اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بسته هفتگی خودوکار!

دریافتی:

 

 

نوشته‌ی تازه در خودروکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

کارگران ایران خودرو: حداقل دستمزد کارگر نباید براساس شرایط اقتصادی کشور باشد

by کارگران ایران خودرو

کارگران ایران خودرو | 29 اکتبر 2011 در 06:26 | دسته‌ها: اخبار| نشانی وب: http://wp.me/p1f8YW-lt
دیدگاه دیدن همه‌ی دیدگاه‌ها

لغو اشتراک کنید یا تنظیمات رایانشانی‌تان را در مدیریت اشتراک‌ها تغییردهید.

با کلیک کردن مشکل دارید؟ از این پیوند رونوشت‌برداشته و در مرورگرتان بچسبانید:
http://khodrokarr.wordpress.com/2011/10/29/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af-2/

 
از این که با وردپرس.کام پرواز می‌کنید سپاسگزاریم

 

نوشته‌ی تازه در خودروکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

حمله به سلامتی کارگران باکاهش و یا حذف فرانشیز داروهای گرانقیمت

by کارگران ایران خودرو

کارگران ایران خودرو | 29 اکتبر 2011 در 06:25 | دسته‌ها: اخبار| نشانی وب: http://wp.me/p1f8YW-lr
دیدگاه دیدن همه‌ی دیدگاه‌ها

لغو اشتراک کنید یا تنظیمات رایانشانی‌تان را در مدیریت اشتراک‌ها تغییردهید.

با کلیک کردن مشکل دارید؟ از این پیوند رونوشت‌برداشته و در مرورگرتان بچسبانید:
http://khodrokarr.wordpress.com/2011/10/29/%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%-2/

 
از این که با وردپرس.کام پرواز می‌کنید سپاسگزاریم

 

نوشته‌ی تازه در خودروکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

نظرخواهی در مورد تغییر قانون کار

by کارگران ایران خودرو

کارگران ایران خودرو | 29 اکتبر 2011 در 06:20 | دسته‌ها: اخبار| نشانی وب: http://wp.me/p1f8YW-lp
دیدگاه دیدن همه‌ی دیدگاه‌ها

لغو اشتراک کنید یا تنظیمات رایانشانی‌تان را در مدیریت اشتراک‌ها تغییردهید.

با کلیک کردن مشکل دارید؟ از این پیوند رونوشت‌برداشته و در مرورگرتان بچسبانید:
http://khodrokarr.wordpress.com/2011/10/29/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1/

 
از این که با وردپرس.کام پرواز می‌کنید سپاسگزاریم

 

نوشته‌ی تازه در خودروکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

نوشته‌ی تازه تجمع جمعی از كارگران در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه خود

by کارگران ایران خودرو

 
کارگران ایران خودرو | 29 اکتبر 2011 در 04:43 | دسته‌ها: اخبار| نشانی وب: http://wp.me/p1f8YW-lo
دیدگاه دیدن همه‌ی دیدگاه‌ها

لغو اشتراک کنید یا تنظیمات رایانشانی‌تان را در مدیریت اشتراک‌ها تغییردهید.

با کلیک کردن مشکل دارید؟ از این پیوند رونوشت‌برداشته و در مرورگرتان بچسبانید:
http://khodrokarr.wordpress.com/2011/10/29/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7/

 
از این که با وردپرس.کام پرواز می‌کنید سپاسگزاریم

 

نوشته‌ی تازه در خودروکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

نوشته‌ی تازه برگزاری دومین مجمع عمومی سالانه انجمن صنفی کارگران خباز شهرستانهای مریوان وسروآباد

by کارگران ایران خودرو

 
کارگران ایران خودرو | 29 اکتبر 2011 در 04:43 | دسته‌ها: اخبار| نشانی وب: http://wp.me/p1f8YW-ln
دیدگاه دیدن همه‌ی دیدگاه‌ها

لغو اشتراک کنید یا تنظیمات رایانشانی‌تان را در مدیریت اشتراک‌ها تغییردهید.

