اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

هیستری حقیقت ستیزی : ا. م. شیری

هیستری حقیقت ستیزی ا. م. شیری خلقهای ایران و البته همه جهان ضرب المثلی های بسیار ارزشمندی دارند که مفهوم بس بزرگی را در یک کلام بصورت مقنع بیان می … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

11 مارس 2010 · بیان دیدگاه

کنفرانس احزاب وسازمانهای کمونیست و چپ ایران درباره تحولات جاری !

ازقیام تا قیام در روزهای پایانی سال 88 کنفرانسی باحضور نمایندگان احزاب وسازمانهای انقلابی پیرامون ماهیت وسمت و سوی جنبش های اجتماعی اخیر درایران و چشم انداز تحولات آینده و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

11 مارس 2010 · بیان دیدگاه