اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

یاد رفیق یدالله خسروشاهی همواره در قلب کارگران زنده است!

یاد رفیق یدالله خسروشاهی همواره در قلب کارگران زنده است   رفیق یدالله خسروشاهی بامداد روز پنج شنبه ١۵ بهمن برابربا۴ فوریه ۲٠١٠، دربیمارستانی در لندن درگذشت و از میان … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

5 فوریه 2010 · بیان دیدگاه