اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

راستی! پیرو مانزونی کیست؟،کنکاشی در درک پیام این هنرمند ویژه ی ایتالیایی!:مهندس سهراب مژده!

مهندس سهراب مژده

Sohrab.mojdeh@yahoo.it

بیست و یکم سپتامبر 2012

 

سخنی برای گفتن نیست، تنها باید بود،

تنها باید زیست!         پیرو مانزونی

PIERP MANZerONI F   pdf

راستی! پیرو مانزونی کیست؟

Who is Piero Manzoni

کنکاشی در درک پیام این هنرمند ویژه ی ایتالیایی!

 

manroni,art

 

در اینجا هنرمند است که از پیکر یک زن اثری هنری می آفریند!

اورتور اندیشه

روز آغازین درگیری با هستی(تولد): سیزدهم لولیو 1933

روز رهایی از هستی(مرگ): ششم فوریه 1963

زمان  تب و تاب و کنجکاوی(طول عمر): کمتر از سی سال

علت رهایی: سکته ی قلبی، پویایی و نا آرامی درون!.

مکان آغازین اندوخته های هنری: آکادمی هنرهای زیبا در بره را(Brera)

دوره ی هنری غالب: هنر کانسپتوآل(Arte Concettuale) شاید آنرا بتوان از سر نادانی «هنر مفهومی» دانست.

دوره ی خلقت هنری او مربوط به بعد از جنگ جهانی و دوره ی باز سازی خرابه های جنگی اروپاست و ایتالیا نیز در میان کشورهای اروپایی در دهه های 50 و 60 میلادی، بدلایل مختلف و آز آن جمله  پلان مارشال از دیدگاه اقتصادی، در بهترین مراحل رشد و پویایی خویش جای گرفته است.  هنرمندان نیز در این فضای مناسب قادر می شوند به ابتکارات هنری خویش میدان تازه ای بخشند. مانزونی در این فضاست که به خلق آثار ویژه ای می پردازد.

قبل از آغاز سخن در باره ی مانزونی، لازم است اشارتی به هنر امپرسیونیسم همانند پایه ی تحولات هنر مدرن داشته باشیم و در عین حال  نگاهی گذرا را، حد اقل به سه جریان هنری هم عصر این هنرمند اختصاص دهیم . این سه جریان عبارتند از:

  • هنر آبستره (astrattismo)

  • هنر هسته ای(Arte Nucleare)

  • هنر کانسپتوآل(Arte Concettuale)

باید بدین نکته توجه داشت، آثاری که در این سیاهه آمده است، انتخابی است فلاش وار در میان انبوهی بیشمار، که هدفش تنها تحریک اندیشه است. به هر اثر چه بهتر که چون پدیده ای  مستقل بنگریم و با تمرکز در خود بودگیهای ساده ی آن افق اندیشه را در فضایی بی مرز بگشاییم.

  • هنر امپرسیونیسم

این جریان هنری در نیمه ی دوم سده ی 800 در فرانسه آغاز و تا اولین سالهای سده ی 900 میلادی ادامه داشت. این جریان هنری بر اساس تجربه های رمانتی سیسم و رئالیسم پایه ریزی شده است، با سنتهای هنری در تضاد و پیامبر اندیشه های نو بوده است. هنرمند در این دیدگاه عصیانگر است و برای رنگها اهمیتی بیشتر از خود طرح قائل است. در این جریان حس و هیجانات هنرمند به مرکز ثقل خلقت هنری تبدیل میگردد. در جهت یابی این هنر کامیل کورو((Camille Corot  که از طرف شاگردانش پر کورو((Papà Corot و یا پدر کورو نامیده میشد، نقش مهمی داشته است. با تمامی نوگرایی ها در این دوره هنوز کپی کردن آثار بزرگان گذشته که در موزه ی لوور باقی است به اهمیت خود باقی می ماند. باید توجه داشت که کشفیات علمی، اختراع دوربین عکاسی، و بویژه کشف قوانین نزدیکی رنگها از طرف ائوجن شورر((Eugene Chevreur، پایه های علمی تئوری امپرسیونیسم را تشکیل داده است.

