد توليد می‌کند وضعيت نطنز هم همينگونه است. ما ظرفيت را در نطنز و فردو افزايش نمی‌دهيم و آنها را هم تحريم‌ها را افزايش نمی‌دهند.

وی ادامه داد: برخی دوستان مطرح می‌کنند که ايران با اين تفاهم‌نامه کارهايی را انجام نمی‌دهد؛ اين در حالی است که ما راحت می‌توانستيم در يک جمله بگويم که ايران ظرفيتش را افزايش نمی‌دهد ولی ما اصرار داشتيم که ريز موارد را بگويد؛ چون آنها چند روز ديگر به ما نگويند که چون ما در نطنز ۳.۵ درصد توليد می‌کنيم اين به معنای افزايش ظرفيت است اگر اکنون ۷ تن توليد می‌کنيم و در طول اين مدت اين ميزان ۷.۵ يا ۸ تن شد ظرفيت را افزايش داده‌ايم که ما قبول نداريم.

وی افزود: ما توضيح داديم که معنای افزايش ندادن ظرفيت چيست و آن را در نطنز و فردو کاملا توضيح داده‌ايم. در مورد اراک نيز بايد گفت که هنوز آماده نيست، چون ما هم کار ساخت و ساز و اقداماتی که به برنامه هسته‌ای بر می‌گردد، داريم. قرار که اين ظرفيت افزايش داده نشود که در اراک بدان آن معنا است که سوخت جديد توليد نشود و دستگاهی نصب نشود، اما ساخت و ساز ادامه پيدا کند؛ چون ما فعلا در اراک در اين مرحله هستيم.

وزير امرو خارجه با بيان اينکه طبق اين تفاهم وضعيت کنونی تحقيق و توسعه غنی‌سازی حفظ می‌شود گفت: تحقيق و توسعه به صورت کلی ادامه پيدا می‌کند يعنی هرچه تحقيق و توسعه تحت نظارت آژانس داريم را انجام می‌دهيم ما گفتيم هيچ چيز را در مورد کاستن از ظرفيت علمی نمی‌پذيريم اين موضوع به صورت صريح بيان شده است لذا تحقيق و توسعه در حوزه‌ای که مورد نظارت آژانس است،‌ ادامه پيدا می‌کند و در غنی‌سازی نيز اين روند با شرايط کنونی انجام می‌شود.

ظريف اضافه کرد: در اين شش ماه از تاسيس محل‌های جديد غنی‌سازی امتناع می‌کنيم واقع اين است که دولت در اين شش ماه برنامه‌ای در اين زمينه نداشته است ما در اين زمينه سوال کرديم اگر بخواهم بگويم «روغن چراغ ريخته» شايد برای مذاکرات سخت باشد.

وزير امور خارجه افزود: همچنين در اين تفاهم‌نامه عدم بازفراوری يا ساخت تاسيسات باز فراوری در اين تفاهم‌نامه اشاره شده است البته جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای بازفراوری ندارد چون اين کار بدان معنا است که بخواهيم پلوتونيوم از پسماند استخراج کنيم که اصولا ما چنين برنامه‌ای نداريم و هيچگاه نيز دنبالش نبوديم اين نيز به معنای حفظ وضعيت موجود است. طرف مقابل کارهای می‌کند تا وضعيت موجود را حفظ کند ما هم در مقابل کارهای ديگری انجام می‌دهيم.

ظريف در بخشی از صحبت‌هايش به موضوع کاهش اشاره و اظهار کرد: ما در کاهش فقط يک کار انجام می‌دهيم يعنی ۲۰ درصد را توليد نمی‌کنيم ما در فردو و نطنز ۲۰ درصد را توليد می‌کرديم ولی با اين تفاوت در که طرح قبلی آلماتی قرار بود ما به شکلی مسير لوله‌کشی‌ها را عوض کنيم که برگرداندن آن ۹ ماه طول می‌کشيد اما ما اکنون آنچه را پذيرفتيم که ظرف يک ساعت به محض اينکه تصميم بگيريم به وضعيت قبل برگرديم می‌توانيم اين کار را انجام دهيم.

