اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

سوریه گرانیگاه امنیت جهانی : حسن کیوده!

دریافتی:

سوریه گرانیگاه امنیت جهانی :
چکیده:
جهان امروزما جهان پیچیده ای است که بابحران های اقتصادی- سیاسی وامنیتی کم سابقه ای روبروست .
زورمندان برتری طلب بجای ا ندیشیدن به این مشکلا ت امنیت وآرامش کشورهای» نافرمان»را برهم می زنند و استقلال وحاکمیت ملی آنانرا زیرپا می گذارند. آیا درچنین شرایطی «ضعیف ترها» نباید درصدد دستیابی به ابزاردفاع برای حفظ موجودیت خوباشند ؟ نوشته زیر پاسخی به این سئوال.
«بهارعربی «در برخورد باسوریه دستخوش طوفان گردیده :
پس از گذشت یک سال از ویران شدن لیبی زیرضربات هوائی سنگین ناتو و گماشتن چند گروه تروریستی توسط سلطه گران بعنوان دولت درآن کشور اینک نوبت ویرانی سوریه فرا رسیده واین بار»زورگویان » با تاکتیک جدیدتری وارد عمل شده اند تا بشار اسد را که درمقابل «زور» مقاومت می کند ازپای درآورند.
روزدوشنبه بیستم فوریه خانم «ایلیا نا رزلتینین»رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت «عربستان سعودی واسرائیل از جنگ داخلی درسوریه حمایت می کنند او افزود » عربستان سعودی وقطر وترکیه به نیابت آمریکا کارحمایت از مخالفان مسلح دولت سوریه را بخوبی انجام می دهند . این درحالی است که همان روز(20فوریه) » الیویه روا» اندیشمند وتحلیگر برجسته فرانسوی درمصاحبه با کانال 2 تلویزیون فرانسه اظها ر داشت «تاریخ درحال ثبت نخستین پیروزی یک رهبرعربی بررهبران تصمیم ساز غرب می باشد.» وی درپاسخ به این سئوال که قربانیان ناآرامی های سوریه رقم بالائی می باشد گفت» من وقایع را بدرستی می بینم وتحلیلی درباره اینکه کدامیک از طرفین (دولت یا شورشیان) خطاکاراست ارائه نمی دهم اما مسئله اینست شورای امنیت تصمیم به حمله به افغانستان را درعرض دوساعت اتخاذ کرد ولی اینک ماه هااست نمی تواند قطعنامه ای علیه بشاراسد تصویب کند » این متفکر فرانسوی آنگا ه افزود»آنان حتی کوشیدند شدت لحن قطعنامه را تعدیل کنند تا بلکه بتصویب برسد تا حداقل مختصری از حیثیت ازدست رفته خود را بدست آورند ولی موفق نشدند. آقای » الیویه روا» همچنین درپاسخ به این سئوال مصاحبه گر که » چرا بجای دولت سوریه از بشاراسد نام می برند» گفت » درحال حاضر موضوع به انتقام گیری از بشاراسد تبدیل شده تا درنهایت مقاومت اوررا درهم شکنندچراکه او گزینه هائی دارد که موجب می شود ازوی دوری کنند مسئله ای که قابل .توجه است اینست که هیچ کشورعربی درطول تاریخ نتوانسته است مانند بشاراسد درمقابل تصمیمات غربی ها مقاومت نماید.»
سوریه گرانیگاه امنیت بین المللی جهان :
وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برعلیه سوریه توسط روسیه وچین وخنثی شدن «طرح لیبی » دراین کشور به یک»حادثه» تاریخی نزدیک تراز یک رای گیری وگفتگوی متداول دراین نهاد بین المللی است . چراکه انگیزه دفاع روسیه وچین پیجیده ترازپشتیبانی معمولی دوکشور دارنده حق وتو ازیک کشور ضعیف می باشد. حقیقت اینست که مسئله لیبی و زیرپا گذاشته شدن استقلال وحاکمیت آن کشور توسط ناتو به نیابت آمریکا ومتحدانش زنگ خطری را دردنیا بصدا درآورد که رهبران روسیه وچین زودترو وهوشمندانه تراز دیگران آنرا شنیدند . خطری که استقلا ل وحاکمیت همه کشورهای «غیرمتحد آمریکا» را هدف قرارداده است . چگونه ممکن درباره تجاوز آشکار ومداخله علنی پنج کشورکه خودرا «جامعه جهانی » تعریف می کنند بی تفاوت بود واجازه داد «قانون جنگل» برجهان ما دردومین دهه قرن بیست ویکم اعمال شود وهر «ضعیف»طعمه «قوی «تراز خود گردد؟ براین اساس تحلیل آن عده از کارشناسان اموربین المللی که سقوط دولت بشاراسدرا خطری جدی برای برای امنیت بین المللی ارزیابی می کنند خیال پردازانه نیست چرا سوریه امروز گرانیگاه امنیت جهانی بشمارمی رود.