  • هنر آبستره(l’Astrattismo)

 هنر آبستره نوعی  تجربه ی هنری است که در سالهای اول قرن بیستم، در مناطقی متفاوت از اروپا، پیدایش یافت. این هنر آثار نقاشی و پلاستیکی را شامل میگردد که  با  بیان عینی هستی واقعی بیگانه اند. در این دوره است که  فلسفه ی ماورای عقلانیت و یا ایراتسیونالیسم (I’Irrazionalismo) فروید  و نیچه  در مقابل «عصر زیبایی ها» یا ((Bell Epoque قرار می گیرد.  باید افزود که «عصرزیبای ها»  به فرهنگ  و هنر اروپا در فاصله ی سده ی 800 تا آغاز جنگ اول جهانی تعلق دارد و دوره ایست که در آن  رشد تکنیکی همانند  برق، راه آهن، اتومبیل، سینما و واکسیناسیون اهمیت می یابند و از دوره های افتخار آمیز بورژوازی پیشرونده به حساب می آیند.

اولین تجربیات هنر آبستره در زمینه ی جریان هنری فائوویستا*( (fauvista  بود  که حالت درونی  هنرمند را برجسته میکرد و دومین تجربه در فرم کوبیست ( (cubista یا ساده کردن فرم بر حسب نظم هندسی شکل گرفت. در این نوع بیانی است که هنرمند واقعیت را نفی می کند تا بتواند احساس خود را از طریق فرم خطوط و رنگها به نمایش گذارد. آغاز حرکت این هنر از  کتابی است اثر ویلهلم  ورینگر((Wilhelm Woringer بنام  آبستره سازی و توان حسی ( (Astrazione ed empatia، که به سال 1908 مربوط می گردد. در اینجاست که هنر بر اساس هدف هنرمند  تفسیر میگردد. در ایتالیا  رومولو رومانی نقاش شهر میلان آغاز گر این نوع بیان هنری است.

  • هنر هسته ای( l’arte nucleare )

هنر هسته ای نیز جنبشی بود که در سالهای 50 قرن بیستم شکل گرقت. این جنبش در میلان از سال 1951 آغاز گردید. هنگامی که هنریکو باج((Enrico Baj و جرجو دانجلو((Giorgio d’angelo نمایشکاهی در گالری سن فدله درمیلان با نام» نقاشی هسته ای» بر پا کردند.manroni,art2

 در مانیفست نقاشی هسته ای میخوانید » هسته ای ها میخواهند تمامی ایسم ها را در هم شکنند، ایسم هایی که به نقاشی آکادمیک میخورد از هر نوعی که باشد.  فرمها از هم می پاشند.  فرم های نوین انسان، فرم های هسته ای اتمی می باشند و نیروها چیزی نیستند جز بار الکترونیکی. دیگر زیبایی ایدآل متعلق به یک کاست نادان و روبوها نیست، بلکه متعلق به انسان هسته ایست و فضایی که او را در بر می گیرد.

در تصویر مقابل هنر هسته ای اثر هنریکو باج((Enrico Baj را می بینید.

 

  • هنر کنسپتوآل

(L’arte Concettuale)manroni,art3

هنر کنسپتوآل  نوعی بیان هنری است که در آن ایده و مفهوم برتر از نتایج استه تیک و ادراکی  اثر هنری است. هنری بر پایه اندیشه و نه بر اساس سلیقه و معیارهای زیبایی   شناسی.

 

این جنبش هنری در آمریکا در نیمه ی دوم سالهای 60 قرن بیستم شکل گرفت و جورف کوش

( ( Joseph Koush بعنوان بنیان گذار هنر هسته ای شناخته شده است.

