اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

دعوتنامه برای همکاری جهت افشای سوسیالیستهای دروغین و فاشیستها را در هر لباسی که باشند افشا کنیم!

دریافتی

دعوتنامه برای همکاری جهت افشای سوسیالیستهای دروغین

نماینده یک گروه به اصطلاح سوسیالیستی آمریکا با نام «سازمان سوسیالیستی راه آزادی» (Freedom Road Socialist Organization) در نیویورک با احمدی نژاد دیدار کرده است. در این دیدار گویا آنها با هم توافق کامل داشته‌اند و نماینده این گروه همان حرفهایی را که احمدی نژاد می خواسته به زبان بیاورد را بیان کرده است. متن خبر و سایت این گروه در زیر موجودند:

http://www.fightbacknews.org

http://www.fightbacknews.org/2010/9/23/us-progressives-meet-iranian-president-mahmoud-ahmadinejad

http://www.frso.org

نمی توان بی تفاوت از کنار این حمایت از جنایتکاران گذشت و اجازه داد این محافل فرصت طلب بدون رسوا شدن بتوانند تحت نام سوسیالیست هر کاری که خواستند بکنند و به جنبش کارگری جهان لطمه زنند. باید آنها را طرد و رسوا نمود. حتی اگر گروه نام برده از روی نا آگاهی این کار را کرده باشد باز هم کارش در حد جنایت است، زیرا تمام وسائل ممکن برای اینکه آنها درباره وضع ایران و قوانین حاکم بر این کشور مطالعه کنند وجود داشته است اما آنها اینکار را نکرده‌اند. اگر گروه مذکور بویی از سوسیالیسم و انسانیت برده بود و قصد پرهیز از اشتباه داشت می توانست کمی تحقیق و مطالعه کند و قبل از تملق گویی احمدی نژاد با فعالین کارگری و کمونیستهای ایران تماس بگیرد. البته ممکن است کارشان فقط از روی نا آگاهی نبوده باشد و عمداً از جمهوری اسلامی حمایت کرده باشند. در هر حال حمایت کردن از جنایات حکومت سرمایه داری ایران تفاوت چندانی با شرکت مستقیم در آن جنایات ندارد و چه بسا اگر اینگونه محافل فرصتی داشتند مستقیماً هم در جنایات شرکت می کردند.

پیشنهاد می کنم فعالیتهایی برای افشاء این گروه انجام شود. در این رابطه می توان اعلامیه‌ای مشترک از طرف کمونیستها و آزادیخواهان ایران تهیه و به انگلیسی نیز ترجمه و روی اینترنت منتشر شود.

این موضع گیری گروه نام برده فقط به مردم ایران لطمه نمی زند بلکه در جنبش کارگری آمریکا نیز موجب ایجاد بدگمانی به کمونیستهای واقعی و آزادیخواهان می گردد. می توان از سازمانهای کمونیستی و کارگری آمریکا نیز دعوت نمود که به کارزار پیوسته و اعلامیه افشاگرانه مشترک را امضا و آن را منتشر کنند.

تاکنون یک پیش نویس برای بیانیه مشترک آماده شده است که در انتهای این نوشته می توانید آن را ببینید. البته این فقط یک طرح است و امید است که با همکاری رفقایی که قصد شرکت در این حرکت را دارند بهبود یابد و در صورت لزوم تصحیح شود.

اگر قصد امضای این بیانیه، همکاری با این حرکت مشترک، تصحیح یا تکمیل بیانیه، ارائه طرحی دیگر برای بیانیه یا کمک به ترجمه آن به انگلیسی را دارید با آدرس زیر تماس بگیرید:

info@k-en.com

تلاش بر آن است که حداکثر تا 16 مهر ماه متن بیانیه نهایی و به انگلیسی ترجمه شود و برای سازمانهای کارگری و سوسیالیستی در تمام جهان ارسال گردد.

فاشیستها را در هر لباسی که باشند افشا کنیم

به تمام فعالین و سازمانهای کارگری، آزادیخواه و سوسیالیست جهان!