وی توضيح داد: اگر تصميم بگيريم برگرديم فقط اتصال دو آبشار که در حالت عادی ۵ درصد توليد می‌کند و در صورت اتصال ۲۰ درصد توليد می‌کند، اين اتصال بين دو آبشار از بين رفته است. طبق اطلاع کسب شده حداکثر ظرف يک روز اين اتصال باز شده و يا بسته می‌شود.

وزير امور خارجه ادامه داد: بحث ديگر اين است که نيمی از اورانيوم ۲۰ درصد را به اکسيد تبديل می‌کنيم که اکنون نيز آن را انجام می‌دهيم از روزی که شروع کرديم حدود ۴۸۰ کيلو اورانيوم ۲۰ درصدی توليد شده و تاکنون نزديک بيش از نيمی از آن به اکسيد تبديل شده است ۲۰۰ کيلويی که باقی مانده است قرار است ۱۰۰ کيلويی آن را به اکسيد تبديل کنيم که برنامه‌يمان بوده است، ۱۰۰ کيلوی ديگر هم قبلا بحث اين بود که به خارج بفرستيم در واقعا قبلا بحث بود که کل آن را به خارج بفرستيم اما الان بحث اين است که اين ۱۰۰ کيلو به ۳.۵ درصد تبديل کنيم که من اين را به کاهش تعبير می‌کنم.

وی افزود: کاهش ديگری در اين تفاهم‌نامه انجام می‌دهيم، اينکه توليد سانتريفيوژ جديد را محدود می‌کنيم البته قرار نيست که ما سانتريفيوژ جديدی را نصب کنيم بلکه قرار است توانمندی حفظ شود و افزايش پيدا نکند. ما توليد سانتريفيوژ جديد را محدود می‌کنيم به تعدادی که برای جايگزينی سانتريفيوژهای خراب شده موجود نياز داريم در حالت عادی وقتی نمی‌خواهيد سانتريفيوژ اضافی نصب کنيم،‌توليد سانتريفيوژشان محدود می‌شود و آنچه نياز داريم مخصوصا با توجه به اينکه از نظر فنی ما توليد سانتريفيوژ نسل يک را به مصلحت نمی‌دانيم. چون نسل يک بايد به نسل‌های بعدی پيشرفته‌تر تبديل شود و آنها توليد شود.

ظريف افزود: آنهايی که ديگری که لحاظ شده است، تماما اقدامات شفافيت‌ساز است اينجا می‌توانستيم تنها يک جمله بگويم که ايران اقدامات شفافيت‌ساز را با آژانس انجام خواهد داد. آنها هم چنين چيزی را دوست داشتند اما ما موارد را ريز کرديم و با دوستان صحبت کرديم که چه اقدامات شفافيت‌سازی را می‌توانيد انجام دهيد که الان هم کم و بيش همان اقدامات انجام می‌شود يعنی بيشتر بيش تا کم.

وی خاطر نشان کرد: همين کارهای که اينجا نوشتيم اکثريت آن الان انجام می‌شود مثلا ۲۰ درصدی که ما توافق کرديم که نصف آن را به اکسيد تبديل کنيم را قبلا انجام داده‌ايم ما از همان روز اول ۲۰ درصد را به اکسيد تبديل کرده‌ايم و جلو رفته‌ايم فقط ما به ازای آن امتيازی نگرفته‌ايم همه اين کارها قبلا انجام شده است.

وی افزود: اينکه گفته‌ايم کارشناسان آژانس هر روز دسترسی داشته‌اند و به نطنز و فردو بروند و تصاوير را ببينند و بدانند که ما چيزی را جابه‌جا نکرده‌ايم‌، اين کار اکنون هفته‌ای دو يا سه بار انجام می‌شود. ما اين اقدامات شفافيت‌ساز را به ريز نوشته‌ايم تا در آينده طرف مقابل نگويد که برای اقدامات شفاف‌ساز بايد کارهای ديگری انجام دهيم.