برای درک بهتر هنر کنسپتوآل  به اثر جوزف کوش به نام» سه صندلی» دقت کنیم . یک باز تولید عکاسی که میخواهد تماشاگر را بین تصاویر و نبشته ها به اندیشیدن وا دارد و به کار هنری ارزشی کنسپتوآل و یا مفهومی انتقال دهد.

تصویر بعدی اثر مانزونی است.

بدین کار آبستره ی مانزونی توجه کنیم. در واقع فردی که در بالای این شش ضلعی پاهای خویش را بجای سطح پاهای نقاشی شده قرار میدهد مجسمه ای میسازد که ساخت مانزونی است. این اندیشه در بینهایت تصاویر سیر می کند و همیشه در حال باز سازی و خلقت است، البته بدون حضور هنرمند خالق آن.

این اثر ساده به زندگی آبستره ی و تغییر مداوم خویش ادامه میدهد.manroni,art4

 در اندیشه ی مانزونی آنچه اهمیت دارد حضور فیزیکی ماده((La materia  است  و تنها با تاثیر  هنرمند است که ماده به یک اثر هنری بدل می گردد. در هنر کنسپتوآل در واقع  مفهوم اصلی خود ماده است و هنرمند شاهد وجود ماده است و در تغییر آن نقش می یابد.

  • اثر پر سرو صدای پیرو مانزونی:

(Artist’s Shit) ) و یا گه هنرمند

مواد : قوطی، کاغذ چاپ و گه هنرمند

 ابعاد: 4,8×6 cm

در میان آثار پیرو مانزونی این کار به شهرت عمومی رسیده است !

ویژگی مانزونی در اینست که هر هنری را به اغراق می کشد و محدوده های از پیش تعیین شده اش را در هم می شکند. او می گوید:

 «چیزی برای گفتن نیست، تنها  باید بود، تنها باید  زیست»

 (Non c’è nulla da dire, solo da essere, solo da

vivere!)

در بیست ویکم ماه مه 1961 ، پیرو مانزونی  گه خویش را، آری گه خویش را، در 90 قوطی کنسرو جای داد و بر آنها اتیکتی(تیتری) به عنوان» گه هنرمند» به انگلیسی(  (Artist’s Shit  و به فرانسه  (merd d’artist)  و به آلمانی( Künstlerscheiße) و همچنین به ایتالیایی  (merda d’artista) به چاپ رسانید و بر روی سطح بالایی هر قوطی شماره هایی را از یک تا 90  درج و همه ی آنها را بامضای خویش رسانید. ناگفته نماند که وزن هر یک از این قوطی ها که شمایل کنسرو را داراست سی گرم می باشد.manroni,art5

مانزونی  شروع به فروش این مجموعه ی هنری خویش کرد و هر قوطی را به قیمت طلای هم وزن آن به بازار هنر عرضه کرد.

این مجموعه ی هنری مورد توجه ی شایسته ای قرار گرفت، چه از دیدگاه شکستن رابطه با سنت ها ی هنری  نیمه ی دوم قرن بیستم،  و چه  از نظر پیامی را که با خود داشت، یعنی سقوط ارزشهای هنر مدرن.

آگوستینو بنالومی( (Agostino Bonalumi دوست خیابانی پیرو مانزونی اعلام کرد که در این قوطی ها تنها کچ است که کنسرو شده است، اما کیست که قادر به اثبات آن باشد؟. او در ادامه می گوید: در هر صورت من کسی نیستم که قوطی ها را بشکنم!

( بر داشت از روزنامه ی کریره دللا سرا در یازدهم جونیو 2007- ص 30).

پیرو مانزونی در واقع به گونه ای طنز آمیز می گوید:  هنگامی که یک  هنرمند معروف می شود بازار پیدا می کند، چه برای فروش آثار پر  ارزش و چه برای آثار  بی مایه ای که ارایه داده است!

بدین مفهوم که بازار هنر امروز حتی گه را براحتی می پذیرد، بشرط اینکه چاپ، شماره بندی و اصل بودن آن تضمین شده باشد.