در جریان سفر اخیر احمدی نژاد به نیویورک، وی با افرادی که خود را فعالین کارگری و ضد جنگ یا «مترقی» خوانده‌اند دیدار کرده است. به گفته خود احمدی نژاد این «مترقیون» در دیدار با وی دقیقا همان چیزی را بیان کرده‌اند که وی می خواسته! مسلما در این دیدار هیچ صحبتی از وضع کارگران، زنان، دانشجویان و ملیتهای تحت ستم ایران نبوده است. گویا این امور از نظر «مترقیون» آمریکایی هیچ اهمیتی نداشته‌اند. در عوض آنها احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهور ایران به رسمیت شناخته و از وی حمایت کرده‌اند. چطور ممکن است یک فعال کارگری از رئیس جمهور کشوری که در آن کارگران حق تشکل و اعتصاب ندارند، تجمعات مسالمت آمیز کارگران مورد حمله وحشیانه پلیس قرار می گیرد و کارگرانی که قصد برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را دارند دستگیر و به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» زندانی می شوند حمایت کند؟ چطور ممکن است یک فعال جنبش زنان از رئیس جمهور کشوری که در آن زنان بر طبق قوانین مذهبی حاکم بر کشور، رسماً انسانی درجه دوم حساب می شوند، مردان حق چند همسری دارند، فحشاء تحت عنوان «ازدواج موقت» آزاد است و زنان حتی حق انتخاب پوشش ندارند حمایت کند؟ چطور ممکن است یک فعال ضد جنگ از رئیس جمهوری که با وجود فقر و بیکاری وحشتناک قسمت عظیمی از امکانات کشور را به خرید و تولید تسلیحات، سازمانهای جاسوسی و تفتیش عقاید و مؤسسات مذهبی مروج خرافات و ارتجاع اختصاص می دهد حمایت کند؟ تنها در صورتی که وی آنچه که ادعا می کند نباشد و فاشیستی باشد که نقاب «مترقی» بر صورت زده.

احمدی نژاد حتی قوانین حکومت جمهوری اسلامی را آشکارا زیر پا گذاشته و با تقلب توانسته بر رقبایش در انتخابات ریاست جمهوری غلبه کند. البته رقبای وی نیز در جنایت و فساد دست کمی از خود او نداشته‌اند ولی با این وجود احمدی نژاد تنها با تقلب و سرکوب مخالفان به قدرت رسیده و طبق هیچ معیاری رئیس جمهور منتخب مردم نیست. در یک سالی که از دور دوم ریاست جمهوری او می گذرد اعتراضات وسیعی توسط توده‌های مردم ایران برعلیه شخص وی و کل حکومت جمهوری اسلامی در ایران صورت گرفته که با خشونت وحشیانه‌ای از طرف نیرویهای امنیتی و اراذل و اوباش اجیر شده با پول دولت سرکوب شده‌اند. دهها نفر در اعتراضات خیابانی کشته شده‌اند. هزاران نفر زندانی شده‌اند و در زندانها مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته‌اند. و اینها فقط مربوط به یکسال گذشته است. حکومت جمهوری اسلامی از آغاز به قدرت رسیدنش وظیفه‌ای به جز سرکوب انقلاب ایران نداشته است. اتحادیه‌های کارگری، سازمانهای کمونیستی، تشکل های دانشجویی و زنان غیرقانونی اعلام شده و سرکوب گشته‌اند. شوراهای کارگری و دهقانی که پس از انقلاب 1357 تشکیل شده بودند مورد حمله نیروهای نظامی و امنیتی واقع شدند و نابود گشتند. کمونیستها و انقلابیون راستین قتل عام شدند و گورهای دسته جمعی در سراسر ایران انباشته از اجساد آنها شد. در تابستان 1367 رژیم جمهوری اسلامی چند هزار زندانی سیاسی را که حتی طبق قوانین موجود ایران حکم آنها فقط چند سال زندان بود را یکجا اعدام کرد و اجساد آنها را در گورهای دسته جمعی دفن کرد.

با این وجود چه کسی حاضر است از جمهوری اسلامی و رئیس جمهور متقلب و دیکتاتور آن حمایت کند ولی خود را مترقی و سوسیالیست بداند؟ تنها دروغگویی که قطعاً مترقی و سوسیالیست نبوده بلکه شیادی مرتجع و دشمن طبقۀ کارگر، سوسیالیسم و آزادی است.

