اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

در باره بیانیه سازمان آزادی زن جنبش آزادی زن، رژیم اسلامی دشمنان آشتی ناپذیر: گفتگو با آذر ماجدی!

دریافتی: رژیم ارتجاعی سی و چند سال است می کوشد آپارتاید جنسی را در جامعه حاکم کند و هر بار با تمام قوا وارد صحنه می شود، اما نمی تواند … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 مه 2013 · بیان دیدگاه

شهر قصیر٬ منطقه «وادی حجیر» و شکست اسرائیل: دکتر نسیب حطیط٬ محقق٬ نویسنده و روزنامه نگار٬ برگردان و زیر نویس ها: احمد مزارعی!

هم اکنون جنگ میان دو جبهه مقاومت از یک سو و جبهه مزدوران و اربابانشان از سوی دیگر است و هر کسی باید موضع خود را مشخص کند. یا آمریکا٬ … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 مه 2013 · بیان دیدگاه

به یک جنگ آزموده٬ بفارسی و انگلیسی: مجید نفیسی!

به یک جنگ آزموده مجید نفیسی چه چیز ترا واداشته که درین سالهای خانه بدوشی و سرگردانی در خیابانها به تکه شعری از خیام بیاویزی و امروز آنرا برایم بخوانی؟ … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مه 2013 · بیان دیدگاه

در دفاع از زنان افغانستان: سوسن شهبازی – وزمه فروغ!

  دوستان و رفقای گرامی با درود،رنجنامه دوستی‌ به دستم رسید که بسیار به حال و روز مادران و خواهران ایران وطنم شباهت دارد..من با ایشان از طریق ایمیل در … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مه 2013 · بیان دیدگاه

آغاز دور تازه تهدید حمله نظامی٬ قرار است اطلاعات کلاهک اتمی ج. اسلامی فاش شود: ریا نوستی – ترجمه رضا نافعی!

طبق منشور سازمان ملل  دست زدن به خشونت نظامی فقط در دو مورد مجاز است: یا بعنوان دفاع از خود و یا بر اساس تصمیم شورای امنیت سازملل متحد. لاوروف … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مه 2013 · بیان دیدگاه

اسامی فعالین سیاسی ,اجتماعی و فرهنگی ایرانی در حمایت از بیانیه ی شاعران، نویسندگان، هنرمندان وفرهنگیان افغانستان!

اسامی فعالین سیاسی ,اجتماعی و فرهنگی ایرانی در حمایت از بیانیه ی شاعران، نویسندگان، هنرمندان وفرهنگیان افغانستان! اسامی فعالین سیاسی ,اجتماعی و فرهنگی ایرانی در حمایت از  بیانیه ی شاعران، … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مه 2013 · بیان دیدگاه

انتصابات حکومتی و انتخاب واقعی مردم ما!: اشرف دهقانی!

زندگی با هزاران زبان به کارگران و توده های ستمدیده ما ندا می دهد که راه رسیدن آن ها به آزادی از مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی و قطع قطعی هرگونه وابستگی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مه 2013 · ۱ دیدگاه