اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

کارگران ایران را تنها نگذاریم!:نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور!

دریافتی: کارگران ایران را تنها نگذاریم! مردم آزاده و فعالین کارگری بیاد داشته باشیم کمررژیم تا به دندان مسلح شاهنشاهی در سال 57 هنگامی خم شد که اعتصابات کارگری به … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 آوریل 2012 · بیان دیدگاه

اول ماه مه روز کارگر است، نه روز کار : سیامک مؤیدزاده،عضو کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن!

دریافتی: http://www.youtube.com/watch?v=mjNsdY0bLsM   دوستان  اول ماه مه روز کارگر است، نه روز کار (آن گونه که احزاب وابسته به بورژوازی مثل سوسیال – دمکرات ها و سبزها و یا اتحادیه … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 آوریل 2012 · بیان دیدگاه

خاطره اى از اوين و مقاومت عليرضا سپاسى : تقى شهرستانى شنبه!

دریافتی: ياد رفيق عليرضا سپاسى آشتيانى و تمامى رفقايى كه رنج زندان و شكنجه را تحمل كردند و سرِ موضع ماندند گرامى باد! خاطره اى از اوين و مقاومت عليرضا … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 آوریل 2012 · بیان دیدگاه

کارگران وزحمتکشان متحد شویم : اطلاعیه هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک،به مناسبت اول ماه مه!

دریافتی: کارگران وزحمتکشان متحد شویم اطلاعیه هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک،به مناسبت اول ماه مه در روز اول ماه مه 1886میلادی برابر با1265خورشیدی،معدنچیان شهرشیکاگو که در بدترین شرایط کاری به … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 آوریل 2012 · بیان دیدگاه

اول ماه می 1391 و موقعيت جنبش کارگری ايران : بهرام رحمانی !

همه انسان های آزاده، سوسياليست و کمونيست، موظفند برای برون رفت از وضعيت نابسامان و کمرشکن امروز، راه حل های واقعی در مقابل توده کارگران و بی کاران و مردم … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 آوریل 2012 · بیان دیدگاه

کارگران ایران و مسئله جنگ ،متن سخنرانی در سمینار «دستها از ایران کوتاه!»- لندن، ۲۳ آوریل :مجید تمجیدی!

راه برکناری جمهوری اسلامی راه انداختن یک جنگ دیگر در خاورمیانه نیست. راه فشار به جمهوری اسلامی تحریم اقتصادی و گرو گرفتن مایحتاج اولیه مردم ایران نیست. راه تبدیل ایران … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 آوریل 2012 · بیان دیدگاه

دخيل بر دم خر! :فرزاد جاسمی!

دخيل بر دم خر! فرزاد جاسمی! رسيده کارمان جايی که هر روز، ببنديم بر دم هر خر دخيلی کلاغی را عقاب بينيم مگس را، چو سيمرغ در نظرموشی چو پيلی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 آوریل 2012 · بیان دیدگاه

اطلاعيه اول ماه مه، حزب كمونيست ايران (ماركسيست _ لنينيست _ مائوئيست)!

اطلاعيه اول ماه مه، حزب كمونيست ايران (ماركسيست _ لنينيست _ مائوئيست) زنده باد اول ماه مه! زنده باد انقلاب! اول ماه مه، روز رزم جهانی و مشترك پرولتاری انترناسيوناليست … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 آوریل 2012 · بیان دیدگاه

هفتاد کولبر در مرزهای ایران در اثر برخورد خشن نیروهای انتظامی و نظامی کشته شده اند

دریافتی: هفتاد کولبر در مرزهای ایران در اثر برخورد خشن نیروهای انتظامی و نظامی کشته شده اند       یک کولبر در یکی از نواحی مرزی – عکس: شیرکوجهانی، … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 آوریل 2012 · بیان دیدگاه

سرود انترناسيونال :اوژن پوتيه!،برگرفته از بولتن شماره 4 ،جمعی از فعالين کارگری(جافک) !

روز قطعی جدال است / آخرين رزم ما انترناسيونال است / نژاد انسانها سرود انترناسيونال اوژن پوتيه زندگی اوژن پوتيه-http://arshivjafk.blogspot.com/2012/04/blog-post_1539.html اوژن پوتيه شاعری انقلابی بود كه شعر انترناسيونال را در … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

28 آوریل 2012 · بیان دیدگاه