با کلیک کردن مشکل دارید؟ از این پیوند رونوشت‌برداشته و در مرورگرتان بچسبانید:
http://khodrokarr.wordpress.com/2011/10/29/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c/

 
از این که با وردپرس.کام پرواز می‌کنید سپاسگزاریم

 

نوشته‌ی تازه در خودروکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

نوشته‌ی تازه نرخ بيکاری فارغ التحصيلان دانشگاهی ١٠ برابر افراد فاقد مدرک است

by کارگران ایران خودرو

 
کارگران ایران خودرو | 29 اکتبر 2011 در 04:43 | دسته‌ها: اخبار| نشانی وب: http://wp.me/p1f8YW-lm
دیدگاه دیدن همه‌ی دیدگاه‌ها

لغو اشتراک کنید یا تنظیمات رایانشانی‌تان را در مدیریت اشتراک‌ها تغییردهید.

با کلیک کردن مشکل دارید؟ از این پیوند رونوشت‌برداشته و در مرورگرتان بچسبانید:
http://khodrokarr.wordpress.com/2011/10/29/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d9%8a%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a7/

 
از این که با وردپرس.کام پرواز می‌کنید سپاسگزاریم

 

نوشته‌ی تازه در خودروکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

نوشته‌ی تازه اعتصاب، اعتراض و تجمع کارگران در خوزستان

by کارگران ایران خودرو

 
کارگران ایران خودرو | 29 اکتبر 2011 در 04:42 | دسته‌ها: اخبار| نشانی وب: http://wp.me/p1f8YW-ll
دیدگاه دیدن همه‌ی دیدگاه‌ها

لغو اشتراک کنید یا تنظیمات رایانشانی‌تان را در مدیریت اشتراک‌ها تغییردهید.

با کلیک کردن مشکل دارید؟ از این پیوند رونوشت‌برداشته و در مرورگرتان بچسبانید:
http://khodrokarr.wordpress.com/2011/10/29/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%da%a9%d8%a7/

 
از این که با وردپرس.کام پرواز می‌کنید سپاسگزاریم

 

نوشته‌ی تازه در خودروکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

گفتگوي راديو ندا با محمد اشرفي درمورد آزادي محمد جراحي و اعتصاب كارگران پتروشيمي ماهشهر

by کارگران ایران خودرو

محمد اشرفي،سخنگوي كميته حمايت از شاهرخ زماني، در گفتگو با راديو ندا ضمن ابراز خوشحالي از آزادي محمد جراحي به قيد وثيقه، گفت : ” امروز كارگران قهرمان پتروشيمي پرچم مبارزه را در دست دارند!”
براي شنيدن گفتگو لطفاً اينجا را كليك كنيد

اشرفی

 
دیدگاه دیدن همه‌ی دیدگاه‌ها

لغو اشتراک کنید یا تنظیمات رایانشانی‌تان را در مدیریت اشتراک‌ها تغییردهید.

با کلیک کردن مشکل دارید؟ از این پیوند رونوشت‌برداشته و در مرورگرتان بچسبانید:
http://khodrokarr.wordpress.com/2011/10/26/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%86%d8%af%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2/

 
از این که با وردپرس.کام پرواز می‌کنید سپاسگزاریم

 

نوشته‌ی تازه در خودروکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

آیت نیا فر آزاد باید گردد

by کارگران ایران خودرو

بیانیه شماره 25کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

 
کارگران ایران خودرو | 25 اکتبر 2011 در 04:49 | دسته‌ها: همبسگی, اخبار, زندانیان سیاسی| نشانی وب: http://wp.me/p1f8YW-lb

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 30 اکتبر 2011 بدست در eshtrak، مقالات کارگری - working class articles/ views فرستاده شده و با برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: