اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

Happy Holidays and Best wishes for a Wonderful and Healthy year to come سال 2011 مبارک باد

خنده ات از ته دل ، گریه ات از سر شوق ، روزگارت همه شاد سفره ات رنگارنگ و تنی سالم و شاد ….. که بخندی همه عمر

امتیاز بدهید:

31 دسامبر 2010 · بیان دیدگاه

اعلامیه فراکسیون کمونیستی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)پیرامون نشست مشترک نه حزب و سازمان سیاسی و «اعلامیه جهانی حقوق بشر» بمثابه کارپایه مشترک آنها !

نظر ما در مورد «اعلامیه جهانی حقوق بشر» کاملآ مشخص بوده و چون اصول مندرج در همین اعلامیه را برای عبور از رژیمهای سرمایه داری و از جمله، رژیم جمهوری … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 دسامبر 2010 · بیان دیدگاه

چشم و چراغ جنبش روشنفکری ایران : مسعود نقره کار

چشم و چراغ جنبش روشنفکری ایران مسعود نقره کار • کانون نویسندگان ایران نمونهء درخشانی برای بررسیدن و نقد جنبش روشنفکری ایران است. این یادداشت کوتاه که به چرایی درخشان … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 دسامبر 2010 · بیان دیدگاه

نقبی زنيم دوباره… : برزين آذرمهر

نقبی زنيم دوباره… برزین آذرمهر 9 دیماه 1389 • در اين شب سياه، • جايی که ديو جهل به کرسی نشسته است؛ • گويی کليد باغ سحر را فکنده اند، … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 دسامبر 2010 · ۱ دیدگاه

به توصيه غلامحسين اژه ای «اعدام گريلايی» يعنی وعده توقف يک اعدام و بعد غافلگيرانه دو اسير را در گوشه ای ديگر اعدام کردن اوج دنائت اين دستگاه را به نمايش گذاشته است!

به توصيه غلامحسين اژه ای «اعدام گريلايی» يعنی وعده توقف يک اعدام و بعد غافلگيرانه دو اسير را در گوشه ای ديگر اعدام کردن اوج دنائت اين دستگاه را به … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 دسامبر 2010 · بیان دیدگاه

ما خواهان آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی هستیم:اتحاد چپ ایرانیان – واشنگتن!

ما خواهان آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی هستیم رفقا و هم میهنان عزیز در شرایطی که جنبش اعتراضی مردم ایران هرروز رادیکال تر میشود، حکومت جنایتکار اسلامی نیز مدتیست که … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 دسامبر 2010 · بیان دیدگاه

شعری زیبا از محمدرضا شفیعی کدکنی!

آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند/ رفتند و شهر خفته ندانست کیستند / فریادشان تموج شط حیات بود/ چون آذرخش در سخن خویش زیستند / مرغان پرگشوده طوفان که … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 دسامبر 2010 · بیان دیدگاه

365 روز از: اریش واینرت، 1925 به فارسی و آلمانی!

بازگرد ای عید از زندان که ما را عید نیست بی گناهی گر به زندان مرد با حال تباه ظالم مظلوم کش هم تا ابد جاوید نیست فرخی یزدی 365 … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 دسامبر 2010 · بیان دیدگاه

سال ٢٠١١ به مردم جهان مبارک باد!

کانون نویسندگان ایران در تبعید سال ٢٠١١ به مردم جهان مبارک باد! سال نو، سال ٢٠١١ از فراز همه پست و بلند سال پیشین فرامی¬رسد و مردم جهان به امید … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 دسامبر 2010 · بیان دیدگاه

بازنگری بر متشکل شدن (1) : کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور آذر 89

بازنگری بر متشکل شدن (1) مدت های مدیدی است که کارگران سوسیالیست مسئله متشکل شدن را استراتژی این دوره از مبارزه طبقاتی می بینند و در این پروسه و بخصوص … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 دسامبر 2010 · بیان دیدگاه