وظیفه تمام کمونیستها، آزادیخواهان و فعالین جنبش کارگری است که نقاب را از چهره این شیادان بردارند و ماهیت ایشان را برای مردم آشکار نمایند.

یک گروه آمریکایی که شیادانه نام « سازمان سوسیالیستی راه آزادی » را بر خود گذاشته یکی از چنین گروههای فاشیستی است. نماینده این گروه با نام سارا مارتین با احمدی نژاد و همسرش ملاقات کرده و همراه جمعی دیگر اعلام حمایت از او نموده. اثر این عمل فقط مربوط به ایران نیست، بلکه در خود آمریکا نیز چنین حمایتی از یک حکومت سرمایه داری جنایتکار توسط یک گروه به ظاهر سوسیالیستی، کارگران آمریکایی را نسبت به سوسیالیسم بدبین می کند. اینکه امپریالیسم حاکم بر آمریکا دست به جنایات فراوانی زده نمی تواند توجیه گر عمل این سوسیالیستهای تقلبی باشد. کافی است در نظر داشته باشیم که حکومت ایران مخالف سرمایه داری و امپریالیسم نیست و خودش تا حدی که قدرتش اجازه می داده مرتکب جنایاتی مشابه امپریالیسم آمریکا شده است. مخالفت حکومت ایران با آمریکا و غرب در اصل مخالفت با دستاوردهایی است که جنبش کارگری و آزادیخواهانه در این کشورها داشته است، دستاوردهایی مثل آزادی بیان، آزادی تشکل، حق اعتصاب، حقوق برابر زن و مرد و سایر دستاوردهای بورژوا دمکراتیک که علیرغم قرار داشتن در چارچوب جامعه بورژوایی مسلما به نفع کارگران و زحمتکشان هستند و راه آنها را برای جامعه‌ای سوسیالیستی هموار می کنند. اگر فعالین « سازمان سوسیالیستی راه آزادی » با استفاده (یا بهتر است بگوییم سوء استفاده) از آزادی ای که نتیجه مبارزات قهرمانانه نسلهای پیشین است می توانند در آمریکا به دیدار احمدی نژاد بروند و از او حمایت کنند، در ایران دانشجویان مخالف حکومت از دانشگاهها اخراج شده و زندانی می شوند، کارگرانی که قصد ایجاد تشکل داشته‌اند هم اکنون در زندان هستند و حکومت سایتهای اینترنتی مخالف خود را فیلتر می کند. حتی اگر خانم سارا مارتین با همان لباسهایی که با آنها به دیدار احمدی نژاد رفت در خیابانهای ایران تردد کند بلافاصله دستگیر خواهد شد! پس چرا ایشان می توانند این حق را داشته باشند که لباس دلخواه خود را بپوشند ولی برای زنان ایران چنین حقی را قائل نیستند؟ تنها دلیل منطقی می تواند این باشد که ایشان و سازمانشان شیادانی هستند که نقاب سوسیالیست بر چهره زده‌اند و زیر این نقاب چهره کریه فاشیسم پنهان شده است. و چه بسا که اگر چنین افرادی فرصتی هم داشتند مستقیماً در سرکوب و کشتار آزادیخواهان و سوسیالیستهای حقیقی نقش ایفا می کردند همانطور که در ایران گروههایی نظیر حزب توده و سازمان فدائیان خلق(اکثریت) نقششان را ایفا کردند.

پس نباید منتظر بمانیم تا آنها فرصت کنند که نقش خویش را ایفا کنند. باید از هر موقعیتی استفاده کرد تا نقاب را از چهره آنها برداشت و ایشان را طرد و رسوا نمود.

گروه « سازمان سوسیالیستی راه آزادی » فقط یک نمونه است. افراد و گروههای مشابه دیگری نیز در سراسر جهان وجود دارند و غالباً تشخیص ماهیت آنها به همین سادگی نیست. بدون افشا و طرد چنین جریانات فرصت طلبی نمی توان مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم را به پیروزی رهنمون شد.

http://www.k-en.com
info@k-en.com
kenghelabi@gmail.com

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ورودی در 30 سپتامبر 2010 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شد.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: