اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

فجایع بسیار سنگین تر ار آنچه را که بر سر لیبی آوردند، امروز بر سر سوریه و خلقهای آن میآورند: ا. م. شیری

فجایع بسیار سنگین تر ار آنچه را که بر سر لیبی آوردند، امروز بر سر سوریه و خلقهای آن میآورند پس از تماشای یک گزارش- فیلم تکاندهنده از میدانهای جنگ … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 اوت 2013 · بیان دیدگاه

شکست معامله رندانه با مسکو: دنیای جوان٬ جنگ سوریه-آیا «خط قرمز» زیرپا گذارده شده؟: هینترگروند و «انترناسيوناليست» ديروز، «ميهن‌پرست» امروز!: علی کشتگر

شکست معامله رندانه با مسکو ۰۶ شهريور ۱۳۹۲ ريیس سازمان امنیت عربستان سعودی، شاهزاده بندر بن سلطان: سوریه باید در آینده توسط «یک رژیم معتدل و دمکراتیک» (؟!)حکومت گردد که … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 اوت 2013 · بیان دیدگاه

آمریکا٬ فرا افکنی در مورد جنگ٬ بقصد توقف فروپاشی… و احتراز از جنگ:سرتیب دکتر امین محمد حطیط٬ متخصص مسائل استراتژیک نظامی٬ لبنان٬ برگردان٬ زیرنویس و توضیخ: احمد مزارعی

آمریکا٬ فرا افکنی در مورد جنگ٬ بقصد توقف فروپاشی… و احتراز از جنگ نویسنده: سرتیب دکتر امین محمد حطیط٬ متخصص مسائل استراتژیک نظامی٬ لبنان برگردان٬ زیرنویس و توضیخ: احمد مزارعی٬ … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 اوت 2013 · بیان دیدگاه

گم کردن سوراخ دعا! وصف حال زنان فمینیست سوئدی در کمپین حجاب!:آذر ماجدی و کمپین حجابداران و واکنشهای آن: شهلا نوری

دریافتی:   گم کردن سوراخ دعا!   وصف حال زنان فمینیست سوئدی در کمپین حجاب!   آذر ماجدی یک زن مسلمان با حجاب در استکهلم مور حمله وحشیانه یک نژاد … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

27 اوت 2013 · بیان دیدگاه

جماعت غیر نجیب از نگاه خامنه ای: مهدی سامع

دریافتی: جماعت غیر نجیب از نگاه خامنه ای   مهدی سامع سرانجام روز پنجشنبه ۲۴ مرداد 1392 پس از چهار روز کشاکش همراه با عربده کشی و لومپن بازی نمایندگان … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

27 اوت 2013 · بیان دیدگاه

معمای بزرگ «شیمیائی»: دمیتری سدوف٬ برگردان و نتیجه گیری اخلاقی: ا. م. شیری

معمای بزرگ «شیمیائی»   دمیتری سدوف(Dmitryi Sedov) http://www.fondsk.ru/news/2013/08/23/bolshaja-himicheskaja-misteria-22336.html برگردان و نتیجه گیری اخلاقی: ا. م. شیری http://eb1384.wordpress.com/2013/08/27/ ۵ شهريور- سنبله ۱٣۹۲ با کارت کاربرد اسلحه شیمیائی (گویا) توسط رژیم کشوری … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

27 اوت 2013 · بیان دیدگاه

سلاح شیمیائی بهانه است حمله به روسیه هدف واقعی!: یونگه ولت ــ ترجمه رضا نافعی

سلاح شیمیائی بهانه است حمله به روسیه هدف واقعی! یونگه ولت ــ ترجمه رضا نافعی   « هیچ تردیدی نیست » که   حمله شیمیائی  چهارشنبه گذشته کار دولت سوریه بوده … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

27 اوت 2013 · بیان دیدگاه