اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

وقتی سگ صاحبش را نمی شناسد،پیرامون سیاست خارجی جمهوری اسلامی : توفان!

  وقتی سگ صاحبش را نمی شناسد    پیرامون سیاست خارجی جمهوری اسلامی    توفان   سیاست هر طبقه حاکم در عرصه خارجی سیاست خارجی نام دارد. سیاست خارجی بر … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 اکتبر 2010 · بیان دیدگاه

انتشار اسناد تکان­دهنده اشغال نظامی افعانستان و عراق!: بهرام رحمانی

انتشار اسناد تکان­دهنده اشغال نظامی افعانستان و عراق! بهرام رحمانی bamdadpress@ownit.nu در عصر مدرن و در اوج انقلابات تکنولوژیکی و اوج یکه تازی سیستم سرمایه داری جهانی، «اشغال نظامی»، «جنگ»، … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 اکتبر 2010 · بیان دیدگاه

اعتراض فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، به ادامه بازداشت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد!پیام همبستگی کارگران ایران با کارگران و زحمتکشان فرانسه!

دریافتی برنامه رادیو دمکراسی شورایی، یکشنبه ۹ آبان  ١٣٨٩ fedaian minority.org <fedaian.minority.org@gmail.com> تفسیرها خبری: اعتراض فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، به ادامه بازداشت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 اکتبر 2010 · بیان دیدگاه

آزادی!: برزین آذرمهر

آزادی!   جمعه ۷ آبان ۱۳۸۹ – ۲۹ اکتبر ۲۰۱۰ برزین آذرمهر ای طنین ِترکش ‌بهار در کویر ِ سترونی! عطر گرم ِ پیکر ِ زمین دررگان ِهر چه رستنی! در بهاران ِ سرخ … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 اکتبر 2010 · بیان دیدگاه

آبشارهای شوشتر : اخبار روز

 آبشارهای شوشتر : اخبار روز http://www.akhbar-rooz.com/

امتیاز بدهید:

31 اکتبر 2010 · بیان دیدگاه

جار : رضا هیوا !

    جار   جمعه ۷ آبان ۱۳۸۹ – ۲۹ اکتبر ۲۰۱۰ رضا هیوا اگر من جار نزنم: «آتش! آتش!» این خطر هست که روستاییان خفته در خوابِ شیرین به خفگی افتند اگر من … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 اکتبر 2010 · بیان دیدگاه

جنگ خبر!

شناسایی ستادهای «فتنه اقتصادی» در دو هزار نُقطه تهران منصور امان با برقراری غیر رسمی حالت فوق العاده در کشور، رژیم ولایت فقیه برای رویارویی با اعتراضهایی که به طور … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

31 اکتبر 2010 · ۱ دیدگاه