اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

قمارسیاسی با دلار­های عربی: سلماز محمودی

دریافتی: با یک مقایسه ساده می توان به راحتی دریافت که جان انسان ها و تعداد تلفات و آوارگان هیچ تاثیری در انتخاب خط قرمزها ندارد و معیارها را مسائل … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 اوت 2013 · بیان دیدگاه

سرود نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم: بهنام چنگائی

 سرود نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم بهنام چنگائی   برای قتلعام گل های پر پر شده ی جوان که توسط قساوت کور جانیان اسلامی در سال های … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اوت 2013 · بیان دیدگاه

از سال وحشت و قتل عام زندانیان سیاسی بیست و پنج سال گذشت!: بهرام رحمانی

نباید گذاشت فاجعه انسانی سال 1367، به فراموشی سپرده شود؛ نباید از هم اکنون جنایت کاران حکومت اسلامی را بدون محاکمه و بدون روشن شدن ابعاد و اهداف و سیاست … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اوت 2013 · بیان دیدگاه

بهروز سورن: وقتی کوه را زیر خاک پنهان کردند

اثرات این کشتار سراسری زندانیان سیاسی همچنان پابرجاست و از یادها نخواهد رفت. سالها پیش که هنوز اصلاح طلبان و سازشگاران سیاسی امید به  رافت و رحمت برادرانشان در حکومت … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اوت 2013 · بیان دیدگاه

اذیت و آزار نامقچند خبر کارگری: محمودی هم چنان ادامه دارد٬ ادامه خودسری و قانون شکنی وزارت اطلاعات در دستگیری و شکنجه مبارزین و آزادیخواهان تا کی؟

دریافتی: اذیت و آزار نامق محمودی هم چنان ادامه دارد   ادامه  خودسری و قانون شکنی وزارت اطلاعات در دستگیری و شکنجه مبارزین و آزادیخواهان تا کی؟ نامق محمودی پیرمرد … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اوت 2013 · بیان دیدگاه

خر همان خر، رهبری بر آن سوار: هادی خرسندی

خر همان خر، رهبری بر آن سوار هادی خرسندی هموطن علاف روحانی مشو زينب اين تعزيه خوانی مشو از پس آن ياوه گوی بددهن محو استاد سخنرانی مشو با مواعيدش … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اوت 2013 · بیان دیدگاه

علیه بربریت و تجاوزامپریالیستی به سوریه بپا خیزیم!:

 دکترین «خاورمیانه بزرگ» و کنترل کامل منطقه نفت خیز خاورمیانه و اعمال هژمونی بر رقبایی چون روسیه و چین  دلیل اصلی جنگ تجاوزکارانه ایست که آمریکا آغاز کرده و اشغال … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 اوت 2013 · بیان دیدگاه