وی افزود: قرار است در ازای اين کارها اتحاديه اروپا و آمريکا تحريم‌های بيمه و خدمات حمل و نقل مرتبط با معاملات نفتی تعليق کند امروز اگر کشوری بتواند نفت ايران را بخرد، پالايشگاهی که اين نفت را تصفيه می‌کند را بيمه نمی‌کند البته ديروز شنيدم که اتحاديه اروپا اين قسمت از تعهد‌ش را انجام داده و ممنوعيت بيمه را برداشته است.

وی افزود: پالايشگاه و کشتی حامل نفت ايران را بيمه نمی‌کنند که اين کار تعليق می‌شود و اين تعهد آنها است.

وزير امور خارجه کشورمان در ادامه سخنرانی خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بندی از توافقنامه هسته‌يی در مورد تعليق تحريم آمريکا و اتحاديه اروپا در مورد صادرات پتروشيمی و خدمات مرتبط، گفت: به طور متوسط در اين پنج شش ماه، شش ميليارد دلار از اين محل درآمد برای دولت و بخش خصوصی کسب می‌شود که يک ميليارد آن مربوط به بخش دولتی و پنج ميليارد مربوط به بخش خصوصی است. همچنين ديگر برای آوردن اين پول به ايران مجبور نيستيم ۸ تا ۳۰ درصد پول بدهيم، بلکه بايد بشود اين پول را به صورت رسمی با يک درصد منتقل کرد و اين دومين تعهد آنهاست.

ظريف با اشاره به تعليق تحريم‌های آمريکا و اتحاديه اروپا در مورد فلزات گران‌بها، خاطرنشان کرد: من به خود آنها گفته‌ام که اين تحريم‌ها تماما غيرقانونی و نامشروع بوده است. آنچه در توافقنامه آمده به اين معنا نيست ما تحريم‌ها را قبول داشتيم حتی فابيوس (وزير امور خارجه فرانسه) در جلسه اول به من گفت تو که می‌گويی اين تحريم‌ها غيرقانونی است چرا پای ميز مذاکره آمدی؟ ما سريعا به آنها گفتيم که ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت و تحريم‌ها غيرقانونی است و محملی برای توجيه ندارد.

وی در ادامه به تعليق تحريم‌های آمريکا در مورد سند خودرو و عرضه و نصب خدمات ايمنی برای هواپيماها اشاره و خاطرنشان کرد: در واقع آنها تحريم‌های موجود را کاهش دادند. تاکنون کشتی‌های نفتکش ما را بيمه نمی‌کردند اما اکنون اين اتفاق می‌افتد. مورد ديگری که در متن آمده بازگشت بدون محدوديت قابل توجهی از فروش نفت ايران به صورت دلار از طريق حساب بانک مرکزی است نه اينکه پول را از يک حساب در حساب ديگری بريزيم و در نهايتا دلالی اين پول را با ۳۰ درصد وارد ايران کند بلکه از طريق حساب رسمی بانک مرکزی مقدار قابل توجهی از درآمد نفتی ايران باز می‌گردد و در مورد بقيه درآمد نفتی با هزينه خريد رسمی و باز کردن ال‌سی مواد غذايی، دارويی و محصولات کشاورزی خريداری می‌شود. البته من در شان کشور نمی‌دانم که وارد جزئيات قيمت شوم و لذا آن را پشت تريبون مطرح نمی‌کنم به همين دليل است که اين جزئيات در متن توافق ذکر نشده و در ضميمه آن آمده است.

وزير امور خارجه کشورمان تصريح کرد: اينها همه کاهش‌هايی است که طرف مقابل داده لذا يک رشته کاهش‌ها را ما می‌پذيريم و يک رشته از کاهش‌ها را آنها در شش ماه آينده می‌پذيرند. ما تفاهم کرديم اين مرحله (مذاکره) حداکثر يک سال طول بکشد و از يک سال ديگر وارد گام نهايی شويم. ضمن اينکه گفته‌ايم گام نهايی بايد زمان مشخصی داشته باشد البته روی زمان آن دعوای اساسی داريم و ديدگاه ما در اين باره متفاوت است.

