اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

کارت تبریک سال 2012 میلادی:شهلا و ی. صفایی!،پیام اشتراک بمناسبت سال نو میلادی2012 !

دریافتی:   Friday, 30 December 2011 7:08 AM     Facebook- Shahla Safaei   تبریک اشتراک بمناسبت سال نو میلادی 2012 فرا رسیدن سال نو میلادی 2012 را به خوانندگان، … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 دسامبر 2011 · بیان دیدگاه

تاملی بر احکام ناصحیح آقای بینا داراب زند در مورد لنین و لنینیسم! بخش اول :برهان عظیمی!

دریافتی: تاملی بر احکام ناصحیح آقای بینا داراب زند در مورد لنین و لنینیسم! بخش اول   این نوشته پاسخ اولیه و مختصری است به احکام ناصحیح تئوریک-تاریخی و پروژه … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 دسامبر 2011 · ۱ دیدگاه

تفسیرهای خبری : برنامه رادیو دمکراسی شورایی،اخبار:اقلیت!

دریافتی: برنامه رادیو دمکراسی شورایی، جمعه ۹ دی خلیل فتحی، معلم اهل کامیاران از کار اخراج شد اخراج ۱۰۰ نفر از کارگران سد رامول در دهگلان بدهی ۱۷ میلیاردی كارخانه‌ها … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 دسامبر 2011 · بیان دیدگاه

نود و نه درصدی ها :حسن حسام!

نود و نه درصدی ها جنگل می شوند ميدان ها و خيابان ها را می پوشانند شاخه در شاخه سبز در سبز باغ در باغ غرقه در رؤيا شادا سر، … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 دسامبر 2011 · بیان دیدگاه

در راستای بيانيه خانه کارگرمبنی بر شرکت کارگران در انتخابات : محمد ايرانی!

در راستای بيانيه خانه کارگرمبنی بر شرکت کارگران در انتخابات محمد ايرانی   کارگران ايرانی که اگر کارکنان مزد بگير نيز به آنها اضافه گردند با خانواده هايشان بيش از … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 دسامبر 2011 · بیان دیدگاه

انتخابات در ايران پوچ و بی معنی است! : بهرام رحمانی!

انتخابات در ايران پوچ و بی معنی است! بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com در جامعه ای که آزادی های فردی و جمعي، آزادی بيان، قلم، انديشه و تشکل وجود ندارد و هر … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 دسامبر 2011 · بیان دیدگاه

کم شدم یا اضافه !؟:اسماعیل هوشیار!

طنز دریافتی:  کم شدم یا اضافه !؟ hoshyaresmaeil@yahoo.com این سوال و تناقض همیشگی ذهنم در پایان و شروع سالهای نواست . مناسبتها و روزهای قراردادی اش مهم نیست . روزتولد … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 دسامبر 2011 · بیان دیدگاه