در شرایط کنونی این قوطی ها در کلکسیونهای مختلف هنری در تمامی جهان به نمایش گذارده شده است. مثلا قوطی شماره ی 4 در تیت مدرن( (Tate Modern  ؛ قوطی شماره ی 80 در موزه ی میلان، و قوطی شماره ی  12 در شهر ناپل  و در موزه ی هنر معاصر نگاهداری می شود، و ارزش هر یک از قوطی ها 70.000 یورو می باشد، یعنی قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده از طرف  خود پیرو مانزونی!

در میلان، در 23 ماه مه 2007، در سالن بورس آثار هنری (l’asta (، یک کلکسیونیست خصوصی اروپایی  قوطی شماره ی 18 را به قیمت 124.000 یورو خریداری کرد و رکورد دار قیمت جهانی  یکی از 90 قوطی این مجموعه ی هنری گردید.

 

  • سخن پایانی

پیرو مانزونی  درست در سنی که هنوز آغاز بروز استعدادهای نهانی او بود، یعنی در سی سالگی، هستی را ترک کرد اما در عمر کوتاه خویش  توانست تاثیر قابل اهمیتی را بر روی هنر آبستره، هسته ای و کنسپتوال ایجاد کند. مرگ او  بعلت سکته ی قلبی در این سن بیانگر فعالیتهای پر شور و نا آرامی درونی او  بوده است، گویی که به کوته بودن عمر خویش اگه بوده که چنین با سرعت می پوییده است.

او در واقع در سن 25 سالگی توانست در هنر پیشرو و آوانگارد ایتالیا در میلان جایگاه بر جسته ای را بخود اختصاص دهد.

از دیدگاه او وظیفه ی هنرمند هر عصر اینست که سنتزی را از هنر گذشته بدست دهد تا نسل های بعدی هنرمندان  قادر شوند دستاوردهای نوینی  را بدان بیفزایند.

پیرو مانزونی با اٍثر جنجالی خویش «گه هنرمند» در واقع بازار هنر مدرن را که عاری از ارزشهای هنری است به سخره می گیرد. بازار هنر،  بازار تسلط فروش آثاری است که در باره ی آن بسیار تبلیغ می شود و میتواند سلیقه ی هنر دوستان و بویژه  تاجران هنر را به سویی از پیش طراحی شده کانالیزه کند.

پیرو مانزونی  در واقع کاست های هنری  و معیارهای ارزیابی اثار هنری را به سخره می گیرد. معیارهایی که اهمیت اثر هنری را نه بر اساس ارزش درونی اثر بلکه بعلت شهرت هنرمند آن ارزیابی می کنند. اثر مانزونی یعنی Artist’s Shit) ) و یا «گه هنرمند» و ارزشی که این ساخته ی او در بازارهای فروش یافته است بیانگر روشن درستی دیدگاههای پیرو مانزونی در باره ی نه هنر مدرن، بلکه بازاری است که هنر مدرن را محاصره کرده است.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

زیرنبشته ها:manroni,art6

*جریان هنری فائوویستا((Fauvista، یک جریان هنری نقاشی کوتاه مدت است که از سال 1905 در فرانسه آغاز و تا قبل از سزان یعنی تا سال 1908 فعال بود. ((Fauves  در فرانسوی به مفهوم وحشی است. این هنر ریشه در سنت امپرسیونیسم دارد با ویژگیهایی از هنر رمانتیک و ویژگیهای از فرهنگ اروپای شمالی. ونکوک و مونخ((Munch  بدان تعلق دارند.

اثر زیرین نمونه ی یک اثر فائوویستی است.

    *به ویدئوی زیرین که مراسم فروش اثر او را در یک بورس هنری نشان میدهد نگاه کنید.

http://www.youtube.com/watch?v=pedQo1In4Cs

 

پایان

 

 

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 18 ژانویه 2013 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: