اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

آپارتايد در اشکال جديد ادامه حيات ميدهد : اریک اندرسون٬ترجمه پیام پرتوى!

گروه کوچکى مالک بهترين زمينها و معادن هستند و خشونت مرگبارى بر عليه کارگران معادن بکار برده ميشود· در اين ميان ANC در مقابل يک چالش تعيين کننده قرار گرفته … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 مارس 2013 · بیان دیدگاه

گردهمایی اعتراضی بدعوت کارگران بخش خدمات حمایتی در میدان شهر پارتیله سوئد با شعار آزادی نشر و بیان در محیط کار!

دریافتی: گردهمایی اعتراضی بدعوت کارگران بخش خدمات حمایتی در میدان شهر پارتیله سوئد با شعار آزادی نشر و بیان در محیط کار در ادامه مبارزات پرسنل بخش خدمات حمایتی کمون … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 مارس 2013 · بیان دیدگاه

«سرطان میراثی از جنگ آمریکا در عراق» :داهر جمیل!

دریافتی: «سرطان میراثی  از جنگ آمریکا در عراق» این چند فاکت از مقاله ای است که در زیر می توانید آنرا بخوانید. اسم مقاله «سرطان میراثی  از جنگ آمریکا در … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 مارس 2013 · بیان دیدگاه

از خاوران گذر کن :جهان آزاد !

از خاوران گذر کن      جهان آزاد پیک نسیم آمد، با مژده ی بهاران عطر شکوفه لغزید، در گیسوان باران بانوی برف کوچید، ازکوچه های بهمن فانوس لاله افروخت، … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 مارس 2013 · ۱ دیدگاه

ناتاشا؛ زنِ سازمان‌دهِ بلشویک٬زندگی نامه: ل.کاتاشوا!٬برگردان: آساره بختیاری -گروه پروسه!

نوشتهٔ تازه در گروه پروسه ناتاشا؛ زنِ سازمان‌دهِ بلشویک ناتاشا؛ زنِ سازمان‌دهِ بلشویک ل. کاتاشوا این کتاب را از اینجا می توانید دانلود کنید.

امتیاز بدهید:

31 مارس 2013 · بیان دیدگاه

شرارت اعراب در مسلح کردن قاتلان ملت سوریه … نتایج آن؟:سرتیب ٬ دکتر امین محمد حطیط ٬ سایت «البناء» متعلق به نیروهای ملی و دمکرات لبنان!٬ترجمه و زیرنویسها : احمد مزارعی!

این خواست آمریکا بود تا با امضای اعراب گوسفند ٬ بتواند کرسی سوریه را در جامعه عرب که بنام اعراب بود ٬ غصب کند و بتواند بوسیله آن برای گروه … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 مارس 2013 · بیان دیدگاه

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا٬تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى:ماریو سوسا٬ ترجمه پیام پرتوی!

پس از ۵۰۰ سال بهره کشى و ظلم و ستم شرايط براى آفريقاييها که مبارزه اى سرنوشت ساز را براى اينکه در مورد قاره خود اتخاذ تصميم نمايند مهيا گشته … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 مارس 2013 · بیان دیدگاه