ظريف در بخش ديگری از گزارش خود تصريح کرد: اهميت گام نهايی اين است که در پايان گام نهايی متن تاکيد می‌کند که وضع هسته‌يی ايران عادی‌سازی می‌شود نه اينکه در پايان گام نهايی، تحريم‌های شورای امنيت برداشته شود بلکه آن در ابتدای گام نهايی است. در پايان گام نهايی وضع ايران مثل ژاپن، استراليا و آلمان می‌شود و اين برای ما مهم است که دوران گام نهايی خيلی طولانی نشود.

وی با طرح اين سوال که در گام نهايی ما چه می‌کنيم، طرف مقابل چه می‌کند؟ اضافه کرد: طرف مقابل قبول کرده تمام تحريم‌ها را بردارد، ايران غنی‌سازی داشته باشد، ايران دسترسی به منابع مالی داشته باشد، با ايران همکاری هسته‌يی کند، امکانات مدرن در اختيار ايران قرار دهد و ما هم قبول کرديم نه اينکه قطعنامه‌های شورای امنيت را اجرا کنيم بلکه به آنها بپردازيم. تا حالا می‌گفتند ايران به تعهدات خودش تن بدهد اما اکنون ادبيات عوض شده و هدف، رفع کامل قطعنامه‌هاست.

وزير امور خارجه کشورمان افزود: رفع نگرانی‌ها در مورد راکتور آب سنگين اراک و اقدامات شفاف‌ساز در اين باره از ديگر اقدامات ايران در شش ماه آينده خواهد بود. ما البته تصريح کرديم که تصويب پروتکل الحاقی در اختيار دولت نيست و نمی‌توانيم حتی قولی در اين رابطه بدهيم زيرا مجلس چنين اجازه‌ای را نداده و اين اختيار دست مجلس است.

ظريف مجددا با بيان اينکه ما چه به دست آورده‌ايم و ۱+۵ چه به دست آورده است، تاکيد کرد: به نظر من اين مجموعه، مجموعه متوازنی است و در شرايط کنونی منافع کشور را حفظ می‌کند. در شرايط کنونی وضعيت کشور را به سمت عادی سازی می‌برد. دشمنان و بدخواهان نظام را به نعره‌کشی واداشته و نگران کرده است. همه آنها تلاش‌شان را به کار بردند که مانع آن شوند.

وی افزود: تا ساعت ۳:۳۰ صبح که توافق حاصل شد داشتند تلاش می‌کردند، هنوز هم دارند تلاش می‌کنند و اين تلاش را ادامه خواهند داد، اما در همه اين مراحل ما با چشم باز، توجه و دقت روی کلمه به کلمه متن بحث کرديم. بعضی چيزها سبک است که من بگويم که ساعت ۲ بعد از نصف شب بزرگ‌ترين قدرت دنيا با چه لحنی با بچه‌های شما صحبت کرد. من بار ديگر از بزرگواری رهبر معظم انقلاب تشکر می‌کنم که اينطور ما را مورد تفقد قرار دادند. واقعا بايد بدانيد ساعت ۲ نصف شب تلفن که زدند چطور با بچه‌های شما برخورد کردند و چطور تقاضا کردند.

وزير امور خارجه کشورمان اظهار کرد: ‌ما روی کلمه به کلمه مذاکرات و توافق حساسيم اما علی‌القاعده بيش از آنچه که می‌توانيم از ما توقع نيست. در پيشگاه ملت و نمايندگان ملت برای ناتوانی، کم‌کاری، ضعف و هر چه که بوده عذرخواهی می‌کنيم و اميدواريم کاری که کرديم مورد قبول درگاه الهی قرار گيرد.

