اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بهروز سورن: وقتی کوه را زیر خاک پنهان کردند

اثرات این کشتار سراسری زندانیان سیاسی همچنان پابرجاست و از یادها نخواهد رفت. سالها پیش که هنوز اصلاح طلبان و سازشگاران سیاسی امید به  رافت و رحمت برادرانشان در حکومت … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اوت 2013 · بیان دیدگاه

اذیت و آزار نامقچند خبر کارگری: محمودی هم چنان ادامه دارد٬ ادامه خودسری و قانون شکنی وزارت اطلاعات در دستگیری و شکنجه مبارزین و آزادیخواهان تا کی؟

دریافتی: اذیت و آزار نامق محمودی هم چنان ادامه دارد   ادامه  خودسری و قانون شکنی وزارت اطلاعات در دستگیری و شکنجه مبارزین و آزادیخواهان تا کی؟ نامق محمودی پیرمرد … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اوت 2013 · بیان دیدگاه

خر همان خر، رهبری بر آن سوار: هادی خرسندی

خر همان خر، رهبری بر آن سوار هادی خرسندی هموطن علاف روحانی مشو زينب اين تعزيه خوانی مشو از پس آن ياوه گوی بددهن محو استاد سخنرانی مشو با مواعيدش … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اوت 2013 · بیان دیدگاه

علیه بربریت و تجاوزامپریالیستی به سوریه بپا خیزیم!:

 دکترین «خاورمیانه بزرگ» و کنترل کامل منطقه نفت خیز خاورمیانه و اعمال هژمونی بر رقبایی چون روسیه و چین  دلیل اصلی جنگ تجاوزکارانه ایست که آمریکا آغاز کرده و اشغال … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اوت 2013 · بیان دیدگاه

فجایع بسیار سنگین تر ار آنچه را که بر سر لیبی آوردند، امروز بر سر سوریه و خلقهای آن میآورند: ا. م. شیری

فجایع بسیار سنگین تر ار آنچه را که بر سر لیبی آوردند، امروز بر سر سوریه و خلقهای آن میآورند پس از تماشای یک گزارش- فیلم تکاندهنده از میدانهای جنگ … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 اوت 2013 · بیان دیدگاه

شکست معامله رندانه با مسکو: دنیای جوان٬ جنگ سوریه-آیا «خط قرمز» زیرپا گذارده شده؟: هینترگروند و «انترناسيوناليست» ديروز، «ميهن‌پرست» امروز!: علی کشتگر

شکست معامله رندانه با مسکو ۰۶ شهريور ۱۳۹۲ ريیس سازمان امنیت عربستان سعودی، شاهزاده بندر بن سلطان: سوریه باید در آینده توسط «یک رژیم معتدل و دمکراتیک» (؟!)حکومت گردد که … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 اوت 2013 · بیان دیدگاه

آمریکا٬ فرا افکنی در مورد جنگ٬ بقصد توقف فروپاشی… و احتراز از جنگ:سرتیب دکتر امین محمد حطیط٬ متخصص مسائل استراتژیک نظامی٬ لبنان٬ برگردان٬ زیرنویس و توضیخ: احمد مزارعی

آمریکا٬ فرا افکنی در مورد جنگ٬ بقصد توقف فروپاشی… و احتراز از جنگ نویسنده: سرتیب دکتر امین محمد حطیط٬ متخصص مسائل استراتژیک نظامی٬ لبنان برگردان٬ زیرنویس و توضیخ: احمد مزارعی٬ … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 اوت 2013 · بیان دیدگاه

گم کردن سوراخ دعا! وصف حال زنان فمینیست سوئدی در کمپین حجاب!:آذر ماجدی و کمپین حجابداران و واکنشهای آن: شهلا نوری

دریافتی:   گم کردن سوراخ دعا!   وصف حال زنان فمینیست سوئدی در کمپین حجاب!   آذر ماجدی یک زن مسلمان با حجاب در استکهلم مور حمله وحشیانه یک نژاد … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

27 اوت 2013 · بیان دیدگاه

جماعت غیر نجیب از نگاه خامنه ای: مهدی سامع

دریافتی: جماعت غیر نجیب از نگاه خامنه ای   مهدی سامع سرانجام روز پنجشنبه ۲۴ مرداد 1392 پس از چهار روز کشاکش همراه با عربده کشی و لومپن بازی نمایندگان … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

27 اوت 2013 · بیان دیدگاه

معمای بزرگ «شیمیائی»: دمیتری سدوف٬ برگردان و نتیجه گیری اخلاقی: ا. م. شیری

معمای بزرگ «شیمیائی»   دمیتری سدوف(Dmitryi Sedov) http://www.fondsk.ru/news/2013/08/23/bolshaja-himicheskaja-misteria-22336.html برگردان و نتیجه گیری اخلاقی: ا. م. شیری http://eb1384.wordpress.com/2013/08/27/ ۵ شهريور- سنبله ۱٣۹۲ با کارت کاربرد اسلحه شیمیائی (گویا) توسط رژیم کشوری … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

27 اوت 2013 · بیان دیدگاه