اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

ظهور و زوال دولتهای رفاه در غرب و اردوگاه شوروی: پروفسور جیمز پتراس٬ مجله هفته

رژیمهای سرمایه که دیگر در رقابت با سیستم های رفاهی بلوک شرق نیستند، همگی ” هر چه کمتر، بهتر” را شعار کار خود قرار داده اند: کم کردن هزینه های … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژوئیه 2013 · بیان دیدگاه

«خود‌ فروشی» از نوعی د‌یگر ،بازار کلیه: فرارو – روشنگری

گشت و گذاری د‌ر د‌نیای سایت‌ها نشان می د‌هد‌ بیشترین خرید‌ و فروش اعضای انسان د‌ر ایران تنها مربوط به کلیه است و فروش د‌یگر اعضا د‌ر کشور ما با … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 ژوئیه 2013 · بیان دیدگاه

به یاد رفیق تقی شهرام و فرار تاریخی اش از زندان شاه: بهروز جلیلیان

دریافتی: به یاد رفیق تقی شهرام و فرار تاریخی اش از زندان شاه     بهروز جلیلیان دوشنبه ، ۷ مرداد ۱۳۹۲؛ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۳ http://www.peykar.org/articles/833-farareshahram.html در سحرگاه دوم مرداد … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئیه 2013 · ۱ دیدگاه

مشروعیت بخشیدن به تفتیش عقاید توسط آمریکا و متحدانش و گسترش «وزارت حقیقت»: وفان شماره 161مرداد ماه 1392، اوت سال 2013، ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

لنین در امپریالیسم آخرین مرحله سرمایه داری نشان می دهد که امپریالیسم یعنی مظهر مجسم ارتجاع سیاه. امپریالیسم نمی تواند دموکرات باشد. فقط بر نعش امپریالیسم می شود دموکراسی را … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 ژوئیه 2013 · ۱ دیدگاه

تونس: تقابل با اسلام سیاسی تشدید میشود! و زنان در ایران چه میخواهند؟ دو جنبش، دو توقع، دو روش: سیاوش دانشور

دریافتی: ترور سیاسی البراهمی جرقه ای بود تا تونس راه مصر را برود. سرنگونی حکومت اسلامی النهضه فشرده این خواست است. با ترور در تونس، ترور در لیبی، ترور در … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئیه 2013 · ۱ دیدگاه

بیانیه «هم اندیشی زنان برای طرح معیار انتخاب وزرای آینده» آب در هاون کوبیدن یا توهم پراکنی! و اراجیف ضد زن اسلامی اعتراض وسیع زنان در ترکیه: آذر ماجدی

دریافتی: بیانیه «هم اندیشی زنان برای طرح معیار انتخاب وزرای آینده« آب در هاون کوبیدن یا توهم پراکنی!   آذر ماجدی گزارش شده است که ۳۵۰ تن از کنشگران ملی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئیه 2013 · بیان دیدگاه

موزیک: حکم قتلعام سال 1367 – کاری از پدرام

موزیک: حکم قتلعام سال 1367 – کاری از پدرام verse 1 دولت تعیین کردی به چه قیمتی؟ به قیمت کشتن نسل های بعدی یا حبسای ابدی ثواب سنگسار یا کشتار … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئیه 2013 · بیان دیدگاه

در مصر چه میگذرد: ا. م. شیری

واقعیتها و همچنین، حوادث و رویدادهای بعد از کودتا در مصر نیز نشان دادند، آنچه که در این کشور اتفاق افتاد، چیزی جز کودتا نیست. کودتا که شاخ و دم … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئیه 2013 · بیان دیدگاه

در مصر چه می گذرد؟ پس از بیرون آمدن مردم در تأئید سیسی برای مبارزه با تروریسم٬ چه باید کرد؟: دکتر حسن نافعه٬ استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره و شخصیت مؤثر در انقلاب*٬ برگردان٬ توضیح و زیرنویس ها: احمد مزارعی

در مصر چه می گذرد؟   پس از بیرون آمدن مردم در تأئید سیسی برای مبارزه با تروریسم٬ چه باید کرد؟   نوشته: دکتر حسن نافعه٬ استاد علوم سیاسی دانشگاه … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئیه 2013 · بیان دیدگاه

مظلوم نمائی اخوان المسلمین در مصر از سکه افتاده است!: یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی

این بار نظامیان از همان آغاز تظاهرات علیه مرسی، در کنار مخالفان دولت قرار گرفتند. ارتش می خواهد تا مردم در خیابانها از آن حمایت کنند – درست یک سال … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 ژوئیه 2013 · بیان دیدگاه