وزير امور خارجه کشورمان پس از شنيدن نظرات هفت نماينده مجلس نيز ‌گفت: از نمايندگان محترم به دليل نکات بسيار بجا، کارشناسانه و تذکرات‌شان تشکر می‌کنم.

به گزارش ايسنا، محمدجواد ظريف گفت: نکات مدنظر نمايندگان مدنظر ما هم هست. بنده بارها در رسانه‌های غربی اعلام کرده‌ام در حضور شش وزير امور خارجه نيز به صراحت گفته‌ام نه هيات مذاکره‌کننده، نه مردم و نه رهبری ايران به شما اعتماد ندارند.

وی تاکيد کرد: باز هم تکرار می‌کنم؛ در همه مذاکرات گفته‌ام غرب بايد اعتماد ما را جلب کند هرچند که برخی گفتارها و رفتارها موجب سوختن اعتماد شده است. ملت ايران يک بار ديگر به جهان غرب فرصت داد تا گذشته خود را جبران کند و بتواند قدری از اعتماد از دست رفته را به دست آورد.

وی هم‌چنين تاکيد کرد: اين مساله موضع صريح ماست و به غرب اعتماد نداريم. اقدامات غربی‌ها بر بی‌اعتمادی ما افزوده است. بارها گفته‌ايم و رهبری تاکيد کرده‌اند مذاکرات ما با آمريکا صرفا در موضوع هسته‌يی است و نه هيچ موضوع ديگری.

رييس هيات مذاکره‌کننده ايران و ۱+۵ با رد هرگونه مذاکره خارج از مذاکرات هسته‌يی، گفت: درباره ساير تحريم‌ها و يا حقوق بشر هيچ صحبتی با غربی‌ها نداشته‌ايم. لاطائلات شرمن و سايرين را قبول نداريم و مذاکره درباره حقوق بشر نداشته‌ايم. فقط در حوزه هسته‌يی مذاکره کرديم و پاسخ آن در موضوع حقوق بشر و ساير مسائل قابل دنبال شدن نيست.

وی با تاکيد بر اين‌که «زمانی که تحريم‌های شورای امنيت سازمان ملل فرو بريزد ساير تحريم‌های آمريکا جز کاغذ پاره‌ای نيست»، تاکيد کرد: تحريم‌های هسته‌يی جمهوری اسلامی ايران موجب عزت ايران اسلامی شد.

وی با اشاره به برخی سوالات نمايندگان در خصوص اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی ايران، گفت: درباره اموال و پول‌های بلوکه شده سوالاتی شده است. بنده نمی‌توان اقدامات گذشته را برگردانم. از امروز صحبت‌ها شروع شده است، شرکت‌هايی که سال‌ها جواب تلفن ايرانيان را نمی‌دادند امروز در نوبت مذاکره با ايران هستند و کشورهايی که حاضر به جواب دادن تلفن وزير خارجه شما نبودند اکنون در صف گفت‌وگو با ايران ايستاده‌اند.

ظريف با اشاره با اظهارات مغرضانه نخست‌وزير رژيم صهيونيستی، گفت: نتانياهو و سران رژيم صهيونيستی ميلياردها دلار هزينه کردند که از ايران چهره ديگری بسازند. اين چهره اکنون فرو ريخته است.

وی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی تشکر کرد و افزود: از همه دوستان مجلس تشکر می‌کنم و از اين‌که مجلس محترم با چشم باز موضوع را دنبال می‌کند قدردانی می‌کنم.

وی در پايان با يادآوری خاطره شهدای انقلاب، جنگ تحميلی و شهدای هسته‌يی، گفت: دستاورد جمهوری اسلامی که استقلال و آزادی در راس آن‌هاست به مدد شهدای انقلاب، شهدای جنگ تحميلی و شهدای هسته‌يی به وجود آمده است. امروز يادشان را گرامی می‌داريم و بر روح آنان صلوات می‌فرستيم.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 28 نوامبر 2013 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: