اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

یاد یاران یاد باد ! دربیست و پنجمین یادمان قتل عام دهه شصت،دو تابستان ۶۰ و ۶۷ ما سوگوار این همه یارانیم تا زنده ایم!: اميرجواهری لنگرودی

امروز و در بیست و پنجمین سالگرد آن تابستان خونين ، بايد و می توان زندان و اوج جنايات آن را در برابر افکار عمومی بشريت آزاد انديش و سازمان … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 اوت 2013 · بیان دیدگاه

دشت خاوران!: حسن جداری

دشت خاوران!   حسن جداری بیادهزاران جانباخته کشتاروحشیانه تابستان1367 ای صبا ،گر بگذری بر طرف دشت خاوران بوسه زن برخاک پاک آن زمین خون چکان زیر خاک خاوران،گنجینه ها،پنهان شده … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 اوت 2013 · بیان دیدگاه

حمله شیمیایی سوریه و گازگرفتگی رسانه‌ها: مجله هفته

دریافتی: حمله شیمیایی سوریه و گازگرفتگی رسانه‌ها مجله هفته در شهریور ۴, ۱۳۹۲ گاز سارین هرگز در گرفتن جان قربانیان، گزینشی عمل نمی‌کند و امکان ندارد فقط کودکان را بکشد … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 اوت 2013 · بیان دیدگاه

شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟: تقی روزبه و یادداشت سیاسی: سوریه در تیررس – بیژن نیابتی

شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟  تقی روزبه همه قرائن و گزارش ها و سخنان مقامات آمریکائی و انگلیسی و فرانسوی حکایت گرحمله قریب الوقوع ائتلاف سه گانه به سوریه … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 اوت 2013 · بیان دیدگاه

دکان دین و عواید چرب دینمداران: بهنام چنگائی

صحبت بر سر بهره دهی، بهره کشی و بهره برانی ست که تولید کنندگان خود از محصول شان اندک بخور و نمیری دارند؛ ولی بر سفره ی کار آنها کسانی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 اوت 2013 · بیان دیدگاه

سوسیالیسم کارگران – سوسیالیسم خرده بورژواها، و بحثی در زمینه ی ستم ملی و به مناسبت پنجمین سال فعالیت پورتال افغانستان آزاد: محمد قراگوزلو

سوسیالیسم کارگران – سوسیالیسم خرده بورژواها، و بحثی در زمینه ی ستم ملی محمد قراگوزلو Qhq.mm22@gmail.com در آمد (ابهام زدایی) با وجود ضعف های مشهودی همچون تشتت تشکیلاتی ؛ اجتماعی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 اوت 2013 · بیان دیدگاه

سوریه تسلیم نخواهد شد!: حزب کمونیست سوریه و بیانیه احزاب کمونیست٬ کارگری علیه حمله نظامی به سوریه و خواب و خيال: تارنگاشت عدالت

سوریه تسلیم نخواهد شد!   ۰۷ شهريور ۱۳۹۲ امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا پس از آن‌که از تصرف سوریه از طريق محاصره اقتصادی و حمایت از عملیات جنایتکارانه باندهای … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 اوت 2013 · بیان دیدگاه