«روسیه ودنیای درحال تغییر»
روزدوشنبه 27 فوریه ولادیمیر پوتین نخست وزیر وکاندیدای ریاست جمهوری روسیه بااعلام الویت های سیاست خارجی آن کشور طی بیاناتی زیر عنوان » روسیه ودنیای درحال تغییر » بااشاره به روابط مسکو وپکن گفت» چین کشوری درحال رشد وتوسعه بوده وازثبات کامل برخورداراست .او تاکیدکرد که روسیه وچین همچنان به پشتیبانی ازتصمیمات همدیگر دررابطه با مسائل بین المللی ادامه خواهندداد .اوافزود این پشتیبانی درسطح سازمان ملل متحد نیز همچنان برقرار خواهدبود» نخست وزیر روسیه آنگاه دردفاع از اقدام اخیر «مسکو- پکن»مبنی بروتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دررابطه با مسئله سوریه به رهبران غرب هشدارداد که نباید از»طرح لیبی «برای مقابله بادولت سوریه استفاده کنند چرا که ماهیت این عمل بسیلرخطرناک است » وآنگاه لادیمیر پوتین دررابطه باحمله نظامی به ایران گفت » روسیه از امکان حمله نظامی به ایران نگران وناخرسنداست .اوهشداردادکه اگر چنین اتفاقی رخ دهد عواقب آن وحشتناک خواهد بود ونمی توان پیش بینی کرد که تاکجا ادامه پیدا خواهدکرد»
کم رنگ شدن اعتبار نهادهای بشر دوستانه :
روزیکشنبه 26 فوریه جلسه محاکمه 43نفر «فعال سیاسی وطرفداردموکراسی وحقوق بشر» ازجمله 19 آمریکائی دریک دادگاه درقاهره پایتخت مصر برگزارگردید.این عده متهم هستند که ازدولت های خارجی پول دریافت کرده و زیر پوشش «دفاع ازحققوق بشر ودموکراسی» بدنبال آشوب افکنی درمصربوده اند . لازم به یاد آوری است که نزدیک 2ماه پیش نیروهای امنیتی مصر به دفاتر چند سازمان فعال درزمینه دموکراسی وحقوق بشر درقاهره حمله کردند که عده از گردانندگان آن سازمان ها دربین متهمین دادگاه می باشند . اینک دستگیری آنان سبب پیدایش عمیق ترین بحران بین مصر وآمریکا گردیده است چراکه 19 آمریکائی متهم این پرونده که دولت مصر آنان را ممنوع الخروج اعلام کرده است به سفارت آمریکا پناهنده شده اند . طرفه اینکه آمریکا تهدیدکرده است اگر این پرونده بسته نشود کمک سالیانه5/1 میلیارددلار به مصررا قطع خواهد کرد! البته پافشاری آمریکا برای بسته شدن این پرونده قابل توجیه است چرا که دفاع از حقوق بشر و دموکراسی تاکنون بی دردسر ترین وسیله برای مداخله درامورداخلی کشور های «نافرمان» واشوب افکنی دراین کشوره بوده است که امروز بابرملاشدن این رسوائی اعتبارجهانی نهادهای باصطلاح بشردوستانه رنگ می بازد وابزارمدا خله برندگی خودرا ازدست می دهد.
دموکراسی «اهدائی» به مردم عراق:
روزیکشنبه26 فوریه سازمان ملل متحداعلام کرد که یک میلیون و سیصد هزار عراقی اززمان اشغال این کشور وشروع خشونت ها وآغاز»کوچ» های اجباری دراین کشور همچنان آواره ودربدرهستند. » کلربورژوا» یک مقام سازمان ملل متحد باتائید این آمار گفت » بسیاری ازاین آوارگان حتی مدرک شناسائی خودرا از دست داده اند.»البته این مقام سازمان ملل فراموش کرده است که آوارگی وبی خانمانی فقط بخشی از دموکراسی اهدائی زورمندان بمردم عراق است چراکه هم اکنون کمتر خانواده ای را می توان درعراق سراغ گرفت که «نان آور» خودرا ازدست نداده باشدوبه گفته یک استد دانشگاه عراقی» پس ازگذشت ده سال امنیت وآسایش کالائی است که درعراق پیدانمی شود. «
حسن کیوده 27فوریه 2012
 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 28 فوریه 2012 بدست در eshtrak، مقالات سیاسی/دیدگاهها - political articles/views فرستاده شده و با برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: